Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - GYULA VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE III. ÜTEM

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • 2021. október 17. 08:33
GYULA VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE III. ÜTEM

A Széchenyi 2020 program keretében valósul meg a TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00044 azonosítószámú, Gyula város települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése III. ütem című projekt. A beruházás eredményeként egy megfelelő biztonságot nyújtó belvízi elvezetési rendszert alakítanak ki Gyula városában.

Kedvezményezett neve: Gyula Város Önkormányzata

A projekt címe: Gyula város települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése III. ütem

Szerződött támogatás összege: 397,17 millió forint

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. szeptember 30.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00044

 

A projekt célja a biztonságot nyújtó belvízelvezetési rendszer kialakítása Gyula városában. A projekt keretében fejlesztendő területek – összesen tizenegy szakasz – Gyula város belterületén, valamint Gyulavári városrész területén találhatóak.

• Sport utca (Gyulavári) - Gelvácsi 9. csatorna közötti nyílt árok építés átereszekkel (426 méter)

• Esze Tamás utcában zárt csatorna építése (160 méter)

• Városi körtöltés melletti nyílt árok építése átereszekkel (Eminescu utca és Újülés utca közötti szakasz) (653 méter) 

• Jusztin Popovics utcában zárt csatorna építése (115 méter)

• Temesvári út Kassai és Orsovai utca közötti burkolt árok felújítása (490 méter) 

• Veres Endre utcában zárt csatorna építése (274 méter)

• Bárdos záportározó levezető csatornán áteresz építés (15 méter)

• Tessedik utcában zárt csatorna építése (132 méter)

• Bem utcában  zárt csatorna építése (100 méter)

• Paradicsomi lakótelepen a lakótömbök közötti zárt csatorna rekonstrukciója (350 méter)

• Varsándi utcában zárt csatorna építése (300 méter)

 

A csapadékvíz-elvezetés és helyben tartás ésszerű és célszerű arányainak meghatározása a csapadékvíz-gazdálkodás rendkívül fontos eleme. Gyula Város Önkormányzata ennek megfelelően a lehulló csapadék következtében felgyülemlett vízmennyiség elvezetésén túl gondoskodni kíván a csapadékvíz helyben tartásáról is, hiszen mind a közterületi, mind pedig a magánterületi növényzet – ideértve a haszonnövényeket is – életben tartásához szükséges ez a vízmennyiség.

A fejlesztéseket ott valósítjuk meg, ahol a csapadékvíz-elvezetés hiánya jelentős természeti kockázatokat hordoz magában. A korszerűsítés elsődleges célja a településen élők életminőségének, vagyonbiztonságának és a természeti környezetének megóvása.A tervbe vett beruházást a településen rendszeresen visszatérő jelentős belvízkár és abból fakadó közvetlen, valamint járulékos költségek, az ismétlődő emelt szintű helyreállítási kiadások megszüntetése, illetve az egyre súlyosabb egészségi és szociális következmények teszik indokolttá. A fejlesztésnek köszönhetően a károk megelőzhetőek lesznek, a védekezési költségek pedig minimalizálhatóvá válnak.  

A fejlesztés során megvalósuló csapadékcsatorna-hálózat alkalmas lesz a mélyebben fekvő, kritikus elöntési helyeken felhalmozódó csapadékvíz elvezetésére. Jó hatásfokú szemléletformáló akciókkal elérhető, hogy a lakosok megismerjék a csapadékvíz helyben tartásának fontosságát, valamint az ehhez kapcsolódó gyakorlati megoldásokat.


 

2022. 04. 08., SAJTÓANYAG

TÖBBLETFORRÁST BIZTOSÍT AZ ÖNKORMÁNYZAT A BELVÍZELVEZETÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁHOZ

Rendkívüli ülést tartott a gyulai képviselő-testület

Fotó: Gyulai Hírlap 

Rendkívüli ülést tartott a gyulai képviselő-testület április 8-án a polgármesteri hivatal ovális termében. A grémium tárgyalt a belvízelvezetési rendszer kialakításához szükséges többletforrásról, valamint a TOP-os városfejlesztési program jóváhagyásáról is.

Görgényi Ernő (Fidesz–KDNP) polgármester ismertette az első napirendi pontot, amely szerint pályázaton kívül forrás biztosítása szükséges a Gyula város települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése III. ütem elnevezésű TOP-os pályázathoz, amelynek célja egy belvízelvezetési rendszer kialakítása a városban.

