Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - GYULA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • 2017. július 01. 20:00
GYULA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE

A Széchenyi 2020 program keretében valósul meg a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00021 azonosítószámú, Gyula Települési Környezetvédelmi Infrastruktúrájának Fejlesztése című projekt. A fejlesztendő területek Gyula város belterületén találhatók. A beruházás keretében nyílt árok épül átereszekkel Városerdőn, Dénesmajorban, a Nagyváradi út nyugati oldalán, a Csabai úti körforgalomtól a belterület határáig, a Gábor Áron utcában. Átemelő épül a Csabai úti Újgyulai I. csatornán, a Hősök taván és a Hunyadi tavon. Zárt csatorna épül a Scherer Ferenc utcában, a Szentháromság utcában és a Paradicsomi lakótelepen.

 

 

Kedvezményezett neve: Gyula Város Önkormányzata

Projekt címe: Gyula Települési Környezetvédelmi Infrastruktúrájának Fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 399 975 850 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Projekt tartalmának bemutatása:

Az alábbi területeken nyílt árok épül átereszekkel: Városerdő, Dénesmajor, a Nagyváradi út nyugati oldala, Csabai úti körforgalomtól a belterület határáig, Gábor Áron utca. 

Az alábbi területeken átemelő épül: Csabai út Újgyulai I. csatorna, Hősök taván, Hunyadi tó. 

Az alábbi területeken zárt csatorna épül: Scherer Ferenc utca, Szentháromság utca, Paradicsomi lakótelep.

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. október 31.

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00021

Pályázat benyújtásának ideje: 2016.04.18.

Támogatási szerződés aláírása: 2017.05.29.

 

A projekt keretében fejlesztendő területek Gyula város belterületén találhatók. Összesen tizenegy szakaszt határoltak le: Városerdő, Dénesmajor, Nagyváradi út, Csabai út, Újgyula, Hunyadi út, Hősök tava, Scherer Ferenc utca, Gábor Áron utca, Szentháromság utca, Paradicsom lakótelep.

 

A fejlesztési bemutatása az érintett szakaszokra vonatkozóan:

Városerdő

A tervezett beruházás célja a belterületen keletkező káros csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése a méretezett ismétlődési idejű csapadék esetére, továbbá a gyakori vízállásos területekről a felszíni vizek elvezetése, csatlakozva a már meglévő vízelvezető rendszerhez.

Dénesmajor

A tervezett beruházás célja a belterületen keletkező káros csapadékvizek, kártétel nélküli elvezetése a méretezett ismétlődési idejű csapadék esetére, valamint a gyakori vízállásos területekről a felszíni vizek elvezetése, csatlakozva a már meglévő vízelvezető rendszerhez.

Nagyváradi út

A tervezett beruházás a Nagyváradi út nyugati oldalán, a Körösi Csorna Sándor és Kálvin utcák közötti szakaszon valósul meg. A tervezett vízimunka célja a belterületen keletkező káros csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése a méretezett ismétlődési idejű csapadék esetére, továbbá a gyakori vízállásos területekről a felszíni vizek elvezetése.

Csabai út

A tervezett beruházás célja a meglévő árokban pangó vizek elvezetésének biztosítása, továbbá az elfolyó káros csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése a méretezett ismétlődési idejű csapadék esetére. A körforgalmi út kiépítését követően a csatorna nem működik csak szikkasztóként. A M-7 jelű csatornában, mivel lefolyástalan, rendszeresen áll a víz, és hosszú idő alatt szikkad el. Indokolt a csatorna bekötése a Monori-csatornába. A mért magassági adatok alapján valószínűsíthető, hogy korábban a kapcsolat a Monori-csatornával ki volt építve.

Újgyula

A tervezett beruházás célja a Újgyulai I. csatorna vízszintjének a meglévő vízszinthez képest alacsonyabban tartása, illetve a meder leürítése az átemelő feletti szakaszon a nyári hónapokban. Cél, hogy az Élővíz-csatorna vízszintje a nyári időszakban ne duzzasszon be az Újgyulai I. csatornába, csak a tervezendő elzáró szerkezetig, ezzel biztosítva a Gyula, 64228-012/2011 Ikt. számon határozatban kiadott vízhasználat gyakorlását. Ez esetben a csatornán lefolyó teljes vízmennyiségeket szivattyúval kell a tervezett elzáró szerkezet, illetve a beállított magasságú betétpallók befogadó felőli oldalára juttatni. A lezárt állapotban a szivattyú hozamánál nagyobb csatornahozam lefolyása esetén a víz a csatornában tárazódik, illetve a beállított magasságú betétpallón átbukva juthat a befogadóba.

Hunyadi út

A tervezett beruházás a 12-2-0 jelű csatorna és mellékágainak a leüríthetőségét biztosítja. A tervezett, építendő átemelővel, szívótározóval, építéssel érintett földrészletek: Gyula közigazgatási terület 0991/12. 0993 helyrajzi számú földrészletek. A szivattyúk részére monolit vasbeton aknát terveztük munkagödörben megépítve. Az aknába vezető szívócsatorna felső élét a szívótároló alsó vízszint magasságába terveztük, hogy mindég telt szelvénnyel jusson víz az aknába a szivattyúkhoz. A csatorna 10 ezrelék lejtéssel és a telt szelvénnyel a szivattyúk vízszállításához szükséges hozamot biztosítja. A szívótér a meglévő árokból lesz kialakítva. A közmű üzemeltetőktől kapott adatok alapján a tervezett szívótér, átemelő és nyomócsöve közművet nem érint. A tervezett beruházással érintett utcák: a Hunyadi úti Hősök tava. Itt cél az 5-0-0 és az 5-1-0 jelű csatornák teljes leüríthetőségének biztosítása, ezzel a csatorna tározó és vízszállító képességének javítása, valamint telt szelvény esetén alacsonyabb nyomásvonal kialakulása, valamint az eddig tapasztalt utcai elöntések teljes megszüntetése, illetve gyakoriságuk csökkentése.

