Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA, CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ ÓVODÁK FEJLESZTÉSE

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • 2018. október 15. 13:25
A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA, CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ ÓVODÁK FEJLESZTÉSE

A Széchenyi 2020 program keretében valósul meg a TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00015 azonosítószámú, A foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát, munkába állást segítő óvodák fejlesztése Gyulán című projekt. A beruházás keretében három gyulai óvodát újítanak fel a gyermekjóléti alapellátások, ezen belül az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése érdekében.


 

Kedvezményezett neve: Gyula Város Önkormányzata

Projekt címe: A foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát, munkába állást segítő óvodák fejlesztése Gyulán

Szerződött támogatás összege: 170 000 000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31. 

Projektazonosító száma: TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00015

Pályázat benyújtásának ideje: 2017.08.15.

Támogatási szerződés aláírása:  2018.09.05.

 

Törökzugi óvoda

Az intézményben évtizedek óta nem történt fejlesztés a külső nyílászárók cseréjén kívül. Az épület alaprajzi struktúrája alapvetően kielégítő, de a modern követelményekhez igazodva a meglévő funkciók részleges átcsoportosítására és új funkciók kialakítására van szükség. Az átstrukturálás a meglévő épületen belül megoldható, annak bővítése nem szükséges, a fűtési és villamossági rendszer teljes felújítása viszont igen. A melegítő konyha a napjainkban érvényben lévő előírásoknak nem felel meg, és a csoportszobákhoz tartozó mosdóblokkok is elavultak. A személyzeti öltözők szintén nem felelnek meg a mai kor követelményeinek. A látogatók számára nem biztosított illemhely, jelenleg akadálymentes mosdó sincs kialakítva.

 

A beruházó a következő átalakítási és felújítási munkákat kívánja elvégezni: 

Az épület alaprajzi rendszerét racionalizálják. Az óvónők és a dajkák öltözőjét átalakítják, közös mosdóblokkot építenek ki, és átépítik a mosókonyhát. A csoportszobákhoz tartozó mosdóhelyiségek teljes körűen, az öltözőhelyiségeket részlegesen újítják fel. Az összes érintett helyiség aljzatának bontása után hő- és vízszigetelést végeznek, majd új aljzatot építenek ki, amelyet le is burkolnak. A látogatók és a mozgásukban korlátozottak számára illemhelyet alakítanak ki. Új, szeparált raktárral kibővülő melegítőkonyhát létesítenek, melyet adagolóval és fehér mosogatóval látnak el. A gépészeti teret és az épületgépészeti rendszert megújítják, szeparált karbantartó helyiséget alakítanak ki. A teljes épületvillamossági rendszert átalakítják és modernizálják. 

 

Galbácskerti óvoda

Az intézményt az elmúlt évek során többször bővítették, átalakították. Az épület alaprajzi struktúrája bonyolult, a mai kor követelményeinek nem felel meg. A belső burkolatok, a szerelvények elavultak, és a fűtési rendszer is korszerűtlen. A melegítőkonyha nem felel meg az érvényben lévő előírásoknak, a csoportszobák mérete pedig nem felel meg a gyerekek létszámának. A látogatók számára nem biztosított illemhely, és akadálymentes illemhely sincs kialakítva. A meglévő lépcső kialakítása balesetveszélyes.

 

A beruházó a következő átalakítási és felújítási munkákat kívánja elvégezni: 

Az épület alaprajzi rendszerét racionalizálják. Az utcafront felől lévő két kisméretű csoportszobát összevonják, a déli oldali helyiségeket kibővítik, és új teret létesítenek a földszinten. A beruházás után mindhárom szoba alapterülete meghaladja az 50 négyzetmétert, ennek megfelelően 25 fős óvodás csoportok alakíthatók ki. A fejlesztés révén  új mosdóhelyiségeket és öltözőhelyiségeket alakítanak ki. A látogatók és a mozgásukban korlátozottak számára új illemhelyet létesítenek a földszinten. Új, szeparált raktárral kibővülő melegítőkonyhát építenek, melyet adagolóval és fehér mosogatóval látnak el. A meglévő, balesetveszélyes lépcsőt elbontják, és új feljárót létesítenek a kibővült épületben. Modernizálják a kazánhelyiséget és az épületgépészeti rendszert, a teljes épületvillamossági rendszert felújítják, és elbontják a meglévő raktárépületet.

