Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - KÖRFORGALOM LÉTESÍTÉSE GYULA BELVÁROSÁBAN

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • 2018. augusztus 07. 15:57
KÖRFORGALOM LÉTESÍTÉSE GYULA BELVÁROSÁBAN

A Széchenyi 2020 program keretében valósul meg a TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00014 azonosítószámú, Körforgalom Létesítése Gyula Belvárosában című projekt. A beruházás keretében a Béke sugárút, Eötvös utca, Árpád utca kereszteződés jelenlegi négyágú csatlakozása helyett körforgalmat alakítanak ki, amelynek ágaiban új átkelők létesülnek és módosul a járdák nyomvonala is a csomópont környezetében.

 

 

Kedvezményezett neve: Gyula Város Önkormányzata

Projekt címe: Körforgalom Létesítése Gyula Belvárosában

Szerződött támogatás összege: 107 789 980 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. december 31. 

Projektazonosító száma: TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00014

Pályázat benyújtásának ideje: 2017.08.15

Támogatási szerződés aláírása: 2018.08.06.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A jelenlegi útcsatlakozás négyágú, az Eötvös és az Árpád utca forgalma alá van rendelve a Béke sugárút forgalmának, amely KRESZ táblákkal van szabályozva. Problémát jelent, hogy a csomópont jelenlegi kialakításában túlterhelt, csúcsidőben az Eötvös és Árpád utcáról nehéz kihajtani, ezáltal a csomópont balesetveszélyes.

A csomópont átépítéséhez megvalósítandó átalakítások:

A négyágú csatlakozásban körforgalmat alakítanak ki. A Béke sugárút felől az Árpád utca irányába közlekedőknek, az utca hegyes szögű csatlakozása miatt, külön kanyarodó sávot alakítanak ki, mivel a körforgalomból közvetlenül a kihajtó ágra ebből az irányból nem lehet ráfordulni. A kanyarodó sáv négy méter szélességű lesz, melyet sziget választ el a körforgalomtól, a szigeten keresztül vezetik át a Béke sugárút páros oldali gyalogos forgalmát is. A kiépítés során a körforgalom ágaiban új átkelők létesülnek. A csomópont építésére nem elég az önkormányzati terület, ezért szükségessé vált a csomóponttal két szomszédos ingatlan közül az egyik részbeni kisajátítása, és a másik ingatlan telek-határrendezése. Az átépítés után módosul a jelenlegi járdák nyomvonala a csomópont környezetében, a beruházás során térkő burkolatú járda épül új nyomvonalon. A tervezett körforgalom forgalmi rendjét jelzőtáblák és burkolati jelek fogják szabályozni.

 

 


 

 

2019. 03. 20., SAJTÓANYAG 

KÉT BERUHÁZÁSHOZ IS TÖBBLETFORRÁST BIZTOSÍT A GYULAI ÖNKORMÁNYZAT

Többletforrást biztosít a Körforgalom létesítése Gyula belvárosában és a Gyula települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése című beruházásokhoz az önkormányzat – döntött a fürdővárosi grémium március 20-i rendkívüli ülésén. A Béke sugárúti körforgalom esetében 21,6 millió forint, a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztéséhez 3,8 millió forint önerőt szavaztak meg.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

 

Görgényi Ernő (Fidesz) polgármester elmondta: a lefolytatott közbeszerzési eljárás két jelentős pályázati támogatással megvalósuló beruházás esetében is olyan eredménnyel járt, hogy a legkedvezőbb ajánlat is meghaladta a rendelkezésre álló forrást.

A városvezető kifejtette, hogy minél hamarabb el kellene kezdeni mindkét beruházást, illetve a közbeszerzési törvényben is megjelöltek egy határidőt, így ezekre való tekintettel nem várhattak a döntéssel a rendes képviselő-testületi ülés időpontjáig.

Megtudtuk, hogy március 19-én volt egy bizottsági ülés, ahol a mérnöki osztály munkatársai ismertették mindkét pályázat részleteit és a költségekkel kapcsolatos változásokat, amelyekről egy táblázat is készült.