A városvezető hozzátette: a grémium tavaly januárban döntött a pályázat benyújtásáról, amelynek összköltsége 344 millió forint, ebből 334 millió forint a támogatás, 9,6 millió forint pedig saját forrás.

Mint mondta, a közbeszerzési eljárást megelőzően, a tervezői költségbecslés alapján, 40 millió forint pályázaton kívül forrás biztosításáról döntött a testület idén februárban. A grémium döntésének napján tört ki az orosz–ukrán háború, amely előre nem látható gazdasági folyamatokat és áremelkedéseket indított el, ezt követően bonyolították le a közbeszerzési eljárást, amelyre hárman nyújtottak be ajánlatot, de a legelőnyösebb is meghaladta a rendelkezése álló fedezetet.

Kifejtette: a piac megmérte az árakat, ez alapján pedig, ha szeretnék megvalósítani a beruházást, még 33,7 millió forint saját forrást kell bevonni.

Galbács Mihály (Mindenki Magyarországa Mozgalom) elmondta, teljes mértékben támogatja az előterjesztést. Hozzátette, a közbeszerzés másik két indulója az elfogadottnál jóval magasabb ajánlatot tett. Nem ezek lesznek-e a valós számok, mire sorra kerül a kivitelezés – kérdezte.

Molnár Csaba, a polgármesteri hivatal mérnöki osztályának vezetője aláhúzta: a közbeszerzési eljárás során minden ajánlattevő kötelezettséget vállalt arra, hogy azon az áron végzi el a munkát, amelyen elvállalta azt, bármilyen költség, amely a szerződésben szereplőn felül felmerül, az a kivitelezőt terheli.

A grémium 13 igennel, egyhangúlag fogadta el az előterjesztést.

A második, egyben utolsó napirendi pont a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv jóváhagyásáról, valamint az ennek megvalósításához szükséges, Pénzügyminisztériummal kötendő együttműködési megállapodásról szólt.

Az előterjesztésről Kónya István (Fidesz–KDNP) alpolgármester beszélt, aki úgy fogalmazott, hogy a grémium már többször foglalkozott az előttünk álló tervezési ciklussal a TOP Plusz forrásainak felhasználását illetően, most pedig abba a fázisba értek, amikor a testületnek el kell fogadnia a programtervet, amely a Gyulai járás négy településének konkrét projektelképzeléseit tartalmazza.

Hozzátette: a rendelkezésre álló keret 7,9 milliárd forint, amely a Pénzügyminisztériummal való megállapodást követően lesz elérhető pályázatok formájában a kedvezményezetteknek, tehát mind a négy település számára.

Hangsúlyozta: a programtervben szereplő összegek, ugyancsak az orosz–ukrán háború miatt, már valószínűleg nem fedik a valóságot, de a meglévő keretet nem lehet túllépni, erről is egyeztettek a települések vezetőivel. Megegyeztek, hogy senki sem fogja túllépni a rá eső összeget.

Mint mondta, a járásra vonatkozó fenntartható városfejlesztési stratégiát már elküldték a Pénzügyminisztériumba auditálásra, ha azt rendben találják, megköthetik az együttműködési megállapodást, ezután indulhat a fejlesztések részletes kidolgozása, majd a pályázatírás.

A képviselő-testület 13 igennel egyhangúlag fogadta el az előterjesztést.


2022. 07. 08., SAJTÓANYAG

AUGUSZTUS KÖZEPÉRE BEFEJEZŐDIK AZ ESZE TAMÁS UTCAI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSE

A beruházás összköltsége több mint 53 millió forint

Forrás: facebook.com/gorgenyierno

Augusztus közepére befejeződik az Esze Tamás utcai csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése – közölte Görgényi Ernő polgármester hivatalos közösségi oldalán.

Mint írta, a sűrűn beépített, szinte lejtés nélküli utcában rendszeresen gondot okoztak a nagyobb esőzések, így különösen indokolt volt a vízelvezetés megoldása, ráadásul az úttest is kátyús volt.

Hozzátette: a vizet a Corvin utcán keresztül juttatjuk el a 48-as utcai meglévő csapadékvíz-rendszerbe, ezért a Corvin utca 48-as utca és Esze Tamás utca közötti szakaszán is ki kell építeni a csapadékvíz-elvezető rendszert. A Corvin utcán 91 méter, az Esze Tamás utcában pedig 76 méter hosszúságú csatornát építenek víznyelőkkel.

