Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - GYULA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • 2018. március 23. 14:32
GYULA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE

A Széchenyi 2020 program keretében valósul meg a TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00018 azonosítószámú, Gyula Települési Környezetvédelmi Infrastruktúra-fejlesztése című projekt. A fejlesztendő területek Gyula város belterületén találhatók. A projekt során több, víznyelőkkel ellátott zárt csatorna létesül, átereszeket építenek át, és tizenhárom utcában teszik lehetővé a megfelelő csapadékvíz-elvezetést.

 

Kedvezményezett neve: Gyula Város Önkormányzata

Projekt címe: Gyula Települési Környezetvédelmi Infrastruktúra-Fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 390 460 087 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt befejezési dátuma: 2020.07.31.

Projektazonosító száma:TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00018

Pályázat benyújtásának ideje: 2017.07.31.

Támogatási szerződés aláírása: 2018.03.22.

 

A fejlesztés bemutatása az érintett területekre vonatkozóan

 

Réthy Lipót utca

A hat méter széles utcában jelenleg nincs csapadékvíz-elvezetés. A nagy felületű burkolat miatt kevés szikkasztásra alkalmas zöld terület van, ezért a mély pontokban összegyűlik és megáll az esővíz.

A pályázat megvalósítása során az utca hat méter széles részén zárt csatorna fog épülni víznyelőkkel az Erdélyi Sándor utca felől lévő árokig. Itt az árokfenék megfelelő szinten lesz, így az továbbvezeti a vizet az Erdélyi Sándor utcában lévő csatornáig. Mivel a csapadékcsatorna építése burkolatbontással jár, újraaszfaltozzák az utat, az egyik oldalon szegéllyel, a másik oldalon padkafolyókával, amely a víznyelőkbe vezeti a vizet.

 

Bárány utca

A Bárány utcában jelenleg nincs csapadékvíz-elvezetés. Az utca a Ferencesek tere felé lejt, viszont egy-egy vízszintes szakaszon megáll az utcában a csapadékvíz.

A pályázat megvalósítása során a keskeny utcában zárt csatornát építenek víznyelőkkel az útburkolaton kívül.

 

Rákóczi utca

Az utcában vannak árkok, de a lakosok által épített átereszek magassága és a cső átmérője nem megfelelő. Mivel a víz nem tud továbbfolyni, akár több napig is áll a víz az árokban.

A pályázat megvalósítása során a Rákóczi utca mindkét oldalán, a Szentháromság utcától a T utcáig, összesen 400 méter szakaszon az árokfeneket a megfelelő szintre alakítják ki, és az átereszeket átépítik. A csapadékvíz így megfelelően el tud folyni a Szentháromság utcában lévő csatornáig.

 

Szent István út

A Szent István út déli oldalán a Szentháromság utcától a Mágocsi utcáig nincs csapadékvíz-elvezetés. A kétoldali lejtésű széles főútról a csapadék a legmélyebben fekvő járda széléig folyik, ezért nagy eső esetén a járda vízben áll. Növeli a csapadékvíz mennyiségét az is, hogy minden utcafrontra épült ingatlan tetővizét az utcára vezették ki. 

A pályázat megvalósítása során, a hely szűke miatt, zárt csatorna épül mintegy 500 méteres szakaszon. Ez az előző megnyert pályázat megvalósítása során megépült Szentháromság utcában lévő csapadékcsatornába és a Kulcs utcában lévő csatornába vezeti a vizet.

 

Temesvári út

A Temesvári úton jelenleg is van csapadékvíz-elvezető árok, amely a Gyula–Kispél–Eleki-csatornába vezeti a vizet. A becsatlakozás előtt átemelő szivattyú segítségével jut el a víz a befogadó csatornába. A Temesvári úton már több árokszakaszt leburkoltak annak érdekében, hogy az átemelőbe minél kevesebb szennyezőanyag jusson be, és az árokból a víz gyorsan távozzon. 

A pályázat megvalósítása során a Szent István utca északi oldalán a Laktanya utca és a Kiss János altábornagy utca között, folytatólag a Temesvári úton a Wesselényi utcáig, a Temesvári út déli oldalán a Szabadkai utcától a Kassai utcáig összesen több mint 600 méter árkot burkolnak le a gyors leüríthetőség biztosítása miatt. További előny, hogy az árokburkolat a karbantartási költségeket is csökkenti.

