Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - HELYI KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS GYULA VÁROSÁBAN

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • 2020. január 07. 16:36
HELYI KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS GYULA VÁROSÁBAN

Gyula Város Önkormányzata a Széchenyi 2020 program keretében, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) felhívására, KEHOP-1.2.1-18-2018-00054 azonosító számon pályázatot nyújtott be, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága a 2019. október 17-én kelt támogatói okirat szerint támogatásra alkalmasnak minősített. A pályázat keretében klímavédelmi munkacsoport dolgozza ki Gyula Város Önkormányzatának klímavédelmi stratégiáját.

Kedvezményezett neve: Gyula Város Önkormányzata

Projekt címe: Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Gyula városában

Szerződött támogatás összege: 16 002 375 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2021. március 31. 

A projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00054

A pályázat benyújtásának ideje: 2018. május 30. 

A projekt megvalósításának kezdete: 2019. augusztus 15.

 

Gyula Város Önkormányzata jelenleg még nem rendelkezik klímavédelmi stratégiával, így ennek kidolgozása nagyon fontos feladat. A tervezéstől a megvalósításon át az ellenőrzésig a lehető legtöbb érintettet igyekeznek bekapcsolni a munkába. Ennek megfelelően létrehoznak egy irányító és döntéshozó csoportot, majd egy helyi klímamunkacsoportot, amely irányítottan keresi meg a partnereket, és feladata a társadalom széleskörű megszólítása.  

A stratégia a 2018–2030 közötti időszakra szól. A tervdokumentumban az alábbiakról lesz szó. 

 • Stratégiai kapcsolódási pontok (kapcsolódás a releváns nemzeti, megyei és települései stratégiai dokumentumokhoz)
 • Klímavédelmi helyzetelemzés és helyzetértékelés
  • A város szempontjából releváns éghajlatváltozási problémakörök és hatásviselők (társadalmi helyzetkép, természeti és táji környezet, környezet- és katasztrófavédelem, településszerkezet, közszolgáltatások és infrastruktúra, közlekedés, mezőgazdaság ipar, logisztika, turizmus, az éghajlatváltozás által veszélyeztetett helyi értékek)
  • A település üvegházhatásúgáz-kibocsátási leltára
  • A város mitigációs potenciálja
  • A város lakóinak klímatudatossági jellemzői, valamint az itt üzemelő vállalkozások szerepvállalása a klímavédelmi tevékenységek megvalósításában
  • Az elmúlt 10 évben megvalósult, a klímaváltozás mérséklésével vagy ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatban említésre méltó projektek bemutatása
 • Klímaközpontú tematikus SWOT-elemzés (természeti, táji és épített környezet, környezet- és katasztrófavédelem, társadalom és emberi egészség, gazdaság, közüzemi ellátás, közlekedés)
 • Klímaszempontú problématérkép
 • Éghajlatvédelmi jövőkép
 • Klímastratégiai célrendszer
  • Dekarbonizációs és mitigációs célkitűzések
  • Adaptációs és felkészülési célkitűzések
  • Szemléletformálási, klímatudatossági célkitűzések
 • Klímastratégiai intézkedések
  • Dekarbonizációs és mitigációs intézkedések (energiagazdálkodás, ipar, közlekedés, szállítás, hulladékgazdálkodás)
  • Adaptációs és felkészülési intézkedések (emberi egészség védelme, vízgazdálkodás, mező- és erdőgazdaság, természeti, táji környezet, települési zöldfelületi rendszer, épített környezet, települési infrastruktúra
  • Szemléletformálási, klímatudatossági intézkedések
 • A megvalósítás pénzügyi és intézményi feltételei és eszközei (Intézményrendszer, partnerségi terv, finanszírozás)
 • Stratégiai monitoring és értékelés (monitoring és felülvizsgálat, a jövőbeni stratégiai tervezési és felülvizsgálati tevékenység harmonizálása a klímastratégiával)

A városi klímastratégia egyik kiemelt feladata a lakosságának környezet- és klímavédelemmel kapcsolatos problémáinak minél szélesebb körben való föltérképezése, és a megfelelő válaszok, megoldások megtalálása. A települést érintő kérdéseket workshopok keretében, a lakosság különböző célcsoportjainak aktív bevonásával dolgozzák fel, konkrét válaszokat és megoldásokat keresve a problémákra.

