Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Az öröklési szabályokról

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • PR • MAGAZIN • 2022. április 28. 15:00
Az öröklési szabályokról
Az ügytípusokról a www.drliptakanna.hu oldalon találhatók további részletek

DR. LIPTÁK ANNA

Fotó: Gyulai Hírlap

A társasházi működés jogszerűségének kérdéskörét lezárva az elkövetkezendő hetekben új témával foglalkozom, az öröklés szabályaival.

Az új Polgári Törvénykönyv 2014-es hatályba lépésével az öröklési jog területén viszonylag jelentős változás következett be, mely azonban még nem „ment át” teljességgel a köztudatba annak ellenére, hogy 8 éve alkalmazandó szabályokról van szó. Emiatt éreztem szükségét az öröklési jog szabályaival kapcsolatos tájékoztatásnak. Az új Ptk. a túlélő házastárs törvényes öröklési jogi státuszán változtatott jelentősen, mind a leszármazó(k) melletti öröklés, mind a leszármazó(k) hiányában történő öröklés esetében. Változtak valamelyest a végintézkedési jogot érintő előírások is, illetve a kötelesrészre vonatkozó rendelkezések. E szabályokról részletesen szót ejtek majd.
Kezdjük azonban a témát az öröklési jog általános elveivel! A magyar jog szerint az öröklés az örökhagyó halálával a törvény erejénél fogva azonnal és automatikusan bekövetkezik. Az öröklés beálltához nem szükséges tehát semmilyen más jogcselekmény vagy az örökös elfogadó nyilatkozata. Az örökhagyó halálának pillanatában a teljes vagyona (hagyatéka) átszáll az örökösre (vagy örökösökre), aki ettől az időponttól kezdve gyakorolhatja a hagyaték tárgyai felett a tulajdonos jogait és terhelik a tulajdonos kötelezettségei is. A közjegyzői hagyatékátadó végzés az a döntés, amely az öröklés (közhiteles) tanúsítására szolgál, illetve ami alapján a tulajdonosi jogok bejegyzésre kerülhetnek pl. az ingatlan-nyilvántartásba. Szintén fontos alapelv, hogy a hagyaték, mint egész, száll át az örökösökre: a jogutódlás tehát kiterjed a hagyatéki aktív vagyonra és a tartozásokra is: az örökös az aktívákat és passzívákat mint egészet szerzi meg. Nem képezik azonban a hagyaték tárgyát az örökhagyó személyiségi jogai, illetve az örökhagyó személyéhez kapcsolódó vagyoni jogok sem, pl. haszonélvezeti jog, tartásdíjhoz való jog.
Következő cikkemben a törvényes és a végintézkedésen alapuló öröklési rend egymáshoz való viszonyáról szólok néhány szót, illetve a végintézkedés szabályairól.

Dr. Lipták Anna

Tel: +36-20/416-9500

Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)