Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - GYULA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • 2018. március 23. 14:32
GYULA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE

A Széchenyi 2020 program keretében valósul meg a TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00018 azonosítószámú, Gyula Települési Környezetvédelmi Infrastruktúra-fejlesztése című projekt. A fejlesztendő területek Gyula város belterületén találhatók. A projekt során több, víznyelőkkel ellátott zárt csatorna létesül, átereszeket építenek át, és tizennégy utcában teszik lehetővé a megfelelő csapadékvíz-elvezetést.

 

 

 

Kedvezményezett neve: Gyula Város Önkormányzata

Projekt címe: Gyula Települési Környezetvédelmi Infrastruktúra-Fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 386 662 131 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.06.30.

Projektazonosító száma:TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00018

Pályázat benyújtásának ideje: 2017.07.31.

Támogatási szerződés aláírása: 2018.03.22.

 

A fejlesztés bemutatása az érintett területekre vonatkozóan

 

Réthy Lipót utca

A hat méter széles utcában jelenleg nincs csapadékvíz-elvezetés. A nagy felületű burkolat miatt kevés szikkasztásra alkalmas zöld terület van, ezért a mély pontokban összegyűlik és megáll az esővíz.

A pályázat megvalósítása során az utca hat méter széles részén zárt csatorna fog épülni víznyelőkkel az Erdélyi Sándor utca felől lévő árokig. Itt az árokfenék megfelelő szinten lesz, így az továbbvezeti a vizet az Erdélyi Sándor utcában lévő csatornáig. Mivel a csapadékcsatorna építése burkolatbontással jár, újraaszfaltozzák az utat, az egyik oldalon szegéllyel, a másik oldalon padkafolyókával, amely a víznyelőkbe vezeti a vizet.

 

Esze Tamás utca

A belvárosban található, forgalmas, a turisták által is gyakran látogatott utcának nincs csapadékvíz-elvezetése. Az utca sűrűn beépített, mindkét oldalán utcafrontra épített házak vannak. Az ezek tetőin keletkezett csapadékvizet az ereszcsatornák az utcára vezetik, ezért az a nagy eső esetén vízben áll.

A pályázat megvalósítása során a 180 méter hosszú utcában zárt csatornát alakítanak ki víznyelőkkel, amely a Petőfi tér felől érkező, már meglévő csatornába fogja elvezetni a vizet. Mivel a csatorna csak az útburkolat alatt fér el, az utcát újraaszfaltozzák, az út egyik szélén szegéllyel, a másik szélén padkafolyóka kialakítással. Ezek a víznyelőkbe vezetik a vizet. 

 

Bárány utca

A Bárány utcában jelenleg nincs csapadékvíz-elvezetés. Az utca a Ferencesek tere felé lejt, viszont egy-egy vízszintes szakaszon megáll az utcában a csapadékvíz.

A pályázat megvalósítása során a keskeny utcában zárt csatornát építenek víznyelőkkel az útburkolaton kívül.

 

Rákóczi utca

Az utcában vannak árkok, de a lakosok által épített átereszek magassága és a cső átmérője nem megfelelő. Mivel a víz nem tud továbbfolyni, akár több napig is áll a víz az árokban.

A pályázat megvalósítása során a Rákóczi utca mindkét oldalán, a Szentháromság utcától a T utcáig, összesen 400 méter szakaszon az árokfeneket a megfelelő szintre alakítják ki, és az átereszeket átépítik. A csapadékvíz így megfelelően el tud folyni a Szentháromság utcában lévő csatornáig.

 

Szent István út

A Szent István út déli oldalán a Szentháromság utcától a Mágocsi utcáig nincs csapadékvíz-elvezetés. A kétoldali lejtésű széles főútról a csapadék a legmélyebben fekvő járda széléig folyik, ezért nagy eső esetén a járda vízben áll. Növeli a csapadékvíz mennyiségét az is, hogy minden utcafrontra épült ingatlan tetővizét az utcára vezették ki. 

A pályázat megvalósítása során, a hely szűke miatt, zárt csatorna épül mintegy 500 méteres szakaszon. Ez az előző megnyert pályázat megvalósítása során megépült Szentháromság utcában lévő csapadékcsatornába és a Kulcs utcában lévő csatornába vezeti a vizet.

 

Temesvári út

A Temesvári úton jelenleg is van csapadékvíz-elvezető árok, amely a Gyula–Kispél–Eleki-csatornába vezeti a vizet. A becsatlakozás előtt átemelő szivattyú segítségével jut el a víz a befogadó csatornába. A Temesvári úton már több árokszakaszt leburkoltak annak érdekében, hogy az átemelőbe minél kevesebb szennyezőanyag jusson be, és az árokból a víz gyorsan távozzon. 

A pályázat megvalósítása során a Szent István utca északi oldalán a Laktanya utca és a Kiss János altábornagy utca között, folytatólag a Temesvári úton a Wesselényi utcáig, a Temesvári út déli oldalán a Szabadkai utcától a Kassai utcáig összesen több mint 600 méter árkot burkolnak le a gyors leüríthetőség biztosítása miatt. További előny, hogy az árokburkolat a karbantartási költségeket is csökkenti.

