Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - CSEMETEHÁZ ÉS TIPEGŐ TOPOGÓK BÖLCSŐDÉK KORSZERŰSÍTÉSE

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • 2017. július 01. 20:00
CSEMETEHÁZ ÉS TIPEGŐ TOPOGÓK BÖLCSŐDÉK KORSZERŰSÍTÉSE

A Széchenyi 2020 program keretében valósul meg a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00035 azonosítószámú, Csemeteház és Tipegő Topogók Bölcsődék Korszerűsítése című projekt. A beruházás keretében a gyulai Csemeteház Bölcsőde és a Tipegő Topogók Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése valósul meg. A Csemeteház Bölcsőde épületét átalakítják, modernizálják, udvarát fejlesztik. A Tipegő Topogók Bölcsőde esetében kizárólag udvarfejlesztés történik.

Kedvezményezett neve: Gyula Város Önkormányzata

Projekt címe: Csemeteház és Tipegő Topogók Bölcsődék Korszerűsítése

Szerződött támogatás összege: 252 996 593 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.11.30.

Projektazonosító száma: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00035

Pályázat benyújtásának ideje: 2016.05.23.

Támogatási szerződés aláírása: 2017.05.31.

 

A projekt keretében a gyulai Csemeteház Bölcsőde és a Tipegő Topogók Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése valósul meg. A Csemeteház Bölcsőde épületének átalakítása, modernizálása és udvarának fejlesztése, valamint a Tipegő Topogók Bölcsőde udvarfejlesztése történik meg.

A Csemeteház Bőlcsődében új funkciókra alkalmas terek létesülnek: fedett multifunkcionális tér, sószoba, fejlesztőszoba, foglalkoztató-, orvosi szoba és elkülönítő. Megvalósul az épületkomplexum közlekedési és elhelyezkedési rendszerének racionalizálása is. Sor kerül az épület hőtechnikai és gépészeti modernizációjára, az épített berendezések, burkolatok cseréjére és a csapadékvíz elleni védelem biztosítására. Kialakítanak egy fotovoltaikus „villanyerőművet”. A projekt keretében projektarányos akadálymentesítés történik. Kilenc darab új gépkocsiparkoló létesül.

 


 

 2017. 07. 28., SAJTÓANYAG

BÖLCSŐDÉT, NAPKÖZI OTTHONT KORSZERŰSÍTENEK, MUNKANÉLKÜLIEKET KÉPEZNEK ÁT GYULÁN

Kiváló lobbinak és hibamentes munkának köszönhetően 2 milliárd 77 millió forintot nyert Gyula városa a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében kiírt pályázatokon. Az összeg felhasználásáról és a további fejlesztési elképzelésekről, lehetőségekről július 28-án, pénteken számolt be a sajtó képviselőinek Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere, Kovács József országgyűlési képviselő és Kónya István alpolgármester, a Békés megyei közgyűlés tagja.

Kónya István, Görgényi Ernő és Kovács József 

Az összeg több közoktatási, egészségügyi és szociális intézményt is érint. A Csemeteház és a Tipegő topogók bölcsőde korszerűsítésére Gyula városa 253 millió forintot nyert. A tételből a törökzugi bölcsőde komplett felújítása fog megtörténni, a gyulavári esetében pedig a játszóudvar rendbetétele.

A Zöldkereszt házi gyermekorvosi rendelők modernizálására és akadálymentesítésére 60 millió forintot fordíthatnak a keretből, a Károly Róbert utcai Szivárvány napközi otthon átalakítására és bővítésére 125 milliót.

A gyulai belvíz- és csapadékvíz-elvezető rendszer rehabilitálására, bővítésére 400 millió forintot költhetnek, ugyanannyit, mint a Gyulát Városerdővel összekötő kerékpárút megépítésére, valamint a Paradicsomi ABC és a gyulavári híd közti bicikliút korszerűsítésére.

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Szent László utcai irodaházának energetikai fejlesztését és teljes felújítását 161 millió forintból valósíthatják meg.