Görgényi Ernő elmondta: a Béke sugárúti körforgalom esetében 21,6 millió forint összeg biztosítására van szükség, míg a települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztését célzó pályázathoz 3,8 millió forint kell a lebonyolításhoz.

A polgármester hangsúlyozta, hogy mindkettő nagyon fontos beruházás, így fel sem merülhet, hogy ne biztosítsák az önerőt. Hozzátette, hogy a gazdasági erőforrások bizottsága tárgyalt az előterjesztésről, amelyet elfogadásra javasolt.

A napirendi ponthoz csak Szalai Györgynek (Gyulai Városbarátok Köre) volt hozzáfűznivalója, aki elmondta: örül, hogy eljuttatták hozzájuk a táblázatot, amely részletesen bemutatja a változásokat, de szeretné, ha a jövőben hamarabb kapnák meg az ilyen összefoglalókat, hogy legyen idő áttanulmányozni azokat.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

A képviselő-testület mindkét határozati javaslatot egyhangúlag, tizenkét igennel fogadta el.

 


 

2019. 04. 02., SAJTÓANYAG 

ALÁÍRTÁK A BÉKE SUGÁRÚTI KÖRFORGALOM KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉSÉT

Aláírták a Béke sugárút-Eötvös utca-Árpád utca csomópontba tervezett körforgalom kivitelezési szerződését április 2-án. A szerződést Görgényi Ernő polgármester és Piskolty Tibor, a Futizo Kft. vezetője írták alá, amely előtt a városvezető összegezte a közel 130 millió forintos beruházás részleteit. A munkálatok pár héten belül elkezdődnek.

 

PISKOLTY TIBOR ÉS GÖRGÉNYI ERNŐ

Fotó: Gyulai Hírlap 

Görgényi Ernő azzal kezdte, hogy komoly harcokat kellett folytatniuk a TOP-os forrásokért, hogy olyan fejlesztéseket tudjanak megvalósítani, amelyek megilletik a gyulai embereket, ezek között pedig kiemelt helyen szerepeltek a közlekedésfejlesztést célzó támogatások.

Mint mondta, a Béke sugárút-Eötvös utca-Árpád utca csomópont körforgalommá tételének terve már a 2010-es közlekedésfejlesztési koncepcióban is megjelent, ugyanis a beruházás jelentősen növelné a közlekedésbiztonságot, valamint csökkentené a forgalomban töltött várakozási időt.

A városvezető kiemelte: a csomópont terhelése a belváros részleges lezárása, a Városház utca forgalomkorlátozása után nőtt meg, miután az ott átmenő forgalom nagy része áttevődött az Árpád utcára. A probléma leginkább a reggeli és délutáni órákban áll fenn, hiszen a környéken két általános iskola, két óvoda, gyermekorvosi rendelő, művészeti iskola, a tornacsarnok, a rendőrség és a bíróság, valamint a művelődési központ is megtalálható.

– A körforgalom egy meglehetősen költséges beruházás, így pályázati kiírást kellett találjunk – fogalmazott Görgényi Ernő, majd hozzátette: a pályázatra 2017 augusztusában jelentkeztek, amelyet a következő év júniusában bíráltak el pozitívan. Ennek értelmében közel 108 millió forint pályázati forrást nyert a gyulai önkormányzat, amelyet később további 21,6 millió forint önerővel egészítettek ki.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

A kiviteli terv idén január 31-én készült el, ezután indult el a közbeszerzési eljárás, amelyre két békéscsabai és egy gyulai építőipari cég jelentkezett, végül a fürdővárosi Futizo Kft. nyerte el a kivitelezés lehetőségét.

A polgármester elmondta, hogy új pályaszerkezetet építenek a meglévő helyett, valamint ki is szélesítik az utat. Épül egy 150 négyzetméteres terelősziget, amelynek köszönhetően az Árpád utca felé közlekedőknek nem kell behajtani a körforgalomba, így ez is gyorsítja a közlekedést.