Scherer Ferenc utca

Építendő új csatorna a Scherer Ferenc u. Élővíz-csatorna, Kőműves utca között és a Hosszú u. meglévő 10-7-0 csapadékcsatorna vízjogi létesítési és fennmaradási engedélyterv és kiviteli terv alapján. Célja a vízgyűjtő területen belül, burkolatok, tetővizek, zöld felületek elfolyó csapadékvizeinek kártétel nélküli elvezetése. Az útburkolaton, járdákon és utcán kialakuló vízállások megszüntetése.

Gábor Áron utca

Az utca teljes hosszában, mindkét oldalon szükséges a meglévő rendszer felújítása. Elvégzendő feladatok: árokiszapolás és rézsűzés, föld elszállítása, a megfelelő szinten lévő, megmaradó átereszek womázása, zárt szakaszokon víznyelős aknák építése, kapubejárók átépítése (átereszek szintbe helyezése miatt), támfalak építése, átereszek mindkét oldalán, út alatti átvezetés készítése helyreállítással együtt, tisztító aknák építése A tervezett beruházással érintett utcák: Gábor Áron utca.

Szentháromság utca

Jelenleg a tárgyi szakaszon csak rövidebb szakaszokon van csapadékvíz-elvezetés, ezért azt teljes hosszon ki kell építeni az alábbiak szerint. Az úttengelybe kell a tervezett zárt csatornát elhelyezni a jelenlegi burkolat elbontását követően. Az útburkolat mindkét oldalán padkafolyókát kell elhelyezni, mely az út- és a környezet csapadékvizét 32 x 32-es víznyelő aknákon keresztül vezeti a zárt csatornába, csatlakozva a gerincvezetéken tervezett NA80/60 tisztító aknákhoz. A kiépített rendszert az út 0+234 km szelvényben, a 3640/4 hrsz. ingatlan bejárója mellett meglévő csapadékvíz-átemelő aknába kell bekötni.

Paradicsomi lakótelep

A tervezett beruházás célja a belterületen keletkező káros csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése a méretezett ismétlődési idejű csapadék esetére, valamint a lakótelep gyakori vízállásos területeiről a felszíni vizek elvezetése.

 


 

 2017. 07. 28., SAJTÓANYAG

BÖLCSŐDÉT, NAPKÖZI OTTHONT KORSZERŰSÍTENEK, MUNKANÉLKÜLIEKET KÉPEZNEK ÁT GYULÁN

Kiváló lobbinak és hibamentes munkának köszönhetően 2 milliárd 77 millió forintot nyert Gyula városa a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében kiírt pályázatokon. Az összeg felhasználásáról és a további fejlesztési elképzelésekről, lehetőségekről július 28-án, pénteken számolt be a sajtó képviselőinek Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere, Kovács József országgyűlési képviselő és Kónya István alpolgármester, a Békés megyei közgyűlés tagja.

Kónya István, Görgényi Ernő és Kovács József 

Az összeg több közoktatási, egészségügyi és szociális intézményt is érint. A Csemeteház és a Tipegő topogók bölcsőde korszerűsítésére Gyula városa 253 millió forintot nyert. A tételből a törökzugi bölcsőde komplett felújítása fog megtörténni, a gyulavári esetében pedig a játszóudvar rendbetétele.

A Zöldkereszt házi gyermekorvosi rendelők modernizálására és akadálymentesítésére 60 millió forintot fordíthatnak a keretből, a Károly Róbert utcai Szivárvány napközi otthon átalakítására és bővítésére 125 milliót.

A gyulai belvíz- és csapadékvíz-elvezető rendszer rehabilitálására, bővítésére 400 millió forintot költhetnek, ugyanannyit, mint a Gyulát Városerdővel összekötő kerékpárút megépítésére, valamint a Paradicsomi ABC és a gyulavári híd közti bicikliút korszerűsítésére.

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Szent László utcai irodaházának energetikai fejlesztését és teljes felújítását 161 millió forintból valósíthatják meg.

A munkanélküliség csökkentésére 300 millió forintot nyertek, konzorciumban a Békés Megyei Kormányhivatallal. A pályázat kidolgozásába azokat a helyi munkáltatókat is bevonták, akik tudják, milyen szakmák hiányoznak, milyen dolgozókra lenne szükségük. Az ő instrukcióik alapján és az ő részvételükkel, a kormányhivatal szakmai iránymutatásával olyan képzéseket indítanak majd munkanélküliek számára, amelyek segíteni fogják elhelyezkedésüket a munkaerőpiacon.

A Szeged-Csanád Egyházmegye fenntartásában Gyulán működő Boldog Apor Vilmos Óvoda fejlesztésére több mint 166 millió forint fog érkezni, közlekedésfejlesztésre, a Gyulavári és Dénesmajor közötti út legrosszabb, 1600 méteres szakaszának felújítására 212 millió forint jut.

