Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Jövő nyárra elkészülhet a kerékpárút Gyula és Városerdő között

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • T. P. HÍREK • 2018. augusztus 08. 15:05
Jövő nyárra elkészülhet a kerékpárút Gyula és Városerdő között
Rendkívüli ülést tartott ma a gyulai képviselő-testület

Rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott a gyulai városvezető grémium augusztus 8-án a városházán. A tanácskozáson többek között a helyi közösségi közlekedésről, a varrodai közfoglalkoztatási programról, háziorvosi és fogászati változásokról, hibás közterület-elnevezésről, valamint a gyulai futballról is szó esett. A legjobb hír azonban az: hamarosan kiírják a Gyula és Városerdő közötti kerékpárútra vonatkozó közbeszerzést, így ha minden jól megy, akkor ősszel elkezdődhetnek a munkálatok, jövő nyárra pedig elkészülhet a régen várt bicikliút. 

a képviselő-testület augusztus 8-i rendkívüli ülése

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

Az első napirendi pontban egy egyszerű nyilatkozattételről tárgyaltak. Erre a helyi közösségi közlekedés című pályázat miatt volt szükség. Görgényi Ernő (Fidesz) polgármester elmondta: az önkormányzat állami támogatást nyerhet a helyi közösségi közlekedés finanszírozására, ehhez azonban ki kell jelentsék, hogy a jövő év teljes időszakában fenntartják a közösségi buszközlekedést. Egyebek mellett arról is nyilatkoznia kell az önkormányzatnak, hogy a helyi közlekedés ellátásához – a 2017-es évre vonatkozóan – több mint 41 millió forint, saját forrásból származó és vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el a DAKK Zrt. a testület határozata alapján. A testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.

Közterület elnevezésének módosításáról szólt a második napirendi pont. Építéshatósági problémákat vetett fel a Ferenczy Béni utca elnevezése. A polgármester elmondta, hogy az utcát akkor nevezték el Ferenczy Béniről, amikor Gyula és Gyulavári egyesült, ám helytelenül, i betűvel írták a vezetéknevét, így a földhivatal is rosszul tartja számon az utcanevet, ezért van szükség a változtatásra.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

Bod Tamás (Együtt, MSZP) kérdésére a városvezető elmondta, hogy az utcanév táblákon helyesen szerepel a név, azokat nem kell cserélni, így pénzbe sem kerül a változtatás. A képviselő-testület elfogadta a módosítást.

A harmadik előterjesztésben a varrodai közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás módosítását javasolta Görgényi Ernő. Az önkormányzat 2012 óta működtet varrodát, amelynek fő feladata a közfoglalkoztatottak munkaruházattal történő ellátása. Eddig – úgynevezett – konzorciumi partnerségben működött az üzem, Majs község elnökletével. Az elnökség felmondása miatt szociális szövetkezetet látja majd el az értékesítési feladatokat. A megállapodás módosítását a testület egyöntetűen elfogadta.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

A 8. számú felnőtt háziorvosi körzetet érintette a következő előterjesztés. Dr. Nagy Szilvia jelenleg az Egészségügyi Alapellátási Intézményen belül, közalkalmazottként látja el a munkáját, de október 1-től kft. formában, vállalkozó háziorvosként szeretne dolgozni. A testület egyhangúlag támogatta a doktornő kérését.

Az ötödikként tárgyalt napirendi pont szerint személyi változás várható az 1. számú felnőtt fogászati körzetben. Dr. Jójárt Andera Tünde 2019. január 1-től elidegeníteni kívánja praxisjogát dr. Bakó Beátának, aki egyéni vállalkozóként kívánja ellátni a körzet feladatait. Az grémium egyöntetűen támogatta a határozati javaslatot.

