Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - GYULA–VÁROSERDŐ ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE ÉS A TEMESVÁRI ÚTI KERÉKPÁRÚTSZAKASZ FELÚJÍTÁSA

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • 2017. július 01. 20:00
GYULA–VÁROSERDŐ ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE ÉS A TEMESVÁRI ÚTI KERÉKPÁRÚTSZAKASZ FELÚJÍTÁSA

A Széchenyi 2020 program keretében valósul meg a TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00019 azonosítószámú, Gyula–Városerdő összekötő kerékpárút építése – II. ütem, a Temesvári úti kerékpárútszakasz felújítása című projekt. A projekt keretében, 400 millió forintos támogatásból megépül a Gyulát Városerdővel összekötő 4,5 km-es kerékpárút, és megtörténik a meglévő Temesvári úti kerékpárút egy részének felújítása is.


Kedvezményezett neve: Gyula Város Önkormányzata

Projekt címe: Gyula–Városerdő összekötő kerékpárút építése – II. ütem, a Temesvári úti kerékpárútszakasz felújítása

Támogatás összege: 517 592 510 Ft 

Összköltség: 533 164 485 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00019

Pályázat benyújtásának ideje: 2016.03.31.

Támogatási szerződés aláírása: 2017.07. hó

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.12.16.

 

Projekt tartalmának bemutatása:

1. Megépül a Gyulát  Városerdővel összekötő 4,5 km-es kerékpárút, mely a Fehér-Köröstől a Furta–Gyula országos közúttal párhuzamosan halad a remetei vasúti átjáróig, majd eltávolodva a közúttól a Kisdelta tározó lokalizációs töltésén épül ki. A töltésen futó szakasza (2,5 km) vegyesforgalmi, közforgalmi gépjármű számára meg nem nyitott, 3 méter széles útként lesz használatos. A Fekete-Körös megközelítése előtt ismét visszatér a közút mellé, a közutat keresztezve annak keleti oldalán, majd a Fekete-Körös töltéslábánál haladva éri el Városerdőt. A közúttal párhuzamosan futó szakaszokat egyoldali, kétirányú kerékpárútként építik ki 2,25 méter szélességben.

2. Megtörténik a meglévő Temesvári úti kerékpárút egy részének felújítása (teljes átépítése) 768 m hosszban a Gyulavári híd és a Rulikovszki u. között. Az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút pályaszélessége 2,75 méter.

 


 

2017. 07. 03., SAJTÓANYAG

JÖVŐRE KIÉPÍTETT BICIKLIÚTON TEKERHETÜNK VÁROSERDŐ FELÉ

Új kerékpárútszakasszal bővül a város hálózata – tudtuk meg július 3-án, Görgényi Ernő polgármester, Alt Norbert alpolgármester, valamint Kiss Szabolcs, Mittag Mónika, Torma Béla és Kiss Tamásné képviselők helyszínbejárással egybekötött sajtótájékoztatóján.

Kiss Szabolcs, Mittag Mónika, Torma Béla, Kiss Tamásné, Görgényi Ernő és Alt Norbert. Fotó: Gyulai Hírlap – Tóth Péter

– Jó hírt szeretnénk közölni a gyulaiakkal – kezdte Görgényi Ernő. – Sokunknak régi vágy az, hogy egy kerékpárút vezessen Gyuláról Városerdőre. Sok lehetőséget kerestünk már az utóbbi években, hogy megvalósíthassuk ezt a beruházást, amely meglehetősen nagy összegű. Volt tavaly egy pályázati lehetőség, amelyen 400 millió forintot nyert az önkormányzat a kerékpárút megépítésére.

Mint megtudtuk, az út a Fehér-Körös hídjától fog indulni, majd Remeténél felkanyarodik az árvízvédelmi tározó gátjára. Onnan egészen a Fekete-Körösig megy, ahol az ott található tanyánál kanyarodik le a buszmegállóhoz, a túloldalon pedig folytatódik, egészen a városerdei üdülőkig. A polgármester hozzátette, hogy a pályázat tartalmazza a Temesvári úti kerékpárút felújítását is, amely a Paradicsomi ABC-től a gyulavári hídig tartó szakaszán fog megújulni.

Alt Norbert kifejtette, hogy a beruházás a következő év elején kezdődik el. Az elnyert támogatásból 350 millió forint jut a Városerdőig tartó, mintegy 4,5 kilométeres szakasz kivitelezésére.

– Ez a beruházás egy komoly kerékpárút-hálózat hiányát pótolja majd, amely nemcsak az itt lakóknak fog sokat jelenteni, hanem a Gyula környékét szerető, a térségben túrázóknak is nagy örömet fog okozni – fogalmazott az alpolgármester.

