Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - CSEMETEHÁZ ÉS TIPEGŐ TOPOGÓK BÖLCSŐDÉK KORSZERŰSÍTÉSE

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • 2017. július 01. 20:00
CSEMETEHÁZ ÉS TIPEGŐ TOPOGÓK BÖLCSŐDÉK KORSZERŰSÍTÉSE

A Széchenyi 2020 program keretében valósul meg a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00035 azonosítószámú, Csemeteház és Tipegő Topogók Bölcsődék Korszerűsítése című projekt. A beruházás keretében a gyulai Csemeteház Bölcsőde és a Tipegő Topogók Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése valósul meg. A Csemeteház Bölcsőde épületét átalakítják, modernizálják, udvarát fejlesztik. A Tipegő Topogók Bölcsőde esetében kizárólag udvarfejlesztés történik.

Kedvezményezett neve: Gyula Város Önkormányzata

Projekt címe: Csemeteház és Tipegő Topogók Bölcsődék Korszerűsítése

Szerződött támogatás összege: 252 996 593 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.11.30.

Projektazonosító száma: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00035

Pályázat benyújtásának ideje: 2016.05.23.

Támogatási szerződés aláírása: 2017.05.31.

 

A projekt keretében a gyulai Csemeteház Bölcsőde és a Tipegő Topogók Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése valósul meg. A Csemeteház Bölcsőde épületének átalakítása, modernizálása és udvarának fejlesztése, valamint a Tipegő Topogók Bölcsőde udvarfejlesztése történik meg.

A Csemeteház Bőlcsődében új funkciókra alkalmas terek létesülnek: fedett multifunkcionális tér, sószoba, fejlesztőszoba, foglalkoztató-, orvosi szoba és elkülönítő. Megvalósul az épületkomplexum közlekedési és elhelyezkedési rendszerének racionalizálása is. Sor kerül az épület hőtechnikai és gépészeti modernizációjára, az épített berendezések, burkolatok cseréjére és a csapadékvíz elleni védelem biztosítására. Kialakítanak egy fotovoltaikus „villanyerőművet”. A projekt keretében projektarányos akadálymentesítés történik. Kilenc darab új gépkocsiparkoló létesül.

 


 

 2017. 07. 28., SAJTÓANYAG

BÖLCSŐDÉT, NAPKÖZI OTTHONT KORSZERŰSÍTENEK, MUNKANÉLKÜLIEKET KÉPEZNEK ÁT GYULÁN

Kiváló lobbinak és hibamentes munkának köszönhetően 2 milliárd 77 millió forintot nyert Gyula városa a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében kiírt pályázatokon. Az összeg felhasználásáról és a további fejlesztési elképzelésekről, lehetőségekről július 28-án, pénteken számolt be a sajtó képviselőinek Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere, Kovács József országgyűlési képviselő és Kónya István alpolgármester, a Békés megyei közgyűlés tagja.

Kónya István, Görgényi Ernő és Kovács József 

Az összeg több közoktatási, egészségügyi és szociális intézményt is érint. A Csemeteház és a Tipegő topogók bölcsőde korszerűsítésére Gyula városa 253 millió forintot nyert. A tételből a törökzugi bölcsőde komplett felújítása fog megtörténni, a gyulavári esetében pedig a játszóudvar rendbetétele.

A Zöldkereszt házi gyermekorvosi rendelők modernizálására és akadálymentesítésére 60 millió forintot fordíthatnak a keretből, a Károly Róbert utcai Szivárvány napközi otthon átalakítására és bővítésére 125 milliót.

A gyulai belvíz- és csapadékvíz-elvezető rendszer rehabilitálására, bővítésére 400 millió forintot költhetnek, ugyanannyit, mint a Gyulát Városerdővel összekötő kerékpárút megépítésére, valamint a Paradicsomi ABC és a gyulavári híd közti bicikliút korszerűsítésére.

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Szent László utcai irodaházának energetikai fejlesztését és teljes felújítását 161 millió forintból valósíthatják meg.