 

Gyulavári óvoda

Az intézmény épületét az elmúlt évek során többször bővítették, átalakították. A meglévő épületeket nem érinti a beruházás. A játszóudvar burkolata balesetveszélyessé vált, és indokolt egy fedett tér kialakítása, mivel az átmeneti évszakokban a szabadtéri mozgás jelenleg nem biztosított.

 

A beruházó a következő átalakítási és felújítási munkákat kívánja elvégezni: 

A meglévő játszóudvar burkolatában kialakult süllyedéskülönbségeket megszüntetik, és eltávolítják a főbejárat feletti elöregedett előtetőt. A három oldalról határolt, szélvédett átriumudvart nagyobb területen lefedik, így az esős időszakokban a kültéri foglalkozásokat zavartalanul megtarthatják. A felújítandó intézmények jelenlegi állapotukban sem a műszaki előírásoknak, sem a 21. század előírásainak nem felelnek meg. A jelenlegi helyzetet a megalapozó tanulmány mutatja be részletesen. A projektnek köszönhetően a fenti három óvodába járó gyerekek számára korszerű, minden igénynek és elvárásnak megfelelő intézményi környezet jön létre.

 

 


 

 

2019. 03. 05., SAJTÓANYAG

TÖBB MINT 138 MILLIÓ FORINT PÁLYÁZATON KÍVÜLI ÖNERŐT BIZTOSÍT A GYULAI ÖNKORMÁNYZAT AZ ÓVODAFELÚJÍTÁSOKHOZ

Megújulhat a törökzugi és a galbácskerti óvoda épülete, valamint a gyulavári óvoda játszóudvara – jelentette be Görgényi Ernő polgármester a február 28-i képviselő-testületi ülésen. A kivitelezési költségek megnövekedése miatt a grémium 138,5 millió forint pályázaton kívüli önerőt biztosított a beruházásokhoz az önkormányzat kötvénykibocsátásból származó megtakarításából. A képviselők egyúttal arról is határoztak, hogy a megelőlegezett összeget fejlesztési hitelből pótolják vissza. 

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

A képviselők úgy határoztak, hogy 138,5 millió forint többletforrást biztosítanak óvodafelújításra. Görgényi Ernő (Fidesz) elmondta: tavaly nyáron kaptak értesítést arról, hogy három gyulai óvoda fejlesztésére 170 millió forint támogatást nyert el a város. Mint ismertette, a pályázat keretében felújítanák a törögzugi óvodát, átalakítanák és kibővítenék a galbácskerti óvodát, valamint fejlesztenék a gyulavári óvoda játszóudvarát. Közölte: az eszközbeszerzéseken túl az építési munkálatokra mintegy 140 millió forintot fordíthatnak a megítélt összegből, ez azonban nem lenne elegendő a beruházás megvalósításához, mivel a pályázat beadása, 2016 óta jelentősen emelkedtek az építőipari árak. Jelezte: a jelenlegi költségbecslés alapján a fejlesztésekhez 281 millió forintra van szükség.

Aláhúzta: mivel az óvodaépületek rossz állapotban vannak, a beruházás nem halogatható. A szükséges saját forrást fejlesztési hitelből biztosítaná az önkormányzat, de az ehhez szükséges kormányengedély megérkezéséig a fejlesztéseknek el kell készülniük, hiszen az óvodáknak ki kell nyitniuk szeptember 1-jén – magyarázta a településvezető.

A grémium ezért arról határozott, hogy a kötvénykibocsátásból származó megtakarításból megelőlegezi az önerőt, amit később, a hitel megítélését követően visszapótolnak. Az ehhez szükséges jogszabályi háttér megteremtéséhez a képviselő-testület módosította a kötvénykibocsátásról szóló rendeletét, és arról is döntött, hogy 300 millió forint fejlesztési hitel felvételét kezdeményezi ötéves futamidőre. Az összeget az óvodai korszerűsítések mellett az Almásy-kastély cselédszárnyának felújításához szükséges többletköltségek finanszírozására fordítják. Görgényi Ernő nyomatékosította: a beruházási hitel kamata jóval alacsonyabb, mint amennyivel az építési költségek egy év alatt emelkednek.