A munkálatok még az ősszel megkezdődnek, mutatott rá Görgényi Ernő.

A siker kapcsán a polgármester aláhúzta, a pályázatok elnyerése érdekében folytatott küzdelem mindig csapatmunkát követel, közös erőfeszítést. A munkában, amelynek eredményeként Gyula városa is részt vehetett és nyerhetett a kiírásokon Kovács József országgyűlési képviselő és Kónya István megyei közgyűlési tag közreműködése rendkívül fontos és értékes volt.

– Elévülhetetlen érdemeik vannak abban, hogy Gyula városa eddig 2 milliárd 77 millió forint összegben részesült a TOP forrásaiból – fogalmazott a polgármester.

A TOP keretében két körben írtak ki pályázatokat. Az első 2015 végén, 2016 elején jelent meg, erre Gyula városa 2016 tavaszán nyújtott be dokumentációit. Ennek eredményeit ismertették a kiírók az elmúlt hetekben. Az újabb pályázatok idén februárban és márciusban jelentek meg. Gyula ezeken is részt vesz, de a napokban és augusztusban is benyújt tervekkel alátámasztott igénylést.

A polgármester elmondta, a pályázatok megfelelnek a város gazdasági célkitűzéseinek, hisz egyfelől intézmények, épületek modernizálását, energetikai korszerűsítését, ezáltal a város kiadásainak csökkentését eredményezik, másfelől gazdasági fejlesztési hatásuk is van. Összességükben a gyulai polgárok életminőségén javítanak majd.

Kovács József országgyűlés képviselő a TOP-pályázatok kezdeteit idézte fel. Kifejtette, Békés megye 60 milliárd forintot kapott arra, hogy az elmaradottabb térségeket felzárkóztassa. Két elhatárolás rögtön történt, mégpedig a két leghátrányosabb járás, a mezőkovácsházi és a sarkadi javára. Ezen túlmenően további két település részére is határoltak el összeget a keretből. Először egy pontozásos rendszert vezettek volna be, amely egyáltalán nem kedvezett a gyulaiaknak, hisz a szándék az volt, hogy kizárólag a hátrányos településeket fejlesszék. A képviselő ekkor a gyulai városvezetéssel együtt olyan érdekérvényesítést alkalmazott, amellyel bebizonyította, nem lehet jó az a megoldás, amelyik az ország egyik leglátogatottabb turisztikai célpontját kizárja a területfejlesztési operatív programból. A pontozásos rendszert végül sikerült megfordítaniuk.

– Jó úton járunk, a 60 milliárd forintnak látszatja lesz a gyulai fejlesztések vonatkozásában is. Számunkra persze az is fontos, hogy a környező településeken is valósuljanak meg olyan beruházások, amelyek Gyula idegenforgalmi vonzerejét is növeli. Mert aki idejön, nemcsak Gyulára kíváncsi, hanem Szabadkígyósra, Gesztre, Vésztőre, a Körösök vidékére is – hangsúlyozta Kovács József. Hozzáfűzte: a közel 3 milliárd forint elnyerése komoly előrelépés, nagy öröm és nagy siker, hisz induláskor Gyulának nulla forint jutott volna. Úgy vélte, a gyulai pályázatok rendkívül jók, korrektek, hibamentesek, nagyrészt ennek tulajdonítható a mostani eredmény.

Kónya István megyei képviselőként jelezte, a második körben is igen komoly esélyekkel szállnak ringbe. Az első körben meghirdetett keretösszegből 1 milliárd 828 millió forint maradvány keletkezett, ezt a TOP második körének pályázataira fogják fordítani. Arra törekednek, hogy az összes forrást Békés megyében használják fel, egyetlen egy se kerüljön vissza a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Program Hatóságához.

A második körben 21 milliárd 794 millió forintot hirdetettek meg a TOP keretében. A „gyulai ötök”, azaz Gyula, Békés, Gyomaendrőd, Szeghalom és Békéscsaba számára 7 milliárd 304 millió forint jelenti azt a rendelkezésre álló összeget, amelyet a második körben megpályáznak. A lehatárolt keret mellett a visszamaradt 1,8 milliárd forintból álló szabad keretre is igényt fognak tartani. Kónya István úgy vélte, ebből a tételből nagy eséllyel nyerhetnek meg 674 millió forintot önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére.

 


 

2018. 01. 10., SAJTÓKÖZLEMÉNY

MEGKEZDŐDÖTT A BELVÍZ- ÉS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ MŰVEK FELÚJÍTÁSA ÉS KIÉPÍTÉSE GYULÁN

A munkaterület átadásával megkezdődött a belvíz- és csapadékvíz-elvezető művek felújítása és kiépítése január 10-én Gyulán. A Gyula Települési Környezetvédelmi Infrastruktúrájának Fejlesztése című, TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00021 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 399,98 millió forint európai uniós támogatásból. A pályázat nem igényel önerőt.

A fejlesztendő területek Gyula város belterületén találhatók. A beruházás keretében nyílt árok épül átereszekkel Városerdőn, Dénesmajorban, a Nagyváradi út nyugati oldalán, a Csabai úti körforgalomtól a belterület határáig, a Gábor Áron utcában. Átemelő épül a Csabai úti Újgyulai I. csatornán, a Hősök taván, a Hunyadi-tavon, és felújítják a Kenyérsütő utca és a Körösi Csoma Sándor utca sarkán lévő átemelőt. Zárt csatorna épül a Scherer Ferenc utcában, a Szentháromság utcában és a Paradicsomi lakótelepen.