Épülnek továbbá járdaburkolatok és szegélyek, jelentős költséggel jár továbbá a közvilágítás korszerűsítése: tizenhárom új lámpaoszlopot építenek, illetve a zebravilágítási lámpatesteket is felszerelnek, földkábeleket fektetnek le és kommunikációs kábeleket kell kiváltani a kivitelezés során.

– A munka pár héten belül megkezdődik, a munkálatok megkezdése előtt fogunk tájékoztatást adni a várható lezárásokról és az úgynevezett közlekedési menekülő útvonalakról – hangsúlyozta Görgényi Ernő, majd hozzátette: amíg tart az iskolai tanév, addig teljes lezárásra nem kerül sor. A munkálatok szerződés szerinti befejezési ideje augusztus 30-a.

 

 


 

 

2019. 04. 12., SAJTÓANYAG

LEZÁRJÁK AZ ÁRPÁD UTCÁT A BÉKE SUGÁRÚT FELŐL ÁPRILIS 16. ÉS MÁJUS 6. KÖZÖTT

Megkezdődik a Béke sugárút–Eötvös utca–Árpád utca közötti csomópont körforgalommá alakításának első üteme

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Hamarosan megkezdődnek az Eötvös utca–Béke sugárút–Árpád utcai körforgalom kivitelezési munkálatai, melyek forgalmirend-változással járnak. A kivitelezés három ütemben valósul meg.

Az első ütemben az Árpád utca Béke sugárút felőli végét zárják le április 16-án 4 órától várhatóan május 6-ig.

A csomópont a Béke sugárút felé a 48-as utcán és a Kálvin utcán kerülhető ki. A környék lakóit szórólapokkal is tájékoztattuk, a csomópontot érintő forgalmirend-változást közlekedési táblák jelzik.

A forgalmirend-változással kapcsolatos információk elérhetők a környező intézményekben és a Városháza kapualjában kihelyezett térképeken, illetve a www.gyula.hu/aktualis oldalon.

A csomópont átalakításával kapcsolatban április 17-én (szerdán) 17 órakor Görgényi Ernő polgármester lakossági fórumot tart a Városháza dísztermében.

A csomópont körforgalommá alakítása jelentősen növeli a közlekedés biztonságát, ugyanakkor csökkenti a várakozással töltött időt is. A környéken a közlekedésbiztonság kiemelt fontosságú, a csomópont közelében két általános iskola, két óvoda, művészeti iskola, gyermekorvosi rendelők, tornacsarnok és kulturális központ is található, ezek mellett a forgalmat a bíróság és a rendőrség közelsége is növeli.

A 129,5 millió forint összértékű beruházás 107,8 millió forint pályázati támogatásból valósul meg. A munkálatok befejezésének tervezett időpontja augusztus 31.

 

 


 

 

2019. 04. 16., SAJTÓANYAG

LEZÁRTÁK AZ ÁRPÁD UTCA BÉKE SUGÁRÚT FELŐLI VÉGÉT

A csomópont átalakításával kapcsolatban április 17-én lakossági fórumot tartanak

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

A Béke sugárúti körforgalom munkálatai miatt lezárták az Árpád utca sugárút felőli végét ma reggel, a forgalmirend-változás várhatóan május 6-ig tart.

Mint arról beszámoltunk, megkezdődött a Béke sugárút–Eötvös utca–Árpád utca közötti csomópont körforgalommá alakításának első üteme. A terület a Béke sugárút felé, a 48-as utcán és a Kálvin utcán kerülhető ki.

Korábban megírtuk: a 129,5 millió forint összértékű beruházáshoz 107,8 millió forint pályázati támogatást nyert el a gyulai önkormányzat. A beruházás a tervek szerint jelentősen növeli a közlekedésbiztonságot, és csökkenti a várakozással töltött időt a forgalmas csomópont területén, ahol egyebek mellett több óvoda és iskola is található.

A kivitelezés három lépcsőben valósul meg, a munkálatok várhatóan augusztus végén fejeződnek be.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

A forgalmirend-változásról a környék lakóit szórólapokkal tájékoztatta az önkormányzat, a helyszínen pedig közlekedési táblákat helyeztek ki. A lezárással kapcsolatos információk a környező intézményekben, a gyulai polgármesteri hivatalban és a gyula.hu oldalon is elérhetők.