 

 


 

 

2019. 04. 04., SAJTÓANYAG

ELKEZDŐDÖTT A TÖRÖKZUGI ÓVODA FELÚJÍTÁSA

Elindult a törökzugi óvoda felújítása, amely során – többek között –  megújulnak a csoportszobák, kicserélik a nyílászárókat és korszerűsítik a fűtésrendszert is – erről tartott sajtótájékoztatót Görgényi Ernő polgármester, Torma Béla önkormányzati képviselő és Kónya István alpolgármester. Az intézményt 125 millió forintból korszerűsítik.

 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN JELENTETTÉK BE A TÖRÖKZUGI ÓVODA FELÚJÍTÁSÁNAK RÉSZLETEIT

Fotó: Gyulai Hírlap 

– A város egyik legfontosabb célkitűzése az oktatási-nevelési intézmények korszerűsítése – kezdte Görgényi Ernő. – Az intézmények felújítása növeli a város megtartó erejét, hiszen a gyermekes családok szempontjából rendkívül fontos, hogy egy városban korszerű óvodák, iskolák és bölcsődék álljanak rendelkezésre.

A polgármester elmondta, hogy a törökzugi óvoda felújítását már régóta tervezték, így amikor adódott a pályázati lehetőség, akkor nem késlekedtek: ennek köszönhetően három óvoda – a törökzugi mellett a galbácskerti és a gyulavári intézmény – újulhat meg a fürdővárosban, amelyekre 170 millió forintot nyert az önkormányzat. A TOP-os pályázati forrás mellé 138 millió forint önerőt biztosított a város, így a beruházások összköltsége több mint 308 millió forint. A törökzugi óvoda kivitelezési költsége több mint 125 millió forint.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

A városvezető kiemelte, hogy a kivitelező ezúttal is gyulai cég, az Innoconsys kft., akik a mai nappal kezdték meg a munkálatokat az intézményben.

Torma Béla hangsúlyozta: mindig fontosak voltak a számára Gyula intézményei, ezért mióta a képviselő-testület tagja, folyamatosan egyeztet az intézményvezetőkkel a szükséges karbantartási munkálatokról. Mint mondta, eddig nem állt rendelkezésre olyan pályázati lehetőség, amelyet most sikerült elnyerni, így önerőből és a körzeti karbantartási keretből végezték el a szükséges teendőket az óvoda épületén is.

A képviselő kiemelte, hogy a lakótelepen több mint kétezer ember lakik, ráadásul egyre több fiatal, kisgyermekes család dönt úgy, hogy Törökzugba költözik, ezért az óvoda a városrész egyik legfontosabb intézménye.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Kónya István emlékeztetett: a pályázati forrásokért komolya politikai harcokat kellett folytatni a megyegyűlésben, de sikerült ezeket a harcokat megnyerni, így a pénzeket értelmes beruházásokban tudják realizálni.

Az alpolgármester a felújítással kapcsolatban elmondta, hogy a munkálatok során az összes csoportszoba megújul, kicserélik a nyílászárókat, korszerűsítik a hűtő- és fűtőrendszert. Felújítják továbbá az elektromos hálózatot, a vizesblokkot, valamint átalakítás történik a tornaszobában is, amelyet külső használók is igénybe szoktak venni, de nem voltak kiszolgálóhelyiségei. Önkormányzati forrásból az óvodát körülvevő kerítés is megújul. Hozzátette: a jelenlegi pályázatba nem fért bele a homlokzati felújítás, illetve az udvar rehabilitálása sem, de a jövőben mindenképpen megkeresik az ezekre felhasználót forrásokat is.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Kónya István a tájékoztató zárásaként megköszönte az óvodába járó gyermekek szüleinek a segítséget, amikor segítettek kipakolni az intézményt: többen szabadnapot vettek ki, volt, aki utánfutóval érkezett, így az ő hozzájárulásuk nélkül nem indulhatott volna el ilyen hamar a beruházás.