Városerdő, Dénesmajor, a Nagyváradi út, a Csabai út és a Paradicsomi lakótelep esetében a tervezett beruházás célja a belterületen keletkező káros csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése, valamint a gyakori vízállásos területek felszíni vizeinek elvezetése.

Az Újgyulai I. csatornánál a cél, hogy a vízszintet alacsonyabban tartsák, illetve hogy a meder a nyári hónapokban leüríthető legyen az átemelő feletti szakaszon. A Hunyadi úti fejlesztés és a Hősök tava esetében leüríthetővé teszik az ott található csatornákat, illetve a mellékágakat. A Scherer Ferenc utcában a cél a csapadékvizeinek kártétel nélküli elvezetése, valamint az útburkolaton és a járdákon kialakuló vízállások megszüntetése. A Gábor Áron utca mindkét oldalán felújítják a meglévő rendszert. A Szentháromság utcában jelenleg csak a rövidebb szakaszokon van csapadékvíz-elvezetés, ezért azt a teljes hosszon ki kell építeni.

A beruházás várhatóan 2018. október 31-én zárul.

 


 

2018. 01. 10., SAJTÓANYAG

CSAKNEM 400 MILLIÓBÓL FEJLESZTIK A BEL- ÉS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ MŰVEKET GYULÁN

A munkaterület átadásával megkezdődött a bel- és csapadékvíz-elvezető művek fejlesztése január 10-én Gyulán, a beruházás a Széchenyi 2020 program keretében, csaknem 400 millió forint európai uniós támogatásból valósul meg – tájékoztatott szerdai közleményében a fürdővárosi önkormányzat.

A Hunyadi-tó

Fotó: Gyulai Hírlap 

Mint írják, az önerő nélküli támogatásból Gyula belterületeit fejlesztik. Nyílt árok épül átereszekkel Városerdőn, Dénesmajorban, a Nagyváradi út nyugati oldalán, a Csabai úti körforgalomtól a belterület határáig és a Gábor Áron utcában. A Csabai úti Újgyulai I. csatornán, a Hősök taván és a Hunyadi-tónál átemelő épül, a Kenyérsütő utca és a Körösi Csoma Sándor utca sarkán lévő átemelőt pedig felújítják. Zárt csatorna létesül a Scherer Ferenc utcában, a Szentháromság utcában és a Paradicsomi lakótelepen.

Városerdőn, Dénesmajorban, a Nagyváradi úton, a Csabai úton és a Paradicsomi lakótelepen a beruházás révén el tudják vezetni a kárt okozó csapadékvizet. Emellett az is cél, hogy azokon a területeken, ahol gyakran áll a víz, elvezessék a felszíni vizeket.

Az Újgyulai I. csatornánál a fejlesztés után alacsonyabban tudják tartani a vízszintet, és az átemelő feletti szakaszon a nyári hónapokban leüríthető lesz a meder. A Hunyadi úti fejlesztés és a Hősök tava esetében szintén leüríthetővé teszik az ott található csatornákat, illetve a mellékágakat.

A Gábor Áron utcában mindkét oldalon felújítják a meglévő rendszert, a Scherer Ferenc utcában pedig elvezetik a kárt okozó csapadékvizet, továbbá megakadályozzák, hogy az útburkolaton és a járdákon megálljon a víz. A Szentháromság utcában jelenleg csak a rövidebb szakaszokon vezetik el a csapadékvizet, a beruházás révén ez a teljes hosszon megvalósul – ismerteti a közlemény.   

A munkálatok várhatóan október végén fejeződnek be.

 


 

2018. 02. 02., SAJTÓANYAG

MEGOLDÓDIK A VÍZELVEZETÉS A SCHERER FERENC UTCÁBAN ÉS A HOSSZÚ UTCÁBAN

Több mint 44 millió forintból hozzák rendbe a németvárosi Scherer Ferenc utca és Hosszú utca csapadékvíz-elvezetését – erről Kónya István alpolgármester és Mittag Mónika, a körzet képviselője tartottak sajtótájékoztató február 2-án. A felújítás része annak a pályázatnak, amely a város több pontján is lehetővé teszi a vízelvezetés korszerűsítését.

Mittag Mónika és kónya istván

Fotó: Gyulai Hírlap 

– Gyula Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül 400 millió forintot nyert a város belterületén található csapadékvíz-elvezető rendszer felújítására, korszerűsítésére, valamint egyes szakaszokon a bővítésre – kezdte Kónya István.

– Ez a 400 millió forint nagyjából a város kétharmadát lefedi, hiszen ebből az összegből tizenegy területre tudunk koncentrálni, ahol meg tudjuk oldani a belvízelvezetési problémákat, amelyeket már korábban indítványoztak a képviselők.

Az alpolgármester kiemelte, hogy az egyik ilyen terület a Scherer Ferenc utca és a Hosszú utca, amelyet Mittag Mónika javaslatára illesztettek be a programba. Kónya István szerint ha a végére érnek ennek a hatalmas összegű beruházásnak, akkor nagyot lépett előre a város a vízelvezetés kérdésében.

