Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Közérdekű adatok

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó cég hivatalos neve: GYULAI HÍRLAP Kiadó és Hírlapterjesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

Székhelye: 5700 Gyula, Városház u. 20. fsz. 4. 

Postai címe: 5700 Gyula, Városház u. 20. fsz. 4.

Telefonszáma: +36 303528877.

E-mail címe: gyulaihirlap@gmail.com

Ügyfélszolgálat személyes: 5700 Gyula, Városház u. 20. fsz. 4.

Ügyfélszolgálat telefonos: +36 303528877.

Ügyfélszolgálat elektronikus: gyulaihirlap@gmail.com

A Gyulai Hírlap NKft. működési formája: közhasznú.

Közhasznú tevékenység TEÁOR-száma: 5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása.

Társaság cégjegyzékszáma: 04-09-007547.

Társaság statisztikai számjele: 13994228-2213-113-04.

Társaság adószáma: 13994228-2-04.

Társaság bankszámlaszáma: 11733027-20047737.

Társaság alapítója és tagja: Gyula Város Önkormányzata, 5700 Gyula, Petőfi tér 3. szám.

Társaság alapítóját képviseli: Gyula város polgármestere.

Társaság induló törzstőkéje: 3 000 000 Ft, amely teljes egészében készpénz

Önkormányzat részesedésének mértéke: 100%.

Társaság szerződési időtartama: 2007. július hó 2. napjától határozatlan időre.

A Gyulai Hírlap NKft. munkaszerződéses létszáma összesen 1 fő, melyből 1 fő a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó.

A Gyulai Hírlap NKft.-t Gyula Város Képviselő-testülete által megválasztott, kinevezett ügyvezető irányítja.

Az ügyvezető neve: Mocsár-Pörjés József.

Az ügyvezető elérhetőségei: tel.: +36302393753, e-mail: gyulaihirlap@gmail.com, postacím: 5700 Gyula, Városház utca 20.

A Gyulai Hírlap NKft. Felügyelő Bizottságának tagjait Gyula Város Képviselő-testülete választja meg.

A Gyulai Hírlap NKft. Felügyelő Bizottságának tagjai: Dr. Erdész Ádám elnök, Kéri László tag, Petróczki Zoltánné tag.

A Gyulai Hírlap NKft. gazdálkodásnak ellenőrző szerve a Gyula Város Képviselő-testülete által megválasztott Felügyelő Bizottság. A Gyulai Hírlap NKft. gazdálkodását, jogszerű működést Gyula Város Képviselő-testülete, az önkormányzat szakbizottsága, belső ellenőrzése, illetve az erre jogosult állami ellenőrző szervek (NAV, ÁSZ stb.) végzik, végezhetik.  

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A Gyulai Hírlap NKft. szerkeszti, jelenteti meg és terjeszti a Gyula Város Önkormányzata által kiadott Gyulai Hírlapot. A Gyulai Hírlap NKft. szerkeszti, jelenteti meg és terjeszti a Gyulai Hírlap ingyenes mellékeltét a Gyulai Hírújságot. A Gyulai Hírlap NKft. szerkeszti és működteti a www.gyulaihirlap.hu domain néven található hírportált.

A Gyulai Hírlap főszerkesztője: Mocsár-Pörjés József.

Gyulai Hírlap Nonprofit Kft. által nyújtott közszolgáltatás:

– ingyenes kiadvány (Gyulai Hírújság) megjelentetése,

– időszaki kiadvány (Gyulai Hírlap) megjelentetése,

– online hírportál (www.gyulaihirlap.hu) folyamatos, naprakész üzemeltetése.

 

Gazdálkodási adatok

A Gyulai Hírlap NKft. üzleti tervét, gazdasági beszámolóját a Felügyelő Bizottság, Gyula Város Képviselő-testületének szakbizottságai tárgyalják, döntéseik, határozataik figyelembevételévél Gyula Város Képviselő-testülete fogadja el, dönt azokról. A Gyulai Hírlap NKft. gazdálkodásával, működésével kapcsolatos összes képviselő-testületi előterjesztés, a 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2002., 2023. üzleti évre vonatkozó gazdasági, pénzügyi, statisztika, közhasznú beszámoló a www.gyula.hu oldalon lévő dokumentumtárból letölthető.

Közérdekű adat megismerése

A Gyulai Hírlap NKft.-nek közérdekű adat megismerése iránti igényt bárki benyújthat írásban, szóban vagy elektronikusan az alábbi elérhetőségeken.

Postacím: 5700 Gyula, Városház u. 20. fsz. 4.

Telefonszám: +36 303528877. 

E-mail cím: gyulaihirlap@gmail.com

 

Bannerfelhő (max 165px)