 

 


 

 

2019. 04. 04., SAJTÓKÖZLEMÉNY

MEGKEZDŐDNEK A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA, CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ ÓVODÁK FEJLESZTÉSE GYULÁN CÍMŰ PROJEKT MUNKÁLATAI

Megkezdődnek A foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát, munkába állást segítő óvodák fejlesztése Gyulán című projekt munkálatai. A beruházás keretében három óvodát újítanak fel a gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése érdekében. A TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00015 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program forrásaiból valósul meg 170 millió forint európai uniós támogatásból, melyhez 138,5 millió forint pályázaton kívüli önerőt biztosít a gyulai önkormányzat.

A pályázat keretében felújítják a törökzugi óvodát, átalakítják és kibővítik a galbácskerti óvodát, valamint fejlesztik a gyulavári óvoda játszóudvarát. A beruházás révén infrastrukturális fejlesztés és eszközbeszerzés is megvalósul. A projekt a munkaterület átadásával kezdődik meg a törökzugi helyszínen.

A munkálatok során, a modern követelményekhez igazodva, racionalizálják az átalakítandó épületek alaprajzi rendszerét, valamint felújítják a mosdó- és öltözőhelyiségeket, amelyek a szigetelés után új aljzatot és burkolatot kapnak. Az óvodákban emellett a gépészeti és a villamos rendszer is megújul, fehér mosogatóval és adagolóval ellátott melegítőkonyhák létesülnek, továbbá illemhelyeket alakítanak ki a látogatók és a mozgáskorlátozottak számára. A galbácskerti óvodában 25 gyermeket ellátó csoportszobákat alakítanak ki, a beruházás után mindhárom helyiség alapterülete meghaladja az ötven négyzetmétert. A gyulavári óvodában olyan – széltől és esőtől védett – játszóudvar létesül, ahol a szabadtéri foglalkozásokat az átmeneti évszakokban is zavartalanul megtarthatják.  

A projektnek köszönhetően mindhárom óvodában korszerű, minden igénynek és elvárásnak megfelelő, modern intézményi környezet jön létre.

A beruházás várhatóan 2019. december 31-én zárul.

 

 

A projektről bővebb információt a www.gyulaihirlap.hu honlapon olvashatnak.

További információ kérhető Molnár Csabától, a Gyulai Polgármesteri Hivatal mérnöki osztályának vezetőjétől (+36-66-526-870, molnar@gyula.hu).

 

 


 

 

2019. 07. 04., SAJTÓANYAG

LERAKTÁK A GALBÁCSKERTI ÓVODA ÚJ ÉPÜLETRÉSZÉNEK ALAPKÖVÉT

Hetek óta zajlik a galbácskerti óvoda felújítása, amelynek részeként július 4-én ünnepélyes keretek között rakták le az új épületrész alapkövét. A rendezvényen Görgényi Ernő polgármester és Kovács József országgyűlési képviselő köszöntötték a jelenlévőket. A felújítás költsége 150 millió forint.

 

KÉPÜNKÖN (BALRÓL JOBBRA): GÖRGÉNYI ERNŐ POLGÁRMESTER, GUGOLYÁNÉ MAROSÁN MÁRTA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ, KOVÁCS JÓZSEF ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ ÉS KÓNYA ISTVÁN ALPOLGÁRMESTER

Fotó: Gyulai Hírlap 

Görgényi Ernő elmondta, hogy Galbácskert az első világháború után jött létre, a városrészre a legszegényebb polgárok közül telepedtek le sokan. Az Apor Vilmos vezette katolikus egyházközség 1938-ban döntött úgy, hogy telket vásárol Galbácskertben, és napközi otthont létesít a helyieknek.

A polgármester kiemelte, hogy egy jó intézmény igazi érték, amely véd, összeköt, ismeretségeket szül, valódi közösségszervező erőként húzza egymás felé az embereket. Mint mondta, fontos, hogy a város intézményrendszerét a világ valódi igényeihez igazítsák, ezzel biztosítsák ezeknek a jövőjét.

– Önkormányzatunk ebben a szellemben fogalmazta meg fejlesztéspolitkáját – fogalmazott, majd hozzátette, hogy kiemelt fontossággal van jelen ebben a tervben az óvodai intézményrendszer megőrzése, a településrészenkénti, egyedi hangulatú, családias óvodák fenntartása, ezzel pedig korszerűsítés is együtt jár, amely fontos és szimbolikus üzenettel bír.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

A városvezető hangsúlyozta: a 2018-as év a gyulai köznevelési rendszer legjobb évei közé tartozott, hiszen folytatódott a kilencedik éve tartó óvoda- és iskolafelújítási program, valamint az egészségügyi és szociális intézmények megújítása terén is fontos előrelépések történtek.

