Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - A társasház szervei

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • PR • MAGAZIN • 2022. február 17. 18:00
A társasház szervei
Az ügytípusokról a www.drliptakanna.hu oldalon találhatók további részletek

DR. LIPTÁK ANNA

Fotó: Gyulai Hírlap

Cikksorozatom előző részében a társasházak alapdokumentumairól tájékoztattam a kedves Olvasóimat, a mai írásomban pedig azt mutatom be dióhéjban, hogy e dokumentumok alapján az egyes társasházi szerveknek milyen feladataik vannak a jogszerű működés érdekében.

1. A társasház legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, melyet évente legalább egyszer tartani kell. A közgyűlést a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke hívja össze, azon valamennyi tulajdonos részt vehet és szavazhat, a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában illeti meg a szavazati jog. A közgyűlés dönt többek között az alapító okirat módosításáról, a közös tulajdonban álló épületrészek használatáról, a közös képviselő vagy az intézőbizottság és a számvizsgáló bizottság megválasztásáról, felmentéséről és díjazásáról, a közösséget érintő kötelezettségek vállalásáról (pl. a társasház felújítása érdekében hitelfelvétel), a társasház éves költségvetésének elfogadásáról.

2. A közösség ügyintézését kötelezően a közgyűlés által megválasztott közös képviselő (egy személyben) vagy intézőbizottság (testületi szerv) látja el. A közös képviselő vagy az intézőbizottság köteles a közgyűlés határozatait előkészíteni, végrehajtani és nyilvántartani, beszedni a tulajdonosokat terhelő közös költséget és minden szükséges intézkedést megtenni az épület fenntartásának biztosítása érdekében. A közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke jogosult a közösség képviseletének ellátására is bíróság vagy más hatóság előtt, elkészíti a társasház éves költségvetési tervét és éves elszámolását, melyet a közgyűlés elé terjeszt. A közös képviselővel szemben szigorú összeférhetetlenségi szabályokat fogalmaz meg a jogszabály.

3. Abban a társasházban, amelyben 25 lakásnál több lakás van, a közösség gazdálkodásának ellenőrzésére számvizsgáló bizottságot kell választani. A számvizsgáló bizottságot a tulajdonostársak maguk közül választják, a bizottság legalább egy elnökből és két tagból áll. A bizottság bármikor ellenőrizheti a közös képviselő ügyintézését, havonként ellenőrzi a közösség pénzforgalmát, véleményezi a közgyűlés elé terjesztett javaslatot, továbbá javaslatot tesz a közös képviselő díjazására, és összehívja a közgyűlést, ha a közös képviselő az erre vonatkozó kötelességének nem tesz eleget. A számvizsgáló bizottsággal nem rendelkező társasház közösségének ellenőrzési jogkörét és feladatait az SZMSZ-ben kell megállapítani, a szabályzat előírhatja, hogy e feladatokat évente a közgyűlés határozatával felhatalmazott tulajdonostárs látja el.

Legközelebbi cikkemben azt foglalom majd össze, hogy mit kell szem előtt tartaniuk a társasházaknak a jogszerű működésük érdekében, illetve hogy mik a következményei a fenti szabályok be nem tartásának.

Dr. Lipták Anna

Tel: +36-20/416-9500

Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)