Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Halál esetére szóló ajándékozás

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • PR • MAGAZIN • 2022. július 27. 18:00
Halál esetére szóló ajándékozás
Az ügytípusokról a www.drliptakanna.hu oldalon találhatók további részletek

dr. lipták anna

A végintézkedés két formája, a végrendelet és az öröklési szerződés legfontosabb szabályairól előző írásaimban tájékoztattam Önöket. Mai cikkemet a harmadik végintézkedési típusnak, a halál esetére szóló ajándékozásnak szentelem.

A halál esetére szóló ajándékozás a végintézkedések körében ritkábban fordul elő. Ez egy olyan speciális ajándékozási szerződés, amelyben az ajándékozás azzal a feltétellel történik, hogy a megajándékozott az ajándékozót túléli. A halál esetére szóló ajándékozás tehát ingyenes tulajdonátruházó, kétoldalú jogügylet, melynek eredményeképpen a tulajdonjog az örökhagyó halálakor száll át a megajándékozottra (örökösre). Fontos kiemelni, hogy a megajándékozott nem osztozik a hagyatéki terhekben, emiatt lehet olyan élethelyzet, hogy akkor is érdemes a halál esetére szóló ajándékozás jogintézményét alkalmazni, ha egyébként a törvényes öröklési rend szerint is a megajándékozott örökölne.

Halál esetére szóló ajándékozás elkészítésekor az öröklési szerződés szigorúbb alakiságait kell alkalmazni, tehát:

• készítése idejének az okiratból ki kell tűnnie;
• az ajándékot a megajándékozottnak el kell fogadnia;
• ingatlan esetében ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni;
• folyamatos oldalszámozással kell ellátni és
• két tanúnak aláírásával szükséges igazolni, hogy a szerződő felek azt saját kezűleg írták alá vagy az azon szereplő aláírásaikat sajátjukként ismerték el.

Dr. Lipták Anna

Tel: +36-20/416-9500

Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)