A munkanélküliség csökkentésére 300 millió forintot nyertek, konzorciumban a Békés Megyei Kormányhivatallal. A pályázat kidolgozásába azokat a helyi munkáltatókat is bevonták, akik tudják, milyen szakmák hiányoznak, milyen dolgozókra lenne szükségük. Az ő instrukcióik alapján és az ő részvételükkel, a kormányhivatal szakmai iránymutatásával olyan képzéseket indítanak majd munkanélküliek számára, amelyek segíteni fogják elhelyezkedésüket a munkaerőpiacon.

A Szeged-Csanád Egyházmegye fenntartásában Gyulán működő Boldog Apor Vilmos Óvoda fejlesztésére több mint 166 millió forint fog érkezni, közlekedésfejlesztésre, a Gyulavári és Dénesmajor közötti út legrosszabb, 1600 méteres szakaszának felújítására 212 millió forint jut.

A munkálatok még az ősszel megkezdődnek, mutatott rá Görgényi Ernő.

A siker kapcsán a polgármester aláhúzta, a pályázatok elnyerése érdekében folytatott küzdelem mindig csapatmunkát követel, közös erőfeszítést. A munkában, amelynek eredményeként Gyula városa is részt vehetett és nyerhetett a kiírásokon Kovács József országgyűlési képviselő és Kónya István megyei közgyűlési tag közreműködése rendkívül fontos és értékes volt.

– Elévülhetetlen érdemeik vannak abban, hogy Gyula városa eddig 2 milliárd 77 millió forint összegben részesült a TOP forrásaiból – fogalmazott a polgármester.

A TOP keretében két körben írtak ki pályázatokat. Az első 2015 végén, 2016 elején jelent meg, erre Gyula városa 2016 tavaszán nyújtott be dokumentációit. Ennek eredményeit ismertették a kiírók az elmúlt hetekben. Az újabb pályázatok idén februárban és márciusban jelentek meg. Gyula ezeken is részt vesz, de a napokban és augusztusban is benyújt tervekkel alátámasztott igénylést.

A polgármester elmondta, a pályázatok megfelelnek a város gazdasági célkitűzéseinek, hisz egyfelől intézmények, épületek modernizálását, energetikai korszerűsítését, ezáltal a város kiadásainak csökkentését eredményezik, másfelől gazdasági fejlesztési hatásuk is van. Összességükben a gyulai polgárok életminőségén javítanak majd.

Kovács József országgyűlés képviselő a TOP-pályázatok kezdeteit idézte fel. Kifejtette, Békés megye 60 milliárd forintot kapott arra, hogy az elmaradottabb térségeket felzárkóztassa. Két elhatárolás rögtön történt, mégpedig a két leghátrányosabb járás, a mezőkovácsházi és a sarkadi javára. Ezen túlmenően további két település részére is határoltak el összeget a keretből. Először egy pontozásos rendszert vezettek volna be, amely egyáltalán nem kedvezett a gyulaiaknak, hisz a szándék az volt, hogy kizárólag a hátrányos településeket fejlesszék. A képviselő ekkor a gyulai városvezetéssel együtt olyan érdekérvényesítést alkalmazott, amellyel bebizonyította, nem lehet jó az a megoldás, amelyik az ország egyik leglátogatottabb turisztikai célpontját kizárja a területfejlesztési operatív programból. A pontozásos rendszert végül sikerült megfordítaniuk.

– Jó úton járunk, a 60 milliárd forintnak látszatja lesz a gyulai fejlesztések vonatkozásában is. Számunkra persze az is fontos, hogy a környező településeken is valósuljanak meg olyan beruházások, amelyek Gyula idegenforgalmi vonzerejét is növeli. Mert aki idejön, nemcsak Gyulára kíváncsi, hanem Szabadkígyósra, Gesztre, Vésztőre, a Körösök vidékére is – hangsúlyozta Kovács József. Hozzáfűzte: a közel 3 milliárd forint elnyerése komoly előrelépés, nagy öröm és nagy siker, hisz induláskor Gyulának nulla forint jutott volna. Úgy vélte, a gyulai pályázatok rendkívül jók, korrektek, hibamentesek, nagyrészt ennek tulajdonítható a mostani eredmény.

Kónya István megyei képviselőként jelezte, a második körben is igen komoly esélyekkel szállnak ringbe. Az első körben meghirdetett keretösszegből 1 milliárd 828 millió forint maradvány keletkezett, ezt a TOP második körének pályázataira fogják fordítani. Arra törekednek, hogy az összes forrást Békés megyében használják fel, egyetlen egy se kerüljön vissza a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Program Hatóságához.