 

Ernyő utca, Sánc utca közötti szakasz

A telkek végén lévő árokrendszer valamikor a Fehér-Körös és az Élővíz-csatorna összekötő csatornája volt, amelyen hajóztak. A mély vonulatot a telekkiosztás kikerülte, az árok maga megmaradt önkormányzati tulajdonban. Az árkot a keskeny hely miatt csak a magánterületeken keresztül lehet karbantartani. Az árokban áll a víz, ami az élővilág elterjedését segíti (szúnyog, béka, parlagfű).

A pályázat megvalósítása során az önkormányzati területen lévő, több mint 400 méter árok átépül olyan módon, hogy az új vízelvezető rendszer könnyen karbantartható legyen, és alkalmassá váljon a csapadékvíz továbbvezetésére a környező utcákban lévő csatornákba. 

 

Rulikowszki utca

A Rulikowszki utcában a tömblakások előtt lévő csatornát a fák gyökerei megrongálták, aminek következtében a víz folyamatosan bemossa a földet a csatornába. A földdel telt csatorna nem tudja elvezni a csapadékvizet, így a parkolóban nagy mennyiségű víz áll meg.

A pályázat megvalósítása során a parkoló alatt lévő és a tömblakások felől jövő zárt csatornát mintegy 300 méteres szakaszon teljesen átépítik. Emellett új víznyelőket létesítenek a csatornán. Mivel a csatorna a parkoló és a járda burkolatát is érinti, azokat megfelelően helyreállítják.

 

Lenkey utca

A Lenkey utcában jelenleg csak a déli oldalon van csapadékvíz-elvezetés. Az útépítés során az útburkolat szintjét kiemelték, így az utca északi oldaláról nem tud elfolyni a víz az árkokba.

A pályázat megvalósítása során a 275 méter hosszú utca északi oldalán is megvalósul a csapadékvíz elvezetése. 

 

Csokonai utca

A Csokonai utcában jelenleg nincs csapadékvíz-elvezetés, az utca mindkét oldalán a járda a legmélyebb pont, ahol a csapadékvíz összegyűlik és megáll.

A pályázat megvalósítása során a 350 méter hosszú utcában mindkét oldalon, a hely szűke miatt, zárt csatorna épül víznyelőkkel. Ez a Henyei úti meglévő csatornába vezeti el a vizet.

 

Sarkadi út

A Sarkadi út páros oldalán a Hunyadi utca és a Kazinczy utca között nincs csapadékvíz-elvezetés, jelenleg a kerékpárút és a járda között lévő árkokban gyűlik össze a víz. Az árok térfogata nem elegendő a nagyobb eső esetén lehulló csapadékvíz tárolására, így gyakran a járda is víz alá kerül.

A pályázat megvalósítása során több mint 300 méter hosszú szakaszról a csapadékvizet a Hunyadi-tóba vezetik el úgy, hogy az árkok között átereszek épülnek, és az árokfeneket is a megfelelő szintre alakítják ki.  

 

Pacsirta utca

A Pacsirta utcában, a Körgát utcától a Diófa utcáig, nincs összefüggő csapadékvíz-elvezető rendszer. Néhány ház előtt a tulajdonosok árkokat alakítottak ki a kapubejáró alatt átereszekkel, de sem az áteresz mérete, sem a magassági elhelyezése nem megfelelő. Az árkok nincsenek összekötve a Körgát utcában lévő befogadóval, ezért azok vízelvezető funkciója nem megfelelő. A keskeny utcában sok levezetetlen terület van, helyenként a járdán vagy a mélyebb pontokban tócsák alakulnak ki nagy eső esetén.

A pályázat megvalósítása során a Pacsirta utcában a Körgát utcától a Diófa utcáig 330 méter hosszú szakaszon zárt csatornát alakítanak ki víznyelőkkel. A keskeny utcában a csatorna csak az útburkolat alatt fér el, ezért az utca újra lesz aszfaltozva, az út egyik szélén szegéllyel, a másik szélén padkafolyóka kialakítással, amelyek a víznyelőkbe vezetik a vizet. 

 

Tavasz utca

A Pacsirta utcával párhuzamosan elhelyezkedő utcában hasonló a helyzet. Itt is található néhány ház előtt árok áteresszel, de sem a mérete, sem a magassága nem megfelelő.

