Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - GYULA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • 2017. július 01. 20:00
GYULA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE

A Széchenyi 2020 program keretében valósul meg a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00021 azonosítószámú, Gyula Települési Környezetvédelmi Infrastruktúrájának Fejlesztése című projekt. A fejlesztendő területek Gyula város belterületén találhatók. A beruházás keretében nyílt árok épül átereszekkel Városerdőn, Dénesmajorban, a Nagyváradi út nyugati oldalán, a Csabai úti körforgalomtól a belterület határáig, a Gábor Áron utcában. Átemelő épül a Csabai úti Újgyulai I. csatornán, a Hősök taván és a Hunyadi tavon. Zárt csatorna épül a Scherer Ferenc utcában, a Szentháromság utcában és a Paradicsomi lakótelepen.

 

Kedvezményezett neve: Gyula Város Önkormányzata

Projekt címe: Gyula Települési Környezetvédelmi Infrastruktúrájának Fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 399 975 850 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Projekt tartalmának bemutatása:

Az alábbi területeken nyílt árok épül átereszekkel: Városerdő, Dénesmajor, a Nagyváradi út nyugati oldala, Csabai úti körforgalomtól a belterület határáig, Gábor Áron utca. 

Az alábbi területeken átemelő épül: Csabai út Újgyulai I. csatorna, Hősök taván, Hunyadi tó. 

Az alábbi területeken zárt csatorna épül: Scherer Ferenc utca, Szentháromság utca, Paradicsomi lakótelep.

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. október 31.

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00021

Pályázat benyújtásának ideje: 2016.04.18.

Támogatási szerződés aláírása: 2017.05.29.

 

A projekt keretében fejlesztendő területek Gyula város belterületén találhatók. Összesen tizenegy szakaszt határoltak le: Városerdő, Dénesmajor, Nagyváradi út, Csabai út, Újgyula, Hunyadi út, Hősök tava, Scherer Ferenc utca, Gábor Áron utca, Szentháromság utca, Paradicsom lakótelep.

 

A fejlesztési bemutatása az érintett szakaszokra vonatkozóan:

Városerdő

A tervezett beruházás célja a belterületen keletkező káros csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése a méretezett ismétlődési idejű csapadék esetére, továbbá a gyakori vízállásos területekről a felszíni vizek elvezetése, csatlakozva a már meglévő vízelvezető rendszerhez.

Dénesmajor

A tervezett beruházás célja a belterületen keletkező káros csapadékvizek, kártétel nélküli elvezetése a méretezett ismétlődési idejű csapadék esetére, valamint a gyakori vízállásos területekről a felszíni vizek elvezetése, csatlakozva a már meglévő vízelvezető rendszerhez.

Nagyváradi út

A tervezett beruházás a Nagyváradi út nyugati oldalán, a Körösi Csorna Sándor és Kálvin utcák közötti szakaszon valósul meg. A tervezett vízimunka célja a belterületen keletkező káros csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése a méretezett ismétlődési idejű csapadék esetére, továbbá a gyakori vízállásos területekről a felszíni vizek elvezetése.

Csabai út

A tervezett beruházás célja a meglévő árokban pangó vizek elvezetésének biztosítása, továbbá az elfolyó káros csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése a méretezett ismétlődési idejű csapadék esetére. A körforgalmi út kiépítését követően a csatorna nem működik csak szikkasztóként. A M-7 jelű csatornában, mivel lefolyástalan, rendszeresen áll a víz, és hosszú idő alatt szikkad el. Indokolt a csatorna bekötése a Monori-csatornába. A mért magassági adatok alapján valószínűsíthető, hogy korábban a kapcsolat a Monori-csatornával ki volt építve.

Újgyula

A tervezett beruházás célja a Újgyulai I. csatorna vízszintjének a meglévő vízszinthez képest alacsonyabban tartása, illetve a meder leürítése az átemelő feletti szakaszon a nyári hónapokban. Cél, hogy az Élővíz-csatorna vízszintje a nyári időszakban ne duzzasszon be az Újgyulai I. csatornába, csak a tervezendő elzáró szerkezetig, ezzel biztosítva a Gyula, 64228-012/2011 Ikt. számon határozatban kiadott vízhasználat gyakorlását. Ez esetben a csatornán lefolyó teljes vízmennyiségeket szivattyúval kell a tervezett elzáró szerkezet, illetve a beállított magasságú betétpallók befogadó felőli oldalára juttatni. A lezárt állapotban a szivattyú hozamánál nagyobb csatornahozam lefolyása esetén a víz a csatornában tárazódik, illetve a beállított magasságú betétpallón átbukva juthat a befogadóba.