Emlékeztetett: az elmúlt egy évben átadták a felújított Zöldkereszt gyermekorvosi rendelőt és a Szivárvány napközi otthont, a gyulavári bölcsőde új játszóudvarát és a Csemeteház bölcsődét. A fejlesztések az oktatási-nevelési intézmények szinte mindegyikét érintették: megújult a Mágocsi úti óvoda, a Bajcsy-Zsilinszky úti óvoda, az Implom József általános iskola, a Dürer Albert általános iskola. Felújították a „Lila” iskola tornatermét – a belső felújítások mellett –, de megújult az Erkel Ferenc gimnázium kollégiuma és a „Madaras” kollégium is, valamint végeztek munkálatokat a márifalvai óvoda, a németvárosi óvoda és a Béke sugárúti óvoda épületén is.

Görgényi Ernő kiemelte, hogy egy hosszú küzdelem eredményeként sikerült kiharcolni egy keretet a TOP-os forrásokból, amelynek köszönhetően megújulhat a városban a törökzugi és a galbácskerti óvoda épülete is, valamint a gyulavári óvoda játszóudvara.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

A korszerűsítésekre összesen 170 millió forintot nyertek el, amelyhez a képviselő-testület több mint 138 millió forint önerőt biztosított. A galbácskerti óvoda teljes korszerűsítésének költsége 150 millió forint.

A felújítás során a meglévő épület teljes egészében megújul, az utcafronton található csoportszobák összevonásával tornaszobát alakítanak ki. A csoportszobákat az új épületrészben alakítják ki, amelynek tetőterében is létrehoznak egy szobát. Öltözőket, mosdóhelyiségeket és raktárakat is kialakítanak, a melegítőkonyhát tálaló- és mosogatóhelyiséggel bővítik. A beruházást egy 3,8 millió forintos eszközbeszerzés teszi teljessé.

A munkálatok hetek óta zajlanak, az új épületrész kialakítását most kezdték meg. A projekt előkészítésében való részvételért a polgármester köszönetet mondott a polgármesteri hivatal mérnöki osztályának, valamint az osztályt vezető Molnár Csabának és a KBC Nonprofit Kft.-nek. A tervezést Gyimesi Márton építészmérnök vállalta el, a kivitelezési munkálatokat a Futizo Kft. végzi.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Görgényi Ernő elmondta azt is, hogy az Airbus Helicopters gyulai beruházása jelentősen meg fogja növelni a város vonzóképességét, ezért is nagyon fontos, hogy azoknak a fiatal családoknak, akik még nagyobb számban maradnak a városban, illetve máshonnan költöznek ide, megfelelő legyen az oktatási-nevelési intézményrendszer.

A folytatásban Kovács József vette át a szót, aki először megköszönte a Futizo Kft.-nek, amiért elvállalták a kivitelezési munkálatokat. A képviselő kiemelte, hogy a hét elején lépett életbe a családvédelmi akcióterv néhány pontja, így még inkább fontos az óvodák felújítása.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Hozzátette: az új köznevelési törvények értelmében, amelyben kötelezővé tették többek között az óvodáztatást és a mindennapos testnevelést, az intézkedésekhez a megfelelő infrastruktúrát is biztosítani kell. Ha az európai uniós források erre nem elegendők, akkor saját költségvetésből kell rá forrást biztosítani.

A köszöntők után Görgényi ErnőKovács JózsefKónya István alpolgármester és Gugolyáné Marosán Márta tagintézmény-vezető együtt helyezték el az új épületrész alapkövét.

 

 


 

 

2019. 08. 01., SAJTÓANYAG

ELINDULT A GYULAVÁRI ÓVODA FELÚJÍTÁSA

A munkálatok során megújul az udvar, kicserélik a nyílászárókat és felújítják az épület külsejét is

 

ALT NORBERT ÉS SZABÓ KÁROLY

Fotó: Gyulai Hírlap 

Elindult a gyulavári óvoda felújítása – erről tartott sajtótájékoztatót Alt Norbert alpolgármester és Szabó Károly, a körzet önkormányzati képviselője augusztus 1-jén a helyszínen.

