Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - GYULA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • 2018. március 23. 14:32
GYULA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE

A Széchenyi 2020 program keretében valósul meg a TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00018 azonosítószámú, Gyula Települési Környezetvédelmi Infrastruktúra-Fejlesztése című projekt. A fejlesztendő területek Gyula város belterületén találhatók. A projekt keretében több zárt csatorna fog épülni víznyelőkkel, átereszeket építenek át, és tizennégy utcában teszik lehetővé a megfelelő csapadékvíz elvezetést.

 

 

 

Kedvezményezett neve: Gyula Város Önkormányzata

Projekt címe: Gyula Települési Környezetvédelmi Infrastruktúra-Fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 386.662.131 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 06.30.

Projektazonosító száma:TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00018

Pályázat benyújtásának ideje: 2017. 07. 31.

Támogatási szerződés aláírása: 2018. 03. 22.

 

A fejlesztés bemutatása az érintett területekre vonatkozóan:

 

Réthy Lipót utca

A hat méter széles utcában jelenleg nincs csapadékvíz elvezetés. A nagy felületű burkolat miatt kevés szikkasztásra alkalmas zöld terület van, ezért a mély pontokban összegyűlik és megáll az esővíz.

A pályázat megvalósítása során az utca hat méter széles részén zárt csatorna fog épülni víznyelőkkel az Erdélyi Sándor utca felől lévő árokig. Itt az árokfenék megfelelő szinten lesz, így az továbbvezeti a vizet az Erdélyi Sándor utcában lévő csatornáig. Mivel a csapadékcsatorna építése burkolatbontással jár, ezért az utat újraaszfaltozzák, az egyik oldalon szegéllyel másik oldalon padkafolyókával, ami a víznyelőkbe vezeti a vizet.

 

Esze Tamás utca

A belvárosban található turisztikailag forgalmas kis utcának nincs csapadékvíz elvezetése. Az utca sűrűn beépített, mindkét oldalán utcafrontra épített házak vannak, amelyek tetőin keletkezett csapadékvizet az ereszcsatornák az utcára vezetik, ezért nagy eső esetén az utca vízben áll.

A pályázat megvalósítása során a 180 méter hosszú utcában zárt csatornát alakítanak ki víznyelőkkel, ami a Petőfi tér felől érkező a már meglévő csatornába fogja elvezetni a vizet.  Mivel a csatorna csak az útburkolat alatt fér el, ezért az utcát újraaszfaltozzák, az út egyik szélén szegéllyel, a másik szélén padkafolyóka kialakítással, amik a víznyelőkbe vezetik a vizet. 

 

Bárány utca

A Bárány utcában jelenleg nincs csapadékvíz elvezetés. Az utca a Ferencesek tere felé lejt, viszont egy-egy vízszintes szakaszon megáll az utcában a csapadékvíz.

A pályázat megvalósítása során a keskeny utcában zárt csatornát építenek víznyelőkkel az útburkolaton kívül.

 

Rákóczi utca

Az utcában vannak árkok, de a lakosok által épített átereszek magassága és a cső átmérője nem megfelelő. Mivel a víz nem tud továbbfolyni, akár több napig is áll a víz az árokban.

A pályázat megvalósítása során a Rákóczi utca mindkét oldalán a Szentháromság utcától a T utcáig, összesen 400 méter szakaszon, az árokfeneket a megfelelő szintre alakítják ki, és az átereszeket átépítik. Így a csapadékvíz megfelelően el tud folyni a Szentháromság utcában lévő csatornáig.

 

Szent István út

A Szent István út déli oldalán, a Szentháromság utcától a Mágocsi utcáig nincs csapadékvíz elvezetés. A kétoldali lejtésű széles főútról a csapadék a legmélyebben fekvő járda széléig folyik, ezért nagy eső esetén a járda vízben áll. Növeli a csapadékvíz mennyiségét az is, hogy minden utcafrontra épült ingatlan tetővize az utcára van kivezetve. 

A pályázat megvalósítása során, a hely szűke miatt, zárt csatorna fog épülni kb. 500 méteres szakaszon, ami az előző megnyert pályázat megvalósítása során megépült Szentháromság utcában lévő csapadékcsatornába, és a Kulcs utcában lévő csatornába vezeti a vizet.

 

Temesvári út

A Temesvári úton jelenleg is van csapadékvíz elvezető árok, amely a Gyula-Kispél-Eleki csatornába vezeti a vizet. A becsatlakozás előtt átemelő szivattyú segítségével jut el a víz a befogadó csatornába. A Temesvári úton már több árokszakaszt leburkoltak annak érdekében, hogy az átemelőbe minél kevesebb szennyezőanyag jusson be, és az árokból a víz gyorsan távozzon. 

A pályázat megvalósítása során a Szent István utca északi oldalán a Laktanya utca és a Kiss János altábornagy utca között, folytatólag a Temesvári úton a Wesselényi utcáig, a Temesvári út déli oldalán a Szabadkai utcától a Kassai utcáig összesen több mint 600 méter árkot burkolnak le, a gyors leüríthetőség biztosítása miatt. További előny, hogy az árokburkolat a karbantartási költségeket is csökkenti.

