Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Erdmann Gyula: A gyulai Németváros története írásban és képekben (1724–1990)

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • Felhívás • KULTÚRA • 2023. november 19. 18:00
Erdmann Gyula: A gyulai Németváros története írásban és képekben (1724–1990)
Előfizetési felhívás

Nyomdakész, tördelt formában készen áll Erdmann Gyula A gyulai Németváros története írásban és képekben (1724–1990) című kézirata. 200 oldalas tanulmányt és 500 – számos színes – képet tartalmaz. A képek, fotók egy részét németvárosi családok kölcsönözték.

Fotó: archív

A tanulmány témakörök szerinti tagolásban, részletesen foglalkozik a németek  betelepülésével, a kialakuló terek, utcák, házak és berendezésük rendjével, az okszerű, nívós földműveléssel, állattartással, a mintaszerű szőlő- és bortermeléssel, a messze földön híres németvárosi iparosokkal, főként kőművesekkel és ácsokkal.

Tárgyalja a vallás- és hitéletet a Szent József-templommal és berendezésével, a német honból hozott barokk faszobrokkal, a gót betűs céhzászlókkal és stációképekkel. Kitér a németvárosiak jelentős társadalmi és gazdasági súlyára Gyula közéletében, keresztény és fokozatosan polgárosuló politikai-közéleti, mindig mérsékelt, higgadt nézeteikre és ezek sikeres képviseletére.

Ismerteti családszeretetüket, hagyománytiszteletüket, szorgalmukat, felelősséggel és eredményesen végzett munkájukat, amivel példát adtak szűkebb és tágabb környezetüknek is. Foglalkozik a tanulmány az iskola, a tanulás megbecsült szerepével, a kulturális élettel (vö. Erkel munkássága és az Erkel-ház kiállítása, a Göndöcs-kerti művelődési épületek – Pavilon, múzeum és művésztelep, faszínház, művelődési ház – és a bennük folyó tevékenységek).

Nem marad el a sokáig a Németvároshoz tartozó Kisrománváros, a német–román és magyar együttélés, a tolerancia, a kisromán ortodox templom, amint a németvárosi és kisrománvárosi temetők története sem.

Olvashatunk a háborús emberveszteségekről, a holokausztról, a megalázó és életromboló málenkij robotról, majd a Rákosi- és Kádár-kor tulajdonos parasztságot és iparosságot ellenségként likvidáló eseményeiről.

A Németváros (1734–1857 között önálló mezőváros) története végig a teljes Gyula történetébe ágyazva kerül ismertetésre, és a város egészére is számos újdonsággal szolgál, kiegészítve és részben folytatva Scherer monográfiáját.

Szeretnénk a könyvet 2024 első felében, a betelepülés 300. évfordulójára megjelentetni. Minden lehető forrást igénybe véve is az érdeklődők, támogatók előfizetésére is szükség van. Ha egy-egy támogató több kötetet is rendel, azt köszönettel vesszük. Egy kötet előfizetési ára 6500 Ft (nehéz és egyre dráguló időket élünk).

Az összeget személyesen Kovácsné Zsuzsánál (cím: Gárdonyi utca 6., tel.: +36-20/823-0242), illetve átutalással a Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 11733027-15771724-10010000 sz. bankszámlájára történő átutalással lehet befizetni. A „közlemény” rovatba kérjük feltüntetni az alábbiakat: „a befizető neve, elérhetősége, Németváros kötet”. Cég esetén az adószám feltüntetése is szükséges.

Előre is köszönjük, a már eddig is megtörtént befizetésekkel együtt. Információkat adhat még Szilágyiné Solymosi Mária is (+36-30/228-6526). Amennyiben a könyv nem jelenik meg 2024 őszéig, a befizetett összegek visszafizetésre kerülnek.

A Gyulai Német Kisebbségi Önkormányzat

Összes cikk - lent (max 996px)
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)