Alt Norbert emlékeztetett: a gyulai óvodákat egy TOP-os forrásból kezdték el felújítani, ennek részeként újul meg a galbácskerti és törökzugi intézmény is, az elmúlt napokban pedig elkezdődött a gyulavári óvoda rehabilitálása is.

A részletekről Szabó Károly számolt be, akitől megtudtuk, hogy az óvoda felújításból két forrásból zajlik: az egyik a már említett TOP-os pályázati összeg, valamint a fürdőváros önkormányzata is biztosított önerőt a szükséges munkálatokhoz.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Mint mondta, a TOP-os forrásból megújul az udvar térburkolata, valamint kialakítanak egy 72 négyzetméteres fedett játszóudvart, ezeknek a munkálatoknak az összköltsége 5,2 millió forint, a kivitelező a Gyarmat Kismester Kft. A felújítás befejezésének határideje szeptember 24-e, de a kivitelező azt ígérte, hogy szeptember 1-re, tehát az óvodakezdésre készen lesznek.

Az épületben a Gyula-Ablak Kft. kicseréli az összes – összesen 58 darab – külső és belső nyílászárót, összesen 9,1 millió forint értékben, ezeket a munkálatokat már az önkormányzat által biztosított forrásból végzik el, ahogy a homlokzatjavítást és festést, a lábazat festését és a külső felületek javítását, összesen 2,7 millió forintért. A külső felújítások kivitelezője a Futizo Kft.

A képviselő hangsúlyozta, hogy minden elvégzendő feladattal szeretnének végezni szeptember 1-ig.

 

 


 

 

2019. 10. 11., SAJTÓANYAG

ÁTADTÁK A FELÚJÍTOTT TÖRÖKZUGI ÓVODÁT

Százhuszonöt millió forint pályázati támogatásból újult meg a törökzugi óvoda, az átadóünnepséget október 11-én tartották. 

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Becseiné Lock Gabriella, Gyula Város Egyesített Óvodájának intézményvezetője beszédében elmondta: a törökzugi óvoda eredeti épületét 1974 márciusában adták át, csoportszobákkal és az ahhoz tartozó kiszolgáló helyiségekkel. A lakótelep terjeszkedésével az óvoda bővítése is indokolttá vált, 1977-ben készült el az az új épületrész, amelyben további csoportszobák és egy tornaterem kapott helyett. Az 1980-as években, a megnövekedett gyermeklétszám miatt, az épület minden helyisége csoportszobává alakult. Az óvodába akkor csaknem 350 gyermek járt, a fejlesztéseket pedig a óvodások életkori sajátosságai és egyéni képességeik határozták meg.

A 2000-es évektől drasztikusan csökkent a születések száma, ami csoportbezárásokat vont maga után, az addig modernnek számító óvoda lassan fényét vesztette. Az utóbbi években – erre a helyzetre reagálva – indult el az új óvodák építse, a meglévőek korszerűsítése. Az intézményvezető megköszönte a város vezetésének, hogy megragadták az adódó pályázati lehetőséget, és ezáltal megújulhatott a törökzugi létesítmény is.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

– Az óvoda környezetének meghatározó szerepe lehet a nevelésben, ezért nagyon fontos, hogy esztétikus, kreatív, méretre szabott legyen, vagyis az elvárásokhoz, az adott körülményekhez és hagyományokhoz illeszkedjen a kialakítás.

– A óvoda épülete és udvara az elmúlt évtizedekben több mint 7000 gyermeknek nyújtott az önfeledt kikapcsolódás mellett számtalan élményt – mondta Kónya István alpolgármester.

Felidézte, hogy az intézmény 2015-ben ünnepelte fennállásának negyvenedik évfordulóját, az akkori ünnepségen jelentették be a felújításra vonatkozó terveket. 

– Feladatunk van még bőven, a munka és az ezzel járó felelősség elől nem szaladunk el a jövőben sem – hangsúlyozta Kónya István, majd hozzátette, hogy az óvodának sportudvarra is szüksége van, valamint az épület energetikai korszerűsítéséről sem szabad megfeledkezni.