A workshopok keretében valódi műhelymunka folyik, a moderátor, a stratégiakészítő szakértők és a helyi érintettek bevonásával. A résztvevők közösen alakítják ki a helyi sajátosságokra választ adó intézkedéseket, akcióterveket. 

 


 

2020. 02. 06., MEGHÍVÓ

Tisztelt Hölgyem, tisztelt Uram!

Gyula Város Önkormányzata 16.002.375 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósítja meg a KEHOP-1.2.1-18-2018-00054 azonosítószámú, „Helyi klímastratéga kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Gyula városában” elnevezésű projektet, mely tartalmáról korábbi levelemben Önt is tájékoztattam.

A pályázat elérkezett az első programjához: 2020. február 13-án és 14-én (azonos programmal) két workshopot rendezünk, melyek egyikére Önt is szeretettel várjuk, mellékletben küldjük a rendezvények meghívóját!

Kérjük, hogy jelezze a mérnöki osztály ügyintézőjének, Mádai Évának részvételi szándékát a madaie@gyula.hu e-mail-címen, illetve azt, melyik nap programján tud részt venni!

Kérjük, részvételével segítse munkánkat és a város klímastratégiájának megvalósítását, számítunk megjelenésére!

Üdvözlettel:

Dr. Görgényi Ernő

 


 

2020. 02. 06., PROGRAMISMERTETŐ


HELYI KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁG ERŐSÍTÉSE, SZEMLÉLETFORMÁLÁS GYULA VÁROSÁBAN CÍMŰ,
KEHOP-1.2.1-18-2018-00054 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT


WORKSHOP


HELYSZÍN: ERKEL FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT – 2. EMELET, 5700 GYULA, BÉKE SGT. 35.
DÁTUM: 2020. FEBRUÁR 13.

12.30–13:00 REGISZTRÁCIÓ
13:00–13:20 KÖSZÖNTŐ, MODERÁTORI BEMUTATKOZÓ ÉS A WORKSHOP SZABÁLYAINAK ISMERTETÉSE
13:20–13:50 A KÉSZÜLŐ KLÍMASTRATÉGIA SZEMPONTJAINAK BEMUTATÁSA
– HELYZETELEMZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS
– STRATÉGIAI CÉLOK ÉS INTÉZKEDÉSEK
– KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁRSADALMASÍTÁS

13:50–14:50 TEMATIKUS CSOPORTOK KIALAKÍTÁSA, CSOPORTMUNKA
14:50–15:00 SZÜNET
15:00–15:50 A CSOPORTMUNKA EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA
15:50–16:00 ÖSSZEFOGLALÁS – A WORKSHOP ZÁRÁSA

 

DÁTUM: 2020. FEBRUÁR 14.

09.30–10:00 REGISZTRÁCIÓ
10:00–10:20 KÖSZÖNTŐ, MODERÁTORI BEMUTATKOZÓ ÉS A WORKSHOP
SZABÁLYAINAK ISMERTETÉSE
10:20–10:50 A KÉSZÜLŐ KLÍMASTRATÉGIA SZEMPONTJAINAK BEMUTATÁSA
– HELYZETELEMZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS
– STRATÉGIAI CÉLOK ÉS INTÉZKEDÉSEK
– KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁRSADALMASÍTÁS

10:50–11:50 TEMATIKUS CSOPORTOK KIALAKÍTÁSA, CSOPORTMUNKA
11:50–12:00 SZÜNET
12:00–12:50 A CSOPORTMUNKA EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA
12:50–13:00 ÖSSZEFOGLALÁS – A WORKSHOP ZÁRÁSA

 


 

2020. 02. 13., SAJTÓKÖZLEMÉNY

MEGKEZDŐDÖTT A HELYI KLÍMASTRATÉGIA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS GYULA VÁROSÁBAN CÍMŰ PROJEKT

A Széchenyi 2020 program keretében Gyula Város Önkormányzata 16 002 375 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Gyula városában” elnevezésű, KEHOP-1.2.1-18-2018-00054 azonosítószámú projekt megvalósítására. A helyi klímastratégia megalkotását célul kitűző pályázat keretében két workshopot tartanak 2020. február 13-án és 14-én Gyulán.