A munkanélküliség csökkentésére 300 millió forintot nyertek, konzorciumban a Békés Megyei Kormányhivatallal. A pályázat kidolgozásába azokat a helyi munkáltatókat is bevonták, akik tudják, milyen szakmák hiányoznak, milyen dolgozókra lenne szükségük. Az ő instrukcióik alapján és az ő részvételükkel, a kormányhivatal szakmai iránymutatásával olyan képzéseket indítanak majd munkanélküliek számára, amelyek segíteni fogják elhelyezkedésüket a munkaerőpiacon.

A Szeged-Csanád Egyházmegye fenntartásában Gyulán működő Boldog Apor Vilmos Óvoda fejlesztésére több mint 166 millió forint fog érkezni, közlekedésfejlesztésre, a Gyulavári és Dénesmajor közötti út legrosszabb, 1600 méteres szakaszának felújítására 212 millió forint jut.

A munkálatok még az ősszel megkezdődnek, mutatott rá Görgényi Ernő.

A siker kapcsán a polgármester aláhúzta, a pályázatok elnyerése érdekében folytatott küzdelem mindig csapatmunkát követel, közös erőfeszítést. A munkában, amelynek eredményeként Gyula városa is részt vehetett és nyerhetett a kiírásokon Kovács József országgyűlési képviselő és Kónya István megyei közgyűlési tag közreműködése rendkívül fontos és értékes volt.

– Elévülhetetlen érdemeik vannak abban, hogy Gyula városa eddig 2 milliárd 77 millió forint összegben részesült a TOP forrásaiból – fogalmazott a polgármester.

A TOP keretében két körben írtak ki pályázatokat. Az első 2015 végén, 2016 elején jelent meg, erre Gyula városa 2016 tavaszán nyújtott be dokumentációit. Ennek eredményeit ismertették a kiírók az elmúlt hetekben. Az újabb pályázatok idén februárban és márciusban jelentek meg. Gyula ezeken is részt vesz, de a napokban és augusztusban is benyújt tervekkel alátámasztott igénylést.

A polgármester elmondta, a pályázatok megfelelnek a város gazdasági célkitűzéseinek, hisz egyfelől intézmények, épületek modernizálását, energetikai korszerűsítését, ezáltal a város kiadásainak csökkentését eredményezik, másfelől gazdasági fejlesztési hatásuk is van. Összességükben a gyulai polgárok életminőségén javítanak majd.

Kovács József országgyűlés képviselő a TOP-pályázatok kezdeteit idézte fel. Kifejtette, Békés megye 60 milliárd forintot kapott arra, hogy az elmaradottabb térségeket felzárkóztassa. Két elhatárolás rögtön történt, mégpedig a két leghátrányosabb járás, a mezőkovácsházi és a sarkadi javára. Ezen túlmenően további két település részére is határoltak el összeget a keretből. Először egy pontozásos rendszert vezettek volna be, amely egyáltalán nem kedvezett a gyulaiaknak, hisz a szándék az volt, hogy kizárólag a hátrányos településeket fejlesszék. A képviselő ekkor a gyulai városvezetéssel együtt olyan érdekérvényesítést alkalmazott, amellyel bebizonyította, nem lehet jó az a megoldás, amelyik az ország egyik leglátogatottabb turisztikai célpontját kizárja a területfejlesztési operatív programból. A pontozásos rendszert végül sikerült megfordítaniuk.

– Jó úton járunk, a 60 milliárd forintnak látszatja lesz a gyulai fejlesztések vonatkozásában is. Számunkra persze az is fontos, hogy a környező településeken is valósuljanak meg olyan beruházások, amelyek Gyula idegenforgalmi vonzerejét is növeli. Mert aki idejön, nemcsak Gyulára kíváncsi, hanem Szabadkígyósra, Gesztre, Vésztőre, a Körösök vidékére is – hangsúlyozta Kovács József. Hozzáfűzte: a közel 3 milliárd forint elnyerése komoly előrelépés, nagy öröm és nagy siker, hisz induláskor Gyulának nulla forint jutott volna. Úgy vélte, a gyulai pályázatok rendkívül jók, korrektek, hibamentesek, nagyrészt ennek tulajdonítható a mostani eredmény.