Kiemelte: az Esze Tamás utcában megújul az aszfaltburkolat is, összesen 107 méter hosszúságban és 4 méter szélességben. A beruházás összköltsége meghaladja az 53 millió forintot.

A városvezető aláhúzta: a felújítást TOP-os forrásból finanszírozzák, amely további kilenc helyszínt – Tessedik utca, Bem utca, Veress Endre utca, Varsándi utca, Popovits Jusztin utca, körtöltés melletti terület (Eminescu utca és Újülés utca közötti szakasz), Temesvári út (Kassai és Orsovai utca közötti szakasz), Paradicsomi lakótelep (Lahner György utca és Nagysándor József utca), Bárdos-tó (áteresz) – érint.

„A fejlesztésekre összesen 334.530.000 Ft pályázati támogatást kaptunk, melyet az önkormányzat 82.263.795 Ft önerővel egészít ki.” – írta Görgényi Ernő.


2022. 08. 25., SAJTÓANYAG

BEFEJEZŐDÖTT AZ ESZE TAMÁS UTCA FELÚJÍTÁSA

A beruházás költsége meghaladta az 53 millió forintot

MITTAG MÓNIKA ÉS GÖRGÉNYI ERNŐ

Fotó: Gyulai Hírlap 

Befejeződött az Esze Tamás utca felújítása – számolt be róla Görgényi Ernő polgármester és Mittag Mónika önkormányzati képviselő augusztus 25-én a helyszínen.

Mittag Mónika elmondta: mióta képviselő, számtalanszor megkeresték már a lakók az Esze Tamás utca miatt, amely esős időben járhatatlan volt, valamint parkolási problémák is voltak.

Hozzátette: a belváros rehabilitációjának – amely során megújult több utca és az Erkel tér is – hiányossága volt még ez a felújítás, ezért döntöttek úgy, hogy bevonják az utcát a csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítését megcélzó pályázat harmadik ütemébe.

Kiemelte: az utóbbi időszakban minden évben volt valamilyen útfelújítás a körzetében, így a Bárány utca, a Jókai utca, a Scherer Ferenc utca és a Ferencesek tere is megújultak.

Görgényi Ernő hangsúlyozta: a Jókai utcát a belügyminisztérium által nyújtott támogatásból aszfaltozták le, az Erkel tér egy TOP-os pályázatnak köszönhetően szépült meg, ekkor épültek a parkolók is az Esze Tamás utcán.

Megtudtuk, az Esze Tamás utcán 76 méter hosszúságú csatornát építettek víznyelőkkel, ehhez kapcsolódva a Corvin utcában 91 méter hosszan épült új csatorna, ezek pedig a 48-as utcai elvezető rendszerbe vezetik a vizet.

Az Esze Tamás utcában 107 méteren újult meg az útburkolat, 4 méter szélességben, az egyik oldalon padkafolyókákkal és víznyelőkkel, a másik oldalon K szegéllyel és süllyesztett szegéllyel. A beruházás teljes költsége 53,7 millió forint volt.

A városvezető elmondta azt is, hogy a csapadékvizes pályázat harmadik üteme összesen 11 helyszínt érint városszerte, amelyhez az önkormányzat 334 millió forint pályázati támogatást nyert el, valamint kiegészítették az összeget 82 millió forint önerővel.

A pályázat részeként zárt csatornát építettek a Varsándi utcában, a Bem utcában, a Tessedik utcában és az Esze Tamás utcában. Jelenleg folyamatban van egy zárt csatorna építése a Veress Endre utcában és a Popovits Jusztin utcában, valamint felújítják a burkolt árkot a Temesvári út Kassai és Orsovai utcák közötti szakaszán.

Fotó: Gyulai Hírlap 

Még nem kezdődtek el a munkálatok Gyulaváriban, ahol a Sport utca és a Gelvácsi csatorna között fognak nyílt árkot kiépíteni, szintén nyílt árok lesz a városi körtöltés mellett, az Eminescu utca és az Újülés utca közötti szakaszon, valamint várhatóan tavasszal újítják fel a zárt csatornát a Paradicsomi lakótelep tömbjei között.