Megtudtuk, hogy benyújtottak egy másik pályázatot is, amely újabb 400 millió forintot hozna a városnak, ezzel az összeggel pedig további területeken valósulhatnának meg korszerűsítések.

– A megválasztásomat követően az itt élő emberek azonnal megkerestek ezzel a problémával – mondta Mittag Mónika. A képviselő úgy fogalmazott, hogy amikor kiírták a pályázatot, akkor rögtön a Scherer Ferenc utca jutott eszébe, hiszen a mai napig megkeresik az ott élők azzal, hogy a házak előtt és a kertekben is folyamatosan áll a víz a megfelelő elvezetőrendszer hiánya miatt.

A Scherer Ferenc utcában a 33. és 45. szám között mintegy 175 méteren, a 23. és 33. szám között, valamint a Hosszú utcában összesen 274 méternyi zárt csatorna épül, amely csatlakozik a meglévő csatornákhoz. Az összegben benne van az újraaszfaltozás is, így tehát az úttest is megújul. Az összköltség 43 millió 600 ezer forint, a tervezést pedig a Mult és Fia Kft. végzi.

A csatornaépítés várhatóan március végére fejeződik be, az aszfaltozási munkák befejezését pedig június végére várhatják az érintett utcák lakói.

 


 

2018. 02. 05., SAJTÓANYAG

FELÚJÍTJÁK VÁROSERDŐ VÍZELVEZETŐ RENDSZERÉT

60 millió forintból újul meg teljes mértékben Városerdő belvíz- és csapadékvíz-elvezető rendszere – tudtuk meg Alt Norbert alpolgármestertől, aki Molnár Csabával, a mérnöki osztály vezetőjével tartott sajtótájékoztatót február 5-én. A beruházás ahhoz a TOP-os pályázathoz kapcsolódik, amelynek segítségével a város több pontján is felújítják a vízelvezető rendszereket.

alt norbert és molnár csaba

Fotó: Gyulai Hírlap 

A nemrégiben elnyert pályázat egyik legnagyobb beruházása Városerdő vízelvezetésének helyrehozatala – mondta Alt Norbert. Az alpolgármestertől megtudtuk, hogy a város már tíz évvel ezelőtt készített felújítási tervet, amelyre a rendszeresen előforduló belvíz- és csapadékvíz-problémák miatt volt szükség.

Az azóta eltelt időben voltak kisebb-nagyobb pályázatok, de azokat nem sikerült elnyerni. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak, azaz a TOP-nak köszönhetően Gyula több pontján, így Városerdőn is megújul a vízelvezetés.

A munkálatokra 60 millió forint áll a rendelkezésre. A városerdei területen mindössze két-három utcában van megfelelő vízelvezetés, így egy komplett rendszer kiépítése szükséges ahhoz, hogy megoldódjanak a régóta húzódó problémák. A beruházásra szánt összeg öt kilométernyi rendszer kiépítését teszi lehetővé, amely magában foglalja a kapubeállók csövezését, azok befedését és az árkok építését is.

Alt Norbert azt kéri a környék lakóitól, hogy legyenek türelmesek az elkövetkezendő három-négy hónapban, hiszen egy ilyen mértékű beruházás nagy felfordulással jár, de a rendszerek kiépítésének végeztével elindulnak a helyreállítási munkálatok, így pedig egy több évtizedes problémára tehetnek pontot Városerdőn.

 


 

2018. 02. 20., SAJTÓANYAG

ELKEZDŐDÖTT A CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSI RENDSZER FELÚJÍTÁSA A CSABAI ÚTON

A Csabai úton is elkezdődtek a csapadékvíz és belvíz elvezetési rendszerek felújítási munkálatai – tudtuk meg február 20-án, amikor Görgényi Ernő polgármester és Veres András, a Gazdasági Erőforrások Bizottságának tagja tartottak sajtótájékoztatót az Aldi melletti körforgalomnál.

Görgényi Ernő és Veres András 

Fotó: Gyulai Hírlap 

– Önkormányzatunk 400 millió forintot nyert a TOP keretén belül a belvíz- és csapadékvíz-elvezető rendszerünk fejlesztésére – mondta Görgényi Ernő. – Ennek a megvalósítása a város számos területén jár munkálatokkal.

Alt Norbert alpolgármester már tartott sajtótájékoztatót a Városerdőn, ahol nagy munkálatok kezdődtek, Mittag Mónika képviselő és Kónya István alpolgármester pedig a Scherer Ferenc utcán, ahol szintén folyamatban vannak a munkálatok.

A harmadik terület, ahol már zajlanak a mélyépítési munkálatok a Csabai út. A polgármester kiemelte, hogy alapvetően két területen történik beavatkozás: az egyik a Csabai út északi oldala, ahol van árok, de nem megfelelő mélységű. A 464 méteres szakaszon átépítik az árokfeneket, a kocsibejáróknál pedig betoncsöveket raknak le. A beruházás több mint 5,9 millió forintba kerül.

A másik szakasz a Csabai út déli oldala, ahol a csatornában folyamatosan áll a víz, itt egy átemelőt létesítenek.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

– A Siórét utca, Kamilla utca és a Rosu dűlő által meghatározott területek vízelvezetése most nem megoldott, ugyanis az Élővíz-csatornában folyik el a csapadékvíz és a belvíz, ám a csatorna szintje magasabb, mint árok fenékszintje, ezért jellemzően visszaduzzasztja azt – fogalmazott a városvezető.