 

Ernyő utca, Sánc utca közötti szakasz

A telkek végén lévő árokrendszer valamikor a Fehér-Körös és az Élővíz-csatorna összekötő csatornája volt, amelyen hajóztak. A mély vonulatot a telekkiosztás kikerülte, az árok maga megmaradt önkormányzati tulajdonban. Az árkot a keskeny hely miatt csak a magánterületeken keresztül lehet karbantartani. Az árokban áll a víz, ami az élővilág elterjedését segíti (szúnyog, béka, parlagfű).

A pályázat megvalósítása során az önkormányzati területen lévő, több mint 400 méter árok átépül olyan módon, hogy az új vízelvezető rendszer könnyen karbantartható legyen, és alkalmassá váljon a csapadékvíz továbbvezetésére a környező utcákban lévő csatornákba. 

 

Rulikowszki utca

A Rulikowszki utcában a tömblakások előtt lévő csatornát a fák gyökerei megrongálták, aminek következtében a víz folyamatosan bemossa a földet a csatornába. A földdel telt csatorna nem tudja elvezni a csapadékvizet, így a parkolóban nagy mennyiségű víz áll meg.

A pályázat megvalósítása során a parkoló alatt lévő és a tömblakások felől jövő zárt csatornát mintegy 300 méteres szakaszon teljesen átépítik. Emellett új víznyelőket létesítenek a csatornán. Mivel a csatorna a parkoló és a járda burkolatát is érinti, azokat megfelelően helyreállítják.

 

Lenkey utca

A Lenkey utcában jelenleg csak a déli oldalon van csapadékvíz-elvezetés. Az útépítés során az útburkolat szintjét kiemelték, így az utca északi oldaláról nem tud elfolyni a víz az árkokba.

A pályázat megvalósítása során a 275 méter hosszú utca északi oldalán is megvalósul a csapadékvíz elvezetése. 

 

Csokonai utca

A Csokonai utcában jelenleg nincs csapadékvíz-elvezetés, az utca mindkét oldalán a járda a legmélyebb pont, ahol a csapadékvíz összegyűlik és megáll.

A pályázat megvalósítása során a 350 méter hosszú utcában mindkét oldalon, a hely szűke miatt, zárt csatorna épül víznyelőkkel. Ez a Henyei úti meglévő csatornába vezeti el a vizet.

 

Sarkadi út

A Sarkadi út páros oldalán a Hunyadi utca és a Kazinczy utca között nincs csapadékvíz-elvezetés, jelenleg a kerékpárút és a járda között lévő árkokban gyűlik össze a víz. Az árok térfogata nem elegendő a nagyobb eső esetén lehulló csapadékvíz tárolására, így gyakran a járda is víz alá kerül.

A pályázat megvalósítása során több mint 300 méter hosszú szakaszról a csapadékvizet a Hunyadi-tóba vezetik el úgy, hogy az árkok között átereszek épülnek, és az árokfeneket is a megfelelő szintre alakítják ki.  

 

Pacsirta utca

A Pacsirta utcában, a Körgát utcától a Diófa utcáig, nincs összefüggő csapadékvíz-elvezető rendszer. Néhány ház előtt a tulajdonosok árkokat alakítottak ki a kapubejáró alatt átereszekkel, de sem az áteresz mérete, sem a magassági elhelyezése nem megfelelő. Az árkok nincsenek összekötve a Körgát utcában lévő befogadóval, ezért azok vízelvezető funkciója nem megfelelő. A keskeny utcában sok levezetetlen terület van, helyenként a járdán vagy a mélyebb pontokban tócsák alakulnak ki nagy eső esetén.

A pályázat megvalósítása során a Pacsirta utcában a Körgát utcától a Diófa utcáig 330 méter hosszú szakaszon zárt csatornát alakítanak ki víznyelőkkel. A keskeny utcában a csatorna csak az útburkolat alatt fér el, ezért az utca újra lesz aszfaltozva, az út egyik szélén szegéllyel, a másik szélén padkafolyóka kialakítással, amelyek a víznyelőkbe vezetik a vizet. 

 

Tavasz utca

A Pacsirta utcával párhuzamosan elhelyezkedő utcában hasonló a helyzet. Itt is található néhány ház előtt árok áteresszel, de sem a mérete, sem a magassága nem megfelelő.

A pályázat megvalósítása során a Tavasz utcában, a Körgát utcától a Diófa utcáig, 350 méter hosszú szakaszon zárt csatornát alakítanak ki víznyelőkkel. Mivel ez is keskeny utca, a csatorna csak az útburkolat alatt fér el, ezért újraaszfaltozzák. Az út egyik szélén szegélyt, a másikon padkafolyókát alakítanak ki, ezek a víznyelőkbe vezetik a vizet. 

Összes cikk - lent (max 996px)
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)