Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - SZIVÁRVÁNY NAPKÖZI OTTHON ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • 2017. július 01. 20:00
SZIVÁRVÁNY NAPKÖZI OTTHON ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE

A Széchenyi 2020 program keretében valósul meg a TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00007 azonosítószámú, Szivárvány Napközi Otthon átalakítása és bővítése című projekt. Az önállóan támogatható tevékenységek közül férőhelybővítés, bővítés, átalakítás, az étkeztetéshez szükséges konyha fejlesztése valósul meg, illetve eszközök, bútorok és berendezési tárgyak, valamint külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése történik meg. Ezen felül két akadálymentes parkoló épül, zöldfelületeket parkosítanak, illetve egy fedett teraszt is kialakítanak. 

Kedvezményezett neve: Gyula Város Önkormányzata

Projekt címe: Szivárvány Napközi Otthon átalakítása és bővítése

Szerződött támogatás összege: 125 030 177 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében önállóan támogatható tevékenységek közül férőhelybővítés, bővítés, átalakítás, az étkeztetéshez szükséges konyha fejlesztése (tálalókonyha) valósul meg, illetve eszközök, bútorok és berendezési tárgyak, valamint külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése történik meg. Ezen felül 2 darab akadálymentes parkoló épül, zöldfelületeket parkosítanak, illetve egy fedett teraszt is kialakítanak. 

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.11.30. 

Projektazonosító száma: TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00007

Pályázat benyújtásának ideje: 2016.04.26.

Támogatási szerződés aláírása: 2017.05.29.

 

A fejlesztendő intézményegység a Szivárvány Napközi Otthon (5700 Gyula, Károly Róbert u. 8–10/A.), amely kizárólag értelmi fogyatékos személyek nappali ellátásával foglalkozik, jelenleg 15 férőhellyel és 3 fős személyzettel teljesítve feladatait. Az intézmény fenntartója a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulási Tanács, mely a 2016. február 15-i ülésén meghozta a 10/2016. (II.15.) számú határozatát, amelyben hozzájárul a TOP-4.2.1-15 kódszámú pályázat benyújtásához. Az intézmény illetékességi területe Gyula város közigazgatási területe. A projektjavaslat keretében önállóan támogatható tevékenységek közül a férőhelybővítést, a bővítést, az átalakítást, az étkeztetéshez szükséges konyha fejlesztését (tálalókonyha) valósítják meg, illetve eszközök, bútorok és berendezési tárgyak, külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése történik meg.

Az intézmény jelenleg kizárólag felnőtt értelmi fogyatékos személyek ellátását biztosítja, azonban a projekt megvalósulásának következtében a férőhelyszám 20 főre bővül. A férőhelybővítést az elmúlt 5 év növekvő ellátotti létszám indokolja, amely a 3.3. pontban adatokkal alátámasztva bizonyítottak. A férőhelybővítéshez kapcsolódóan egy fő gondozó alkalmazása történik. Az épület átalakítását a modern kor kényelmi, szakmai és környezeti követelményeinek való megfelelőség, míg a bővítést a kényelmi és szakmai követelményeken túl a növekvő ellátotti létszám indokolja. Az épület átalakítása indokolt, ugyanis a gazdaságos fenntarthatóság a jelenlegi körülmények között nem biztosított. Ezért a projektjavaslat kidolgozása során kiemelten fontos szempont volt az alacsony energiaigényű épület kialakítása. Ezért hőszivattyús fűtés-hűtést és az udvari tetőfelületekre telepítendő fotovoltaikus napelemes rendszert építenek be, illetve azbesztmentesítés történik. Ezt kiegészítve megvalósul a hőszigetelés és a nyílászárók cseréje.