A pályázat megvalósítása során a Tavasz utcában, a Körgát utcától a Diófa utcáig, 350 méter hosszú szakaszon zárt csatornát alakítanak ki víznyelőkkel. Mivel ez is keskeny utca, a csatorna csak az útburkolat alatt fér el, ezért újraaszfaltozzák. Az út egyik szélén szegélyt, a másikon padkafolyókát alakítanak ki, ezek a víznyelőkbe vezetik a vizet. 

 

 


 

 

2019. 04. 30., SAJTÓANYAG 

KÉT BERUHÁZÁSHOZ IS TÖBBLETFORRÁST BIZTOSÍT A GYULAI ÖNKORMÁNYZAT

Lakossági fórumot tartottak a Tavasz utca és Pacsirta utca tervezett felújításáról április 30-án a Park Hotelban. Az eseményen Görgényi Ernő polgármester, Mádai Éva, a mérnöki osztály munkatársa, valamint a kivitelező Futizo Kft. részéről Szilágyi Szilárd mutatták be a projektet, és válaszoltak a lakosság kérdéseire.

 

SZILÁGYI SZILÁRDMÁDAI ÉVA ÉS GÖRGÉNYI ERNŐ

Fotó: Gyulai Hírlap 

Görgényi Ernő elmondta, hogy tavaly két TOP-os pályázatot nyert az önkormányzat: az első támogatásból tizenegy helyszínen tudtak munkálatokat végezni városszerte, összesen 400 millió forintból, a második pedig 387 millió forintos támogatást jelentett, amelyből tizenkét helyszínen valósítanak meg beruházásokat, ebbe tartozik a Pacsirta utca és Tavasz utca felújítása is.

A Pacsirta utcában a munkálatok – az időjárástól függően – már a héten elindulhatnak, az utcában a Diófa és Körgát utcák közötti szakaszt újítják fel. A csapadékvíz-rendszer kivitelezési költsége 25,5 millió forint, az útépítés további 47 millió forintba fog kerülni, amely nem fért bele a pályázat által biztosított keretbe, ezért ezt a képviselő-testület biztosítja.

Az utcában 338 méter zárt csatorna épül víznyelőkkel. Az úttest burkolata 3,75 méter széles lesz, amire azért van szükség, mert az egy évvel ezelőtti fórumon felvetődött, hogy sokan szeretnék, ha egyirányú lenne az utca, de a kerékpárosok továbbra is közlekedhetnének mindkét oldalon, ezért a jogszabály szerint ekkora utat kell építeni. A padkafolyókák a szakasz páratlan oldalán lesznek, a másik oldalon süllyesztett szegélyt alakítanak ki. Emellett lecserélik a régi ivóvízvezetéket is, hogy egy esetleges meghibásodás miatt ne kelljen felbontani az új utat.

A pályázat keretében új fasor ültetésére is lehetőség van. Görgényi Ernő elmondta, hogy Szászné Várkonyi Adrienn gömbkőrisek ültetését javasolta.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

A Tavasz utcában – akárcsak a Pacsirta utcában – szeptember 30-a a beruházás befejezésének a határideje. A kivitelezés költsége 70 millió forint, összesen 358 méter zárt csatorna épül, a folyókák itt a páros oldalon lesznek elhelyezve, a kivitelezés többi része viszont ugyanúgy zajlik majd, mint a másik utcában. A főkertész ide gömbjuharfákat ajánlott ültetésre.

A beszámoló után a városvezető elmondta, előzetesen jelezték, hogy a munkálatok a Pacsirta utcában kezdődnek majd, de többen felvetették, hogy ott építkezések és felújítások zajlanak, ezért szeretnék, ha a Tavasz utcát vennék előre. A jelenlévőknek nem volt kifogása a váltás ellen.

A beszámoló után következtek a lakossági kérdések: az egyik lakó arra volt kíváncsi, hogy mire lehet számítani a lezárások során. Szilágyi Szilárd elmondta, hogy 50–80 méteres szakaszokat fognak lezárni az utcákból. Előfordulhat azonban, hogy amikor a csapadékvíz-elvezetőt telepítik, akkor nem kell az utat teljes szélességben lezárni, a kocsibejáróknál pedig próbálnak minél gyorsabban dolgozni. A szakember megígérte, hogy utóbbiakat az eredeti állapot szerint építik vissza. Megtudtuk, hogy az ivóvíz-gerincvezeték cseréjével egyúttal a bekötőcsöveket is kicserélik.