2022. 11. 15., SAJTÓKÖZLEMÉNY

FOLYTATÓDIK GYULÁN A CSAPADÉKVÍZCSATORNA-HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE

A projekt címe: Gyula város települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése III. ütem

Szerződött támogatás összege: 334,53 millió forint

Támogatás mértéke: 100%

 A projekt célja a megfelelő biztonságot nyújtó belvíz-elvezetési rendszer kialakítása Gyula városában. A projekt keretében fejlesztendő területek – összesen tizenegy szakasz – Gyula város belterületén, valamint Gyulavári városrész területén találhatóak.

Nyílt árok építése átereszekkel Gyulaváriban, a Sport utca és a Gelvácsi 9 csatorna között (426 méter)

Zárt csatorna építése az Esze Tamás utcában (160 méter)

Nyílt árok építése átereszekkel a városi körtöltés mellett, az Eminescu utca és az Újülés utca közötti szakaszon (653 méter)

Zárt csatorna építése a Popovits Jusztin utcában (115 méter)

Burkolt árok felújítása a Temesvári út Kassai és Orsovai utca közötti szakaszán (490 méter)

Zárt csatorna építése a Veress Endre utcában (274 méter)

Áteresz építése a Bárdos-záportározó levezetőcsatornáján (15 méter)

Zárt csatorna építése a Tessedik utcában (132 méter)

Zárt csatorna építése a Bem utcában (100 méter)

Zárt csatorna rekonstrukciója a Paradicsomi lakótelep tömbjei között (350 méter)

Zárt csatorna építése a Varsándi utcában (300 méter)

A csapadékvíz-elvezetés és helyben tartás ésszerű és célszerű arányainak meghatározása a csapadékvíz-gazdálkodás rendkívül fontos eleme. Gyula Város Önkormányzata ennek megfelelően a lehulló csapadék következtében felgyülemlett vízmennyiség elvezetésén túl gondoskodni kíván a csapadékvíz helyben tartásáról is, hiszen mind a közterületi, mind pedig a magánterületi növényzet – ideértve a haszonnövényeket is – életben tartásához szükséges ez a vízmennyiség.

A fejlesztéseket ott valósítjuk meg, ahol a csapadékvíz-elvezetés hiánya jelentős természeti kockázatokat hordoz magában. A korszerűsítés elsődleges célja a településen élők életminőségének, vagyonbiztonságának és a természeti környezetnek a megóvása. A tervbe vett beruházást a településen rendszeresen visszatérő jelentős belvízkár és az abból fakadó közvetlen, valamint járulékos költségek, az ismétlődő, emelt szintű helyreállítási kiadások megszüntetése, illetve az egyre súlyosabb egészségi-szociális következmények teszik indokolttá. A fejlesztéseknek köszönhetően a károk megelőzhetőek lesznek, a védekezési költségek pedig minimalizálhatóvá válnak.

 A fejlesztések során megvalósuló csapadékcsatorna-hálózat alkalmas lesz a mélyebben fekvő, kritikus elöntési helyeken felhalmozódó csapadékvíz elvezetésére. Jó hatásfokú szemléletformáló akciókkal elérhető, hogy a lakosok megismerjék a csapadékvíz helyben tartásának fontosságát, valamint az ehhez kapcsolódó gyakorlati megoldásokat.

 A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2023.09.30.

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00044

 A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 A projektről bővebb információt a www.gyula.hu oldalon olvashatnak.


2022. 11. 15., SAJTÓANYAG

ELKEZDŐDÖTT A POPOVITS JUSZTIN UTCA FELÚJÍTÁSA

A beruházás költsége közel 67 millió forint

GÖRGÉNYI ERNŐ ÉS KISS SZABOLCS

Fotó: Gyulai Hírlap 

November 14-én elkezdődött a Popovits Jusztin utca felújítása. A beruházásról Görgényi Ernő polgármester és Kiss Szabolcs önkormányzati képviselő adtak tájékoztatást a helyszínen november 15-én.

Görgényi Ernő elmondta, az utca felújítását két forrásból biztosítják: az úttest, a járdák, a parkolók és a közvilágítás rekonstrukcióját a koronavírus-járvány nemzetgazdaságot érintő hatásainak enyhítésére kapott támogatásból, a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztését pedig egy TOP-os pályázatból finanszírozzák.

A munkálatok a tükör szedésével kezdődtek el, amelyet a szegélyek építése és az aszfaltozás követ, a felújítás pedig a járda és a parkolók térkövezésével zárulnak.

A városvezető kiemelte: a Tiborc utca felújítása december 4-e kész lesz, jelenleg az aszfaltozás, valamint a térburkolatú járdák és parkolók építése zajlik. A tervek szerint a Popovits Jusztin utca felújítása ezzel egyidőben készül el.