Kónya István megyei képviselőként jelezte, a második körben is igen komoly esélyekkel szállnak ringbe. Az első körben meghirdetett keretösszegből 1 milliárd 828 millió forint maradvány keletkezett, ezt a TOP második körének pályázataira fogják fordítani. Arra törekednek, hogy az összes forrást Békés megyében használják fel, egyetlen egy se kerüljön vissza a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Program Hatóságához.

A második körben 21 milliárd 794 millió forintot hirdetettek meg a TOP keretében. A „gyulai ötök”, azaz Gyula, Békés, Gyomaendrőd, Szeghalom és Békéscsaba számára 7 milliárd 304 millió forint jelenti azt a rendelkezésre álló összeget, amelyet a második körben megpályáznak. A lehatárolt keret mellett a visszamaradt 1,8 milliárd forintból álló szabad keretre is igényt fognak tartani. Kónya István úgy vélte, ebből a tételből nagy eséllyel nyerhetnek meg 674 millió forintot önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére.

 


 

2017. 11. 30., SAJTÓANYAG

MEGKEZDŐDÖTT A TÖRÖKZUGI BÖLCSŐDE FELÚJÍTÁSA

November végén megkezdődött a Csemeteház Bölcsőde felújítása, a munkálatok várhatóan 2018 végéig tartanak – tájékoztatta lapunkat közleményében Torma Béla, a körzet önkormányzati képviselője. A kivitelezés idejére ideiglenes felvonulási utat alakítanak ki a Budapest körút járdáján.

 

 

Felhívta a figyelmet arra, hogy az intézmény zavartalan működése érdekében a kivitelezés idejére ideiglenes felvonulási utat alakítanak ki a Budapest körút 37–38. szám alatti házak járdájának bal oldalán.

A képviselő a bölcsőde építési munkálatai és az ideiglenes felvonulási út használata miatt a lakók megértését kéri.  

Emlékeztetett rá: a gyulai önkormányzat 2016-ban pályázott a bölcsőde fejlesztésére, amelyre 252 millió 996 ezer forintot nyert el.

 


 

2018. 01. 12., SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

ALAPKŐLETÉTELLEL FOLYTATÓDIK A CSEMETEHÁZ ÉS TIPEGŐ TOPOGÓK BÖLCSŐDÉK KORSZERŰSÍTÉSE GYULÁN

Ünnepélyes keretek között kerül sor az alapkőletételre január 12-én a Csemeteház és Tipegő Topogók Bölcsődék korszerűsítése Gyulán című, TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00035 azonosítószámú projekt fő megvalósítási helyszínén, a Csemeteház Bölcsődében. A beruházás a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 253 millió forint európai uniós támogatásból. A pályázat nem igényel önerőt.

A projekt keretében a gyulai Csemeteház Bölcsőde és a Tipegő Topogók Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése valósul meg. A fejlesztés célja a Csemeteház Bölcsőde épületének átalakítása, modernizálása és udvarának fejlesztése, valamint a Tipegő Topogók Bölcsőde udvarfejlesztése.

A beruházás eredményeként a Csemeteház Bölcsődében új funkciókra alkalmas terek létesülnek: fedett multifunkcionális tér, sószoba, fejlesztőszoba, foglalkoztató- és orvosi szoba, elkülönítő. Megvalósul az épületkomplexum közlekedési és elhelyezkedési rendszerének racionalizálása is.

Sor kerül az épület hőtechnikai és gépészeti modernizációjára, az épített berendezések, burkolatok cseréjére és a csapadékvíz elleni védelem biztosítására. Kialakítanak egy fotovoltaikus „villanyerőművet”, akadálymentesítik a bölcsődét, valamint kilenc új gépkocsiparkoló is létesül a helyszínen.

A beruházás várhatóan 2018. november 30-án zárul.

 


 

2018. 01. 12., SAJTÓANYAG

HIVATALOSAN IS MEGKEZDŐDÖTT A GYULAI BÖLCSŐDEFEJLESZTÉS

A Széchenyi 2020 program keretében, 253 millió forintos európai uniós támogatásból korszerűsítik a Csemeteház és a Tipegő Topogók Bölcsődét Gyulán. Az alapkövet ünnepélyes keretek között tették le január 12-én a projekt fő helyszínén, a Csemeteház Bölcsődében.