A második körben 21 milliárd 794 millió forintot hirdetettek meg a TOP keretében. A „gyulai ötök”, azaz Gyula, Békés, Gyomaendrőd, Szeghalom és Békéscsaba számára 7 milliárd 304 millió forint jelenti azt a rendelkezésre álló összeget, amelyet a második körben megpályáznak. A lehatárolt keret mellett a visszamaradt 1,8 milliárd forintból álló szabad keretre is igényt fognak tartani. Kónya István úgy vélte, ebből a tételből nagy eséllyel nyerhetnek meg 674 millió forintot önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére.

 


 

2017. 11. 30., SAJTÓANYAG

MEGKEZDŐDÖTT A TÖRÖKZUGI BÖLCSŐDE FELÚJÍTÁSA

November végén megkezdődött a Csemeteház Bölcsőde felújítása, a munkálatok várhatóan 2018 végéig tartanak – tájékoztatta lapunkat közleményében Torma Béla, a körzet önkormányzati képviselője. A kivitelezés idejére ideiglenes felvonulási utat alakítanak ki a Budapest körút járdáján.

 

 

Felhívta a figyelmet arra, hogy az intézmény zavartalan működése érdekében a kivitelezés idejére ideiglenes felvonulási utat alakítanak ki a Budapest körút 37–38. szám alatti házak járdájának bal oldalán.

A képviselő a bölcsőde építési munkálatai és az ideiglenes felvonulási út használata miatt a lakók megértését kéri.  

Emlékeztetett rá: a gyulai önkormányzat 2016-ban pályázott a bölcsőde fejlesztésére, amelyre 252 millió 996 ezer forintot nyert el.

 


 

2018. 01. 12., SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

ALAPKŐLETÉTELLEL FOLYTATÓDIK A CSEMETEHÁZ ÉS TIPEGŐ TOPOGÓK BÖLCSŐDÉK KORSZERŰSÍTÉSE GYULÁN

Ünnepélyes keretek között kerül sor az alapkőletételre január 12-én a Csemeteház és Tipegő Topogók Bölcsődék korszerűsítése Gyulán című, TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00035 azonosítószámú projekt fő megvalósítási helyszínén, a Csemeteház Bölcsődében. A beruházás a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 253 millió forint európai uniós támogatásból. A pályázat nem igényel önerőt.

A projekt keretében a gyulai Csemeteház Bölcsőde és a Tipegő Topogók Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése valósul meg. A fejlesztés célja a Csemeteház Bölcsőde épületének átalakítása, modernizálása és udvarának fejlesztése, valamint a Tipegő Topogók Bölcsőde udvarfejlesztése.

A beruházás eredményeként a Csemeteház Bölcsődében új funkciókra alkalmas terek létesülnek: fedett multifunkcionális tér, sószoba, fejlesztőszoba, foglalkoztató- és orvosi szoba, elkülönítő. Megvalósul az épületkomplexum közlekedési és elhelyezkedési rendszerének racionalizálása is.

Sor kerül az épület hőtechnikai és gépészeti modernizációjára, az épített berendezések, burkolatok cseréjére és a csapadékvíz elleni védelem biztosítására. Kialakítanak egy fotovoltaikus „villanyerőművet”, akadálymentesítik a bölcsődét, valamint kilenc új gépkocsiparkoló is létesül a helyszínen.

A beruházás várhatóan 2018. november 30-án zárul.

 


 

2018. 01. 12., SAJTÓANYAG

HIVATALOSAN IS MEGKEZDŐDÖTT A GYULAI BÖLCSŐDEFEJLESZTÉS

A Széchenyi 2020 program keretében, 253 millió forintos európai uniós támogatásból korszerűsítik a Csemeteház és a Tipegő Topogók Bölcsődét Gyulán. Az alapkövet ünnepélyes keretek között tették le január 12-én a projekt fő helyszínén, a Csemeteház Bölcsődében.