A részletekről Kiss Szabolcs számolt be: az új út 70 méter hosszú és 7 méter széles lesz, amely mellett 13 darab párhuzamos parkolót építenek ki. A járda 65 méter hosszú és 1,4 méter széles lesz. Megközelítőleg 116 méter zárt betoncsatorna épül, 8 darab víznyelővel.

Hozzátette: korábban az utcában nem volt közvilágítás, most 4 darab hajlított karos lámpaoszlopot helyeztek el, ledes lámpatesttel.


 

2023. 09. 18., SAJTÓANYAG

A KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRÓL TARTOTTAK ELŐADÁST DIÁKOKNAK

Az ismeretterjesztő rendezvény központi témája a víz fontossága volt

Fotó: Gyulai Hírlap 

Közös kincsünk a víz – Egy csepp környezettudatosság címmel tartottak előadást az Erkel Ferenc-gimnázium tanulóinak szeptember 18-án.

A diákokat Komoróczki Aliz, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője köszöntötte, aki elmondta: az ismeretterjesztő, szemléletformáló előadást a gyulai önkormányzat megbízásából, a Gyula város települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztése című pályázat harmadik üteméhez kapcsolódva szervezték meg.

Az előadást Juhász András, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság felszíni vízgazdálkodási referense tartotta, aki bemutatta a víz globális jelentőségét, a környezeti elemek működését, kapcsolódási szintjét, valamint a regionális és gyulai vízi értékeket.

A szakember beszélt a Fehér-Körös klímaszabályozó szerepéről, a folyó adta rekreációs, turisztikai és sportolási lehetőségekről, valamint történeti áttekintést adott a víziszállításról.


2023. 09. 21., SAJTÓANYAG

A CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZER FELÚJÍTÁSÁRÓL TARTOTTAK LAKOSSÁGI FÓRUMOT

Hamarosan lezárul a pályázat harmadik üteme

KÓNYA ISTVÁN ÉS MÁDAI ÉVA

Fotó: Gyulai Hírlap 

Hamarosan befejeződnek a Gyula város települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése című pályázat harmadik ütemének munkálatai. A témáról szeptember 21-én tartottak lakossági fórumot a Nicolae Balcescu román iskolában.

A megjelenteket Kónya István alpolgármester köszöntötte, aki elmondta: Románváros Gyula legmélyebben fekvő területe, így kiemelten fontos megoldani a városrész csapadék- és belvíz-elvezetését.

Mint mondta, az ezeket a problémákat megoldó pályázat harmadik ütemében több románvárosi helyszín is volt, de hamarosan elkezdődhet a negyedik ütem, amely érinteni fogja – többek között – a Sánc utcát, a Kapa utcát, a Villa utcát, az Erzsébet utcát, a Görbe utcát és az Újülés utcát is.

Az alpolgármester hozzátette: eddig körülbelül 1,2 milliárd forintot fordítottak a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésére, korszerűsítésére.

A munkálatokat Mádai Éva tervezőmérnök mutatta be. A pályázat harmadik ütemében a Tessedik Sámuel utcában, a Bem utcában, a Veress Endre utcában, az Esze Tamás utcában, a Varsándi utcában, a Popovics Jusztin utcában, a Brassói utcában, valamint a Paradicsomi lakótelepen, Gyulaváriban, a Sport utca és a Gelvácsi-csatorna között, a városi körtöltésen és a Bárdos-tónál végeztek fejlesztéseket.

Fotó: Gyulai Hírlap 

A tervezőmérnök beszélt a csapadékvíz gyűjtésének fontosságáról is, amely csökkentheti a városi hálózat terhelését és az elöntések számát, valamint szárazság esetén öntözésre is alkalmas lehet.

Kiemelte: a városi hálózat a kisebb intenzitású esők elvezetésére alkalmas, ezért is szükséges a lakosok segítsége.


2023. 09. 26., SAJTÓANYAG

A CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZER FELÚJÍTÁSÁRÓL TARTOTTAK LAKOSSÁGI FÓRUMOT

Rusznyák Csaba képriportja

Hamarosan befejeződnek a Gyula város települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése című pályázat harmadik ütemének munkálatai. A témáról szeptember 25-én tartottak lakossági fórumot a Napfény Nappali Központban.

Fotó: Gyulai Hírlap 

.

            

Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)