Hunyadi út

A tervezett beruházás a 12-2-0 jelű csatorna és mellékágainak a leüríthetőségét biztosítja. A tervezett, építendő átemelővel, szívótározóval, építéssel érintett földrészletek: Gyula közigazgatási terület 0991/12. 0993 helyrajzi számú földrészletek. A szivattyúk részére monolit vasbeton aknát terveztük munkagödörben megépítve. Az aknába vezető szívócsatorna felső élét a szívótároló alsó vízszint magasságába terveztük, hogy mindég telt szelvénnyel jusson víz az aknába a szivattyúkhoz. A csatorna 10 ezrelék lejtéssel és a telt szelvénnyel a szivattyúk vízszállításához szükséges hozamot biztosítja. A szívótér a meglévő árokból lesz kialakítva. A közmű üzemeltetőktől kapott adatok alapján a tervezett szívótér, átemelő és nyomócsöve közművet nem érint. A tervezett beruházással érintett utcák: a Hunyadi úti Hősök tava. Itt cél az 5-0-0 és az 5-1-0 jelű csatornák teljes leüríthetőségének biztosítása, ezzel a csatorna tározó és vízszállító képességének javítása, valamint telt szelvény esetén alacsonyabb nyomásvonal kialakulása, valamint az eddig tapasztalt utcai elöntések teljes megszüntetése, illetve gyakoriságuk csökkentése.

Scherer Ferenc utca

Építendő új csatorna a Scherer Ferenc u. Élővíz-csatorna, Kőműves utca között és a Hosszú u. meglévő 10-7-0 csapadékcsatorna vízjogi létesítési és fennmaradási engedélyterv és kiviteli terv alapján. Célja a vízgyűjtő területen belül, burkolatok, tetővizek, zöld felületek elfolyó csapadékvizeinek kártétel nélküli elvezetése. Az útburkolaton, járdákon és utcán kialakuló vízállások megszüntetése.

Gábor Áron utca

Az utca teljes hosszában, mindkét oldalon szükséges a meglévő rendszer felújítása. Elvégzendő feladatok: árokiszapolás és rézsűzés, föld elszállítása, a megfelelő szinten lévő, megmaradó átereszek womázása, zárt szakaszokon víznyelős aknák építése, kapubejárók átépítése (átereszek szintbe helyezése miatt), támfalak építése, átereszek mindkét oldalán, út alatti átvezetés készítése helyreállítással együtt, tisztító aknák építése A tervezett beruházással érintett utcák: Gábor Áron utca.

Szentháromság utca

Jelenleg a tárgyi szakaszon csak rövidebb szakaszokon van csapadékvíz-elvezetés, ezért azt teljes hosszon ki kell építeni az alábbiak szerint. Az úttengelybe kell a tervezett zárt csatornát elhelyezni a jelenlegi burkolat elbontását követően. Az útburkolat mindkét oldalán padkafolyókát kell elhelyezni, mely az út- és a környezet csapadékvizét 32 x 32-es víznyelő aknákon keresztül vezeti a zárt csatornába, csatlakozva a gerincvezetéken tervezett NA80/60 tisztító aknákhoz. A kiépített rendszert az út 0+234 km szelvényben, a 3640/4 hrsz. ingatlan bejárója mellett meglévő csapadékvíz-átemelő aknába kell bekötni.

Paradicsomi lakótelep

A tervezett beruházás célja a belterületen keletkező káros csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése a méretezett ismétlődési idejű csapadék esetére, valamint a lakótelep gyakori vízállásos területeiről a felszíni vizek elvezetése.

 


 

 2017. 07. 28., SAJTÓANYAG

BÖLCSŐDÉT, NAPKÖZI OTTHONT KORSZERŰSÍTENEK, MUNKANÉLKÜLIEKET KÉPEZNEK ÁT GYULÁN

Kiváló lobbinak és hibamentes munkának köszönhetően 2 milliárd 77 millió forintot nyert Gyula városa a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében kiírt pályázatokon. Az összeg felhasználásáról és a további fejlesztési elképzelésekről, lehetőségekről július 28-án, pénteken számolt be a sajtó képviselőinek Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere, Kovács József országgyűlési képviselő és Kónya István alpolgármester, a Békés megyei közgyűlés tagja.

Kónya István, Görgényi Ernő és Kovács József 

Az összeg több közoktatási, egészségügyi és szociális intézményt is érint. A Csemeteház és a Tipegő topogók bölcsőde korszerűsítésére Gyula városa 253 millió forintot nyert. A tételből a törökzugi bölcsőde komplett felújítása fog megtörténni, a gyulavári esetében pedig a játszóudvar rendbetétele.

A Zöldkereszt házi gyermekorvosi rendelők modernizálására és akadálymentesítésére 60 millió forintot fordíthatnak a keretből, a Károly Róbert utcai Szivárvány napközi otthon átalakítására és bővítésére 125 milliót.

A gyulai belvíz- és csapadékvíz-elvezető rendszer rehabilitálására, bővítésére 400 millió forintot költhetnek, ugyanannyit, mint a Gyulát Városerdővel összekötő kerékpárút megépítésére, valamint a Paradicsomi ABC és a gyulavári híd közti bicikliút korszerűsítésére.

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Szent László utcai irodaházának energetikai fejlesztését és teljes felújítását 161 millió forintból valósíthatják meg.

