Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - GYULA VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE III. ÜTEM

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • 2021. október 17. 08:33
GYULA VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE III. ÜTEM

A Széchenyi 2020 program keretében valósul meg a TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00044 azonosítószámú, Gyula város települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése III. ütem című projekt. A beruházás eredményeként egy megfelelő biztonságot nyújtó belvízi elvezetési rendszert alakítanak ki Gyula városában.

Kedvezményezett neve: Gyula Város Önkormányzata

A projekt címe: Gyula város települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése III. ütem

Szerződött támogatás összege: 334,53 millió forint

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. szeptember 30.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00044

 

A projekt célja a biztonságot nyújtó belvízelvezetési rendszer kialakítása Gyula városában. A projekt keretében fejlesztendő területek – összesen tizenegy szakasz – Gyula város belterületén, valamint Gyulavári városrész területén találhatóak.

• Sport utca (Gyulavári) - Gelvácsi 9. csatorna közötti nyílt árok építés átereszekkel (426 méter)

• Esze Tamás utcában zárt csatorna építése (160 méter)

• Városi körtöltés melletti nyílt árok építése átereszekkel (Eminescu utca és Újülés utca közötti szakasz) (653 méter) 

• Jusztin Popovics utcában zárt csatorna építése (115 méter)

• Temesvári út Kassai és Orsovai utca közötti burkolt árok felújítása (490 méter) 

• Veres Endre utcában zárt csatorna építése (274 méter)

• Bárdos záportározó levezető csatornán áteresz építés (15 méter)

• Tessedik utcában zárt csatorna építése (132 méter)

• Bem utcában  zárt csatorna építése (100 méter)

• Paradicsomi lakótelepen a lakótömbök közötti zárt csatorna rekonstrukciója (350 méter)

• Varsándi utcában zárt csatorna építése (300 méter)

 

A csapadékvíz-elvezetés és helyben tartás ésszerű és célszerű arányainak meghatározása a csapadékvíz-gazdálkodás rendkívül fontos eleme. Gyula Város Önkormányzata ennek megfelelően a lehulló csapadék következtében felgyülemlett vízmennyiség elvezetésén túl gondoskodni kíván a csapadékvíz helyben tartásáról is, hiszen mind a közterületi, mind pedig a magánterületi növényzet – ideértve a haszonnövényeket is – életben tartásához szükséges ez a vízmennyiség.

A fejlesztéseket ott valósítjuk meg, ahol a csapadékvíz-elvezetés hiánya jelentős természeti kockázatokat hordoz magában. A korszerűsítés elsődleges célja a településen élők életminőségének, vagyonbiztonságának és a természeti környezetének megóvása.A tervbe vett beruházást a településen rendszeresen visszatérő jelentős belvízkár és abból fakadó közvetlen, valamint járulékos költségek, az ismétlődő emelt szintű helyreállítási kiadások megszüntetése, illetve az egyre súlyosabb egészségi és szociális következmények teszik indokolttá. A fejlesztésnek köszönhetően a károk megelőzhetőek lesznek, a védekezési költségek pedig minimalizálhatóvá válnak.  

A fejlesztés során megvalósuló csapadékcsatorna-hálózat alkalmas lesz a mélyebben fekvő, kritikus elöntési helyeken felhalmozódó csapadékvíz elvezetésére. Jó hatásfokú szemléletformáló akciókkal elérhető, hogy a lakosok megismerjék a csapadékvíz helyben tartásának fontosságát, valamint az ehhez kapcsolódó gyakorlati megoldásokat.


 

2022. 04. 08., SAJTÓANYAG

TÖBBLETFORRÁST BIZTOSÍT AZ ÖNKORMÁNYZAT A BELVÍZELVEZETÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁHOZ

Rendkívüli ülést tartott a gyulai képviselő-testület

Fotó: Gyulai Hírlap 

Rendkívüli ülést tartott a gyulai képviselő-testület április 8-án a polgármesteri hivatal ovális termében. A grémium tárgyalt a belvízelvezetési rendszer kialakításához szükséges többletforrásról, valamint a TOP-os városfejlesztési program jóváhagyásáról is.

