Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - A GYULAI TANKERÜLETI KÖZPONT ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • 2018. április 18. 11:51
A GYULAI TANKERÜLETI KÖZPONT ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

A Széchenyi 2020 program keretében valósul meg a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00062 azonosítószámú, A Gyulai Tankerületi Központ Energetikai Fejlesztése című projekt. A beruházás során a tankerületi központ épülete energetikailag megújul, homlokzati és födémszigetelést kap, továbbá lecserélik a nyílászáróit, és korszerűsítik a fűtését.

 

 

 

 

Kedvezményezett neve: Gyula Város Önkormányzata

Projekt címe: A Gyulai Tankerületi Központ Energetikai Fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 77 710 529 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.07.31. 

Projektazonosító száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00062

Pályázat benyújtásának ideje: 2017.07.31.

Támogatási szerződés aláírása:  2018.05.04.

 

 

A projekt keretében a Gyulai Tankerületi Központ épületét újítják fel. A homlokzati falakat 683,88 négyzetméteren leszigetelik, és a födémszigetelést is megújítják 465,08 négyzetméteren. Emellett lecserélik a nyílászárókat, korszerűsítik a fűtést, napelemes rendszert telepítenek, és a tetőszerkezetet is megerősítik. Mozgáskorlátozott-mosdót és -feljárót is kialakítanak a beruházás során.

 


 

2019. 01. 11., SAJTÓANYAG 

ENERGETIKAILAG TELJESEN MEGÚJUL A GYULAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Napelemes rendszert telepítenek a Gyulai Tankerületi Központ épületébe, hogy ezzel is csökkentsék az intézmény üzemeltetési költségeit és a környezetszennyezést. A beruházás, amely a homlokzat, a tetőszerkezet és a nyílászárók korszerűsítésére, valamint az akadálymentesítésre is kiterjed, a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00062 azonosítószámú projekt Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. Ezzel párhuzamosan belső felújítás is történik az épületben.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere megkeresésünkre elmondta, a megújuló, alternatív energiák minél szélesebb körű használata Gyula város településfejlesztési stratégiai céljai között szerepel, így minden lehetőséget megragadnak arra, hogy az önkormányzati beruházásokban megjelenjen ez a törekvés. Ezzel nem csak az üzemeltetési költségeket csökkentik, de a környezetszennyező anyagok kibocsátását is.

A Gyulai Tankerületi Központ esetében az épület energetikailag teljesen meg fog újulni. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló TOP-projekt keretében ugyanis leszigetelik a homlokzati falakat, megújítják a födémszigetelést, átépítik a tetőszerkezetet, a régi nyílászárókat hőszigetelő ablakokra, ajtókra cserélik le, és a fűtést is korszerűsítik. A vissza nem térítendő támogatásból, amelynek mértéke megközelíti a 78 millió forintot, az ingatlanba napelemes rendszert telepítenek, valamint akadálymentesített mosdót és feljárót is kialakítanak, amely ma már alapvető elvárás.

A Gyulai Tankerületi Központ Fejlesztése projekt kivitelezője egy helyi vállalat, a gyulai DBD Bau Kft., tervezett befejezési időpontja 2019. június 3.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

A polgármester megemlítette, ahol lehetett, eddig is alkalmazták az alternatív fűtési lehetőségeket. Az Erkel-emlékházban és az Almásy-kastélyban például geotermikus energiát hasznosítanak, ami nem kis mértékben teszi olcsóbbá a két intézmény fenntartását. A tisztségviselő kiemelte, a Gyulai Közüzemi Kft. székházában, ahol a munkálatokat nemsokára teljesen lezárják, a Mogyoróssy János Városi Könyvtárban, ahol épphogy csak elkezdték, de a napelemeket már fel is helyezték a tetőre, és a Polgármesteri Hivatal épületében, amit szintén érint a korszerűsítés, egyaránt energiatakarékos megoldásokhoz folyamodtak. Mindhárom helyre hőviszanyerős szellőztetőket szereltek be.

Teleki-Szávai Krisztina tankerületi igazgató lapunknak kifejtette, nagyon örülnek az ingatlan külső infrastrukturális fejlesztésnek, amelynek eredményeként a tankerület mintegy 40 munkatársa a jövőben sokkal kellemesebb, jobb munkafeltételek között dolgozhat. Az intézményvezető aláhúzta, az önkormányzati beruházással párhuzamosan a Gyulai Tankerületi Központ az épület pince szintjének a felújítását végzi. Itt az eredeti funkcióknak megfelelően konferenciatermet, tárgyalót és kiszolgáló helyiségeket alakítanak ki.