Ez a beruházás több mint 8,5 millió forintba kerül, a kivitelező mindkét esetben a Futizo Kft. Veres András hozzátette, hogy a munkálatok elvégzéséig mindenkinek a türelmét és megértését kérik, hiszen egy ilyen beruházás kényelmetlenségekkel és kellemetlenségekkel jár, de hosszú távon kifizetődő.

 


 

2018. 02. 28., SAJTÓANYAG

MEGKEZDŐDÖTT A PARADICSOMI LAKÓTELEP BEL- ÉS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZERÉNEK FELÚJÍTÁSA

Nem fog többé az autók tengelyéig érni a víz egy-egy jelentősebb hóolvadás vagy bőségesebb esőzés után a Paradicsomi lakótelepen, hisz a problémát záros határidőn belül orvosolja a városvezetés. A bel- és csapadékvíz-elvezető rendszert több helyszínen is felújítják a Gyulán. A fejlesztés 25,5 millió forintból valósul meg.

Kiss Tamásné és Görgényi Ernő 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere a már megkezdett munkálatok helyszínének közelében tartott február 28-i sajtótájékoztatón elmondta, a Gyula települési környezetvédelmi infrastruktúrájának fejlesztése elnevezésű (TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00021-es számú) pályázaton elnyert 400 millió forintot a közeljövőben a bel- és csapadékvíz elvezetésére fogják fordítani, a beruházás a város 11 helyén eredményez beavatkozásokat. Mivel már néhány évvel ezelőtt is azt tapasztalta a Paradicsomi lakótelep házai között, hogy esőzéskor és hóolvadáskor az autók tengelyéig ért a víz, a befektetés halaszthatatlanná vált.

A projekt segítségével kétféle csapadékvíz-elvezetési problémát igyekeznek megszüntetni. Elsősorban lokális problémákat. Ennek keretében csatornát alakítanak ki olyan területeken, ahol nincs, vagy csak részben megoldott a csapadékvíz-elvezetés. Így például Dénesmajorban, a Nagyváradi úton, a Csabai úton, a Scherer Ferenc, a Gábor Áron és a Szentháromság utcákban. Emellett egy-egy terület egészét érintő gondokra is megoldást dolgoztak ki. Csökkenteni fogják a befogadó vízszintjét, aminek köszönhetően az utcákban lévő csatornákból a víz gyorsabban tud elfolyni, nem áll majd ott napokig. A korszerűsítés a Városerdőt, a Hősök tavát, a Hunyadi tavat és a Paradicsom lakóparkot érinti.

A csapadékvíz-elvezetése jelenleg egy 40 cm átmérőjű csatornán keresztül történik a Paradicsomi lakótelepen, ami építési telkeken át vezet, mutatott rá Kiss Tamásné önkormányzati képviselő. Hozzátette, a rendszer sem átmérőjében, sem lejtésében, sem nyomvonalában nem megfelelő, ezért a tervezett korszerűsítés során a régi elvezetőt egy sokkal nagyobb átmérőjű betoncsatornára cserélik le, amely a lakótelep csapadékvizét a Pél-Gyula-csatornába fogja vezetni.

A támogatási szerződést az önkormányzat 2017 májusában írta alá, az összes helyszínre kiterjedő munkálatok befejezésének várható időpontja ez év augusztus vége. A korszerűsítés összköltsége és támogatási összege 400 millió forint, amiből a Paradicsomi lakótelepre fordított tétel 25,5 millió. A terveket az Erbo-Plan Kft. készítette, a kivitelezést a Futizo Kft. végzi.

 


 

2018. 04. 18., SAJTÓANYAG 

ELKEZDŐDTEK A SZENTHÁROMSÁG UTCA FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAI

Elindult a Szentháromság utca csapadékvíz-elvezető rendszerének kiépítése – erről tartott sajtótájékoztatót Görgényi Ernő polgármester és Ökrös István, a körzet képviselője április 18-án. A csatornarendszer kiépítése mellett az utat is kiszélesítik, kicserélik az út alatt futó ivóvízhálózat csöveit, majd új aszfaltborítást kap a Rákóczi utca és Szent István utca közötti szakasz.

Ökrös István és Görgényi ERnő

Fotó: Gyulai Hírlap

Görgényi Ernő elmondta, hogy a TOP-pályázat keretében elnyert 400 millió forint a város csapadék- és belvízvédelmi rendszerének fejlesztését, valamint korszerűsítését szolgálja. Ebből az összegből a város számos pontján tudnak fennálló problémákat orvosolni. Ennek a kivitelezési folyamatnak a következő szakasza kezdődött el április 12-én a Szentháromság utca felújításával.

A polgármester kiemelte, hogy Ökrös István képviselő már többször interpellált a témában, hiszen a Szentháromság utcának a mai napig nincs kiépített csapadékvíz-elvezető rendszere.

– Egy zárt csapadékvíz-elvezető csatorna épül az út tengelyében – mondta a városvezető, majd hozzátette, hogy az utat ki is szélesítik, öt méter szélességben lesz újraaszfaltozva. A csapadékvizet az úttest szélén épülő padkafolyókák fogják elvezetni, egyúttal kicserélik az ivóvízhálózat csöveit is.