Ünnepélyes alapkőletétel a Csemeteház Bölcsődében

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból megvalósuló, önerőt nem igénylő támogatásból átalakítják, modernizálják a Csemeteház Bölcsőde épületét, és felújítják a tagintézmények udvarát. A munkálatok várhatóan november végéig fejeződnek be.

A Csemeteház Bölcsődében fedett multifunkcionális teret, sószobát, fejlesztőszobát, foglalkoztató- és orvosi szobát és egy elkülönítőt alakítanak ki. Modernizálják az épület hőtechnikáját és gépészetét, lecserélik a berendezést és a burkolatokat, csapadékvíz-elvezető rendszert építenek ki, valamint napkollektorokat telepítenek a tetőre, és akadálymentesítik a bölcsődét.

Gyimesi Márton, a projekt tervezője a helyszínen lapunknak elmondta: a beruházás keretében a bölcsőde két épületrészét egy harmadik, új épületszárnnyal kötik össze, ez a volt kilences számú idősklub helyén épül fel. Kifejtette: a csoportszobák száma megmarad, az épület egyik bejárata viszont megszűnik majd. Hozzátette, a Leiningen utcai bejáratnál egy babakocsi-tárolót alakítana ki, és a helyszínen kilenc új parkoló is létesül.

Görgényi Ernő polgármester beszédében stratégiai kérdésnek nevezte az oktatási, nevelési intézmények korszerűsítését. Hangsúlyozta: az gyulai önkormányzat egyik legfontosabb célja a helyi köznevelési infrastruktúra fejlesztése.

Emlékeztette arra, hogy az elmúlt években több gyulai oktatási és nevelési intézményt felújítottak. Kitért arra is, hogy a Gyulai Tankerületi Központ által elnyert pályázati forrásból idén novemberig négy fürdővárosi általános iskolában valósulnak meg újabb beruházások.  

A városvezető elmondta: az 1979-ben épült 5. számú általános iskolában műfüves pálya és kültéri fitneszpark épült, továbbá felújították az intézmény tornatermét. Az 1980-ban átadott bölcsőde korszerűsítése még idén lezárul, az 1975-ben elkészült óvoda fejlesztésére pedig pályázati támogatást igényeltek.

Kovács József országgyűlési képviselő kiemelte: az alapkőletétel azt jelzi, hogy a fürdőváros folyamatos fejlődik.

– A bölcsődei beruházások azért is különösen fontosak, mert a szülők ezekben az intézményekben a legféltettebb kincseiket, a gyermekeiket bízzák rá a szakemberekre – hangsúlyozta.

Az országgyűlési képviselő bejelentette, hamarosan az 5. számú általános iskola kültéri kézilabdapályája is megújul.

Bondár Attiláné tagintézmény-vezető érdeklődésünkre elmondta: jelenleg százhúsz férőhelyes a bölcsőde, ez a szám a fejlesztés után sem változik.

Kiemelte: az új épületszárny külön bejárattal rendelkezik majd, és kisebb rendezvényeket is tarthatnak benne. Hozzátette, a beruházás révén lesz olyan helyisége a bölcsődének, ahol a gyerekek mozogni tudnak, és a fejlesztő és gyógypedagógusok foglalkozni tudnak velük.

 


 

 2018. 03. 13., SAJTÓANYAG

JÓL HALADNAK A MUNKÁLATOK A CSEMETEHÁZ ÉS A TIPEGŐ TOPOGÓK BÖLCSŐDÉKBEN

A terveknek megfelelően halad a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00035  azonosítószámú projekt kivitelezése. Mint ismert, a Csemeteház és a Tipegő Topogók bölcsődéket 253 millió forintból újítják fel. A két helyszínen jelenleg alapozási és betonozási munkálatok zajlanak. A beruházás várhatóan idén, november végén fejeződik be.

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

 


 

2018. 05. 10., SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

A TIPEGŐ-TOPOGÓK BÖLCSŐDE JÁTSZÓUDVARÁNAK ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSÁVAL FOLYTATÓDIK A CSEMETEHÁZ ÉS TIPEGŐ TOPOGÓK BÖLCSŐDÉK KORSZERŰSÍTÉSE GYULÁN ELNEVEZÉSŰ PROJEKT.

