Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Igazgatási szünet lesz a gyulai polgármesteri hivatalban

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • S. E.HÍREK • 2022. október 02. 15:47
Igazgatási szünet lesz a gyulai polgármesteri hivatalban
A gyulai képviselő-testület a gyermekétkeztetés térítési díjainak emeléséről is döntöttek

A gyulai polgármesteri hivatal energiaköltségeinek csökkentése érdekében igazgatási szünetet rendelt el a képviselő-testület szeptember 29-i ülésén. A hivatal 2022. december 21. és 2023. január elseje között zárva lesz, az ügyfélfogadás szünetel, de bizonyos területeken ügyeletet tartanak majd. A képviselők 20 százalékkal emelték a gyermekétkeztetés térítési díjait, és 23 millió 661 ezer forint fedezetet biztosítottak több Rosu utcai ingatlan kisajátításához.  

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba 

Igazgatási szünet lesz

Az ülésen egyhangú döntés született arról, hogy a gyulai polgármesteri hivatalban igazgatási szünetet rendelnek el, melynek ideje alatt a dolgozóknak szabadságot kell kivenniük. A halotti anyakönyvezés, a köztemetés és a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetből adódó szociális ügyek ügyeleti rendben intézhetők december 21. és december 23., valamint december 27. és december 30. között 8 órától és 12 óráig.

Görgényi Ernő (Fidesz–KDNP) kifejtette: az energiaválság jövőre okoz majd igazán problémát az önkormányzat gazdálkodásában, de már most igyekeznek takarékoskodni az energiával.

Arra is kitért, hogy az elmúlt években több olyan fejlesztés is történt a polgármesteri hivatalban, amely csökkenti az energiaköltségeiket: szigetelték a mennyezetet, hőszivattyús fűtési rendszert szereltek fel több helyiségben, és háztartási méretű naperőművet telepítettek az udvarra.

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

Többe kerül a gyermekétkeztetés

A nyersanyagárak jelentős drágulása miatt 20 százalékkal emelkednek a gyermekétkeztetés térítési díjai november elsejétől a gyulai óvodákban és iskolákban, az erről szóló rendelettervezetet egyhangúlag hagyta jóvá a képviselő-testület.

Görgényi Ernő a napirendi pont tárgyalásakor úgy fogalmazott: a piaci áremelkedések mértékéhez képest ez „szolid emelés”. Elmondta: a rászorulók rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, és nem kell kifizetniük az étkezési térítési díjakat, ahogy a nagycsaládosoknak sem. Azok a családok, amelyek nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, de anyagi helyzetük miatt segítségre szorulnak, gyermekenként 6000 forint támogatást kapnak havonta a gyermekétkeztetéshez.

Az emelést követően az óvodásoknak a három étkezés nettó 569 forintba kerül. Az általános iskolások ebédjéért nettó 474 forintot, a középiskolásokéért nettó 517 forintot kell fizetni.

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

Tovább fejlesztik a déli iparterületet

A déli iparterület megközelíthetősége érdekében a képviselő-testület 23 millió 661 ezer forint fedezetet biztosított az idei költségvetés céltartalékából több Rosu utcai ingatlan kisajátításához.

A polgármester emlékeztetett: az önkormányzat 1 milliárd 193 millió forintot nyert el a déli iparterület fejlesztésére, a támogatásból hét méter széles szilárd burkolatú utat építenek ki közművezetékekkel és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerrel. A kormány emellett egy gyalogos-kerékpáros vegyes forgalmú utat épít a területen.

A településvezető közölte: a megvalósításhoz 42 idegen tulajdonú ingatlan tulajdonosával kell megegyezniük. A képviselő-testület a szükséges területek kisajátításához biztosított fedezetet.

 

Többlettámogatás két cégnek

Többlettámogatást nyújt az önkormányzat a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-nek és az Erkel Ferenc Nonprofit Kft.-nek az idei költségvetés tartalékkeretéből. Előbbinek 1 millió 750 ezer forintot biztosított a képviselő-testület a Kossuth téri nyilvános vécé felújításához, utóbbinak 13 millió 166 ezer forintot a koronavírus-járvány miatt előre nem tervezett városi rendezvények költségeinek finanszírozására.

 

Új helyen a szelektív szigetek

A testület egyhangú döntése értelmében november elsejéről megszűnik a Nürnbergi utcai ABC-nél található szelektív hulladékgyűjtő sziget. A Honvéd utcait a lakossági kérésére áthelyezik a piac kijáratához, a Béke sugárút 27. számnál levőt pedig az Erkel Ferenc Művelődési Központ melletti parkolóhoz.

A polgármester újra felhívta rá a figyelmet, hogy a háztulajdonosok akár két sárga kukát is kérhetnek, amiért nem kell több díjat fizetniük.

Kiss Tamásné (Fidesz–KDNP) a téma kapcsán arra panaszkodott, hogy a paradicsomi lakótelepen a szemétszállítás után gyakran koszos marad a szelektív sziget területe. A képviselő azt kérte, a közüzemi cég munkatársai takarítsák azt le, ha szükséges.

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

Jövőre is lesz Bursa Hungarica

Jövőre is csatlakozik a gyulai önkormányzat a hátrányos helyzetű fiatalok felsőoktatási tanulmányait támogató Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez.