A megújuló energiaforrások használata mellett fokozott figyelmet fordítottunk a teljes körű, komplex akadálymentesítésre. A később említett parkolók mellet az ingatlan és az épület környezetének biztosítása, a bejutás, az épületen belüli közlekedés és a kommunikációs akadálymentesítés is megoldottá válik. A vizesblokknál 1 db akadálymentes WC-zuhanyzó létesül. Az intézmény jelenleg is napi egyszeri meleg élelmet biztosít az ellátottaknak, így a tálalókonyha korszerűsítése is elengedhetetlen. Az intézmény jelenlegi eszközállományának jelentős része elavult. A projekt keretében kizárólag új, az alapellátás keretében használt eszközöket szereznek be, amely az ellátottak egészségi és mozgásállapotának megfelelnek. (A beszerzendő eszközök listája jelen tanulmány 1. számú melléklete.)

A beruházás ezen felül parkolók és egyéb külső terek fejlesztését is magába foglalja. Létrehoznak 2 db akadálymentes parkolót, a bejárattól 50 méterre elhelyezve. A Helyi Építési Szabályzatnak megfelelően az intézmény zöldfelületét  parkosítják, illetve egy fedett terasz kialakítása is megtörténik.

Az építéshez kapcsolódóan műszaki ellenőrt és rehabilitációs szakértőt is bevonnak, utóbbi a projekt előkészítési és a beruházás végét jelentő időszakban. A részletes műszaki tartalmat a pályázati dokumentáció részét képező előzetes tervezői költségbecslés és a Műszaki leírás tartalmazza. A szakmai tartalom bemutatásából látható, hogy a projektben elszámolni tervezett tevékenységek megfelelnek a felhívásban foglalt támogatható tevékenységeknek, és nem tartalmaznak a felhívás 3.1.5. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket. A projekt megvalósulása esetén 1 darab fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatás valósul meg, azaz a projekt adatlapon indikátorvállalás történt. A fejlesztési elképzelés kidolgozásánál fokozott figyelmet fordítottunk a projektelemek megvalósíthatóságára és a keletkezett eredmények hosszú távú fenntartására és működtetésére. A projekt sikeres megvalósításának zálogaként tekintettünk a mérföldkövekre, így azok ütemezése jól átgondolt és reális összefüggések következményeként határoztunk meg. Összességében elmondható, hogy a megvalósuló projekt eredménye a jelenlegi nappali ellátás infrastrukturális fejlesztése, eredménye pedig olyan minőségi fejlesztés (humánerőforrás-fejlesztéssel), amely elősegíti a területi különbségek kiegyenlítődését, és megvalósítja az egyenlő esélyű hozzáférés elvét.

 


 

2017. 06. 16., SAJTÓANYAG

TÖBB MINT 2 MILLIÁRD JUT A GYULAI FEJLESZTÉSEKRE

A 2020-ig tartó fejlesztési ciklusban 2 milliárd 77 millió forint uniós forrás érkezik Gyulára – közölte Görgényi Ernő polgármester június 15-én a városházán tartott közmeghallgatáson. Az eddig elnyert pályázati támogatásokat többek között bölcsődefelújításra, kerékpárút-építésre, valamint a Zöldkereszt, a Szivárvány Nappali Otthon és a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. épületeinek korszerűsítésére fordítja a fürdővárosi önkormányzat.

Közmeghallgatás a gyulai városháza ovális termében

Fotó: Gyulai Hírlap 

A helyszínen a városvezető ismertette a nyertes projektek összegét, majd Molnár Csaba, a mérnöki osztály vezetője és Matei Katalin osztályvezető-helyettes számolt be a pályázatok műszaki tartalmáról.

Görgényi Ernő a részletekről szólva elmondta: a 2014–2020 közötti uniós programozási időszakban felújítják a törökzugi bölcsődét, és új játszóudvart alakítanak a gyulavári bölcsődében. A fejlesztésre összesen 253 millió forintot nyert el az önkormányzat.

Zöldkereszt Béke sugárúti épületének korszerűsítésére 60 millió forintot költ a fürdőváros. A polgármester kiemelte: a munkálatok már szeptemberben megkezdődnek, így ez a beruházás készülhet el a leghamarabb.