Ünnepélyes keretek között kerül sor a játszóudvar átadására május 10-én a Csemeteház és Tipegő Topogók Bölcsődék korszerűsítése Gyulán című, TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00035 azonosítószámú projekt egyik megvalósítási helyszínén, a Tipegő Topogók Bölcsődében. A beruházás a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 253 millió forint európai uniós támogatásból. A pályázat nem igényel önerőt.

 

Fotó: Gyulai Hírlap

 A projekt keretében a gyulai Csemeteház Bölcsőde és a Tipegő Topogók Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése valósul meg. A fejlesztés célja a Csemeteház Bölcsőde épületének átalakítása, modernizálása és udvarának fejlesztése, valamint a Tipegő Topogók Bölcsőde udvarfejlesztése.

A beruházás eredményeként a Tipegő-Topogók Bölcsőde esetében megtörtént a meglévő belső udvar felújítása, ezenkívül egy csatlakozó udvarrész lekerítésével bővítették a játszóudvart, ahol további burkolt felület készült, valamint új játszóeszközöket telepítettek.

A beruházás várhatóan 2018. november 30-án zárul.

 


 

 2018. 05. 10., SAJTÓANYAG

 

ÁTADTÁK A TIPEGŐ TOPOGÓK BÖLCSŐDE FELÚJÍTOTT JÁTSZÓUDVARÁT

Átadták a gyulavári Tipegő Topogók Bölcsőde felújított játszóudvarát május 10-én. A TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00035 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A gyulai önkormányzat által elnyert, százszázalékos intenzitású, vissza nem térítendő pályázati támogatásból korszerűsítették a belső udvart, és egy csatlakozó udvarrész lekerítésével bővítették is azt. A beruházásra mintegy 12 millió 400 ezer forintot költöttek.

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Molnár Csaba, a gyulai polgármesteri hivatal mérnöki osztályának vezetője kérdésünkre elmondta: mintegy 12 millió 400 ezer forintot költöttek az intézményre. A beruházás annak a projektnek a része, amely 253 millió forint európai uniós támogatásból valósul meg. Ebből két helyi bölcsődében, a Csemeteház Bölcsődében és a Tipegő Topogók Bölcsődében végeznek felújításokat. 

A projekt célja a Csemeteház Bölcsőde épületének átalakítása, modernizálása és udvarának fejlesztése, valamint a Tipegő Topogók Bölcsőde udvarfejlesztése. A Tipegő Topogók Bölcsőde esetében megtörtént a meglévő belső udvar felújítása, ezenkívül egy csatlakozó udvarrész lekerítésével bővítették a játszóudvart, ahol további burkolt felület készült, és új játszóeszközöket telepítettek.

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Az ünnepélyes átadó keretében köszöntőt mondott Kiss Szabolcs, a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének vezetője, aki hangsúlyozta: egy-egy hasonló intézmény életében minden egyes fejlesztési lehetőséget meg kell ragadni. Hozzátette: a szakmai megbízhatóság mellett ma már a bölcsőde megjelenése is indok lehet arra, hogy az intézmény mellett döntsenek az oda járók szülei.

Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere elmondta: az önkormányzat számára az egyik legfontosabb stratégiai célkitűzés a gyulai oktatási-nevelési intézmények fejlesztése, korszerűsítése.

– Minél szebb és jobb körülményeket szeretnénk teremteni a gyulai gyermekek számára, hogy a gyulai családok számára minél vonzóbbá tegyük városunkat – fogalmazott a polgármester. Hozzátette: nem ez az egyetlen intézmény, ahol a közelmúltban hasonló beruházások valósultak meg, hiszen a Implom József általános Iskola, a Dürer Albert általános iskola, az 5. sz általános iskola, az Erkel Ferenc-gimnázium kollégiuma, valamint a Mágocsi úti, a Bajcsy-Zsilinszky úti és Béke sugárúti óvodák is megújult az elmúlt években.

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

 

 

2018. 11. 30., SAJTÓKÖZLEMÉNY

LEZÁRULT A CSEMETEHÁZ ÉS TIPEGŐ TOPOGÓK BÖLCSŐDÉK KORSZERŰSÍTÉSE CÍMŰ PROJEKT

Lezárult a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00035 azonosítószámú, Csemeteház és Tipegő Topogók Bölcsődék Korszerűsítése című projekt, amely a Széchenyi 2020 program keretében, 253 millió forint európai uniós támogatásból valósult meg. A beruházás keretében a gyulai Csemeteház Bölcsőde és a Tipegő Topogók Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése történt meg.

