Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - SZIVÁRVÁNY NAPKÖZI OTTHON ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • 2017. július 01. 20:00
SZIVÁRVÁNY NAPKÖZI OTTHON ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE

A Széchenyi 2020 program keretében valósul meg a TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00007 azonosítószámú, Szivárvány Napközi Otthon átalakítása és bővítése című projekt. Az önállóan támogatható tevékenységek közül férőhelybővítés, bővítés, átalakítás, az étkeztetéshez szükséges konyha fejlesztése valósul meg, illetve eszközök, bútorok és berendezési tárgyak, valamint külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése történik meg. Ezen felül két akadálymentes parkoló épül, zöldfelületeket parkosítanak, illetve egy fedett teraszt is kialakítanak. 

Kedvezményezett neve: Gyula Város Önkormányzata

Projekt címe: Szivárvány Napközi Otthon átalakítása és bővítése

Szerződött támogatás összege: 125 030 177 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében önállóan támogatható tevékenységek közül férőhelybővítés, bővítés, átalakítás, az étkeztetéshez szükséges konyha fejlesztése (tálalókonyha) valósul meg, illetve eszközök, bútorok és berendezési tárgyak, valamint külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése történik meg. Ezen felül 2 darab akadálymentes parkoló épül, zöldfelületeket parkosítanak, illetve egy fedett teraszt is kialakítanak. 

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 05. 30. 

Projektazonosító száma: TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00007

Pályázat benyújtásának ideje: 2016.04.26.

Támogatási szerződés aláírása: 2017.05.29.

 

A fejlesztendő intézményegység a Szivárvány Napközi Otthon (5700 Gyula, Károly Róbert u. 8–10/A.), amely kizárólag értelmi fogyatékos személyek nappali ellátásával foglalkozik, jelenleg 15 férőhellyel és 3 fős személyzettel teljesítve feladatait. Az intézmény fenntartója a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulási Tanács, mely a 2016. február 15-i ülésén meghozta a 10/2016. (II.15.) számú határozatát, amelyben hozzájárul a TOP-4.2.1-15 kódszámú pályázat benyújtásához. Az intézmény illetékességi területe Gyula város közigazgatási területe. A projektjavaslat keretében önállóan támogatható tevékenységek közül a férőhelybővítést, a bővítést, az átalakítást, az étkeztetéshez szükséges konyha fejlesztését (tálalókonyha) valósítják meg, illetve eszközök, bútorok és berendezési tárgyak, külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése történik meg.

Az intézmény jelenleg kizárólag felnőtt értelmi fogyatékos személyek ellátását biztosítja, azonban a projekt megvalósulásának következtében a férőhelyszám 20 főre bővül. A férőhelybővítést az elmúlt 5 év növekvő ellátotti létszám indokolja, amely a 3.3. pontban adatokkal alátámasztva bizonyítottak. A férőhelybővítéshez kapcsolódóan egy fő gondozó alkalmazása történik. Az épület átalakítását a modern kor kényelmi, szakmai és környezeti követelményeinek való megfelelőség, míg a bővítést a kényelmi és szakmai követelményeken túl a növekvő ellátotti létszám indokolja. Az épület átalakítása indokolt, ugyanis a gazdaságos fenntarthatóság a jelenlegi körülmények között nem biztosított. Ezért a projektjavaslat kidolgozása során kiemelten fontos szempont volt az alacsony energiaigényű épület kialakítása. Ezért hőszivattyús fűtés-hűtést és az udvari tetőfelületekre telepítendő fotovoltaikus napelemes rendszert építenek be, illetve azbesztmentesítés történik. Ezt kiegészítve megvalósul a hőszigetelés és a nyílászárók cseréje.

A megújuló energiaforrások használata mellett fokozott figyelmet fordítottunk a teljes körű, komplex akadálymentesítésre. A később említett parkolók mellet az ingatlan és az épület környezetének biztosítása, a bejutás, az épületen belüli közlekedés és a kommunikációs akadálymentesítés is megoldottá válik. A vizesblokknál 1 db akadálymentes WC-zuhanyzó létesül. Az intézmény jelenleg is napi egyszeri meleg élelmet biztosít az ellátottaknak, így a tálalókonyha korszerűsítése is elengedhetetlen. Az intézmény jelenlegi eszközállományának jelentős része elavult. A projekt keretében kizárólag új, az alapellátás keretében használt eszközöket szereznek be, amely az ellátottak egészségi és mozgásállapotának megfelelnek. (A beszerzendő eszközök listája jelen tanulmány 1. számú melléklete.)

A beruházás ezen felül parkolók és egyéb külső terek fejlesztését is magába foglalja. Létrehoznak 2 db akadálymentes parkolót, a bejárattól 50 méterre elhelyezve. A Helyi Építési Szabályzatnak megfelelően az intézmény zöldfelületét  parkosítják, illetve egy fedett terasz kialakítása is megtörténik.

Az építéshez kapcsolódóan műszaki ellenőrt és rehabilitációs szakértőt is bevonnak, utóbbi a projekt előkészítési és a beruházás végét jelentő időszakban. A részletes műszaki tartalmat a pályázati dokumentáció részét képező előzetes tervezői költségbecslés és a Műszaki leírás tartalmazza. A szakmai tartalom bemutatásából látható, hogy a projektben elszámolni tervezett tevékenységek megfelelnek a felhívásban foglalt támogatható tevékenységeknek, és nem tartalmaznak a felhívás 3.1.5. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket. A projekt megvalósulása esetén 1 darab fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatás valósul meg, azaz a projekt adatlapon indikátorvállalás történt. A fejlesztési elképzelés kidolgozásánál fokozott figyelmet fordítottunk a projektelemek megvalósíthatóságára és a keletkezett eredmények hosszú távú fenntartására és működtetésére. A projekt sikeres megvalósításának zálogaként tekintettünk a mérföldkövekre, így azok ütemezése jól átgondolt és reális összefüggések következményeként határoztunk meg. Összességében elmondható, hogy a megvalósuló projekt eredménye a jelenlegi nappali ellátás infrastrukturális fejlesztése, eredménye pedig olyan minőségi fejlesztés (humánerőforrás-fejlesztéssel), amely elősegíti a területi különbségek kiegyenlítődését, és megvalósítja az egyenlő esélyű hozzáférés elvét.

Összes cikk - lent (max 996px)
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)