A Károly Róbert utcában található Szivárvány Napközi Otthon átépítésére 125 millió forintot fordíthat az önkormányzat. Elhangzott: a támogatásból összekötnék az intézmény két különálló épületét. 

A városi csapadékvíz-elvezető rendszer bővítésére 400 millió forint jut. A beruházás Városerdőt, Dénesmajort, Románvárost, a paradicsomi lakótelepet, a Nagyváradi és a Csabai utat, valamint a Hunyadi, a Scherer Ferenc, a Gábor Áron és a Szentháromság utcákat érinti – ismertette a városvezető.

A kerékpárutakra szintén 400 millió forintot költhet a város. Az összegből új, 4500 méteres szakaszt építenek Gyula és Városerdő között, továbbá újraépítik a Temesvári úti bicikliutat a paradicsomi ABC és a gyulavári híd között.

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. irodaházát 161 millió forintból újítják fel. A Településfejlesztési Operatív Program forrásából megvalósuló beruházás keretében egyebek mellett kicserélik a nyílászárókat, és leszigetelik az épületet.

Foglalkoztatási együttműködések támogatására 300 millió forintot nyert el az önkormányzat. A projekt keretében – helyi vállalkozásokkal és a Békés Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási főosztályával együttműködve – olyan képzési programokat indítanak, amelyek piacképes szakmához segíti az álláskeresőket, és enyhítik a térség munkarőhiányát.

A polgármester arról is beszámolt, hogy a Szeged-Csanádi egyházmegye 166 millió forintot nyert el a Boldog Apor Vilmos Katolikus Óvoda fejlesztésére, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. pedig 212 millió forint támogatást kapott a Gyulavári és Dénesmajor közötti út legrosszabb állapotú, 1,6 kilométeres szakaszának felújítására.

Görgényi Ernő rámutatott: a nagyszámú beruházás kapacitásproblémákat okozhat az építőiparban. Mint fogalmazott, nem tartják kizártnak, hogy az alapanyagok és munkadíjak emelkedése miatt a korábbi költségbecslések már nem állják meg a helyüket. A városvezető elképzelhetőnek tartja, hogy azoknál a projekteknél, ahol nem lehet a műszaki tartalmat módosítani, az önkormányzatnak saját forrásból kell finanszíroznia az értékkülönbözetet.

 


 

 

2018. 01. 18., SAJTÓANYAG

 

BOCCIAPÁLYA ÉS TERÁPIÁS SZOBA IS LESZ A SZIVÁRVÁNY NAPKÖZI OTTHONBAN

 

Augusztus végéig kell elkészülnie a gyulai Szedibau Építőipari Kft.-nek a Károly Róbert utcai szociális intézmény korszerűsítésével. A fogyatékkal élőket ellátó Szivárvány Napközi Otthon átalakítására és bővítésére Gyula város önkormányzata több mint 125 millió forintot nyert a pályázatával. Az otthonban új munkahely is létesül.

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Már javában zajlik a Károlyi Róbert utcai Szivárvány Napközi Otthon átalakítása és bővítése annak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak köszönhetően, amelyen Gyula város önkormányzata fenntartóként több mint 125 millió forintot nyert.

Az otthon, mint ismeretes, a fogyatékkal élők nappali ellátásáról gondoskodik a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményen belül. Ennek vezetője, Kiss Szabolcs lapunknak elmondta, jelenleg 15 főt látnak el, de mivel az elnyert összeg lehetővé teszi, hogy két szomszédos épületet összevonjanak, és ezáltal több térhez jussanak, az ellátottak létszámát szeptembertől húszra növelhetik. Ez azt jelenti, hogy új munkahely is létesül a szociális szférában dolgozó szakemberek részére.