Görgényi Ernő polgármester beszédében kiemelte: egy önkormányzat fejlesztéspolitikáját mindenképpen befolyásolja két tényező, az idő és a pénz. Mint mondta, ezért meg kell határozni a prioritásokat, hiszen számos dolog van, amelyekre érdemes a város által elnyert fejlesztési forrásokat fordítani. Hozzátette: a célok közül az egyik legfontosabb az oktatási-nevelési intézményrendszer korszerűsítése.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

A városvezető elmondta azt is, hogy az elmúlt öt évben 783 millió forintot költöttek a bölcsődék, óvodák és iskolák felújítására, amelyből 453 millió forint volt a pályázati támogatás, a fennmaradó összeg pedig az önerő, a gyulai polgárok és vállalkozások adóbefizetésének köszönhetően.

– A gyulai köznevelésnek régen volt olyan jó időszaka, mint az utóbbi – fogalmazott a polgármester, majd röviden összegezte a nevelési intézményeket érintő fejlesztéseket az elmúlt évekből. Hozzátette: a törökzugi lakótelep, valamint a hozzákapcsolódó bölcsőde, óvoda és iskola nagyjából egy időpontban épültek fel, most pedig, négy évtizeddel később, közel egy időpontban is újultak meg.

A köszöntők után az óvodások adtak verses-táncos műsort, majd emléklapot adtak át a kivitelező Innoconsys Kft. képviselőjének. Az ünnepség zárásaként lelepleztek egy emléktáblát, majd bejárásra invitálták a jelenlévőket.

 

 


 

 

2019. 12. 31., SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZŐDÖTT A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA, CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ ÓVODÁK FEJLESZTÉSE GYULÁN CÍMŰ PROJEKT

A beruházás eredményeként három helyi óvodát újítottak fel a gyermekjóléti alapellátások, ezen belül az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése érdekében. A TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00015 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 170 millió forint európai uniós támogatásból, amelyhez 139 millió forint pályázaton kívüli önerőt biztosított a gyulai önkormányzat.

A pályázat keretében infrastrukturális fejlesztés és eszközbeszerzés is megvalósult. Felújították a törökgzugi óvodát, átalakították és kibővítették a galbácskerti óvodát, valamint a gyulavári óvoda játszóudvarát is fejlesztették. A munkálatok során, a modern követelményekhez igazodva, racionalizálták az épületek alaprajzi rendszerét, felújították a mosdó- és öltözőhelyiségeket, amelyek a szigetelés után új aljzatot és burkolatot kaptak. Ezenkívül a gépészeti és a villamos rendszer is megújult, fehér mosogatóval és adagolóval ellátott melegítőkonyhák létesültek, valamint a látogatók és a mozgáskorlátozottak számára is illemhelyeket alakítottak ki.

A törökgzugi óvoda nyugati oldalán, a kazánház modernizálása által felszabaduló helyen mozgáskorlátozott-mosdókat alakítottak ki. Az óvónők és a dajkák számára külön öltözők létesültek közös mosdóval. Az épület karbantartására és a raktározásra szintén új helyiségeket alakítottak ki. A melegítőkonyha a mai kor követelményeinek megfelelően alakult át, modernizálták a teljes gépészeti és villamos rendszert, a helyiségekben korszerű LED-világítást szereltek fel.

A galbácskerti óvodában a beruházás után mindhárom csoportszoba alapterülete meghaladja az ötven négyzetmétert, így 25 fő ellátására alkalmasak. Megújultak a mosdó- és öltözőhelyiségek, a megszüntetett udvari csoportszobát pedig az épület bővítményében kialakított foglalkoztatókkal helyettesítették. Két csoportszoba összevonásával tornaszobát alakítottak ki, a melegítőkonyha pedig szeparált megközelítéssel, megújult tálaló- és mosogatóhelyiséggel rendelkezik a jövőben. Az épületben korszerű kazánt, új szerelvényeket és tűzjelzőt, a helyiségekben korszerű LED-világítást szereltek fel.

A gyulavári óvodában egy 72,4 m2 alapterületű, a széltől és esőtől védett játszóudvar létesült, ahol a szabadtéri foglalkozásokat az átmeneti évszakokban is zavartalanul megtarthatják. A terület új, egységes burkolatot kapott, valamint egy akadálymentes rámpát is kialakítottak, amely biztosítja a mozgáskorlátozottak bejutását az épületbe.