A csomópont átalakításával kapcsolatban április 17-én, szerdán 17 órától Görgényi Ernő polgármester lakossági fórumot tart a városháza dísztermében.

 

 


 

 

2019. 04. 18., SAJTÓANYAG

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTOTTAK A BÉKE SUGÁRÚTI KÖRFORGALOM ÉPÍTÉSÉRŐL

Lakossági fórumot tartottak a Béke sugárúti körforgalom építéséről április 17-én a városháza dísztermében, ahol beszámoltak a körforgalom építésének miértjéről, a várható útlezárásokról és a beruházás további részleteiről.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Görgényi Ernő polgármester elmondta: a belváros lezárásával, a sétálóutca kialakításával és a szökőkutak megépítésével lezáródott egy fontos útvonal, ezáltal a forgalom átterelődött más szakaszokra, leginkább az Árpád utca–Eötvös utca vonalára.

A városvezető kiemelte: a közlekedési koncepcióban már 2010 után megfogalmazódott, hogy szükség van egy körforgalom kialakítására a bíróságnál. Mivel Gyula városa ezt önerőből nem tudta volna megvalósítani, folyamatosan keresték a lehetőségeket, a közelmúltban pedig adódott egy pályázat, amelyen több mint 107 millió forintot nyert el az önkormányzat. Ezt 21,6 millió forint önerővel egészítettek ki.

Megtudtuk, hogy a körforgalom építése három ütemben zajlik: az első április 16-án indult, és várhatóan május 6-ig fog tartani. Az első ütemben az Árpád utcát zárták le, a kivitelező jelenleg a vízgerincvezeték-cseréken dolgozik. A második ütemben – amely június 15-ig, a tanév végéig fog tartani – az Eötvös utcát zárják le, ahol szintén a vízvezeték kiváltása lesz az elsődleges feladat, a harmadik ütemben pedig az egész csomópontot lezárják, a beruházást pedig – a kivitelezési szerződés szerint – augusztus 30-ig kell befejezni.

A kivitelezés során új pályaszerkezetet építenek a meglévő helyett, valamint ki is szélesítik az utat. Épül egy 150 négyzetméteres terelősziget, amelynek köszönhetően az Árpád utca felé közlekedőknek nem kell behajtani a körforgalomba, így ez is gyorsítja a közlekedést.

Épülnek továbbá járdaburkolatok és szegélyek. Emellett jelentős költséggel jár a közvilágítás korszerűsítése: tizenhárom új lámpaoszlopot építenek, illetve a zebravilágításhoz lámpatesteket is felszerelnek, földkábeleket fektetnek le, és a kommunikációs kábeleket is kiváltják a kivitelezés során.

A forgalmirend-változással kapcsolatos információk elérhetők a környező intézményekben és a Városháza kapualjában kihelyezett térképeken, illetve a www.gyula.hu/aktualis oldalon.

 

 


 

 

2019. 04. 26., SAJTÓANYAG

LEZÁRJÁK AZ EÖTVÖS UTCA BÉKE SUGÁRÚT FELŐLI VÉGÉT MÁJUS 6. ÉS JÚNIUS 17. KÖZÖTT

Folytatódnak a Béke sugárúti körforgalom kivitelezési munkálatai

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Folytatódnak a Béke sugárúti körforgalom kivitelezési munkálatai, a második ütemben, május 6-tól június 17-ig az Eötvös utca Béke sugárút felőli végét zárják le.

Mint arról korábban beszámoltunk, április közepén megkezdődött a Béke sugárút–Eötvös utca–Árpád utca közötti csomópont körforgalommá alakítása. A forgalmirend-változással járó munkálatok jelenleg is zajlanak.

A háromlépcsős kivitelezés második ütemében, május 6-án hajnal négy órától az Eötvös utca Béke sugárút felőli végét zárják le. A csomópont a Béke sugárút felé a Bacsó Béla utcán és a Jókai Mór utcán, az Ajtóssy utca felé az Ady Endre utcán és a Jókai Mór utcán kerülhető ki.