 

Ernyő utca, Sánc utca közötti szakasz

A telkek végén lévő árokrendszer valamikor a Fehér-Körös és az Élővíz csatorna összekötő csatornája volt, amelyen hajóztak. A mély vonulatot a telekkiosztás kikerülte, az árok maga megmaradt önkormányzati tulajdonban. Az árok karbantartása a keskeny hely miatt csak a magánterületeken keresztül lehet. Az árokban áll a víz, ami az élővilág elterjedését segíti (szúnyog, béka, parlagfű).

A pályázat megvalósítása során az önkormányzati területen lévő, több mint 400 méter árok átépül olyan módon, hogy az új vízelvezető rendszer könnyen karbantartható legyen, és alkalmassá váljon a csapadékvíz továbbvezetésére a környező utcákban lévő csatornákba. 

 

Rulikowszki utca

A Rulikowszki utcában a tömblakások előtt lévő csatornát a fák gyökerei megrongálták, aminek következtében a víz folyamatosan bemossa a földet a csatornába. A földdel telt csatorna nem tudja elvezni a csapadékvizet, így a parkolóban nagy mennyiségű víz áll meg.

A pályázat megvalósítása során a parkoló alatt lévő, és a tömblakások felől jövő zárt csatornát, közel 300 méteres szakaszon teljesen átépítik, valamint új víznyelők lesznek a csatornán. Mivel a csatorna a parkoló és járda burkolatát is érinti, ezért azokat megfelelően helyreállítják.

 

Lenkey utca

A Lenkey utcában jelenleg csak a déli oldalon van csapadékvíz elvezetés. Az útépítés során az útburkolat szintjét kiemelték, így az utca északi oldaláról nem tud elfolyni a víz az árkokba.

A pályázat megvalósítása során a 275 méter hosszú utca északi oldalának a csapadékvíz elvezetése is megoldódik. 

 

Csokonai utca

A Csokonai utcában jelenleg nincs csapadékvíz elvezetés, az utca mindkét oldalán a járda a legmélyebb pont, ahol a csapadékvíz összegyűlik és megáll.

A pályázat megvalósítása során, a 350 méter hosszú utcában mindkét oldalon, a hely szűke miatt zárt csatorna épül víznyelőkkel, ami a Henyei úti meglévő csatornába fogja elvezetni a vizet.

 

Sarkadi út

A Sarkadi út páros oldalán a Hunyadi utca és a Kazinczy utca között nincs csapadékvíz elvezetés, jelenleg a kerékpárút és a járda között lévő árkokban gyűlik össze a víz. Az árok térfogata nem elegendő a nagyobb eső esetén lehulló csapadékvíz tárolására, így gyakran a járda is víz alá kerül.

A pályázat megvalósítása során több mint 300 méter hosszú szakaszról a csapadékvizet a Hunyadi tóba vezetnek el úgy, hogy az árkok között átereszek épülnek és az árokfeneket is a megfelelő szintre alakítják ki.  

 

Pacsirta utca

A Pacsirta utcában, a Körgát utcától a Diófa utcáig nincs összefüggő csapadékvíz elvezető rendszer. Néhány ház előtt a tulajdonosok árkokat alakítottak ki a kapubejáró alatt átereszekkel, de sem az áteresz mérete, sem a magassági elhelyezése nem megfelelő. Az árkok nincsenek összekötve a Körgát utcában lévő befogadóval, ezért azok vízelvezető funkciója nem megfelelő. A keskeny utcában sok levezetetlen terület van, helyenként a járdán vagy a mélyebb pontokban tócsák alakulnak ki nagy eső esetén.

A pályázat megvalósítása során a Pacsirta utcában a Körgát utcától a Diófa utcáig 330 méter hosszú szakaszon zárt csatornát alakítanak ki víznyelőkkel. A keskeny utcában a csatorna csak az útburkolat alatt fér el, ezért az utca újra lesz aszfaltozva, az út egyik szélén szegéllyel, a másik szélén padkafolyóka kialakítással, amelyek a víznyelőkbe vezetik a vizet. 

 

Tavasz utca

A Pacsirta utcával párhuzamosan elhelyezkedő utcában hasonló a helyzet.  Itt is található néhány ház előtt árok áteresszel, de sem a mérete sem a magassága nem megfelelő.

A pályázat megvalósítása során a Tavasz utcában, a Körgát utcától a Diófa utcáig, 350 méter hosszú szakaszon zárt csatornát alakítanak ki víznyelőkkel. Mivel ez is keskeny utca, így a csatorna csak az útburkolat alatt fér el. Ezért az utca újra lesz aszfaltozva az út egyik szélén szegéllyel a másik szélén padkafolyóka kialakítással, amik a víznyelőkbe vezetik a vizet. 

Összes cikk - lent (max 996px)
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)