Görgényi Ernő felhívta a figyelmet arra is, hogy a munkálatok során teljes szélességében le kell majd zárni a Szentháromság utcát, így ezzel számolnia kell azoknak, akik a temetőt látogatnák meg. Az utca lakóinak nem kell aggódnia, hiszen a kivitelezőnek biztosítania kell a lakók ki-, illetve bejutását, valamint a megkülönböztető jelzést használó járművek közlekedése is megengedett lesz.

Ökrös István a Szentháromság utca lakóinak türelmét kérte, mint mondta: ez egy régóta húzódó probléma, amelynek most pont kerülhet a végére. A 76 millió forintból megvalósuló beruházás munkálatait előreláthatólag június 30-ig fejezik be. 

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

2018. 05. 31., SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZŐDÖTT A CSABAI ÚTI, AZ ÚJGYULAI, A PARADICSOMI ÉS A SCHERER FERENC UTCAI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSE

Sajtótájékoztató keretében számolnak be a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00021 azonosítószámú, Gyula Települési Környezetvédelmi Infrastruktúrájának Fejlesztése című projekt munkálatainak részleges befejezéséről május 31-én. A Széchenyi 2020 program keretében, 399,98 millió forint európai uniós támogatásból megvalósuló, önerőt nem igénylő beruházás májusban négy helyszínen zárult le.  

A pályázat fejlesztendő területei Gyula város belterületén találhatók. Összesen tizenegy szakaszt határoltak le, ebből négy helyszínen fejezték be a munkálatokat.

A Csabai úton megvalósuló fejlesztés

A beruházás célja volt a meglévő árokból a pangó vizek, valamint az elfolyó káros csapadékvíz kártétel nélküli elvezetése. A körforgalmi út kiépítését követően az M-7 jelű csatornában rendszeresen állt a víz, ezért indokolt volt a bekötése a Monori-csatornába.

Az Újgyulán megvalósuló fejlesztés

A beruházás célja volt a Újgyulai I. csatorna vízszintjének alacsonyabban tartása, illetve a meder leürítése a nyári hónapokban az átemelő feletti szakaszon. Erre azért volt szükség, hogy az Élővíz-csatorna vízszintje a nyári időszakban ne duzzassza az Újgyulai I. csatornát, csak a megvalósított elzáró szerkezetig.

A Scherer Ferenc utcán megvalósuló fejlesztés

A Scherer Ferenc utcán új csatorna épült az Élővíz-csatorna és a Kőműves utca között. A beruházás célja volt a vízgyűjtő területen belül elfolyó csapadékvíz kártétel nélküli elvezetése, valamint az útburkolaton, járdákon kialakuló vízállások megszüntetése.

A Paradicsomi lakótelepen megvalósuló fejlesztés

A beruházás célja volt a belterületen keletkező káros csapadékvíz kártétel nélküli elvezetése, valamint a lakótelep gyakori vízállásos területeiről a felszíni vizek elvezetése.

 


 

2018. 05. 31., SAJTÓANYAG

ELKÉSZÜLT A SCHERER FERENC UTCA CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZERÉNEK FELÚJÍTÁSA

Befejeződtek a Scherer Ferenc utca vízelvezető rendszerének felújítási munkálatai – erről tartott sajtótájékoztatót Görgényi Ernő polgármester és Mittag Mónika, a körzet képviselője május 31-én. A munkálatok költsége több mint 55 millió forint volt.

Görgényi Ernő és Mittag Mónika 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Görgényi Ernő elmondta, hogy a város 400 millió forintnyi támogatást nyert a belvíz- és csapadékvíz-elvezető rendszerek fejlesztésére és felújítására. A pályázatnak köszönhetően a fürdővárosban tizenegy helyszínen végeznek munkálatokat, két helyen pedig gyakorlatilag befejeződtek a korszerűsítések.

A Scherer Ferenc utcában elvégzett felújításokról Mittag Mónika számolt be: mint mondta, egy nagyon régi problémára találtak megoldást a pályázat segítségével, ugyanis a lakosság rendszeresen felkereste őt azzal, hogy az érintett utcában nem folyik el rendesen a csapadékvíz, amely gyakran a házakat is megrongálta.

A szakaszt a Köröspart utcától egészen a Budai Nagy Antal utcáig újították fel: kiépítettek 274 méter zárt csatornát az út tengelyében, ami miatt fel kellett bontani az egész úttestet. Ezt a munkálatok befejeztével újraaszfaltozták, az egyik oldalon süllyesztett szegéllyel, a másik oldalon padkafolyókákkal. A csatorna a Hosszú utcában csatlakozik rá a rendszerre. A munkálatok költsége több mint 55 millió forint volt.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Gyakorlatilag a Csabai úton is befejeződtek a munkálatok, ott a meglévő csatornát alakították át, mert nem volt alkalmas arra, hogy rendesen elvezesse a vizet – mondta a polgármester. Újgyulán még zajlik a kivitelezés: ott egy átemelő épül, amely arról gondoskodik, hogy a sióréti térség vize eljusson az Élővíz-csatornába, valamint megoldja a Csabai út mellett található kanálisok problémáját, ahol rendszeresen állt a víz.

A városvezető kiemelte, hogy a paradicsomi lakóparkban sem fejeződött még be a felújítás. Arról a területről a Péli-csatornába vezetik a csapadékot, de az elvezetőnek szűk volt a keresztmetszete, ráadásul a nyomvonala sem volt jó.