Egy másik lakó pedig arra volt kíváncsi, hogyan fog alakulni a szemétszállítás, amíg zajlik a felújítás. Görgényi Ernő azt javasolta, hogy mindenki a házához legközelebbi kereszteződésbe vigye ki a kukákat, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-vel pedig egyeztetni fognak az üggyel kapcsolatban.

Elhangzott, hogy a házak előtti fákat az útépítés kezdetéig, tehát körülbelül augusztus végéig kell kivágni, de a polgármester kiemelte, hogy ha valakinek a háza előtt olyan díszfa van, amelyhez feltétlenül ragaszkodik, jelezze, hogy felmérhessék a helyszínt, és találhassanak megoldást.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Egy másik lakos kérte, hogy olyan fákat ültessenek, amelyek nem lógnak be az úttestre, mert meglátása szerint komoly károkat szenvedett az út amiatt, hogy a belógó faágakat kikerülte a szemétszállító autó.

A városvezető hangsúlyozta: a gázszolgáltatót szóban és írásban is nyilatkoztatták arról, hogy a gázvezetékeket nem kell kicserélni, ezért, ha a jövőben probléma lesz és fel kell bontatni az utat egy esetleges javítás miatt, akkor azt a szolgáltatónak kell helyreállítania. Megtudtuk azt is, hogy az aszfaltozás előtt is lehet majd járni az úton, ha kész lesz a zúzottkő réteg.

A fórum végén Görgényi Ernő elmondta, hogy a felmerült kérdésekkel, esetleges problémákkal őt, illetve Mádai Évát is kereshetik a lakosok, Szilágyi Szilárd pedig megígérte, hogy megadják az építésvezető telefonszámát, aki szintén elérhető lesz.

 

 


 

 

2019. 05. 07., SAJTÓKÖZLEMÉNY

MEGKEZDŐDTEK A MUNKÁLATOK A GYULA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE CÍMŰ PROJEKT KÉT HELYSZÍNÉN

A beruházássorozat keretében elsőként a Pacsirta utcában és a Tavasz utcában kezdődött meg a belvíz- és csapadékvíz-elvezető művek felújítása és kiépítése a napokban Gyulán. A Gyula Települési Környezetvédelmi Infrastruktúra-fejlesztése című, TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00018 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 386,66 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból. A fejlesztéshez Gyula Város Önkormányzata 3,83 millió forint önerőt biztosít.

A fejlesztendő területek Gyula város belterületén találhatók. A beruházás célja a belterületen keletkező csapadékvizek és felszíni vizek kártétel nélküli elvezetése. A beruházás során több helyen zárt csatorna épül víznyelőkkel, másutt nyílt árkot alakítanak ki átereszekkel. A fejlesztés keretében a város tizenkét területén építenek ki megfelelő csapadékvíz-elvezető rendszert.

A következő helyszíneken zárt csatornákat alakítanak ki víznyelőkkel: Réthy Lipót utca, Bárány utca, Csokonai utca, Pacsirta utca és Tavasz utca. A Rákóczi utca mindkét oldalán, mintegy 400 méter szakaszon az árokfeneket megfelelő szintűre alakítják, és átépítik az átereszeket. A Szent István út déli oldalán szintén zárt csatornát építenek több mint 500 méternyi szakaszon. A Temesvári út déli oldalán 200 méter, északi oldalán 450 méter árkot burkolnak le a gyors leüríthetőség biztosítása érdekében. Az Ernyő és a Sánc utca közötti szakaszon mintegy 400 méter árkot építenek át, hogy a csapadékvizet zavartalanul vezesse tovább a környező utcákban lévő csatornákba. A Rulikowski utcában a tömblakások felőli zárt csatornát átépítik, és új víznyelőket létesítenek a helyszínen. A pályázat eredményeként a Lenkey utca északi oldalán is megvalósul a csapadékvíz elvezetése. A Sarkadi út páros oldalán, a Hunyadi utca és a Kazinczy utca között az árkok között átereszek épülnek, és az árokfeneket is a megfelelő szintre alakítják a projekt keretében. 

 

A beruházás várhatóan 2020. április 9-én zárul.

 

A projektről bővebb információt a www.gyulaihirlap.hu honlapon olvashatnak.

