Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - HELYI KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS GYULA VÁROSÁBAN

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • 2020. január 07. 16:36
HELYI KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS GYULA VÁROSÁBAN

Gyula Város Önkormányzata a Széchenyi 2020 program keretében, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) felhívására, KEHOP-1.2.1-18-2018-00054 azonosító számon pályázatot nyújtott be, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága a 2019. október 17-én kelt támogatói okirat szerint támogatásra alkalmasnak minősített. A pályázat keretében klímavédelmi munkacsoport dolgozza ki Gyula Város Önkormányzatának klímavédelmi stratégiáját.

Kedvezményezett neve: Gyula Város Önkormányzata

Projekt címe: Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Gyula városában

Szerződött támogatás összege: 16 002 375 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2022. április 22. 

A projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00054

A pályázat benyújtásának ideje: 2018. május 30. 

A projekt megvalósításának kezdete: 2019. augusztus 15.

 

Gyula Város Önkormányzata jelenleg még nem rendelkezik klímavédelmi stratégiával, így ennek kidolgozása nagyon fontos feladat. A tervezéstől a megvalósításon át az ellenőrzésig a lehető legtöbb érintettet igyekeznek bekapcsolni a munkába. Ennek megfelelően létrehoznak egy irányító és döntéshozó csoportot, majd egy helyi klímamunkacsoportot, amely irányítottan keresi meg a partnereket, és feladata a társadalom széleskörű megszólítása.  

A stratégia a 2018–2030 közötti időszakra szól. A tervdokumentumban az alábbiakról lesz szó. 

 • Stratégiai kapcsolódási pontok (kapcsolódás a releváns nemzeti, megyei és települései stratégiai dokumentumokhoz)
 • Klímavédelmi helyzetelemzés és helyzetértékelés
  • A város szempontjából releváns éghajlatváltozási problémakörök és hatásviselők (társadalmi helyzetkép, természeti és táji környezet, környezet- és katasztrófavédelem, településszerkezet, közszolgáltatások és infrastruktúra, közlekedés, mezőgazdaság ipar, logisztika, turizmus, az éghajlatváltozás által veszélyeztetett helyi értékek)
  • A település üvegházhatásúgáz-kibocsátási leltára
  • A város mitigációs potenciálja
  • A város lakóinak klímatudatossági jellemzői, valamint az itt üzemelő vállalkozások szerepvállalása a klímavédelmi tevékenységek megvalósításában
  • Az elmúlt 10 évben megvalósult, a klímaváltozás mérséklésével vagy ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatban említésre méltó projektek bemutatása
 • Klímaközpontú tematikus SWOT-elemzés (természeti, táji és épített környezet, környezet- és katasztrófavédelem, társadalom és emberi egészség, gazdaság, közüzemi ellátás, közlekedés)
 • Klímaszempontú problématérkép
 • Éghajlatvédelmi jövőkép
 • Klímastratégiai célrendszer
  • Dekarbonizációs és mitigációs célkitűzések
  • Adaptációs és felkészülési célkitűzések
  • Szemléletformálási, klímatudatossági célkitűzések
 • Klímastratégiai intézkedések
  • Dekarbonizációs és mitigációs intézkedések (energiagazdálkodás, ipar, közlekedés, szállítás, hulladékgazdálkodás)
  • Adaptációs és felkészülési intézkedések (emberi egészség védelme, vízgazdálkodás, mező- és erdőgazdaság, természeti, táji környezet, települési zöldfelületi rendszer, épített környezet, települési infrastruktúra
  • Szemléletformálási, klímatudatossági intézkedések
 • A megvalósítás pénzügyi és intézményi feltételei és eszközei (Intézményrendszer, partnerségi terv, finanszírozás)
 • Stratégiai monitoring és értékelés (monitoring és felülvizsgálat, a jövőbeni stratégiai tervezési és felülvizsgálati tevékenység harmonizálása a klímastratégiával)

A városi klímastratégia egyik kiemelt feladata a lakosságának környezet- és klímavédelemmel kapcsolatos problémáinak minél szélesebb körben való föltérképezése, és a megfelelő válaszok, megoldások megtalálása. A települést érintő kérdéseket workshopok keretében, a lakosság különböző célcsoportjainak aktív bevonásával dolgozzák fel, konkrét válaszokat és megoldásokat keresve a problémákra.

A workshopok keretében valódi műhelymunka folyik, a moderátor, a stratégiakészítő szakértők és a helyi érintettek bevonásával. A résztvevők közösen alakítják ki a helyi sajátosságokra választ adó intézkedéseket, akcióterveket. 


 

2020. 02. 13., SAJTÓKÖZLEMÉNY


 

2020. 02. 13., SAJTÓANYAG

2021. 06. 11., SAJTÓKÖZLEMÉNY


2021. 06. 15., SAJTÓKÖZLEMÉNY

2021. 06. 26., SAJTÓKÖZLEMÉNY

2021. 11. 26., SAJTÓANYAG

2021. 11. 28., SAJTÓKÖZLEMÉNY

2022. 03. 01., SAJTÓKÖZLEMÉNY

2022. 03. 23., SAJTÓKÖZLEMÉNY

2022. 04. 20., SAJTÓANYAG

GYULAI HÍRLAP • 2020. február 13. 15:00
GYULAI HÍRLAP • 2021. június 11. 14:50
GYULAI HÍRLAP • 2022. március 23. 15:18
Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)