Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Gyulán mutatták be Márki Sándor történész naplóját

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • Cs. É. • KULTÚRA • 2015. december 10. 15:00
Gyulán mutatták be Márki Sándor történész naplóját
A 663 oldalas kötet a Magyar Nemzeti Levéltár gondozásában jelent meg
Gyulán és környékén nem cseng idegenül Márki Sándor történész neve, hisz a közeli Kétegyházán született, tudósként és tankönyvszerzőként pedig kora közgondolkodását országos mértékben is erősen meghatározta, így teljesen érthető, hogy gondolatai most kiadott naplójában a ma embere számára is hasznos és élvezetes olvasmánynak bizonyulhatnak. A Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltárában december 9-én 17 órakor kezdődő egyórás időtartamú könyvbemutatón Héjja Julianna Erika, a Békés Megyei Levéltár munkatársa beszélgetett a „Márki Sándor naplói I. 1873–1892” című könyv készítőivel: Erdész Ádám szerkesztővel, az eredeti napló birtokosával, Márki-Zay Lajossal és azt formába öntő tipográfussal, Barabás Ferenccel.
____Eredeti-GYHRCSD_0020.JPG

képünkön (balról jobbra): Barabás Ferenc, Márki-Zay Lajos és Erdész Ádám

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba 

Ahogy azt a beszélgetés moderátora, Héjja Julianna Erika bevezető beszédében elmondta: a Magyar Nemzeti Levéltárnál nagy hagyománya van a könyvkiadásnak, számos tanulmánykötet és forrásmunka látott már napvilágot általuk, és ez a mostani kötet is ebbe a sorba tartozik, hisz Márki Sándor több mint 50 éven keresztül írt naplóinak fénymásolatát vásárolták meg, majd állították össze belőle ezt a könyvet.

Erdész Ádám, a kötet szerkesztője arról beszélt, hogy Márki Sándor minden így leírt betűjét szándékozzák megjelentetni, sőt, még 3-4 ilyen kötetet is kiadható lenne, hisz nincs más olyan vezető történész, aki 50 éven keresztül ilyen kordokumentumnak beillő feljegyzéseket készített volna. Jó előadóként és jó tollú íróként pedig nemcsak gyakran 14 kiadást is megérő tankönyvek szerzőjeként vált ismertté, hanem – ahogy azt a kötet szerkesztője is megállapította – alapos utánajárással rögzített feljegyzései, rajzai a polgári világ színes ábrázolója is.

Erdész Ádám röviden Márki Sándor életpályáját is felvázolta: a családjukban a felnőttkort megérő 9 gyermek között ő az ifjabbak közé tartozott, hamar vált a betűk elkötelezettjévé, és 14 éves korában egy aradi lap már folytatásban közölte a Bihar vármegyéről szóló tanulmányát. Naplóit 1873-ban, húsz éves egyetemi hallgatóként kezdte írni, az élete végéig tartó hatalmas írásfolyama pedig máig egyedülálló forrása a magyar történettudománynak. Kortársai az 1880-as évektől az első világháború végéig Magyarország vezető történészei között tartották számon, a szakirodalmi munkásságát számba vevő bibliográfia pedig több mint 1200 tételt számlál, köztük olyan műveket, mint a Dózsa Györgyről lévő addigi megítélést átformáló tanulmányt, az első Rákóczi-monográfiát vagy a történész Horváth Mihályról írott életrajzot. 

A kötetből felolvasva a jelenlévők megismerhették Márki Sándor hivatásválasztásra vonatkozó vallomását is, ami szerint nem lett volna belőle historikus, ha történelemre nem édesanyja tanítja először. Ma is aktuális gondolataiban a család- és a hazaszeretete egyaránt megfogalmazódik. A történész szellemi hagyatékának jelentős része közintézményekben férhető hozzá, és az 1960-as évektől állnak az érdeklődés középpontjában, a levéltár is ezért vásárolta meg e napló eredetijének fénymásolatát.

Márki-Zay Lajos matematikatanár, okleveles csillagász az ismert történész leszármazottjaként volt jelen az eseményen, mivel dédszülője a testvére volt Márki Sándornak, a csodálatos olvasmánynak számító naplókat pedig az ő édesapja kapta ajándékba a történész lányától. A nem egységes, olykor nagyon hullámzó szöveg több ízben is próbára tette olvasóit, a gyakran alkalmazott, többféle típusú lábjegyzet pedig csak tovább nehezítette a munkát.

– Néha meg kellett kínlódni a kézírás kiolvasásával – vallották egyöntetűen a köteten dolgozók, különösen Barabás Ferenc tipográfus, aki számára a szövegfolyam fix pontjait többnyire csak a dátumok jelentették. Ennek ellenére a most megjelent 663 oldal terjedelmű kötetbe mintegy tíz esztendő történéseit sikerült tömöríteni, mivel az az 1873–1892 közötti aradi és budapesti évek krónikáját, valamint az első kolozsvári félév eseményeit tartalmazza. Noha ennek a kiadványnak csak most kezdik a népszerűsítését, közben már a folytatáson is dolgoznak. A „Márki Sándor naplói I. 1873–1892” című könyv első része a MNL Békés Megyei Levéltárában vásárolható meg.

Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)