 

Gyula Város Önkormányzata jelenleg még nem rendelkezik klímavédelmi stratégiával. Ezt a pályázat keretében klímavédelmi munkacsoport dolgozza ki.

A 2018–2030 közötti időszakra szóló stratégia kidolgozásába – a tervezéstől a megvalósításon át az ellenőrzésig – a lehető legtöbb érintettet igyekeznek bekapcsolni. Ehhez igazodva létrehoznak egy irányító és döntéshozó csoportot, majd egy helyi klímamunkacsoportot, amely irányítottan keresi meg a partnereket, és a társadalom széleskörű megszólítása is a feladata lesz.

A projekt egyik kiemelt feladata a lakosság környezet- és klímavédelemmel kapcsolatos problémáinak minél szélesebb körben való föltérképezése, és a megfelelő válaszok, megoldások megtalálása. A települést érintő kérdéseket workshopok keretében, a lakosság különböző célcsoportjainak aktív bevonásával dolgozzák fel, konkrét válaszokat és megoldásokat keresve a problémákra.

A workshopok keretében valódi műhelymunka folyik, moderátor, stratégiakészítő szakértők és a helyi érintettek bevonásával. A résztvevők közösen alakítják ki a helyi sajátosságokra választ adó intézkedéseket és akcióterveket. 

 

A projektről bővebb információt a www.gyulaihirlap.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Mádai Évától, a Gyulai Polgármesteri Hivatal mérnöki osztályának munkatársától (+36-66-526-871, madaie@gyula.hu).

 


 

2020. 02. 13., SAJTÓANYAG

ELKEZDŐDÖTT A HELYI KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSA

A helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosság erősítése, szemléletformálás Gyula városában címmel indult projekt a fürdővárosban, amelynek nyitórendezvényét február 13-án tartották a művelődési központban. A pályázat 16 millió forint vissza nem térítendő, európai uniós támogatásból valósul meg a Széchenyi 2020 program keretében. A projekt első állomásaként workshopot rendeztek a cégek, intézmények, szervezetek vezetőinek.

 

FORGÓ GÁBOR

Fotó: Gyulai Hírlap 

Görgényi Ernő polgármester a rendezvényen elmondta: Gyulán másfél évszázados hagyomány, hogy a zöldgondolat a várospolitika szerves része. Hozzátette: ez nem csupán a településvezetők részéről megfogalmazott gondolat, hanem az itt élők igénye is.

Mint mondta, a másfél évszázad alatt a városfejlesztési tervekben megjelentek a környezettudatosság szempontjai, a klímaváltozás és a látható természeti folyamatok pedig arra késztetnek mindenkit, hogy ezek között a keretek között gondolkozzanak.

– Ezért is volt fontos, hogy elnyertük ezt a KEHOP-os pályázatot, amelynek segítségével megfogalmazhatunk egy olyan stratégiát, amely iránymutatásokat ad, másrészt kereteket szab az elkövetkezendő évtizedek fejlesztéspolitikájának.

A polgármester kiemelte: a célok elérése érdekében széleskörű egyeztetéseket folytatnak majd a helyi civil szervezetekkel, intézményekkel, cégekkel, majd a beérkezett véleményeket értékelve alkotják meg a dokumentumot.

 

PATKÓS CSABA

Fotó: Gyulai Hírlap 

Forgó Gábortól, a projektet levezető Dipol Csoport ügyvezető igazgatójától megtudtuk, hogy a fürdőváros egy európai uniós pályázati projekt keretében nyerte a támogatást arra, hogy kidolgozza a klímastratégiát, illetve ehhez kapcsolódva szemléletformálódó programsorozatot rendezzen a következő egy évben.

A kétnapos workshop ennek a programsorozatnak az indulóeseménye, amelyre cégek, vállalatok, civil szervezetek vezetőit és dolgozóit várták. Az eseményen a szakemberek elsősorban olyan javaslatokat vártak, amelyeket beépíthetnek a készülő stratégiába.  