Görgényi Ernő (Fidesz–KDNP) polgármester ismertette az első napirendi pontot, amely szerint pályázaton kívül forrás biztosítása szükséges a Gyula város települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése III. ütem elnevezésű TOP-os pályázathoz, amelynek célja egy belvízelvezetési rendszer kialakítása a városban.

A városvezető hozzátette: a grémium tavaly januárban döntött a pályázat benyújtásáról, amelynek összköltsége 344 millió forint, ebből 334 millió forint a támogatás, 9,6 millió forint pedig saját forrás.

Mint mondta, a közbeszerzési eljárást megelőzően, a tervezői költségbecslés alapján, 40 millió forint pályázaton kívül forrás biztosításáról döntött a testület idén februárban. A grémium döntésének napján tört ki az orosz–ukrán háború, amely előre nem látható gazdasági folyamatokat és áremelkedéseket indított el, ezt követően bonyolították le a közbeszerzési eljárást, amelyre hárman nyújtottak be ajánlatot, de a legelőnyösebb is meghaladta a rendelkezése álló fedezetet.

Kifejtette: a piac megmérte az árakat, ez alapján pedig, ha szeretnék megvalósítani a beruházást, még 33,7 millió forint saját forrást kell bevonni.

Galbács Mihály (Mindenki Magyarországa Mozgalom) elmondta, teljes mértékben támogatja az előterjesztést. Hozzátette, a közbeszerzés másik két indulója az elfogadottnál jóval magasabb ajánlatot tett. Nem ezek lesznek-e a valós számok, mire sorra kerül a kivitelezés – kérdezte.

Molnár Csaba, a polgármesteri hivatal mérnöki osztályának vezetője aláhúzta: a közbeszerzési eljárás során minden ajánlattevő kötelezettséget vállalt arra, hogy azon az áron végzi el a munkát, amelyen elvállalta azt, bármilyen költség, amely a szerződésben szereplőn felül felmerül, az a kivitelezőt terheli.

A grémium 13 igennel, egyhangúlag fogadta el az előterjesztést.

A második, egyben utolsó napirendi pont a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv jóváhagyásáról, valamint az ennek megvalósításához szükséges, Pénzügyminisztériummal kötendő együttműködési megállapodásról szólt.

Az előterjesztésről Kónya István (Fidesz–KDNP) alpolgármester beszélt, aki úgy fogalmazott, hogy a grémium már többször foglalkozott az előttünk álló tervezési ciklussal a TOP Plusz forrásainak felhasználását illetően, most pedig abba a fázisba értek, amikor a testületnek el kell fogadnia a programtervet, amely a Gyulai járás négy településének konkrét projektelképzeléseit tartalmazza.

Hozzátette: a rendelkezésre álló keret 7,9 milliárd forint, amely a Pénzügyminisztériummal való megállapodást követően lesz elérhető pályázatok formájában a kedvezményezetteknek, tehát mind a négy település számára.

Hangsúlyozta: a programtervben szereplő összegek, ugyancsak az orosz–ukrán háború miatt, már valószínűleg nem fedik a valóságot, de a meglévő keretet nem lehet túllépni, erről is egyeztettek a települések vezetőivel. Megegyeztek, hogy senki sem fogja túllépni a rá eső összeget.

Mint mondta, a járásra vonatkozó fenntartható városfejlesztési stratégiát már elküldték a Pénzügyminisztériumba auditálásra, ha azt rendben találják, megköthetik az együttműködési megállapodást, ezután indulhat a fejlesztések részletes kidolgozása, majd a pályázatírás.

A képviselő-testület 13 igennel egyhangúlag fogadta el az előterjesztést.

 

Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)