A tervek alapján a megnövelt épületen belül egy foglalkoztatót, egy tornaszobát, egy pihenőt és egy relaxációs, szakszóval snoezelenterápiás szobát, emellett irodahelységet, öltözőt, tusolót és mozgáskorlátozottak által is használható mosdót alakítanak ki. Kiss Szabolcs megjegyezte, a nagy étkező foglalkoztatóként is funkcionálni fog, az ingatlan pedig teljes mértékben akadálymentesített lesz.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Az udvari parkolóhely szintén úgy épül meg, hogy főként a mozgáskorlátozottak használhassák. A zöldfelületen helyet kap még egy tároló, egy bocciapálya és egy kosárlabdapalánk, mert utóbbi kettőre már régóta igény mutatkozik.

Az ingatlan gépészetét illetően Kiss Szabolcs aláhúzta, a cél az, hogy csökkentsék a fosszilis energia felhasználását. Az épületet a mai kor szabványának megfelelően szigetelik, és hőszivattyús rendszerrel látják el, amely a tetőn elhelyezett napelemekből nyeri majd az áramellátást. A fenntartási költségek így jelentősen alacsonyabbak lesznek.

A kivitelezést a gyulai Szedibau Építőipari Kft. végzi. Az elképzelések megvalósítására a cég kilenc hónapot kapott, ami azt jelenti, hogy augusztus végéig várhatóan lezárhatják a felújítást, bővítést.

Kérdésünkre az intézményvezető elmondta, a Károly Róbert utcai intézményt 18 éven felüli fogyatékkal élőknek részére tartják fent. Azokat látják itt el, akik kérelmükkel megkeresik őket. A szolgáltatások ingyenesek, csupán az ebédért kell fizetni. A napközi otthonban csoportos és egyéni fejlesztések zajlanak, de időnként távolabbi kirándulásokra is elviszik a fogyatékkal élő fiatalokat. Legutóbb a Titanic kiállítást nézték meg Budapesten, válaszolta Kiss Szabolcs.

 


 

2018. 02. 13., SAJTÓANYAG

LEFEKTETTÉK A MEGÚJULÓ GYULAI SZIVÁRVÁNY NAPKÖZI OTTHON ALAPKÖVÉT

Több mint 125 millió forintból újul meg a Károly Róbert utcai gyulai Szivárvány Napközi Otthon, amelynek összterülete a kétszeresére bővül a fejlesztés során. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló projekt alapkövét február 13-án fektették le ünnepélyesen. Az időkapszulába a Gyulai Hírlap karácsonyi különszáma is bekerült.

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

 

Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere Köteles Sámuel egykori erdélyi filozófus és államtudós szavaival élve az ünnepségen azt mondta, minden embertársunkat ugyanúgy kell tisztelnünk, és minden embertársunk problémáira egyformán kell érzékenynek lennünk. Beszédében a polgármester kiemelte, a város önkormányzata eddig is partnere volt a sérült emberek ügyeit felkaroló civilszervezeteknek, és továbbra is fontos feladatának tekinti, hogy azon a területen, amelyet a közösség rábízott, a jó gazda gondosságával járjon el.

Amikor meg kellett fogalmazniuk fejlesztési céljaikat, hangsúlyozta Görgényi Ernő, mindenképp ügyeltek arra, hogy az otthon felújítása, korszerűsítése és bővítése beleférjen a városi rehabilitációs programba. Utalt arra, hogy a fejlesztés során az intézmény összterülete a jelenlegi kétszeresére fog nőni, az épület pedig teljes energetikai korszerűsítésen esik majd át. A hőszigetelés mellett ugyanis hőszivattyús fűtő- és hűtési rendszert is telepítenek az ingatlanba.

