Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Tájékoztató a Helyi Építési Szabályzat módosításáról

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • HÍREK • 2020. szeptember 28. 11:15
Tájékoztató a Helyi Építési Szabályzat módosításáról
Gyulai Város Önkormányzatának tájékoztatója

Gyula Város Önkormányzata elindította Gyula város új, teljes területére vonatkozó Településszerkezeti Településrendezési Tervének, és Helyi Építési Szabályzatának elkészítését (összefoglaló néven: HÉSZ). Az új HÉSZ tervezetét jóváhagyás előtt meg kell ismertetni a város lakosságával, az önkormányzat partnerségi rendeletében meghatározott módon.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § alapján a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja.

A vírus további terjedésének megakadályozása érdekében, a hatályos jogszabályok szerint a partnerségi egyeztetést elektronikus formában folytatjuk le. Közzé tesszük a város hivatalos honlapján ( www.gyula.hu ). A partnerségi eljárás lefolytatásának hirdetményét közzétesszük a Városháza előtti hirdetőtáblán, és a Gyulai Hírlapban.

Az Önkormányzat a HÉSZ-t 2004-ben alkotta meg. Teljes felülvizsgálatára a 2008. évben került sor. Az azóta eltelt időszakban egyes területek egyedi fejlesztési elképzeléseinek megfelelően számos részterület HÉSZ módosítására került sor. A szerkezeti terv és a szabályozás alapvetően jól szolgálja ma is a város ingatlanainak fejlesztési lehetőségeit.

A teljes átdolgozást most sem a fejlesztési célok jelentős változása teszi szükségessé. Az Országgyűlés és a Kormány a területrendezés területén számos új törvényt, kormányrendeletet, miniszteri rendeletet alkotott. Az ország területére 2018. karácsonyán született meg az új területrendezési törvény (MaTrT). E törvény alapján Békés Megye Önkormányzata átdolgozta a megyei területrendezési tervet (BmTrT). Mindezen jogi dokumentumoknak meg kell feleljen a városunk területrendezési dokumentuma is. Ezért volt szükséges elindítani és elvégezni a jogharmonizációt, és a szükséges módosításokat.

Önkormányzatunkhoz különböző csatornán folyamatosan érkeznek a városfejlesztési kérdések, javaslatok. Ezek átvizsgálásával készítették el a megbízott tervezők és az önkormányzat szakemberei a módosítási javaslatot. E javaslatot tesszük most közzé véleményezésre. Ezzel a tervezési munka nem fejeződött be. A most beérkező véleményeket és javaslatokat értékelve a szakemberek beépítik a tervezetbe, illetve megválaszolják azokat. E célt szolgálja, teszi lehetővé a partnerségi egyeztetés folyamata.

A beérkezett anyagok feldolgozását követően a város képviselő-testülete, bizottságai is megismerik azokat, és véglegesítik a tervezett szerkezeti és szabályozási terveket.

A polgármester ezt követően terjeszti fel a kormányhivatal állami főépítészének a jóváhagyást megelőző szakmai vélemény kiadása érdekében. Az utolsó szakmai és jogi kontroll után válik véglegesen jóváhagyhatóvá a HÉSZ tervezet.

Városunk folyamatosan, dinamikusan fejlődik, melyet az ingatlanok tulajdonosainak, a vállalkozások, intézmények, és polgárok aktív hozzáállásának köszönhetünk. Emellett az önkormányzat is gondoskodik intézményrendszerén, és tulajdonain keresztül a város fejlesztésével.

A város térszerkezete adott, alapvetően jól szolgálja polgárai mindennapi életét. A város vezetésének meg kell próbálnia megfelelő válaszokat adni a folyamatos fejlődés által felvetődő kérdésekre. A válaszoknak fizikai korlátokat jelentenek a kialakult közterületi hálózatok, a gazdasági lehetőségek, és a jogszabályok. Az előterjesztett anyagok javaslatot tesznek, igyekeznek a korunk ismert városfejlesztési kérdéseire megfelelő szakmai tartalmú válaszokat adni.

Minden szabályozás egyben korlátozás is. Ez így van ma is, így lesz a jövőben is. Szükséges az egyéni és közösségi érdekek egyeztetése nyomán ezeket a kereteket meghatározni. Valljuk, hogy a város közigazgatási területén (talán az atomerőmű kivételével), majd minden fejlesztés megvalósítható. A szabályozás kereteinek nagyobb részét a központi jogszabályok jelentik, kisebb részét szabályozhatják az önkormányzatok.

Fentiek alapján várjuk észrevételeiket és javaslataikat, melyeket az előzetes tájékoztató és az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

A Gyula város közigazgatási területére készülő új Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv egyeztetési dokumentációját Gyula város honlapján közzéteszem, melyek lakossági véleményezésére 2020. szeptember 23. napjától (szerda) 2020. október 8. (csütörtök) napjáig van lehetőség a www.gyula.hu honlapon.

A lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdekképviseleti szervek, egyházak (partnerek) a szabályozási terv módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek a megadott határidőn belül elektronikus levélként a beres@gyula.hu e-mail címre.

A határidő letelte után azok szakmai véleményezésére kerül sor. A kérdéseket és véleményeket megismertetjük a Képviselő-testülettel, mely döntést hoz azok elfogadásáról, illetve megválaszolja az el nem fogadott válaszokat. Ezután kerül felterjesztésre az Állami főépítészhez, az eljárás további lefolytatására.

Fentiekkel kapcsolatban várjuk véleményeiket.

Gyula, 2020. szeptember 18.

Dr. Görgényi Ernő polgármester

Összes cikk - lent (max 996px)
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)