Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Tájékoztató a helyi építési szabályzat módosításáról

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • HÍREK • 2023. július 19. 08:48
Tájékoztató a helyi építési szabályzat módosításáról
A lakossági véleményezésre augusztus 2-ig van lehetőség

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 92/2022. (IV. 28.) számú határozatával elindította a Gyula Város Helyi Építési szabályzatáról szóló 40/2021. (XII. 16.) számú önkormányzati rendelete és a településszerkezeti, illetve a szabályozási terve (a továbbiakban: HÉSZ) felülvizsgálatát. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Elj. rend.) 32. § alapján teljes eljárást kell lefolytatni. Az Elj. rend. 37. § alapján megtörtént az előzetes tájékoztatási szakasz.

A tervezetet jóváhagyás előtt meg kell ismertetni a város lakosságával, az önkormányzat partnerségi rendeletében meghatározott módon.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § alapján a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja.

A vírus további terjedésének megakadályozása érdekében, a hatályos jogszabályok szerint a partnerségi egyeztetést elektronikus formában folytatjuk le. A hirdetményt és a véleményezésre készített munkarészeket közzétesszük a város hivatalos honlapján (www.gyula.hu). A partnerségi eljárás lefolytatásának hirdetményét közzétesszük a Városháza előtti hirdetőtáblán, és a Gyulai Hírlapban.

A tervezés folyamatában felülvizsgálatra került a beérkezett módosítási kérelmek szerinti tartalom, melyet a változások listája és térképi ábrázolása tartalmaz. A város alapvető térszerkezete, kapcsolódása az országos és megyei tervhez, településkarakter, infrastrukturális ellátottság, szakágak, illetve a szükséges és kívánt fejlesztési célok, irányok nem változtak meg. Ezekkel párhuzamosan vizsgáltuk a külső és belső közösségi érdekek érvényesülését, és nem mellékesen az egyéni fejlesztési, beruházási célokat is támogatni kívánjuk.

Fentiek alapján várjuk észrevételeiket és javaslataikat, melyeket az előzetes tájékoztató és az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

 

Gyula város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének

egyeztetési dokumentációját

Gyula város honlapján közzéteszem, melyek lakossági véleményezésére

2023. július 18. napjától (kedd) 2023. augusztus 2. napjáig (szerda) van lehetőség

a

www.gyula.hu

honlapon

 

A lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdekképviseleti szervek, egyházak (partnerek) a szabályozási terv módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek a megadott határidőn belül elektronikus levélként a beres@gyula.hu e-mail címre.

A határidő letelte után azok szakmai véleményezésére kerül sor. A kérdéseket és véleményeket megismertetjük a Képviselő-testülettel, mely döntést hoz azok elfogadásáról, illetve megválaszolja az el nem fogadott javaslatokat. Ezután kerül felterjesztésre az Állami Főépítészhez, az eljárás további lefolytatására.

 

Fentiekkel kapcsolatban várjuk véleményeiket.

 

Gyula, 2023. július 13.

                                                                                            Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                                               polgármester

Összes cikk - lent (max 996px)
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)