A fejlesztés második és harmadik ütemében a Jókai Mór utca Béke sugárút és Ajtóssy utca közötti szakaszán mindkét oldalon tilos lesz megállni.

A forgalmirend-változásról a környék lakóit szórólapokkal tájékoztatta az önkormányzat, a helyszínen pedig közlekedési táblákat helyeztek ki. A lezárással kapcsolatos információk a környező intézményekben, a gyulai polgármesteri hivatalban és a gyula.hu oldalon is elérhetők.

Korábban megírtuk: a 129,5 millió forint összértékű beruházáshoz 107,8 millió forint pályázati támogatást nyert el a gyulai önkormányzat. A beruházás a tervek szerint jelentősen növeli a közlekedésbiztonságot, és csökkenti a várakozással töltött időt a forgalmas csomópont területén, ahol egyebek mellett több óvoda és iskola is található.

A munkálatok várhatóan augusztus végén fejeződnek be.

 

 


 

 

2019. 06. 05., SAJTÓANYAG 

LEZÁRJÁK A BÉKE SUGÁRÚTI CSOMÓPONTOT JÚNIUS 15-ÉN

Folytatódnak a Béke sugárúti körforgalom kivitelezési munkálatai: a harmadik ütemben, június 15-től várhatóan augusztus 31-ig, a teljes csomópontot lezárják.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Mint arról korábban beszámoltunk, április közepén megkezdődött a Béke sugárút–Eötvös utca–Árpád utca közötti csomópont körforgalommá alakítása. A forgalmirend-változással járó munkálatok jelenleg is zajlanak.

A háromlépcsős kivitelezés harmadik ütemében, június 15-én hajnali négy órától a teljes csomópontot lezárják. A csomópont a Béke sugárút felé a Bacsó Béla utcán és a Jókai Mór utcán, az Ajtóssy utca felé az Ady Endre utcán és a Jókai Mór utcán, az Árpád utca felé a 48-as utcán és a Kálvin utcán kerülhető ki.

A fejlesztés harmadik ütemében a Jókai Mór utca Béke sugárút és Ajtóssy utca közötti szakaszán mindkét oldalon tilos lesz megállni.

A forgalmirend-változásról a környék lakóit szórólapokkal tájékoztatta az önkormányzat, a helyszínen pedig közlekedési táblákat helyeztek ki. A lezárással kapcsolatos információk a környező intézményekben, a gyulai polgármesteri hivatalban és a gyula.hu oldalon is elérhetők.

Korábban megírtuk: a 129,5 millió forint összértékű beruházáshoz 107,8 millió forint pályázati támogatást nyert el a gyulai önkormányzat. A beruházás a tervek szerint jelentősen növeli a közlekedésbiztonságot, és csökkenti a várakozással töltött időt a forgalmas csomópont területén, ahol egyebek mellett több óvoda és iskola is található.

A munkálatok várhatóan augusztus végén fejeződnek be.

 

 


 

 

2019. 06. 13., SAJTÓANYAG 

A BALLAGÁSOK MIATT VÁLTOZIK AZ ÚTZÁR IDŐPONTJA

Június 17-én zárják le a Béke sugárút–Eötvös utca–Árpád utca közötti csomópontot

Ahogy azt korábban megírtuk, folytatódnak a Béke sugárúti körforgalom kivitelezési munkálatai: a harmadik ütemben, várhatóan augusztus 31-ig a teljes csomópontot lezárják.

A gyulai önkormányzat arról tájékoztatta lapunkat, hogy a hétvégi ballagásokra való tekintettel az Eötvös utca–Béke sugárút–Árpád utcai csomópontot az eredeti tervekhez képest két nappal később, június 17-én, hétfőn reggel 6 órakor zárják le.

 

 


 

 

2019. 06. 17., SAJTÓANYAG 

LEZÁRTÁK A BÉKE SUGÁRÚT–EÖTVÖS UTCA–ÁRPÁD UTCA KÖZÖTTI CSOMÓPONTOT

Harmadik üteméhez érkezett a Béke sugárúti körforgalom kivitelezése: június 17-én, hétfőn 6 órakor lezárták a Béke sugárút–Eötvös utca–Árpád utca közötti csomópontot, a munkálatok várhatóan augusztus 31-ig fognak tartani.