A tankerületi igazgató fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a Gyulai Tankerületi Központ megalakulása óta működik az 1931-ben emelt art deco stílusú épületben, amelynek belső tereit, jellegzetes homlokzati kialakítását az ott dolgozók nagyon megszerették. Ezért is tettek és tesznek azért, hogy a korszerűsítési munkálatok során visszaadják a belsőépítészeti megoldások korhű, eredeti szépségét. A tankerület korábban önerőből végzett felújítást az ingatlan két szintjén, ügyelve arra, hogy a beavatkozás minden mozzanatánál megőrizzék az épület belső stílusjegyeit.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

 

 


 

 

2019. 07. 15., SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZŐDÖTT A GYULAI TANKERÜLETI KÖZPONT ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

Lezárultak a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00062 azonosítószámú, „A Gyulai Tankerületi Központ energetikai fejlesztése” című projekt munkálatai Gyulán. A beruházás a Széchenyi 2020 program keretében, 77,71 millió forint vissza nem térítendő, európai uniós támogatásból valósult meg.

Gyula Város Önkormányzata a TOP-3.2.1-16 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívás keretében részesült önerőt nem igénylő, vissza nem térítendő támogatásban, amelyből a Gyulai Tankerületi Központ épületének energetikai fejlesztését valósították meg.

A beruházás keretében az épület tetőszerkezetére napelemes rendszert telepítettek, ezzel csökkentve az intézmény üzemeltetési költségeit és a környezetszennyezést. A munkálatok eredményeként megújult az ingatlan tetőszerkezete, valamint a födém és a homlokzat szigetelése is megtörtént, mintegy 1.048 négyzetméternyi területen. Emellett a régi nyílászárókat új, hőszigetelő ablakokra és ajtókra cserélték, továbbá a fűtési rendszert is korszerűsítették. A beruházás keretében a mai kor elvárásainak megfelelően akadálymentesített feljárót és mosdót alakítottak ki az épületben. A fejlesztés révén az intézmény mintegy negyven munkatársa a jövőben jobb munkafeltételek között dolgozhat.

 

A projektről bővebb információt a www.gyulaihirlap.hu honlapon olvashatnak.

További információ kérhető Molnár Csabától, a Gyulai Polgármesteri Hivatal mérnöki osztályának vezetőjétől (+36-66-526-870, molnar@gyula.hu).

 

 


 

 

2019. 08. 23., SAJTÓANYAG

LEZÁRULT A GYULAI TANKERÜLETI KÖZPONT ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE CÍMŰ PROJEKT

Lezárultak a Gyulai Tankerületi Központ energetikai fejlesztése című projekt munkálatai. A beruházás a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg és összesen 77 millió forintba került, az ünnepélyes átadót pedig augusztus 23-án tartották meg. A munkálatok során felújították a homlokzati falakat és a födémet, kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a fűtést, valamint mozgáskorlátozott mosdót is kialakítottak. A beruházás a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 

TELEKI-SZÁVAI KRISZTINA

Fotó: Gyulai Hírlap 

– „Az a nemzet, amely nem képes tehetséges fiainak kifejlődését biztosítani és őket a nekik megfelelő helyre állítani, az a középszerűség kezén elsorvad." – kezdte köszöntőjét egy Klebelsberg Kuno idézettel Teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója. Mint mondta, a mi nemzetünk nem a középszerűség irányába halad: adottak a lehetőségek, a tehetséges fiatalok, a lelkes tanítók, tanárok és intézményvezetők.

Az igazgató hozzátette, hogy a tankerületi központnak otthont adó épületet, közel száz esztendővel ezelőtt a kultuszminiszterről elnevezett utcában építették fel, amelyet ma már Ady Endre utcának hívnak.

– 2016 nyarán már tudtuk, hogy az országban létrejövő tankerületi központok közül az egyik a gyulai lesz. Stabil pontot, biztos hátteret adott az épület, az akkor használt néhány iroda után pedig már az egész palotát birtokba vehettük.