A gyulai önkormányzat 2016-ban pályázott bölcsődefejlesztésre, amelyre 252 millió 996 ezer forintot nyert el. Az összegből a Csemeteház Bölcsőde épületének átalakítása, modernizálása és udvarának fejlesztése, valamint a Tipegő Topogók Bölcsőde udvarfejlesztése valósult meg. A beruházás keretében a Csemeteház bölcsőde két épületrészét egy harmadik, új épületszárnnyal kötötték össze. Ezenkívül egy fedett multifunkcionális tér, sószoba, fejlesztőszoba, foglalkoztató, orvosi szoba és elkülönítő is létesült a megújult épületben, amelynek a hőtechnikai és a gépészeti modernizációja is megvalósult. Emellett lecserélték a berendezést és a burkolatokat, új csapadékvíz-elvezető rendszert építettek ki, valamint napkollektorokat telepítettek a tetőre. A projekt keretében az akadálymentesítés is megtörtént, valamint kilenc új gépkocsiparkoló létesült.

A Tipegő Topogók Bölcsőde esetében megtörtént a meglévő belső udvar felújítása. Egy kapcsolódó udvarrész lekerítésével bővítették a játszóudvart, ahol további burkolt felület készült, és új játszóeszközöket telepítettek.

 

A projektről bővebb információkat a www.gyulaihirlap.hu honlapon olvashatnak.

További információ kérhető Molnár Csabától, a Gyulai Polgármesteri Hivatal mérnöki osztályának vezetőjétől (+36-66-526-870, molnar@gyula.hu).

 


 

2019. 01. 15., SAJTÓANYAG

BEFEJEZŐDTEK A CSEMETEHÁZ BÖLCSŐDE FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAI

Bejárásra invitálták a sajtó képviselőit január 15-én a Csemeteház Bölcsődébe, amelynek a közelmúltban ért véget a fejlesztése. A törökzugi épületet és a gyulavári Tipegő Topogók bölcsődét egy TOP-os pályázatnak köszönhetően több mint 252 millió forintból újították fel. 

GÖRGÉNYI ERNŐKISS SZABOLCSHEGYI KRISZTINATORMA BÉLA ÉS KÓNYA ISTVÁN

Fotó: Gyulai Hírlap 

A korszerűsítés során a törökzugi intézményt felújították és bővítették, sószobát, fejlesztő- és foglalkoztatószobákat alakítottak ki benne, valamint gépészeti szempontból is megújult az épület.

– Gyula város önkormányzata – mint családbarát önkormányzat – kiemelt feladataként kezeli azoknak az oktatási, nevelési és szociális intézményeknek a korszerűsítését, amelyek a gyulai családokat szolgálják – kezdte Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere. – A bölcsőde is a dolgozó családokat szolgálja Gyulán: az intézmény felbecsülhetetlen segítség azok számára, akik dolgoznak, de gyermekük még nem óvodáskorú. Számukra alapvető kérdés, hogy van-e bölcsőde a városban, mennyi a férőhely, és milyen a szolgáltatás.

A polgármester kiemelte, hogy a beruházás során teljesen korszerűsítették a Csemeteház bölcsőde régi épületét, valamint bővítették is azt.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Megtudtuk, hogy a TOP-pályázati kiírásában több mint 252 millió forintot nyert el a város a Csemeteház és a Tipegő Topogók bölcsődék korszerűsítésére, amelyet 5,1 millió forint önerővel egészítettek ki. A Csemeteház bölcsőde korszerűsítése során további 28,1 millió forintot költöttek eszközbeszerzésre is. A városvezető hozzátette, hogy a munkálatokat gyulai vállalkozók végezték.

