Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - A társasházi működés alapdokumentumai

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • PR • MAGAZIN • 2022. január 27. 18:00
A társasházi működés alapdokumentumai
Az ügytípusokról a www.drliptakanna.hu oldalon találhatók további részletek

dr. lipták anna

Cikksorozatom előző részét azzal a figyelemfelhívással zártam, hogy a társasházi törvényben foglalt rendelkezések betartása komoly kihívás elé állíthatja a társasház-tulajdonosokat és a társasházban élőket. Mai írásomban a társasházak jogszerű működésének követelményeiről ejtek néhány szót. Először is a társasháznak rendelkeznie kell a következő alapdokumentumokkal.

1. Alapító okirat: az a dokumentum, amellyel a társasház mint jogintézmény létrejön, és amely benyújtásával a földhivatal bejegyzi a társasházat az ingatlannyilvántartásba. Az alapító okiratot módosítani szükséges, ha valamilyen változás áll be, ez tipikusan a külön tulajdonú vagy a közös tulajdonban maradó ingatlanrészek tekintetében szokott bekövetkezni (pl. megváltozik egy lakás belső elrendezése, nő vagy csökken egy lakás alapterülete, a közös tulajdon egy része értékesítésre kerül, új albetéttel bővül a társasház stb.). Az alapító okirat módosításához valamennyi tulajdonos hozzájárulása szükséges, és azt be kell nyújtani a földhivatalnak az ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetés céljából.

2. Szervezeti-működési szabályzat (SZMSZ): a társasházi működés dokumentuma, mely 6 lakásnál több lakást tartalmazó társasházak esetében kötelezően elkészítendő. Tartalmazza a közösség szerveit (közgyűlés, közös képviselő, számvizsgáló bizottság), azok feladatait, a tulajdonosok és szervek jogait és kötelezettségeit, rögzíti a közös költség viselésének szabályait. Megalkotásához a közgyűlés egyszerű szavazattöbbségű határozata elegendő. A szervezeti-működési szabályzatot, illetve módosítását az ingatlan-nyilvántartási iratokhoz csatolni kell.

3. Házirend: az SZMSZ része, melyben az egyes lakásokban, a közös helyiségekben betartandó magatartási szabályok kerülnek összegzésre (pl. lakáson belüli építési-szerelési munka és zajjal járó más tevékenység végzése, dohányzásra vonatkozó szabályok a közös tulajdonban álló ingatlanrészekben, takarítás rendje stb.). A házirend szabályait a lakás mindenkori használója köteles betartani.

Mivel e dokumentumok határozzák meg a társasházi élet kereteit, fontos, hogy a valós igényeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő legyen a tartalmuk! Következő cikkemben a társasház szerveit mutatom be röviden, közérthetően.

Dr. Lipták Anna

Tel: +36-20/416-9500

Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)