A vagyonrendelet módosítását vezette elő Görgényi Ernő hatodik napirendi pontként. A módosításra a Gyula és Városerdő közötti kerékpárút miatt van szükség. A bicikliút nyomvonala olyan területet érint, amely magántulajdonban van, de sikerült megállapodni a tulajdonossal. Az önkormányzat megkapta a hozzájárulást, hogy megvásárolják a szükséges területet, a tulajdonos pedig az önkormányzattól vesz meg egy másik területet. Ezért szükséges az ingatlan megosztása. A változásokat át kell vezetni a vagyonrendeleten, a szükséges területrészt pedig át kell sorolni forgalomképes vagyonba.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

A városvezető elmondta, hogy hamarosan kiírják a kerékpárútra vonatkozó közbeszerzést, így ha minden jól megy, akkor ősszel elkezdődhetnek a munkálatok. Bod Tamás kérdésére hozzátette, hogy ha időben elkezdődik a beruházás, akkor a jövő nyári időszakig mindenképpen elkészül a bicikliút. A javaslatot elfogadta a testület.

Az adventi díszkivilágítás és a Dózsa György utca és Pálffy utca találkozásánál található gyaloghíd volt a hetedik előterjesztés témája. Előbbinél rendszeres probléma, hogy egy-egy motívum meghibásodása esetén zárlat keletkezett a villamoshálózatban, utóbbinál pedig a jelenleg is zajló felújítások során derült fény egy további hibára, miszerint a járólapok alatti rész is teljesen átkorrodált.

A híd esetében ez több mint 2 millió forint többletköltséget jelenet, a díszkivilágítás villamos megtáplálásának átalakítása pedig 4,6 millió forintba kerül. A határozatokat támogatta a testület. Képvislői kérdésre Molnár Csaba, a mérnöki osztály vezetője elmondta: szeptember 15-re fejeződik be a gyaloghíd felújítása.

Csige Gábor jegyző vázolta fel az utolsó előtti napirendi pontot, amely a testület szervezeti és működési szabályzatát érintette. Jelenleg a helyi közutak tulajdonosa és kezelője Gyula Város Önkormányzata, így a forgalomszervezéssel és a közutak szabályozásával kapcsolatos jogkör a helyi önkormányzathoz tartozik, amelynek a képviselő-testület a döntéshozó szerve, így a fenti kérdésekben a testület dönthet.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

Többször előfordul azonban, hogy hirtelen beavatkozásra volt szükség, ideiglenes jelzőtáblákat kellett kihelyezni. Nem várható el a testülettől, hogy ilyen ügyek miatt összeüljön, ezért a határozat azt javasolta, hogy ezt a hatáskört ruházzák át a polgármesterre. A grémium elfogadta a javaslatot.

A rendkívüli ülés utolsó pontja a gyulai labdarúgást érintette, amelyről a június 28-i ülésen is szó esett, fontos döntése születtek – emlékeztetett Görgényi Ernő. A városvezető elmondta, akkor felszólították a Gyulai Termál Futball Club Egyesületet, hogy fizesse vissza egy részét a tavalyi támogatásnak, amellyel szerződésszerűen nem tudott elszámolni. Utasították a Gyulasport Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az új gyulai futballegyesülettel kössön bérleti szerződést a sportlétesítményekre vonatkozóan, valamint 6 millió forintnyi támogatást kaptak a kft. arra, hogy újjászervezhessék a fürdővárosi futballt.

A testületi ülést követően lényeges változások következtek: Galbács Mihály, a Gyulai Termál Futball Club Egyesület elnöke lemondott, az egyesület új elnökséget választott, majd létrejött a két egyesület fúziója, a Gyulai Futball Klub-Termál, valamint megszületett a döntés, hogy a régi egyesület licencével vágnak neki az új szezonnak. Tehát megtartják a megyei első osztályú tagságot.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

A polgármester kérte a Gyulasport NKft. elnökét, hogy mégis kösse meg a szerződést a Termállal, ugyanis a nevezéshez és induláshoz igazolni kellett a pályahasználatot. Mindezek után indokolatlan, hogy az új egyesületnek biztosítsanak 6 millió forintot.

Görgényi Ernő végül két határozatot javasolt elfogadásra: egyrészt, hogy helyezzék hatályon kívül a Gyulasport NKft. ügyvezetőjének adott utasítást és hagyják jóvá a sportlétesítmények használatát, valamint a vonják vissza a támogatást a GYFC-től, és adják át a Termálnak azzal a feltétellel, hogy levonják belőle a klub 177 ezer forint összegű tartozását.

A testület tíz igen szavazattal – Bod Tamás nem szavazott – elfogadta a határozatokat.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)