Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Az új városfejlesztési koncepció volt a központi téma

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • Gurzó K. Enikő • HÍREK • 2019. április 10. 13:45
Az új városfejlesztési koncepció volt a központi téma
Lakossági fórumot tartottak a gyulai városházán

Két napirendi pont szerepelt a legutóbbi lakossági fórumon, amelyet április 9-én délután tartottak meg a városháza kis tanácstermében. Az eseményen az új városfejlesztési koncepciót vitatták meg a jelenlévők, majd a Sarkadi úti régi tanyasi iskola épületéről esett szó. Mindkét témáról a képviselő-testület határoz majd.

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Gurzó K. Enikő

– A város víziója Gyula nemzetközi turisztikai szerepének erősítése az ipari, agrár és a szolgáltató szektor fejlesztése mellett; épített-, természeti- és kulturális örökségének megőrzése és kiaknázása egy kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi környezetben – olvasható az észrevételezésre javasolt városfejlesztési koncepcióban, amely a Gyula.hu oldalon tanulmányozható.

A koncepció kidolgozásának folyamatát Görgényi Ernő polgármester felkérésére Béres István, Gyula város főépítésze ismertette a fórumon. Kifejtette, elkészítését egyfelől az érvényben lévő törvény indokolta, amely szerint tíz évente kell új városfejlesztési koncepciót kidolgozni. Megjegyezte: Gyula városa 2000-ben fogadta el az utolsó városfejlesztési koncepciót. Másfelől az a tény is szükségszerűvé tette, hogy a településfejlesztési eszközök közül a városfejlesztési koncepció az alapdokumentum. Ez azt jelenti, hogy a helyi építési szabályzatot, rendezési tervet a városfejlesztési koncepció jóváhagyásának kell megelőznie.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Gurzó K. Enikő

Az utóbbi tizenkilenc évben készültek ugyan koncepciók, ám ezek csak bizonyos szakágakra, így például a sportra és a kulturális életre összpontosulnak. Az integrált településfejlesztési stratégia, amely az előzőeknél részletesebb, 2015-ben véglegesült. Ennek felülvizsgálatát a jóváhagyást követő évben szükséges megtartani. Béres István ezt a városrendezési terv elfogadása után tartja célszerűnek megejteni. Azért akkor, hogy a következő évtizedre vonatkozó elképzelésekkel már az új képviselő-testület foglalkozzon.

A fórumon elhangzott: a városvezetés már tavaly nyáron meghirdette, nekilát a városrendezési koncepció kidolgozásának, amihez mindenkitől vár javaslatokat, ötleteket. Az önkormányzat ezután választotta ki azt a külső céget, amelynek a főjegyző és a főépítész mellett az lett a feladata, hogy elkészítse a tervet. A munka vizsgálatokkal és adatgyűjtéssel kezdődött.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Gurzó K. Enikő

Az egyik forrást a statisztikai adatok képezték, a másikat a különböző intézményektől begyűjtött információk, amelyek a munkaerő- és az egyes korosztályok összetételre vonatkoztak. Miután ezeket összegezték, kielemezték a 2000. és a 2015. évi koncepciókat is, majd elgondolkodtak azon, melyik lehet az a tömör, átfogó cél, amelynek meg kell határoznia a városfejlődést az elkövetkező tíz évben. A dokumentummal, amely tudatosan nem hosszú és nem terjengős, hanem inkább rövid és sommázó jellegű, novemberre lettek meg.

Azután, hogy megkapta a jóváhagyást, miszerint társadalmi vitára bocsátható, kiküldték azoknak az intézményeknek, amelyektől adatokat kértek, illetve több vállalkozásnak is. Ez csaknem negyven felkérés volt, amire három visszajelzés érkezett. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság azt kérte, növeljék meg benne valamelyest az árvízvédelmet. A másik két partner csupán jelezte, jónak tartja és támogatja az elképzelést.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Gurzó K. Enikő

Az elkészült koncepció a város honlapján érhető el, a lakosság ennek alapján fejtheti ki róla véleményét április 17-ig, papír alapon a polgármesternek címezve, elektronikus levélben a beres@gyula.hu címre elküldve. A következő lépésben a koncepció a képviselő-testület elé kerül.

A második napirendi pont a Sarkadi úti külterületi tömb területére, az itt álló egykori tanyasi iskola körzetére vonatkozott. Az említett épület már az 1960-as években elveszítette funkcióját, kihasználatlanná vált. Az új tulajdonos a közelmúltban igényes felújítást tervezett, amihez a szabályozás kis mértékű módosítására van szükség. Ennek rajza és övezeti besorolása készült el mostanra. A dokumentáció a Kormányhivatal megjegyzéseinek figyelembe vételével és a beérkezett vélemények elfogadásával kerül majd a képviselő-testület elé.

Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)