Ennél is fontosabb, tette hozzá a városvezető, hogy a beruházás egy szakmai program megvalósítása is egyben. Ennek koordinátora Alt Norbert alpolgármester volt, aki szívügyének tekintette, hogy munkatársaival közösen utánajárjon annak, mik lehetnek azok az eszközök, módszerek és berendezések, amelyek által kellemesebb környezet biztosítható az ellátottaknak, és a rehabilitáció is eredményesebbé válhat.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

A polgármester beszélt arról is, hogy az otthonban a lakók életminőségét jobbá tevő beruházásokra is sor kerül, így kialakítanak egy snoezelenterápiás szobát, amely egészen egyedülálló attrakció lesz. Ennek elsődleges célja a pszichés alapfunkciók fejlesztése és aktivizálása, valamint a stressz nélküli, biztonságos környezet biztosítása. Egy olyan szigetet hoznak tehát létre az épületen belül, ahol az ellátottak nyugalomra lelhetnek, könnyebben feloldódhatnak közegükben, megszabadulhatnak gondjaiktól.

Mindemellett olyan eszközöket is beszereznek, amelyek az értelmi fogyatékos személyek fejlesztését szolgálják, ismertette az elöljáró. Erre 12 millió forintot költhetnek. Az összegből kibővíthetik a tornaszoba eszközparkját, a snoezelen relaxációs szobába pedig olyan elemeket helyezhetnek be, amelyek alkalmasak a hangulat és az érzelmi állapot javítására. Görgényi Ernő ezek közül megemlítette a tapintófalat, a hangulatvilágítást és a párásítót. A városvezető aláhúzta: a fejlesztéssel nem csupán az esélyegyenlőségért tesznek, hanem azokon a családokon is segítenek, akik sérült személyeket tudnak maguk között.

Az alapkőletétel február 13-i eseményén Kovács József országgyűlési képviselő kifejtette, a társadalmat és a kormány munkáját elsősorban az minősíti, hogyan áll hozzá a legkisebbhez, a legidősebbekhez, a fogyatékossággal élőkhöz. Úgy vélte, sokak számára öröm, hogy a városvezetésnek sikerült megszereznie azt a 125 millió forintot, amelyből az épület korszerűsödhet. Gratulált mindazoknak, akik elindították a projektet.

– A beruházás az ellátottakért történik, ez nagyon lényeges, mert nekik is teljes életet kell élniük – mutatott rá a képviselő, és arról biztosította a Szivárvány otthon ellátottjait, hogy támogatni fogja őket ebben.

A megújuló intézmény alapkövét Kovács József, Görgényi Ernő és Kiss Szabolcs önkormányzati képviselő, a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője helyezte el. Az időkapszulába az eseményre készült emléklap, a Szivárvány Napközi Otthon ellátottjainak és dolgozóinak névsora, az alaprajzi tervlap és az ellátottakról készült képeslap mellett a Gyulai Hírlap karácsonyi különszáma is bekerült.

 


 

2018. 03. 13., SAJTÓANYAG

JÓL HALADNAK A MUNKÁLATOK A SZIVÁRVÁNY NAPKÖZI OTTHONBAN

A terveknek megfelelően halad a TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00007 azonosítószámú projekt kivitelezése. Mint ismert, a Szivárvány Napközi Otthont több mint 125 millió forintból újítják fel. Az épületben jelenleg a tetőszerkezet bontása, zsaluzási és betonozási munkálatok zajlanak. A beruházás várhatóan idén, augusztus végén fejeződik be.

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

 

2018. 11. 27., SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZŐDÖTT A SZIVÁRVÁNY NAPKÖZI OTTHON ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE 

Lezárultak a TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00007 azonosítószámú, Szivárvány Napközi Otthon átalakítása és bővítése című projekt munkálatai Gyulán. A beruházás a Széchenyi 2020 program keretében, 125,03 millió forintos európai uniós támogatásból valósult meg az értelmi fogyatékosokat ellátó intézményben.

Gyula Város Önkormányzata a TOP-4.2.1-15 azonosítószámú, Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című pályázati felhívás keretében részesült önerőt nem igénylő, vissza nem térítendő támogatásban, amelyből korszerűsítették és bővítették a Szivárvány Napközi Otthon épületét.