Ünnepélyes alapkőletétel a Csemeteház Bölcsődében

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból megvalósuló, önerőt nem igénylő támogatásból átalakítják, modernizálják a Csemeteház Bölcsőde épületét, és felújítják a tagintézmények udvarát. A munkálatok várhatóan november végéig fejeződnek be.

A Csemeteház Bölcsődében fedett multifunkcionális teret, sószobát, fejlesztőszobát, foglalkoztató- és orvosi szobát és egy elkülönítőt alakítanak ki. Modernizálják az épület hőtechnikáját és gépészetét, lecserélik a berendezést és a burkolatokat, csapadékvíz-elvezető rendszert építenek ki, valamint napkollektorokat telepítenek a tetőre, és akadálymentesítik a bölcsődét.

Gyimesi Márton, a projekt tervezője a helyszínen lapunknak elmondta: a beruházás keretében a bölcsőde két épületrészét egy harmadik, új épületszárnnyal kötik össze, ez a volt kilences számú idősklub helyén épül fel. Kifejtette: a csoportszobák száma megmarad, az épület egyik bejárata viszont megszűnik majd. Hozzátette, a Leiningen utcai bejáratnál egy babakocsi-tárolót alakítana ki, és a helyszínen kilenc új parkoló is létesül.

Görgényi Ernő polgármester beszédében stratégiai kérdésnek nevezte az oktatási, nevelési intézmények korszerűsítését. Hangsúlyozta: az gyulai önkormányzat egyik legfontosabb célja a helyi köznevelési infrastruktúra fejlesztése.

Emlékeztette arra, hogy az elmúlt években több gyulai oktatási és nevelési intézményt felújítottak. Kitért arra is, hogy a Gyulai Tankerületi Központ által elnyert pályázati forrásból idén novemberig négy fürdővárosi általános iskolában valósulnak meg újabb beruházások.  

A városvezető elmondta: az 1979-ben épült 5. számú általános iskolában műfüves pálya és kültéri fitneszpark épült, továbbá felújították az intézmény tornatermét. Az 1980-ban átadott bölcsőde korszerűsítése még idén lezárul, az 1975-ben elkészült óvoda fejlesztésére pedig pályázati támogatást igényeltek.

Kovács József országgyűlési képviselő kiemelte: az alapkőletétel azt jelzi, hogy a fürdőváros folyamatos fejlődik.

– A bölcsődei beruházások azért is különösen fontosak, mert a szülők ezekben az intézményekben a legféltettebb kincseiket, a gyermekeiket bízzák rá a szakemberekre – hangsúlyozta.

Az országgyűlési képviselő bejelentette, hamarosan az 5. számú általános iskola kültéri kézilabdapályája is megújul.

Bondár Attiláné tagintézmény-vezető érdeklődésünkre elmondta: jelenleg százhúsz férőhelyes a bölcsőde, ez a szám a fejlesztés után sem változik.

Kiemelte: az új épületszárny külön bejárattal rendelkezik majd, és kisebb rendezvényeket is tarthatnak benne. Hozzátette, a beruházás révén lesz olyan helyisége a bölcsődének, ahol a gyerekek mozogni tudnak, és a fejlesztő és gyógypedagógusok foglalkozni tudnak velük.

 


 

 2018. 03. 13., SAJTÓANYAG

JÓL HALADNAK A MUNKÁLATOK A CSEMETEHÁZ ÉS A TIPEGŐ TOPOGÓK BÖLCSŐDÉKBEN

A terveknek megfelelően halad a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00035  azonosítószámú projekt kivitelezése. Mint ismert, a Csemeteház és a Tipegő Topogók bölcsődéket 253 millió forintból újítják fel. A két helyszínen jelenleg alapozási és betonozási munkálatok zajlanak. A beruházás várhatóan idén, november végén fejeződik be.

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

 


 

2018. 05. 10., SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

A TIPEGŐ-TOPOGÓK BÖLCSŐDE JÁTSZÓUDVARÁNAK ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSÁVAL FOLYTATÓDIK A CSEMETEHÁZ ÉS TIPEGŐ TOPOGÓK BÖLCSŐDÉK KORSZERŰSÍTÉSE GYULÁN ELNEVEZÉSŰ PROJEKT.