Görgényi Ernő az előterjesztés tárgyalásakor elmondta: a város és az Emberi Erőforrások Minisztériuma hat-hat ezer forinttal, a Békés megyei önkormányzat ezer forinttal segíti a támogatásban részesülő hallgatókat, akik így összesen tizenháromezer forint ösztöndíjat kapnak havonta. Az A típusú pályázat tíz hónapra, azaz két egymást követő tanulmányi félévre, a B típusú háromszor tíz hónapra, azaz hat egymást követő félévre szól. A pályázatokat november 3-ig lehet benyújtani.

 

Értékesített ingatlan

Huszonhat millió forintért értékesíti Diófa utcai ingatlanát a gyulai önkormányzat. A képviselő-testület idén júniusban döntött a versenyeztetési eljárás lefolytatásáról, amelyre egy érvényes ajánlat érkezett be a megadott határidőn belül.

 

Támogatás az alapítványoknak

Az Őszidő Közalapítványnak és a Wenckheim Krisztina Közalapítványnak is 450 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a gyulai önkormányzat az idei költségvetés tartalékkeretéből. Előbbi működési költségeinek fedezésére és gyógyászati segédeszközök vásárlására fordítja a támogatást, utóbbi a Kálvária kápolna melletti „tündérkertbe” tervezett díszkapu költségeit fedezi belőle. Az úgynevezett kötött kaput a Békés Megyei Népművészeti Egyesület fafaragó táborának résztvevői készítették, a rajta szereplő mintát, amely a hét magyar törzset és az életfát szimbolizálja, Széll János fafaragó tervezte egy honfoglalás korából származó övcsat alapján, amelyet Implom József tudós tanár talált 1941-ben egy ásatáson.

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

Óvodabeszámoló

Az ülésen napirenden szerepelt Gyula Város Egyesített Óvodájának (GYVEÓ) 2021–22-es nevelési évről szóló beszámolója, melyet egyhangúlag fogadott el a képviselő-testület.

Kónya István (Fidesz–KDNP) oktatásért felelős alpolgármester elmondta: a GYVEÓ számított létszáma 2021-hez képest 23-mal, 598-ra nőtt. A gyulai gyerekek mintegy 80 százaléka az önkormányzati óvodába jár. Kiemelte: az elemi készségek diagnosztikus értékelésére alkalmas tesztrendszer (difer) eredményei azt mutatják, a GYVEÓ tagintézményeiben dolgozó óvodapedagógusok megfelelően felkészítik a gyereket az iskolára.

Makráné Gombkötő Zita intézményvezető Durkó Károly (Gyulai Városbarátok Köre) kérdésére jelezte: egy év után sikerült óvodapszichológust találniuk.  

A képviselő-testület azt is egyhangúlag jóváhagyta, hogy a törökzugi óvoda a 2022/23-as nevelési évben 10 százalékkal túllépje a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott maximális csoportlétszámot.

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

Gyulai cégek a duális képzésben

A grémium a Gyulai Szakképzési Centrum (GYSZC) és a Gyulai Tankerületi Központ napirend előtti beszámolóját is tárgyalta, előbbit egyhangúlag, utóbbit Galbács Mihály (Mindenki Magyarországa Mozgalom) tartózkodása mellett fogadta el.

Görgényi Ernő a szakképzési centrum kapcsán rámutatott: az intézmény duális képzéseibe számos gyulai cég is bekapcsolódott.

Kónya István örömtelinek nevezte, hogy megnövekedett az érdeklődés az építőipari és a villamosipari képzések iránt. Kifejtette: a 25 duális képzőhely közül 15 gyulai, ami példaértékű.

Kepenyes András Csaba, a Gyulai Tankerületi Központ Gyomaendrődi Térségi Irodájának vezetője elmondta: mintegy 11 ezer diák jár a tankerület oktatási intézményeibe, húsz százalékuk, 1302 diák a gyulai iskolákba. A tankerület pedagógusainak is mintegy húsz százaléka tanít Gyulán, ez mintegy 210 tanárt jelent.

Mint ismertette, az elmúlt években több száz millió forint értékben történtek felújítások európai uniós forrásból a gyulai intézményekben, míg iskolabútort saját forrásból szereztek be mintegy 115 millió forint értékben. Módszertani fejlesztésre csaknem 500 millió forintot költöttek pályázati támogatásokból, pedagógus-továbbképzésre 10 millió forintot fordítottak saját forrásból.

Az irodavezető kiemelte: az elmúlt években megújult a gyulai iskolák és a művészeti iskola hangszerállománya, és számos informatikai eszközt szereztek be, az Erkel Ferenc gimnáziumban például valamennyi kilencedikes és pedagógus notebookot kapott.  

A hátrányos helyzetű diákokat tanszercsomaggal támogatták, és az összes gyulai általános iskola bekapcsolódott a Lázár Ervin-programba, amelynek keretében a gyerekek színházi, cirkuszi előadásokon, hangversenyeken, múzeumi látogatásokon vehettek részt.

A képviselő-testület zárt ülésen döntött a Gyulahús Kft. akvizíciós eljárásának lezárásáról, a Havasi István-díj adományozásáról és a Bay Zoltán tanulmányi ösztöndíjak odaítéléséről. 

Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)