A beruházás keretében a meglévő épület átalakítása és bővítése valósult meg. A kibővített épületben snoezelenterápiás szobát, foglalkoztatót, tornaszobát és pihenőt is kialakítottak. Ezenkívül különféle foglalkoztató eszközöket, bútorokat és berendezési tárgyakat, valamint a külső terekhez kapcsolódó eszközöket szereztek be. Megépült két akadálymentes parkoló és egy fedett terasz, valamint a megújult napközi otthon udvarán egy bocciapályát is kialakítottak.

A beruházás során hőszivattyús hűtő-fűtő rendszert építettek be, és napelemet telepítettek a tetőre. Emellett hőszigetelték az épületet, és új nyílászárókat építettek be. Az átalakítás során a megújuló energiaforrások használata mellett fokozott figyelmet fordítottak a teljes körű, komplex akadálymentesítésre.

További információ kérhető Molnár Csabától, a Gyulai Polgármesteri Hivatal mérnöki osztályának vezetőjétől (+36-66-526-870, molnar@gyula.hu).

 


 

2018. 12. 20., SAJTÓANYAG

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGEN MUTATTÁK BE A SZIVÁRVÁNY NAPKÖZI OTTHONT

Karácsonyi ünnepséget tartottak december 20-án a gyulai Szivárvány Napközi Otthonban. A programon az intézmény felújított belső és külső tereit is bemutatták az érdeklődőknek.

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Az esemény köszöntővel indult, Kovács Zoltán telephelyvezető a napközi otthon történetét tekintette át. Elmondta, hogy az intézmény 1986 februárja óta működik. Hangsúlyozta, nagy lépés a telephely történetében, hogy nemrég felújították az épületét. Kiemelte, hogy a beruházás során új terápiás szobákat, több új helyiséget és esztétikailag is megújult tereket kaptak az ellátottak. 

Görgényi Ernő polgármester köszöntőjében hangsúlyozta: nem attól igazi egy ünnep, hogy az anyagi javakban dúskálunk, hanem attól, hogy a lelkünk bővelkedik a szeretetben.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

– Ebben az épületben – annak állapotától függetlenül – mindig sok szeretettel találkoztam, és jó hangulatot tapasztaltam. Azt kívánom a dolgozóknak és az ellátottaknak, hogy a megújult és megszépült környezetben leginkább ezt őrizzék meg – fejtette ki a városvezető.

 A programot az ellátottak karácsonyi műsora és az új telephely bemutatása zárta.

 


 

2019. 01. 30., SAJTÓANYAG

ÁTADTÁK A SZIVÁRVÁNY NAPKÖZI OTTHONT

Átadták a Szivárvány Napközi Otthont január 30-án. A 125 millió forintból megújult épület átadóünnepségén Kiss Szabolcs, a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének vezetője, Görgényi Ernő polgármester, Alt Norbert alpolgármester, Kovács József országgyűlési képviselő és Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára mondtak köszöntőt.

 

KÉPÜNKÖN (BALRÓL JOBBRA): KISS SZABOLCSKOVÁCS JÓZSEFFÜLÖP ATTILAGÖRGÉNYI ERNŐ ÉS KOVÁCS ZOLTÁN

Fotó: Gyulai Hírlap 

– A fenntartónk és intézményünk álmodott egy nagyot, és kitartott az álma mellett – kezdte köszöntőjét Kiss Szabolcs. – Az álom megvalósult, amelynek köszönhetően a fogyatékkal élők nappali ellátása olyan új intézményhez jutott, amely speciálisan, egyénre szabottan tudja szolgálni az ellátottak érdekeit, ugyanakkor támogatja a szakmai munkát, és segíti a munkavállalóinkat.

Mint mondta, a megvalósult álmok nagy felelősséggel járnak, amelyeknek az intézmény maradéktalanul eleget fog tenni a jövőben.