Ünnepélyes keretek között kerül sor a játszóudvar átadására május 10-én a Csemeteház és Tipegő Topogók Bölcsődék korszerűsítése Gyulán című, TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00035 azonosítószámú projekt egyik megvalósítási helyszínén, a Tipegő Topogók Bölcsődében. A beruházás a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 253 millió forint európai uniós támogatásból. A pályázat nem igényel önerőt.

 

Fotó: Gyulai Hírlap

 A projekt keretében a gyulai Csemeteház Bölcsőde és a Tipegő Topogók Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése valósul meg. A fejlesztés célja a Csemeteház Bölcsőde épületének átalakítása, modernizálása és udvarának fejlesztése, valamint a Tipegő Topogók Bölcsőde udvarfejlesztése.

A beruházás eredményeként a Tipegő-Topogók Bölcsőde esetében megtörtént a meglévő belső udvar felújítása, ezenkívül egy csatlakozó udvarrész lekerítésével bővítették a játszóudvart, ahol további burkolt felület készült, valamint új játszóeszközöket telepítettek.

A beruházás várhatóan 2018. november 30-án zárul.

 


 

 2018. 05. 10., SAJTÓANYAG

 

ÁTADTÁK A TIPEGŐ TOPOGÓK BÖLCSŐDE FELÚJÍTOTT JÁTSZÓUDVARÁT

Átadták a gyulavári Tipegő Topogók Bölcsőde felújított játszóudvarát május 10-én. A TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00035 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A gyulai önkormányzat által elnyert, százszázalékos intenzitású, vissza nem térítendő pályázati támogatásból korszerűsítették a belső udvart, és egy csatlakozó udvarrész lekerítésével bővítették is azt. A beruházásra mintegy 12 millió 400 ezer forintot költöttek.

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Molnár Csaba, a gyulai polgármesteri hivatal mérnöki osztályának vezetője kérdésünkre elmondta: mintegy 12 millió 400 ezer forintot költöttek az intézményre. A beruházás annak a projektnek a része, amely 253 millió forint európai uniós támogatásból valósul meg. Ebből két helyi bölcsődében, a Csemeteház Bölcsődében és a Tipegő Topogók Bölcsődében végeznek felújításokat. 

A projekt célja a Csemeteház Bölcsőde épületének átalakítása, modernizálása és udvarának fejlesztése, valamint a Tipegő Topogók Bölcsőde udvarfejlesztése. A Tipegő Topogók Bölcsőde esetében megtörtént a meglévő belső udvar felújítása, ezenkívül egy csatlakozó udvarrész lekerítésével bővítették a játszóudvart, ahol további burkolt felület készült, és új játszóeszközöket telepítettek.

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Az ünnepélyes átadó keretében köszöntőt mondott Kiss Szabolcs, a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének vezetője, aki hangsúlyozta: egy-egy hasonló intézmény életében minden egyes fejlesztési lehetőséget meg kell ragadni. Hozzátette: a szakmai megbízhatóság mellett ma már a bölcsőde megjelenése is indok lehet arra, hogy az intézmény mellett döntsenek az oda járók szülei.

Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere elmondta: az önkormányzat számára az egyik legfontosabb stratégiai célkitűzés a gyulai oktatási-nevelési intézmények fejlesztése, korszerűsítése.

– Minél szebb és jobb körülményeket szeretnénk teremteni a gyulai gyermekek számára, hogy a gyulai családok számára minél vonzóbbá tegyük városunkat – fogalmazott a polgármester. Hozzátette: nem ez az egyetlen intézmény, ahol a közelmúltban hasonló beruházások valósultak meg, hiszen a Implom József általános Iskola, a Dürer Albert általános iskola, az 5. sz általános iskola, az Erkel Ferenc-gimnázium kollégiuma, valamint a Mágocsi úti, a Bajcsy-Zsilinszky úti és Béke sugárúti óvodák is megújult az elmúlt években.

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

 

Összes cikk - lent (max 996px)

icon_DSC2791.JPG (0 KByte)

icon_DSC2801.JPG (0 KByte)

A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)