A projektnek köszönhetően mindhárom óvodában korszerű, minden igénynek megfelelő, modern környezetben várják a gyerekeket.

 

További információ kérhető:

Molnár Csabától, a Gyulai Polgármesteri Hivatal mérnöki osztályának vezetőjétől (+36-66-526-870, molnar@gyula.hu)

 


 

2020. 07. 03., SAJTÓANYAG

ÁTADTÁK A FELÚJÍTOTT GALBÁCSKERTI ÓVODÁT

Ünnepélyesen átadták a felújított galbácskerti óvodát július 3-án. Az intézmény 150 millió forintból újult meg, az átadóünnepséget pedig korábban tartották volna, de a koronavírus-járvány miatt meg kellett változtatni az időpontot.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

 

Az ünnepség egy emléktábla leleplezésével kezdődött, amely Apor Vilmosnak, a galbácskerti óvoda megalapítójának állít emléket. A táblát Kovács Péter esperesplébános leplezte le és áldotta meg, majd az átadó az új épületrész tetőterében kialakított tornaszobában folytatódott.

A megjelenteket Gugolyáné Marosán Márta tagintézmény-vezető köszöntötte, majd elmondta, hogy 39 évvel ezelőtt kezdett el dolgozni a galbácskerti óvodában, de úgy emlékszik a pillanatra, mintha tegnap lett volna.

Mint mondta, az intézmény 1981-ig kétcsoportos óvodaként működött, akkor álltak át három csoportra, amely az emeleti termekben kapott helyet. Az első nagy átépítésre 1987-ben került sor, amikor az eredeti épülethez hozzáépítettek egy új épületrészt, ekkor már mindhárom csoportnak külön öltözője és mosdója volt.

A tagintézmény-vezető megemlékezett arról a pillanatról is, amikor hírt kaptak az óvodai mostani felújításáról. Az épületet végül 2019 márciusában hagyták el, ezután kezdődhetett el a felújítás.

 

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Gugolyáné Marosán Márta köszönetet mondott mindenkinek, aki valamilyen formában segítséget nyújtott számukra a költözködés, a gyerekek más óvodákba elhelyezése, a tervezés és az építkezés során.

A tagintézmény-vezető után Görgényi Ernő polgármester vette át a szót, aki kiemelte: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program – röviden TOP – pályázati kiíráson Gyula Város Önkormányzata eddig közel 4 milliárd forint támogatást nyert el, 23 pályázat által.

Mint mondta, amikor megjelenik egy hír, az önmagában nem mond sokat, az igazi értelmét akkor nyeri el, amikor egy olyan modern tornaszobába lép az ember, mint amilyenben az ünnepséget is tartották.

A városvezető szintén köszönetet mondott mindenki, aki valamilyen formában segített az intézmény felújításában, az óvoda dolgozóinak pedig megköszönte a türelmét is az elhúzódott munkálatok miatt, ugyanis – mint fogalmazott – senki sem gondolta, hogy az első közbeszerzési eljárásra nem érkezik érvényes ajánlat.

– Amikor átadunk egy ilyen elkészült beruházást, akkor elérünk egy olyan ponthoz, amikor a korábban érdektelen hír érthetővé és kézzelfoghatóvá válik – hangsúlyozta Görgényi Ernő, majd hozzátette, hogy reméli ugyanez a helyzet a megfogalmazott céllal is, miszerint minden gyulai gyermek számára megfelelő színvonalú, a fejlődést leginkább támogató oktatási-nevelési intézményt szeretnének biztosítani.

Aláhúzta: szeretnék, ha jó körülmények között nevelnék és oktatnák a gyermekeket a gyulai pedagógusok, hiszen ez nem csak a mindennapjaikra van hatással, hanem arra is, hogy mi válik számukra a normálissá.

A polgármester beszédében kiemelte: a galbácskerti óvoda egy elhasználódott épületből korszerű intézmény lett. Elkészült a tornaszoba, a gyermekek és a pedagógusok új öltözőket és mosdókat, megszépült csoportszobákat, korszerű tálaló- és mosogatóhelyiségeket használhatnak, mindezt a 4 millió forint értékű eszközbeszerzés tette teljessé.

Görgényi Ernő beszéde után az intézmény jelenlegi és korábbi óvodásai adtak műsort a vendégeknek.

 

 

Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)