– Jövőt építeni egyedül nem lehet – vette át a szót Görgényi Ernő. – A jövő felépítéséhez – legyen szó akár családról, akár egy városról – társakra van szükség, egy közösség minden egyes tagjára. Mindenki fontos, nincs felesleges ember, ahogy nincs felesleges gyulai polgár sem.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

A polgármester úgy fogalmazott, hogy az építkezést az alapoknál kell kezdeni, éppen ezért lett a város fejlesztési programjának kiemelt célja a szociális, valamint az oktatási-nevelési intézmények folyamatos korszerűsítése. Gyula városa példanélküli fejlődésen ment át ezen a téren az utóbbi időben: óvodák, általános és középiskolák, kollégiumok újultak meg.

Ezekben az esetekben az is fontos szempont volt, hogy a munkákat gyulai vállalkozók végezzék, ennek szellemében tavaly tizennégy fürdővárosi vállalkozás volt valamely beruházás fővállalkozója. A Szivárvány Napközi Otthon felújítása során sem volt ez másképp: a munkálatokat a Szeli-Bau Építőipari Kft végezte el., az eszközbeszerzéseket az Art Copy Studio Kft. intézte, a tervezés feladatait pedig Kónya Géza építész látta el.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Görgényi Ernő kiemelte, hogy folyamatosan kapnak visszajelzéseket arról, hogy jó úton járnak: tehetségbarát, idősbarát és családbarát önkormányzat a gyulai, a legújabb elismerés pedig a Befogadó Magyar Település díj, amelyet a FESZT, azaz a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa ítélt oda a fürdőváros számára, az átvételre pedig a parlamentben kerül sor két hét múlva.

Az átadásig megtett útról Alt Norbert szólt néhány szót, mint mondta, első lépésként a fejlesztés irányát kellett meghatározniuk, de már ekkor látták, hogy gyakorlatilag a semmiből kell újra felépíteni a komplexumot. Az előzetes megbeszéléseket követte a képviselő-testület, majd a megyei közgyűlés döntése, végül következett a kivitelezés, amely csaknem egy évig zajlott.

Hozzátette: az otthonban többek között bocciapályát, fedett teraszt és relaxációs, szakszóval snozelenterápiás szobát is kialakítottak, valamint foglalkoztatót, tornaszobát, pihenőt, irodahelyiséget, öltözőt és tusolót is kialakítottak, az ingatlan pedig teljesen akadálymentesített lett.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Egy ország megítélése során fontos, hogy milyen a gazdasága, a stabilitása, a biztonsága, de talán fontosabb, hogy egy kormány hogyan viszonyul a gyerekekhez, az idős emberekhez és a fogyatékkal élőkhöz – fogalmazott Kovács József. Hangsúlyozta: ezen a téren rengeteg változás történt 2010 óta, amely elsősorban abban nyilvánul meg, hogy azok az emberek is igyekeznek megoldást találni a fogyatékkal élők problémáira, akiknek nem él ilyen ember a családjukban.

Fülöp Attila szerint a megújult intézménynek üzenetértéke is van, mint mondta, a 90-es évek előtt nem igazán beszéltek a fogyatékosok ügyeiről. Egy ilyen intézmény azonban azt az üzenetet hordozza, hogy a fogyatékkal élők is az adott közösség részei.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Az államtitkár hozzátette: becsülendő a törekvés, hogy Gyula városa úgy döntött, erre az intézményre szánja ezt a pénzt, valamint fontos üzenet az is, hogy az intézmény nappali ellátást biztosít, így az ellátottak a családjuk körében töltik az estéket. Kiemelte, szeretnék a családokat támogatni abban, hogy fogyatékkal élő családtagjaikról otthon tudjanak gondoskodni, és ne legyenek rákényszerítve a bentlakásos intézményekre.

A köszöntők után Görgényi ErnőKiss SzabolcsKovács JózsefFülöp Attila és Kovács Zoltán telephelyvezető vágták át a szalagot, majd idegenvezetésre invitálták a megjelenteket, akiket aztán Baracsi István szórakoztatott zenés műsorral.

 

 

Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)