Teleki-Szávai Krisztina megköszönte a segítséget és a támogatást Görgényi Ernő polgármesternek és Kónya István alpolgármesternek, Kovács József országgyűlési képviselőnek, a város vezetésének, valamint a kivitelezőknek és tervezőknek, hogy segítségükkel kívül és belül is megújulhatott a tankerülti központnak otthont adó épület.

 

GÖRGÉNYI ERNŐ

Fotó: Gyulai Hírlap 

– Városfejlesztési programunk stratégiai célkitűzése a köznevelési intézményrendszer korszerűsítése és fejlesztése – vette át a szót Görgényi Ernő. Mint mondta, amikor az iskolarendszer állami működtetésbe és fenntartásba került, akkor Békés megyében két tankerületet hoztak létre: a tervek szerint az egyiknek Békéscsabának kellett lennie, a másik központ helyszíne azonban viták tárgyát képezte.

Volt olyan gazdasági-politikai érdekkör, amelyen Orosházán szerette volna tudni a központot, a gyulaiak azonban nem engedtek, ragaszkodtak hozzá, hogy a másik központ a megye második legnagyobb városában, Gyulán legyen, amely végül így is lett.

– Ez nem csak presztízskérdés volt: a tankerületi központ jelentős munkáltató, közel negyvenen dolgoznak ebben az épületben.

A városvezető elmondta, hogy a központ székhelyét 1931-ben építették, ritkaságszámba menő art déco stílusban, amely egykor a királyi folyammérnöki hivatalnak adott otthont, az épület azonban korszerűsítésre szorult. Hangsúlyozta: először azonban azokat az épületeket akarták felújítani, amelyekben oktató-nevelő munka folyik, így az elmúlt másfél évben megújult a Dürer, a Bay, a „Lila” és az Implom iskola, valamint az Erkel Ferenc gimnázium kollégiuma is.

 

KOVÁCS JÓZSEF

Fotó: Gyulai Hírlap 

Görgényi Ernő kiemelte: az önkormányzat célja az is, hogy a város által megrendelt beruházásoknál lehetőséget adjanak a gyulai vállalkozásoknak. Mint mondta, a közbeszerzési eljárásokat – amelyek kivétel nélkül szabályosak voltak – rendkívül nagy hányadban nyerték helyi vállalkozások. Ez jó a városnak, hiszen a fürdővárosi cégek itt fizetnek adót és gyulai embereket foglalkoztatnak, a nyereségüket pedig helyben fektetik be, segítve ezzel a helyi gazdaság fejlődését.

A polgármester hozzátette: látja, hogy vannak olyan pártpolitikai csoportosulások, amelynek nem tetszik, hogy Gyulán érvényesülni tudnak a helyi vállalkozások, ez pedig sajnálatos, mert ez a város érdeke is.

Mint mondta, ezt már elődeink is tudták: a most felújított épületet a Gyula városa által adományozott telken építették fel, az adományozásnak pedig volt egy kikötése, miszerint az építkezésen csak gyulaiak dolgozhatnak.

– Amikor a köznevelési és közoktatás átszervezésre került a sor nemrégiben Magyarországon, az nem képezte vita tárgyát, hogy az új intézményrendszert Klebelsberg Kunóról kell elnevezni, hiszen ő az emblémája és jelképe országunk oktatásának – hangsúlyozta Kovács József.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Az országgyűlési képviselő felidézte, hogy a polgármesterrel együtt próbálták meggyőzni Palkovics László, akkori közoktatásért felelős államtitkárt arról, hogy Gyula legyen a másik központ a megyében Békéscsaba mellett, aki pedig egyetértett az elképzeléssel.

Hozzátette: az energetikai pályázatok megjelenésekor nem volt kérdéses, hogy a tankerülti központ épületét is fel kell újítani, amely ugyan gyönyörű, de a működtetés költségei nagyok lettek volna, így jókor jött a beruházás, amely jelentős megtakarítást jelent a fenntartónak, az önkormányzatnak.

A köszöntők után oklevelet adtak át az elvégzett munkáért Vörös Ferencnek, a DBD-Bau Kft. ügyvezetőjének és Ritecz László tervezőnek, valamint Görgényi ErnőnekKovács Józsefnek és Teleki-Szávai Krisztinának. Az átadót ünnepélyes szalagátvágás zárta.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               

Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)