Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Az élettárs öröklése

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • Lipták Anna • MAGAZIN • 2022. december 02. 15:00
Az élettárs öröklése
Az ügytípusokról a www.drliptakanna.hu oldalon találhatók további részletek

Az előző cikkemben a leszármazók és a házastárs öröklésére vonatkozó szabályokat ismertettem meg az Olvasókkal, ám felmerülhet a kérdés, hogy milyen rendelkezések vonatkoznak az élettárs öröklésére.

Napjainkban sokan választják együttélési formaként az élettársi életközösséget, melyet a Polgári Törvénykönyv a következőképpen definiál: „élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban.” Bejegyzett élettársi kapcsolat azonos neműek között áll fenn.

Fontos kiemelni – melyet tapasztalataim szerint sokan nem tudnak –, hogy az élettárs nem törvényes örökös! Ez azt jelenti, hogy amennyiben az örökhagyó nem tett végintézkedést, az élettárs semmit sem örököl: sem haszonélvezeti jogot, sem állagot, függetlenül attól, hogy az élettársi életközösség hány évig állt fenn, illetve, hogy az élettársi kapcsolatból született-e gyermek. Megfordítva mindezt: kizárólag akkor válhat az élettárs örökössé, ha erre vonatkozóan az örökhagyó végintézkedést tesz! Az örökösökkel történő megegyezés hiányában akár az is előfordulhat, hogy az éveken át közösen lakott ingatlanból az élettársnak az elhunyt élettársa halálát követően távoznia kell. Ilyenkor – az élettársi vagyonjogi szabályoknak megfelelően – kizárólag az együttélés alatt keletkezett esetleges vagyonszaporulatnak a megosztását, illetve a rá eső rész örökösök általi megtérítését követelheti. Ennek összegét azonban neki kell bizonyítania.

A fentieket összegezve azt ajánlom tehát, hogy az élettársi kapcsolatban élők mindenképpen gondolják át,  kívánják-e, hogy élettársuk örököljön, mert ebben az esetben szükséges ezt végintézkedésben rendezniük!

Dr. Lipták Anna
Tel.: +36-20/416-9500

Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)