Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A GYULAI JÁRÁS ÖNKORMÁNYZATAINÁL

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • 2015. április 01. 07:00
TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A GYULAI JÁRÁS ÖNKORMÁNYZATAINÁL
Területi együttműködést segítő programok kialakítása a gyulai járás önkormányzatainál című, ÁROP-1.A.3.-2014 azonosítószámú pályázat fő célkitűzése az egy járáshoz tartozó települések és a helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és megerősítése a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó – a járásszékhely települések által ellátott – koordinációs tevékenység megvalósításával.
____Eredeti-D_tabla_jaras_A3.jpg

a program célja a Járási szintű együttműködések erősítése

 

Területi együttműködést segítő programok kialakítása a gyulai járás önkormányzatainál című, ÁROP-1.A.3.-2014 azonosítószámú pályázat keretében a kötelező és választható tevékenységeket az alábbiak szerint vállalta Gyula Város Önkormányzata

 

Járási szintű együttműködések erősítése: a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges járási szintű szolgáltatási és intézményi együttműködések kialakítása, együttműködési megállapodások megkötése. Az együttműködések kiterjednek az önkormányzatokon, nemzetiségi önkormányzatokon, járási kormányhivatalokon túl a járás szintjén releváns civil, egyházi és a gazdasági szférára is.

Szakmai megvalósítók bevonásával társadalmi felzárkózást szolgáló koordináció kialakítása, működtetése járási szinten. 1 fő esélyegyenlőségi feladatokkal megbízott önkormányzati tisztviselő, illetve a további szakmai megvalósítók kerülnek bevonásra az alábbi szakterületeken (szociális, egészségügy, oktatás, esélyegyenlőség, társadalmi felzárkózás), és a Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglalt célcsoportokkal való foglalkozás terén.

Járási szintű felzárkózási kerekasztal létrehozása és működtetése, a járási szintű felzárkózási kerekasztal feladataiként megvalósul, hogy: áttekinti a járás önkormányzatainak esélyegyenlőségi programjait és azok megvalósulását; összehangolja a járásban tervezett intézkedéseket és fejlesztéseket.

 

A felzárkózási kerekasztal munkájában kötelezően vesznek részt

A járás önkormányzatainak esélyegyenlőségi programért felelős tisztviselői; az esélyegyenlőségi célcsoportokkal dolgozó főbb civil szervezetek képviselői, a helyi nemzetiségi önkormányzatok delegáltjai, az érintett társadalmi csoportok képviselői.

 

A felzárkózási kerekasztal ülései

A felzárkózási kerekasztal ülésein állandó meghívottként részt vesznek a Türr István Képző és Kutató Intézet területi igazgatóságainak esélyegyenlőséggel foglalkozó szakértői, valamint a Kormányhivatal delegáltja. Tíz felzárkózási kerekasztal megrendezését tervezzük a projekt megvalósítása során, természetesen lehetőség szerint a négy településen megosztva. 

 

Járási szintű Esélyteremtő-programterv elkészítése

A projekt keretében elkészül a települések együttműködését igénylő problémák megoldására, a Helyi Esélyegyenlőségi Programokra alapozó, a helyi együttműködésekre épülő, több önkormányzat együttműködését igénylő „Esélyteremtési-programterv”. A programterv a járáson belül felmerült problémák komplex kezelésére tesz javaslatokat. A kerekasztal tagjai fogadják el a dokumentumot. Az „Esélyteremtő-programterv” az együttműködő Türr István Képző és Kutató Intézetnek megküldésre kerül. A kerekasztal működésének eredménye az Esélyteremtő-programterv elkészítése. Az „Esélyteremtő-programterv” járási szintű, közösen megvalósítható és eredményt hozó megoldásokat kínál a településeken meglévő gondok megszüntetésére.

 

Zárórendezvény 

Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák megszervezése az „Esélyteremtő programterv” disszeminációja érdekében összesen 5 dessziminációs rendezvény kerül megrendezésre.

 

Választható tevékenységként vállalja az alábbi tevékenységeket

Esélyegyenlőséget, társadalmi felzárkózást szolgáló tréningek tartása, deklaráltan a diszkrimináció csökkentését elősegítő érzékenyítés témájában a HEP-ek megvalósításában résztvevő szervezetek szakértői, munkavállalói, az érintettek képviselői, illetve a projekt megvalósítása során bevonásra kerülők részére.

A területi együttműködéshez, az „Esélyteremtő-programterv” kialakításához, illetve kapcsolódó, a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtását segítő szakértő bevonása

Közös, több önkormányzat részvételével zajló, a helyi esélyegyenlőségi programjaikban megfogalmazott, ismeretterjesztő, tájékoztató tevékenységek megvalósítása.

 

Költségek

Nyilvánosság biztosítása: 317.500 Ft. Rendezvényszervezés: 11.252.200 Ft. Eszközbeszerzés: 254.000 Ft. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyjellegű költségek és járulékaik: 10.166.350 Ft. Összesen: 21.990.050 Ft.

 

Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)