 

 


 

 

2019. 07. 12., SAJTÓANYAG 

ŐSSZEL INDUL A RÁKÓCZI UTCA CSAPADÉKVÍZ–ELVEZETŐ RENDSZERÉNEK FELÚJÍTÁSA

A beruházás költsége több mint 36 millió forint lesz

 

ÖKRÖS ISTVÁN ÉS MÁDAI ÉVA

Fotó: Gyulai Hírlap 

Lakossági fórumot tartottak a Rákóczi utca csapadékvíz-elvezető rendszerének felújításáról július 11-én, ahol Ökrös István önkormányzati képviselő és Mádai Éva, a mérnöki osztály munkatársa számoltak be a részletekről.

Ökrös István elmondta, hogy a lakossági fórumot a Rákóczi utca csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása miatt hívta össze. Mint ismeretes, az önkormányzat a tavalyi évben két TOP-os pályázatot is nyert: az elsőből tizenegy helyszínen valósultak meg munkálatok, mintegy 400 millió forintból, a másodikból helyszínen végeznek el beruházásokat, összesen 387 millió forintból, utóbbinak része a Rákóczi utca vízelvezetésének felújítása is.

A képviselő kiemelte, hogy a munkálatok során megújulnak a kapubejárók is, azt pedig szeretnék, ha ezek egységesek lennének. Hozzátette, hogy a csatornákat azért kell felújítani, mert nagyobb esőzések után hetekig, hónapokig pang a víz a csatornában, mert nem tud elfolyni.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Mint mondta, az utóbbi hetek esőzései után bejárták a körzetét, ekkor pedig számos helyen tapasztalták a problémát, amelynek egyik alapja, hogy a lakosok által épített átereszek magassága és a csövek átmérője nem megfelelő.

A részletekről Mádai Éva számolt be: megtudtuk, hogy a beruházás során a Szentháromság utcától a T utcáig épül majd 721 nyílt árok, 30 beton áteresszel. A Rákóczi utca északi 313 méter, a déli oldalon 408 méter hosszan végzik majd el a korszerűsítést. A befogadó csatorna a Szentháromság utca végén található árok lesz, amely a Bárdos tóba vezeti a vizet, a kivitelezés is innen fog indulni.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

A beruházás költsége több mint 36 millió forint lesz, a munkálatokat várhatón ősszel kezdik el.

 

 


 

 

2019. 10. 08., SAJTÓANYAG

ÚJABB HÁROM UTCÁBAN FEJEZŐDTEK BE A FELÚJÍTÁSOK

A Tavasz utcában, a Pacsirta utcában és a Réthy Lipót utcában is megújult az útburkolat és a csapadékvíz-elvezető rendszer, emellett az ivóvíz-vezetékek rekonstrukciója is megtörtént – mondta el Görgényi Ernő polgármester és Kónya István alpolgármester október 8-án sajtótájékoztatón. 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Görgényi Ernő kifejtette: beruházás három forrás felhasználásával valósult meg: egyrészt egy TOP-os, százszázalékos támogatási intenzitású pályázatból, másrészt az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt, hetvenszázalékos támogatási intenzitású pályázatból, harmadrészt önkormányzati forrásból. 

Kónya István elmondta: korábban több lakó is megkereste már a Réthy Lipót utca állapota miatt, így nagy öröm volt számára, hogy sikerült forrásokat szerezni a beruházásra.

– Vagyonvédelmi szempontból is lényeges volt mindez, hiszen a víz komoly károkat tudott volna okozni az épületekben – emelte ki. 

A Tavasz utcában a kivitelezés teljes költsége – beleértve a csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítését, az ivóvíz-vezetékek rekonstrukcióját és az útburkolat teljes felújítását – 83 millió forint volt. A Pacsirta utcában 86,6 millió forintba, míg a Réthy Lipót utcában közel 41 millió forintba került a felújítás. 

 

 


 

 

2019. 11. 08., SAJTÓANYAG

BEFEJEZŐDTEK A RÉTHY LIPÓT UTCAI MUNKÁLATOK, A LAKÓK HORDÓGURÍTÁSSAL ÜNNEPELTEK

A beruházásra több mint negyven millió forintot fordítottak

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Több mint negyven millió forintból újult meg a Réthy Lipót utca, a beruházás átadását rendhagyó módon, utcabulival ünnepelték meg a lakók.

Kónya István alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője lapunknak elmondta: a lakók 2010-ben keresték meg azzal, hogy a töredezett, megsüllyedt útburkolat balesetveszélyessé vált. Emellett az is gondot okozott, hogy az utcában nem építették ki a csapadékvíz-elvezető rendszert, így nagyobb esőzések idején a szomszédos Erdélyi Sándor utcába vagy a Mikes Kelemen utcába folyt le a víz a területről.   