Patkós Csaba, a projekt vezető tervezője elmondta, hogy a workshop célja a társadalmi előtervezés elindítása volt. Az eseményen készítettek egy SWOT-elemzést a város erősségeiről, gyengeségeiről, valamint a következő évtizedekben kihasználható lehetőségekről és az olyan veszélyekről, mint például a nagy átmenő forgalom.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

A vezető tervező hozzátette, hogy fontos elem a jövőkép alkotása, amely során megtervezik, hogyan nézzen ki Gyula városa a klímavédelem szempontjából 2030-ban. Emellett a tervezés során az üvegházhatású gázok kibocsátásáról is leltárt készítenek.

A klímastratégia a felsoroltak összességéből fog összeállni, és nagyjából egy év múlva készül el teljes egészében.

A szakember elmondta, a tervezés folyamatát workshopok és lakossági fórumok fogják kísérni, amelyeken a szélesebb publikum is részt vehet.


2021. 06. 11., SAJTÓKÖZLEMÉNY

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEKET VÁRUNK GYULA VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJÁHOZ

A rendelkezésre álló információk és eddig elérhető vélemények alapján elkészült Gyula város klímastratégiájának ún. egyeztetési változata, amelyet a fürdőváros önkormányzatának konzorciuma által megbízott szakértők állítottak össze. Ehhez a szakértői változathoz várjuk a lakosság, a civil szervezetek és minden érdeklődő véleményét 2021. július 21-ig.

Mint ismert, a Széchenyi 2020 program keretében Gyula város önkormányzata 16 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósítja meg a KEHOP-1.2.1-18-2018-00054 azonosítószámú, Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Gyula városában című projektet. A pályázat keretében készülő klímastratégai dokumentum és intézkedési terv egyeztetési változata a  http://www.gyula.hu/download.fcgi/12511_0_1_Gyula_klimastrategia_egyeztetesi_valtozat.pdf/ oldalról tölthető le, és véleményezhető.

A gyulai klímastratégia megalkotásának célja a klímaváltozás okozta kockázatok megelőzése, a hatások mérséklése, valamint az alkalmazkodóképesség javítása érdekében olyan, a helyi feltételekhez illeszkedő stratégiai dokumentum kidolgozása, amely az érintettek széles körének bevonásával meghatározza a legfontosabb beavatkozási irányokat.

A stratégia egy átfogó helyzetértékelés, célmeghatározás és terv a következő 20-30 évre, míg az intézkedési terv olyan helyi, városrészi, intézményi intézkedések listája, amelyek közül számos lépés már a közeljövőben is megvalósulhat. Ezek véleményezésére nyílik most lehetősége a település lakosságának. 2021. július 21-ig várjuk a tervezettel kapcsolatban a szövegszerű javaslatokat, a mindennapi életből vett észrevételeket és ötleteket, legyen szó akár növények ültetéséről, a gépjármű-forgalom csillapításáról, füstölgő kéményekről vagy hulladékgyűjtéssel kapcsolatos meglátásokról.

A hozzászólásokat elektronikusan a kehop_gyula@dipolcsoport.hu e-mail-címen, postai úton, Gyula Város Önkormányzatának címezve (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) várjuk. A borítékon kérjük feltüntetni a „Klímastratégia” feliratot. Személyesen, a fenti címen, az önkormányzat ügyfélszolgálatán van mód a vélemények leadására.

Kérjük, segítsék a szakemberek munkáját véleményükkel, hiszen a klímastratégia Önökkel és Önökért készül!

A projektről bővebb információt a https://www.gyulaihirlap.hu/128856-helyi-klimastrategia-kidolgozasa-valamint-a-klimat oldalon olvashatnak.

 

További információ kérhető:

Gugolya Nóra

műszaki ügyintéző

Gyulai Polgármesteri Hivatal

Mérnöki Osztály

5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Tel.: 66/526-877
E-mail: gugolyan@gyula.hu

GYULAI HÍRLAP • 2020. február 13. 15:00
GYULAI HÍRLAP • 2021. június 11. 14:50
Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)