Kónya István alpolgármester, a körzet képviselője megköszönte a gyulai választópolgárok döntését, amelynek köszönhetően 2014 óta tagja a megyegyűlésnek, így tevékenyen részt vehetett azokban a döntési és tervezési folyamatokban, amelyek megelőzték a felújításokat, korszerűsítéseket. Hangsúlyozta, hogy a törökzugi városrésznek rendkívül fontos ez a fejlesztés.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Torma Béla képviselő, önkormányzati tanácsnok elmondta, hogy az ő gyermekei is ebbe a bölcsődébe jártak, így számára igazán látványos a fejlesztések eredménye. Kiemelte a felújítások fontosságát, és elmondta, hogy továbbra is cél, hogy a meglévő épületeket és közösségi tereket modernebbé, korszerűbbé tegyék.

A sajtó képviselőit Kiss Szabolcs, a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének vezetője vezette körbe az épületben. Mint megtudtuk, a munkálatok során kialakítottak egy fedett, multifunkcionális teret, egy sószobát, egy fejlesztő-, foglalkoztató- és orvosi szobát, valamint egy elkülönítőt is.

Az épületet hőtechnikai és gépészeti szempontból is modernizálták, lecserélték az elavult bútorokat és burkolatokat, valamint a csapadékvíz-elvezetést is felújították. A projekt során akadálymentesítés is történt, valamint kialakítottak kilenc új parkolót az épület mellett.

Görgényi Ernő hozzátette, hogy a hivatalos átadásra február elején kerülhet sor.

 

 

2019. 02. 06., SAJTÓANYAG

ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT ADTÁK ÁT A FELÚJÍTOTT CSEMETEHÁZ BÖLCSŐDÉT

Ünnepélyes keretek között adták a Csemeteház bölcsődét február 6-án. A 252 millió forintból felújított épületet kibővítették, és multifunkcionális közösségi térrel, valamint számos új szobával látták el. Az átadón Kovács József országgyűlési képviselő, Görgényi Ernő polgármester, Kónya István alpolgármester és Torma Béla önkormányzati képviselő mondott beszédet.

 

A SZALAGOT KÓNYA ISTVÁN, KOVÁCS JÓZSEF, HEGYI KRISZTINA, KISS SZABOLCS, GÖRGÉNYI ERNŐ ÉS TORMA BÉLA VÁGTÁK ÁT

Fotó: Gyulai Hírlap 

– Azok a gyermekek vannak ünnepélyes megnyitónk középpontjában, akik a közösségi életüket épphogy csak megkezdték: a bölcsődések – kezdte köszöntőjét Torma Béla önkormányzati képviselő. – Nem mindegy, hogy milyen körülmények között töltik el napjaik nagy részét. Ma egy olyan intézményben lehetünk, amely a 21. század követelményeinek mindenben megfelel. A Csemeteház bölcsőde mind személyi, mind infrastrukturális feltételei alapján ajánlható a kisgyermekes családoknak.

A képviselő kiemelte, hogy az önkormányzat nemcsak a legkisebbekkel foglalkozik, hanem az idősebb generációkkal is. Felsorolt néhányat az elmúlt évek fejlesztéseiből, amelyek az oktatási-nevelési intézményeket célozták meg a Törökzugban, beszámolt többek között a „Lila” iskola felújításairól, a szabadtéri fitneszparkról és az útfelújításokról. Hozzátette, hogy a fejlesztések a jövőben is folytatódnak.

Mint mondta, Törökzug egyedülálló, hiszen a bölcsődétől az általános iskoláig gyakorlatilag egy helyre járhatnak a fiatalok, és az intézményekben minden adott ahhoz, hogy a gyerekek a legjobb körülmények között fejlődjenek.

 

TORMA BÉLA ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ

Fotó: Gyulai Hírlap 

Az elmúlt években számtalan elismerésben részesült az önkormányzat, többek között családbarát és idősbarát címeket kapott – vett át a szót Kónya István alpolgármester. 

Kiemelte, hogy a fejlesztés előkészítésekor olyan lépést kellett megtenniük, amely egy számukra fontos közösséget érintett, ugyanis a beruházás részeként kialakított új fejlesztőszoba helyén működöt évekig a 9. számú idősek klubja, más néven a Törökzugi Nyugdíjas Klub.

– A Törökzugi Nyugdíjas Klub életében komoly változást hozott a bölcsőde fejlesztése, amit a többség megértéssel vett tudomást. Az önkormányzat új helyet biztosított a nyugdíjas polgárok számára, a közös erővel felújított ingatlan pedig már két esztendeje második otthonuk – fogalmazott Kónya István.