A munkanélküliség csökkentésére 300 millió forintot nyertek, konzorciumban a Békés Megyei Kormányhivatallal. A pályázat kidolgozásába azokat a helyi munkáltatókat is bevonták, akik tudják, milyen szakmák hiányoznak, milyen dolgozókra lenne szükségük. Az ő instrukcióik alapján és az ő részvételükkel, a kormányhivatal szakmai iránymutatásával olyan képzéseket indítanak majd munkanélküliek számára, amelyek segíteni fogják elhelyezkedésüket a munkaerőpiacon.

A Szeged-Csanád Egyházmegye fenntartásában Gyulán működő Boldog Apor Vilmos Óvoda fejlesztésére több mint 166 millió forint fog érkezni, közlekedésfejlesztésre, a Gyulavári és Dénesmajor közötti út legrosszabb, 1600 méteres szakaszának felújítására 212 millió forint jut.

A munkálatok még az ősszel megkezdődnek, mutatott rá Görgényi Ernő.

A siker kapcsán a polgármester aláhúzta, a pályázatok elnyerése érdekében folytatott küzdelem mindig csapatmunkát követel, közös erőfeszítést. A munkában, amelynek eredményeként Gyula városa is részt vehetett és nyerhetett a kiírásokon Kovács József országgyűlési képviselő és Kónya István megyei közgyűlési tag közreműködése rendkívül fontos és értékes volt.

– Elévülhetetlen érdemeik vannak abban, hogy Gyula városa eddig 2 milliárd 77 millió forint összegben részesült a TOP forrásaiból – fogalmazott a polgármester.

A TOP keretében két körben írtak ki pályázatokat. Az első 2015 végén, 2016 elején jelent meg, erre Gyula városa 2016 tavaszán nyújtott be dokumentációit. Ennek eredményeit ismertették a kiírók az elmúlt hetekben. Az újabb pályázatok idén februárban és márciusban jelentek meg. Gyula ezeken is részt vesz, de a napokban és augusztusban is benyújt tervekkel alátámasztott igénylést.

A polgármester elmondta, a pályázatok megfelelnek a város gazdasági célkitűzéseinek, hisz egyfelől intézmények, épületek modernizálását, energetikai korszerűsítését, ezáltal a város kiadásainak csökkentését eredményezik, másfelől gazdasági fejlesztési hatásuk is van. Összességükben a gyulai polgárok életminőségén javítanak majd.

Kovács József országgyűlés képviselő a TOP-pályázatok kezdeteit idézte fel. Kifejtette, Békés megye 60 milliárd forintot kapott arra, hogy az elmaradottabb térségeket felzárkóztassa. Két elhatárolás rögtön történt, mégpedig a két leghátrányosabb járás, a mezőkovácsházi és a sarkadi javára. Ezen túlmenően további két település részére is határoltak el összeget a keretből. Először egy pontozásos rendszert vezettek volna be, amely egyáltalán nem kedvezett a gyulaiaknak, hisz a szándék az volt, hogy kizárólag a hátrányos településeket fejlesszék. A képviselő ekkor a gyulai városvezetéssel együtt olyan érdekérvényesítést alkalmazott, amellyel bebizonyította, nem lehet jó az a megoldás, amelyik az ország egyik leglátogatottabb turisztikai célpontját kizárja a területfejlesztési operatív programból. A pontozásos rendszert végül sikerült megfordítaniuk.

– Jó úton járunk, a 60 milliárd forintnak látszatja lesz a gyulai fejlesztések vonatkozásában is. Számunkra persze az is fontos, hogy a környező településeken is valósuljanak meg olyan beruházások, amelyek Gyula idegenforgalmi vonzerejét is növeli. Mert aki idejön, nemcsak Gyulára kíváncsi, hanem Szabadkígyósra, Gesztre, Vésztőre, a Körösök vidékére is – hangsúlyozta Kovács József. Hozzáfűzte: a közel 3 milliárd forint elnyerése komoly előrelépés, nagy öröm és nagy siker, hisz induláskor Gyulának nulla forint jutott volna. Úgy vélte, a gyulai pályázatok rendkívül jók, korrektek, hibamentesek, nagyrészt ennek tulajdonítható a mostani eredmény.

Kónya István megyei képviselőként jelezte, a második körben is igen komoly esélyekkel szállnak ringbe. Az első körben meghirdetett keretösszegből 1 milliárd 828 millió forint maradvány keletkezett, ezt a TOP második körének pályázataira fogják fordítani. Arra törekednek, hogy az összes forrást Békés megyében használják fel, egyetlen egy se kerüljön vissza a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Program Hatóságához.

A második körben 21 milliárd 794 millió forintot hirdetettek meg a TOP keretében. A „gyulai ötök”, azaz Gyula, Békés, Gyomaendrőd, Szeghalom és Békéscsaba számára 7 milliárd 304 millió forint jelenti azt a rendelkezésre álló összeget, amelyet a második körben megpályáznak. A lehatárolt keret mellett a visszamaradt 1,8 milliárd forintból álló szabad keretre is igényt fognak tartani. Kónya István úgy vélte, ebből a tételből nagy eséllyel nyerhetnek meg 674 millió forintot önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére.

 

Összes cikk - lent (max 996px)
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)