Közölte: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból elnyert, több mint 386 millió forintos támogatásból mintegy 33 millió forintot fordítottak az utca felújítására.

Az összegből kicserélték az ivóvízvezetékeket, kiépítették a csapadékvíz-elvezető rendszert, és felújították az aszfaltburkolatot – ismertette az önkormányzati képviselő. Hozzátette: a beruházás keretében a járdalapok helyett egy méter szélességben betonjárdát raktak le.   

A munkálatok október közepén fejeződtek be, már csak a fásítás van hátra – jelezte Kónya István. Arról is beszámolt, hogy ígéretet tett a lakóknak: ha elkészül a beruházás, söröshordó-gurítással ünneplik meg, így a munkálatok befejeztét rendhagyó utcabulival ünnepelték meg.

 

 


 

 

2019. 11. 22., SAJTÓANYAG

MEGÚJULT A CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZER A BÁRÁNY UTCÁBAN

A beruházás több mint 19 millió forintba került

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Több mint 19 millió forintból újult meg a Bárány utcában a csapadékvíz-elvezető rendszer – közölte Mittag Mónika önkormányzati képviselő november 22-én a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.  

A gyulai önkormányzat több mint 386 millió forintot nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból a város csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítására, ebből 19 millió 109 ezer forintot költött a beruházásra – ismertette Mittag Mónika.

Az előzményekről elmondta: korábban több lakó is megkereste azzal, hogy az út középső része magasan fekszik, ezért az utcában esőzések idején megáll a víz.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Kifejtette: az utcában 431 méter csapadékcsatorna és víznyelő aknák létesültek, a szomszédos Ferencesek terénél pedig 58 méter nyílt árok épült átereszekkel. Hozzátette: az 1–10. szám között, ahol kétoldali lejtésű az út, mindkét oldalon kiépítették a zárt csatornát, a 12. számtól viszont csak a mélyebb fekvésű részen.

Közölte: a munkálatok a napokban fejeződtek be.

 

 


 

 

2020. 01. 28., SAJTÓANYAG

A JÖVŐ HÉT ELEJÉN KEZDŐDIK A CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSE A SZENT ISTVÁN UTCA DÉLI OLDALÁN

A jövő hét elején kezdődik a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése Szent István utca déli oldalán, valamint korszerűsítése a Rákóczi utcában – tudtuk meg Görgényi Ernő polgármestertől és Ökrös Istvántól, a körzet képviselőjétől január 28-án. Mindkét beruházás a csapadékvíz-elvezető rendszer felújítását célzó pályázat második ütemének része.

 

ÖKRÖS ISTVÁN ÉS GÖRGÉNYI ERNŐ

Fotó: Gyulai Hírlap 

Görgényi Ernő elmondta, hogy a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban fordul elő, hogy egy felhőszakadás során extrém mennyiségű csapadék hullik le, ezért nagyon fontos, hogy a városi csapadékvíz- és belvíz-elvezető rendszert folyamatosan korszerűsítsék.

– Az elmúlt években jelentős pályázati támogatások segítségével tudtunk nagy lélegzetű munkákat megvalósítani, és önerőből is, az adófizetőknek köszönhetően, jelentős összegeket fordítottunk a rendszerek bővítésére.

Hozzátette: vannak olyan területek, ahol a vízelvezető rendszer kiépítése szükséges. Egy TOP-os pályázat keretén belül több munka is folyik a városban, ennek pedig egy újabb szakasza kezdődik meg a Szent István utcán, ahol a Szentháromság utcától a Dürer Albert általános iskoláig zárt csapadékvíz-elvezető rendszert alakítanak ki, az utca déli oldalán.

A Szent István utca fontos gyűjtőút, de egészen 2018-ig nem volt kiépített vízelvezetője. Két évvel ezelőtt a Harruckern-iskola előtt építették ki a rendszert önerőből, amely a kerékpárút alatt halad.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

A részletekről Ökrös István beszélt, akitől megtudtuk, hogy a Szent István utcai lakosok gyakran panaszkodtak, hogy egy-egy nagyobb esőzés után nem folyt el a víz, gyakran a házak faláig is elért.