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

 

 

 

 

2019. 08. 30., SAJTÓANYAG 

AZ UTOLSÓ SIMÍTÁSOKAT VÉGZIK A BÉKE SUGÁRÚTI KÖRFORGALMON

Az utat tegnap kezdték el aszfaltozni

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Az utolsó simításokat végzik a Béke sugárúti körforgalmon, az utat tegnap kezdték el aszfaltozni. 

Mint arról beszámoltunk, a Béke sugárút–Eötvös utca–Árpád utca közötti csomópont körforgalommá alakítása április közepén kezdődött meg. A háromlépcsős kivitelezés harmadik ütemében, június 15-én a teljes csomópontot lezárták. 

A 129,5 millió forint összértékű beruházáshoz 107,8 millió forint pályázati támogatást nyert el a gyulai önkormányzat. A beruházás a tervek szerint jelentősen növeli a közlekedésbiztonságot, és csökkenti a várakozással töltött időt a forgalmas csomópont területén, ahol egyebek mellett több óvoda és iskola is található.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

 

 
 
 

 


 

 

2019. 09. 01., SAJTÓKÖZLEMÉNY

ÁTADTÁK A KÖZLEKEDŐKNEK A BÉKE SUGÁRÚTI KÖRFOGALMAT

Átadták a közlekedőknek a Béke sugárút, az Eötvös utca és az Árpád utca csomópontjába épített körforgalmat szeptember 1-jén. A TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00014 azonosítószámú, Körforgalom létesítése Gyula belvárosában című projektre 107,8 millió forint pályázati támogatást nyert el a gyulai önkormányzat. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló beruházás összértéke 129,5 millió forint.

A Béke sugárút, az Eötvös utca és az Árpád utca közötti csomópont korábban túlterhelt és balesetveszélyes volt. A környéken a közlekedésbiztonság kiemelt fontosságú, hiszen két általános iskola, két óvoda, művészeti iskola, gyermekorvosi rendelők, tornacsarnok és kulturális központ is található a területen. Ezek mellett a forgalmat a bíróság és a rendőrség közelsége is növeli.

A beruházás keretében a négyágú csatlakozásban körforgalom épült. Az Árpád utca irányába közlekedőknek négy méter széles kanyarodó sávot alakítottak ki, ami tovább gyorsította a forgalmat. A kanyarodó sávot szigettel választották el a körforgalomtól, ezen keresztül vezették át a Béke sugárút páros oldali gyalogosforgalmát is.

A körforgalom ágaiban új átkelők létesültek, kiépítették a közvilágítást, és módosult a járdák nyomvonala, amelyen térkő burkolatú gyalogutat építettek ki. A körforgalom forgalmi rendjét jelzőtáblák és burkolati jelek szabályozzák.

Az új pályaszerkezet megépítése jelentősen növelte a közlekedésbiztonságot, és csökkentette a várakozással töltött időt.

 

A projektről bővebb információt a www.gyulaihirlap.hu honlapon olvashatnak.

További információ kérhető Molnár Csabától, a Gyulai Polgármesteri Hivatal mérnöki osztályának vezetőjétől (+36-66-526-870, molnar@gyula.hu).

 

 


 

 

2019. 09. 01., SAJTÓANYAG

ÁTADTÁK A FORGALOMNAK A BÉKE SUGÁRÚTI KÖRFORGALMAT

Átadták a forgalomnak a Béke sugárút–Eötvös utca–Árpád utca csomópontba épített körforgalmat szeptember 1-jén. A közel 130 millió forintos beruházás április 16-án indult el, a mai napon pedig Görgényi Ernő polgármester és a képviselő-testület egy része bontotta el a kordonokat az útról. Ottjártunkkor lencsevégre kaptuk a körforgalom első használóit.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

A beruházásra az önkormányzat 107,7 millió forintot nyert el 2018-ban, amelyhez 2019 márciusában 21,6 millió forint többletforrást biztosított. A körforgalom kivitelezési szerződését április 2-án írták alá a Futizo Kft.-vel, a konkrét munkálatok pedig április 16-án kezdődtek el.

