Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Közérdekű adatok

Közérdekű adatok közzététele a 175/2009. (VIII. 29.) Kormányrendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről

A Gyulai Hírlap Nonprofit Kft. ügyvezetője

Az ügyvezető ügyvezetői feladatait megbízási szerződés keretében látja. Az ügyvezető bruttó 100.000 Ft/hó összegű megbízási díjat kap. Az ügyvezetői tisztség bármely okból történő megszűnése esetén az ügyvezető megbízási szerződése minden további nyilatkozat és cselekmény nélkül megszűnik. 

A főszerkesztő főszerkesztői feladatait munkaszerződés keretében látja el. A főszerkesztő bruttó 340.000 Ft/hó személyi alapbérnek megfelelő munkabért kap. A főszerkesztőt munkaszerződése 9.) alapján a társaság munkaviszonyban levő dolgozóival azonos elbírálás szerint jogosult a Kft. által biztosított mindazon kedvezményekre és juttatásokra, amelyekben az alkalmazottak részesíthetők; 10.) alapján belföldi kiküldetés esetén a közlekedési eszközök, napidíjak szállásköltségek igénybevételére jogosult; 11.) alapján megilleti a saját tulajdonban lévő személygépkocsi hivatalos célra történő használata a vonatkozó jogszabályban meghatározott költségtérítéssel. A főszerkesztő vezetőnek minősül, és ennek megfelelően az Mt. X. fejezeteinek rendelkezései vonatkoznak rá.

A Gyulai Hírlap Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága

A Felügyelőbizottság tagjai: az elnök és a két elnökségi tag. A Felügyelőbizottság tagjai 2009. december 31-ig társadalmi munkában látták el feladatukat. A Felügyelő bizottság tagjai 2010. január 1-jétől tiszteletdíjban részesülnek. Az elnök 30.000 Ft/hó, a tagok 20.000 Ft/hó tiszteletdíjat kapnak.

 

Bannerfelhő (max 165px)