A képviselőtől megtudtuk, hogy a beruházás körülbelül 24,1 millió forintba fog kerülni, illetve türelmet kért az lakóktól, ugyanis a munkálatok során – amelynek befejezési időpontja március 5-e – forgalomkorlátozásokra kell számítani, a csatornázást 30 méteres szakaszokban valósítják meg.

Kiemelte: ugyanezzel a problémával szembesültek a Rákóczi utca lakói is, különösen a Kulcs utcától a Szentháromság utcáig tartó szakaszon. A fejlesztés során az északi oldalon 313 méter, a déli oldalon 408 méter, tehát összesen 721 méter nyílt árok épül, beton átereszekkel.

A beruházás összege 36,5 millió forint, a befejezés ideje február 28. A kivitelező mindkét esetben a Futizo Kft.

 


 

2020. 04. 02., SAJTÓANYAG 

BEFEJEZŐDÖTT A SARKADI ÚTI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSE

Az utca páros oldalán 300 méter nyílt árok épült, a beruházás a TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00018 azonosítószámú „Gyula települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése” című pályázat keretében valósult meg.

 

 

 

Befejeződött a Sarkadi út csapadékvíz-elvezető rendszerének korszerűsítése – tudtuk meg Alt Norbert alpolgármestertől.

Mint mondta, az út páros oldalán – a Hunyadi és Kazinczy utca között – 300 méter nyílt árok épült, a kapubejárókban beton átereszekkel. A beruházás költsége több mint 9,6 millió forint volt.

Hozzátette: a csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója mellett az ivóvízvezetékek cseréjére is megtörtént, amihez a Vízközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtott támogatást az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

A munkálatok során 346 méternyi ivóvízvezetéket cseréltek ki, valamint megtörtént a csatlakozó bekötések cseréje is. A vezeték cseréjének költsége 12,5 millió forint volt, 70 százalékos támogatási intenzitás mellett.

 


 

2020. 07. 29., SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZŐDTEK A MUNKÁLATOK A GYULA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE CÍMŰ PROJEKT HELYSZÍNEIN

A Széchenyi 2020 program keretében valósult meg a TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00018 azonosítószámú, Gyula Települési Környezetvédelmi Infrastruktúra-fejlesztése című projekt. A fejlesztett területek Gyula város belterületén találhatók. A beruházás során több, víznyelőkkel ellátott zárt csatorna létesült, átereszeket építettek át, és tizennégy utcában tették lehetővé a megfelelő csapadékvíz-elvezetést. A projekt 386,66 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósult meg.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

A beruházás célja a belterületen keletkező csapadékvizek és felszíni vizek kártétel nélküli elvezetése volt. A munkálatok során több helyen zárt csatorna épült víznyelőkkel, másutt nyílt árkot alakítottak ki átereszekkel. A fejlesztés keretében a város tizenkét területén építettek ki megfelelő csapadékvíz-elvezető rendszert.

A következő helyszíneken zárt csatornákat alakítottak ki víznyelőkkel: Réthy Lipót utca, Bárány utca, Csokonai utca, Pacsirta utca és Tavasz utca. A Rákóczi utca mindkét oldalán, mintegy 400 méter szakaszon az árokfeneket megfelelő szintűre alakították, és átépítették az átereszeket. A Szent István út déli oldalán szintén zárt csatornát építettek több mint 500 méternyi szakaszon. A Temesvári út déli oldalán 200 méter, északi oldalán 450 méter árkot burkoltak le a gyors leüríthetőség biztosítása érdekében. Az Ernyő utca és a Sánc utca közötti szakaszon mintegy 400 méter árkot építettek át úgy, hogy a csapadékvizet zavartalanul vezesse tovább a környező utcákban lévő csatornákba. A Rulikowski utcában a tömblakások felőli zárt csatornát átépítették, és új víznyelőket létesítettek a helyszínen. A pályázat eredményeként a Lenkey utca északi oldalán is megvalósult a csapadékvíz elvezetése. A Sarkadi út páros oldalán, a Hunyadi utca és a Kazinczy utca között az árkok között átereszek épültek, és az árokfeneket is a megfelelő szintre alakították a projekt keretében. 

A projektről bővebb információt a www.gyulaihirlap.hu oldalon olvashatnak.

 

További információ kérhető:

Molnár Csabától, a Gyulai Polgármesteri Hivatal mérnöki osztályának vezetőjétől (+36-66-526-870, molnar@gyula.hu).

 

 

 

 

 

Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)