A kivitelezés során új pályaszerkezetet építettek, és kiszélesítették az utat. Épült egy 150 négyzetméteres terelősziget is, amelynek köszönhetően az Árpád utca felé közlekedőknek nem kell behajtaniuk a körforgalomba, ez tovább gyorsítja a közlekedést.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

A munkálatok magukba foglaltál a vízgerincvezetékek cseréjét, új földkábeleket fektettek le, és kiváltották a kommunikációs kábeleket. Megújultak a járdaburkolatok és a szegélyek is, valamint korszerűsítették a közvilágítást is: tizenhárom új lámpaoszlopot helyeztek el a csomópontnál, és lámpatesteket is felszereltek a zebravilágításhoz.

A kordonokat a mai napon 9 órakor bontották el. Ottjártunkkor lencsevégre kaptuk az új körforgalom első használóit is.

 

 


 

2019. 09. 03., MEGHÍVÓ

LAKOSSÁGI FÓRUM A BELVÁROSI KÖRFORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓAN

Befejeződtek a Béke sugárút–Eötvös utca–Árpád utca közötti csomópont körforgalommá alakításának kivitelezési munkálatai augusztus 31-én. A TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00014 azonosítószámú, Körforgalom létesítése Gyula belvárosában című projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, a 129,5 millió forint összértékű beruházáshoz 107,8 millió forint pályázati támogatást nyert el a gyulai önkormányzat.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

A beruházás jelentősen növeli a közlekedésbiztonságot, és csökkenti a várakozással töltött időt a forgalmas csomópont területén, ahol több intézmény is található.

Az esemény időpontja: 2019. szeptember 03, kedd 10 óra

Az esemény helyszíne: Erkel Ferenc Általános Művelődési Központ (Gyula, Béke sgt. 35.)

 


 

 2019. 09. 19., SAJTÓANYAG

RENDŐR SEGÍTSÉGÉVEL GYAKOROLTÁK A GYEREKEK, HOGYAN KELL A KÖRFORGALOMBAN KÖZLEKEDNI

Közlekedésbiztonsági programot tartottak a Béke sugárúti óvodában

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Rendőr segítségével gyakorolták a gyerekek a körforgalomban való helyes közlekedést szeptember 19-én a Béke sugárúti óvoda KRESZ-parkjában.  

Szilágyi Ferencné tagintézmény-vezető köszöntőjében rámutatott: az új belvárosi körforgalom közelében található óvodába többen kerékpárral érkeznek reggelente, számunkra különösen fontos, hogy megtanuljanak biztonságosan közlekedni a forgalmas csomópont területén.

Elmondta: a rendezvényen a nagyobbak rendőr segítségével sajátíthatták el a közlekedési szabályokat, a kisebbek pedig fejlesztőjátékokkal bővíthették ismereteiket.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Kónya István alpolgármester emlékeztetett: a Béke sugárút, az Eötvös utca és az Árpád utca között létesült körforgalom kivitelezési munkálatai augusztus végén fejeződtek be. Elmondta: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból megvalósuló, 129,5 millió forint összértékű beruházáshoz 107,8 millió forint pályázati támogatást nyert el a gyulai önkormányzat.

Az alpolgármester hangsúlyozta: a beruházás növeli a közlekedésbiztonságot, és csökkenti a várakozással töltött időt a forgalmas csomópont területén, ahol óvoda és iskola is található. Hozzátette: a legkisebbek számára különösen fontos, hogy megtanuljanak szabályosan közlekedni, ezt segíti elő az óvodában tartott esemény.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Kiemelte: az intézménynek a pedagógiai programjában is szerepel a biztonságos közlekedésre való nevelés, és a városban egyedülálló KRESZ-parkkal rendelkezik.

A rendezvényen az óvodások többek között láthatósági karpántot és közlekedéssel kapcsolatos rajzokat tartalmazó színezőt kaptak ajándékba.

 

 

 

 

 
Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)