Görgényi Ernő arról is tájékoztatott, hogy további hét helyszínen még mindig zajlanak a munkálatok, valamint a Hősök-tavánál készülő átemelőt is csak a közeljövőben kezdik el.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

 

2018. 06. 04., SAJTÓANYAG

MÁTÓL IDEIGLENESEN NEM LEHET BEHAJTANI A SZENTHÁROMSÁG UTCÁBA A SZENT ISTVÁN UTCA FELŐL

A Gyulai Hírlap is megírta korábban, hogy a Szentháromság utcában jelenleg is zajlik a csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítése. Lakossági panaszok alapján, amely a kivitelezés miatti porszennyezettségére vonatkozik, a beruházás idejére forgalomkorlátozásokat vezetnek be az utcában – áll a Görgényi Ernő polgármester és Ökrös István önkormányzati képviselő közleményében.

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

A közlemény szerint június 4-től tilos behajtani a Szentháromság utcába a Szent István utca felől. Az érintett útszakasz elejére egy zsákutca táblát helyeztek ki, hogy felhívják a figyelmet a forgalmirend-változásra. A Szentháromság utcára jelenleg a Székely Aladár utcából és a Rákóczi Ferenc utca felől lehet behajtani. 

Az intézkedéstől azt várják, hogy a jelentős átmenő forgalom csökken, illetve az utcába csak azok hajtanak majd be, akik ott laknak, ott van a munkahelyük, illetve az utcában található temetőbe látogatnak el. Az intézkedés célja, hogy a porszennyezettség mértéke a körülményekhez képest kisebb legyen. 

 


 

2018. 06. 05., SAJTÓANYAG

A GÁBOR ÁRON UTCÁBAN IS MEGÚJUL A CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZER

A héten indul a Gábor Áron utca csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása, valamint a Hősök-taván készülő átemelő szivattyú beruházása – erről tartott sajtótájékoztatót Kiss Szabolcs, a városrész képviselője június 5-én. A beruházás keretében az árkokat és az átereszeket is felújítják.

Kiss Szabolcs 

Fotó: Gyulai Hírlap 

A képviselő emlékeztetett, hogy az önkormányzat 2017-ben nyert el egy pályázatot, amely a csapadékvíz-elvezető rendszerek korszerűsítését célozza meg. A munkálatok Románvároson két helyszínt is érintenek, az egyik ezek közül a Gábor Áron utca Popovits Jusztin utca és Szélső utca közötti szakasza.

Az utcában mindkét oldalon – mintegy 370 méter hosszan – felújítják a nyílt csapadékvíz-elvezető árkokat, az átereszeket pedig elbontják, majd megfelelő mélységben helyezik el újra. Kiss Szabolcs hozzátette, hogy a korszerűsítést – amelynek nettó költsége több mint 15 millió forint – a héten kezdik el, a munkálatok pedig augusztus 26-ig tartanak.

A városrész képviselője egy másik románvárosi beruházásról is beszámolt. A Hősök-tava nemcsak Románváros, de Újváros csapadékvizének is a befogadója, ám mindig problémát okozott, hogy a tó vízszintje magas, ezért nem tudja megfelelően befogadni az esővizet. Itt egy záportározót és egy átemelő szivattyút alakítanak ki, amivel megoldódik az elvezetés. A beruházás költsége több mint 27 millió forint, a kivitelezés vége pedig ugyancsak augusztus 26-ra várható.

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

 

2018. 07. 12., SAJTÓANYAG

CSAKNEM NÉGYSZÁZ MÉTEREN ALAKÍTANAK KI NYÍLT ÁRKOT A NAGYVÁRADI ÚTON

A Nagyváradi úton folytatódik a város csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása – erről tartott sajtótájékoztatót a helyszínen Kiss Szabolcs, a körzet önkormányzati képviselője július 12-én. A beruházás költsége 13,6 millió forint.

KISS SZABOLCS

Fotó: Gyulai Hírlap 

Kiss Szabolcs emlékeztetett: Gyula Város Önkormányzata 2016-ban pályázatot nyújtott be a fürdőváros települési és környezetvédelmi infrastruktúrájának fejlesztésének érdekében, amely 2017-ben pozitív elbírálást kapott. A pályázat a csapadékvíz-elvezetési problémák megoldását segíti.

Megtudtuk, hogy jelenleg a Nagyváradi úton zajlanak munkálatok: a Kálvin utcától a Kőrösi Csoma Sándor utcáig tartó szakaszon, mintegy 392 méter hosszan alakítanak ki nyílt árkot, amelynek a jellegzetessége, hogy nem mély, hanem enyhe lejtésű árok, amelyet könnyedén karban lehet tartani fűnyíróval.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

A csapadékvíz egy része a Gyulai László utcáról folyik át a Kenyérsütő utcára. A Kőrösi Csoma Sándor és a Kenyérsütő utca találkozásánál kialakításra kerül egy nagyobb befogadó képességű átemelő, amelynek a feladata, hogy a felgyülemlett vízmennyiséget a Hősök tava felé továbbítsa.

A beruházás költsége 13,6 millió forint, a munkálatok befejezésének ideje pedig augusztus 26-ra várható, de Kiss Szabolcs szerint hamarabb is véget érhetnek a munkálatok, ha ilyen jó ütemben folyik tovább a kivitelezés.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

 

 


 


 

Összes cikk - lent (max 996px)
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)