 

KÓNYA ISTVÁN ALPOLGÁRMESTER

Fotó: Gyulai Hírlap 

Görgényi Ernő polgármester megerősítette az előtte elmondottakat, miszerint családbarát önkormányzatként a dolgozó gyulai szülőket szeretnék segíteni korszerű nevelési, oktatási intézmények biztosításával. Mindehhez hosszú út vezetett, amely során kemény politikai harcokat kellett folytatni annak érdekében, hogy a város számára a szükséges pályázati támogatásokat megszerezzék.

Emlékeztetett: 2010-ben egy olyan önkormányzat vezetését vették át, amelyen súlyosan el volt adósodva, évről évre több mint félmilliárdos hiánnyal dolgozott, tehát stabilizálni kellett a gazdaságot, hogy az ilyen és ehhez hasonló fejlesztések megvalósulhassanak.

 

GÖRGÉNYI ERNŐ POLGÁRMESTER

Fotó: Gyulai Hírlap 

– A kormány politikájának köszönhetően a gazdaság fejlődése is megindult: 2010 óta egyre több Gyulán a munkahely, egyre kevesebb a munkanélküli – hangsúlyozta a városvezető. – Egyre jobban megy a gyulai vállalkozásoknak is, hiszen 2010 óta 386 millió forinttal több az évente befizetett iparűzési adó. Világosan látható a költségvetés számaiból, hogy ezt a többletet a város képviselő-testülete fejlesztésekre fordítja.

Kiemelte, hogy 2018 a gyulai köznevelési rendszer legjobb évei közé tartozott, hiszen folytatódtak az óvoda- és iskolafelújítások, valamint a szociális és egészségügyi intézmények korszerűsítései. Megtudtuk, hogy a Csemeteház felújítását összesen 252 millió forintból valósították meg, amelyhez 6,7 millió forint önerőt biztosított az önkormányzat.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Görgényi Ernő elmondta: a bölcsőde régi épületét felújították, valamint megnövelték az alapterületet. A beruházás eredményeként fedett, multifunkcionális tér, sószoba, fejlesztőszoba, foglalkoztató és orvosi szoba, valamint egy elkülönítő létesült. Az épületegyüttes közlekedési rendszerét ésszerűsítették, sor került a hőtechnikai és gépészeti felújításra, az épített berendezések és burkolatok cseréjére, illetve a csapadékvíz elleni védelem biztosítására. Az épületet akadálymentesítették, és kilenc új parkolót létesítettek a helyszínen.

Hozzátette: az is rendkívül fontos, hogy helyben tartsák a beruházásra szánt pénzt, így minden közbeszerzésnél lehetővé teszik, hogy gyulai vállalkozások is ajánlatot tegyenek. Így történt a bölcsőde esetében is, így a terveket Gyimesi Márton készítette, a kivitelezési munkálatokat a Futizo Kft. nyerte, az eszközbeszerzést pedig az ArtCopy Studio Kft. bonyolította le.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Egy társadalomban nagyon fontos a stabilitás – vette át a szót Kovács József országgyűlési képviselő. Mint mondta, a stabil gazdálkodás ugyanolyan fontos az ország életében is, mint a városéban, így az ország kormánya ugyanerre törekszik 2010 óta.

Hangsúlyozta, hogy a társadalomban az is egy fontos fokmérő, hogy hogyan viszonyul a kiszolgáltatott rétegekhez: a gyermekekhez, az idősekhez, valamint a fogyatékossággal élőkhöz. – Úgy gondolom, hogy Gyula városa mindegyik területen kiváló minősítést kapna, de folyton akad teendő. 

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

– A városvezetés mindig olyan döntéseket hoz, amelyekhez biztosítani tudja a megfelelő hozzáadott értéket – zárta beszédét Kovács József.

A köszöntők után Kiss Szabolcs megköszönte mindazok munkáját, akik valamilyen formában hozzájárultak a sikeres beruházáshoz. Az ünnepélyes szalagátvágás után Pepe manó és Andor bohóc adott műsort a bölcsőde csöppségeinek.

 

 

 

 

 

Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)