Jelenleg az engedélyes tervek elkészítése zajlik, amely 1–1,5 hónapot ölelhet fel. Ezt követően, az ősz folyamán kerül sor a közbeszerzési eljárás kiírására és a kivitelező kiválasztására, így vélhetően csak jövőre kezdődhetnek el – és fejeződhetnek be – a munkálatok.

A sajtótájékoztató végén a polgármester, az alpolgármester és a jelenlévő képviselők kerékpárral járták be a tervezett útszakasz egy részét.

 


 

2017. 07. 28., SAJTÓANYAG

BÖLCSŐDÉT, NAPKÖZI OTTHONT KORSZERŰSÍTENEK, MUNKANÉLKÜLIEKET KÉPEZNEK ÁT GYULÁN

Kiváló lobbinak és hibamentes munkának köszönhetően 2 milliárd 77 millió forintot nyert Gyula városa a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében kiírt pályázatokon. Az összeg felhasználásáról és a további fejlesztési elképzelésekről, lehetőségekről július 28-án, pénteken számolt be a sajtó képviselőinek Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere, Kovács József országgyűlési képviselő és Kónya István alpolgármester, a Békés megyei közgyűlés tagja.

Kónya István, Görgényi Ernő és Kovács József 

Az összeg több közoktatási, egészségügyi és szociális intézményt is érint. A Csemeteház és a Tipegő topogók bölcsőde korszerűsítésére Gyula városa 253 millió forintot nyert. A tételből a törökzugi bölcsőde komplett felújítása fog megtörténni, a gyulavári esetében pedig a játszóudvar rendbetétele.

A Zöldkereszt házi gyermekorvosi rendelők modernizálására és akadálymentesítésére 60 millió forintot fordíthatnak a keretből, a Károly Róbert utcai Szivárvány napközi otthon átalakítására és bővítésére 125 milliót.

A gyulai belvíz- és csapadékvíz-elvezető rendszer rehabilitálására, bővítésére 400 millió forintot költhetnek, ugyanannyit, mint a Gyulát Városerdővel összekötő kerékpárút megépítésére, valamint a Paradicsomi ABC és a gyulavári híd közti bicikliút korszerűsítésére.

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Szent László utcai irodaházának energetikai fejlesztését és teljes felújítását 161 millió forintból valósíthatják meg.

A munkanélküliség csökkentésére 300 millió forintot nyertek, konzorciumban a Békés Megyei Kormányhivatallal. A pályázat kidolgozásába azokat a helyi munkáltatókat is bevonták, akik tudják, milyen szakmák hiányoznak, milyen dolgozókra lenne szükségük. Az ő instrukcióik alapján és az ő részvételükkel, a kormányhivatal szakmai iránymutatásával olyan képzéseket indítanak majd munkanélküliek számára, amelyek segíteni fogják elhelyezkedésüket a munkaerőpiacon.

A Szeged-Csanád Egyházmegye fenntartásában Gyulán működő Boldog Apor Vilmos Óvoda fejlesztésére több mint 166 millió forint fog érkezni, közlekedésfejlesztésre, a Gyulavári és Dénesmajor közötti út legrosszabb, 1600 méteres szakaszának felújítására 212 millió forint jut.

A munkálatok még az ősszel megkezdődnek, mutatott rá Görgényi Ernő.

A siker kapcsán a polgármester aláhúzta, a pályázatok elnyerése érdekében folytatott küzdelem mindig csapatmunkát követel, közös erőfeszítést. A munkában, amelynek eredményeként Gyula városa is részt vehetett és nyerhetett a kiírásokon Kovács József országgyűlési képviselő és Kónya István megyei közgyűlési tag közreműködése rendkívül fontos és értékes volt.

– Elévülhetetlen érdemeik vannak abban, hogy Gyula városa eddig 2 milliárd 77 millió forint összegben részesült a TOP forrásaiból – fogalmazott a polgármester.

A TOP keretében két körben írtak ki pályázatokat. Az első 2015 végén, 2016 elején jelent meg, erre Gyula városa 2016 tavaszán nyújtott be dokumentációit. Ennek eredményeit ismertették a kiírók az elmúlt hetekben. Az újabb pályázatok idén februárban és márciusban jelentek meg. Gyula ezeken is részt vesz, de a napokban és augusztusban is benyújt tervekkel alátámasztott igénylést.

A polgármester elmondta, a pályázatok megfelelnek a város gazdasági célkitűzéseinek, hisz egyfelől intézmények, épületek modernizálását, energetikai korszerűsítését, ezáltal a város kiadásainak csökkentését eredményezik, másfelől gazdasági fejlesztési hatásuk is van. Összességükben a gyulai polgárok életminőségén javítanak majd.

Kovács József országgyűlés képviselő a TOP-pályázatok kezdeteit idézte fel. Kifejtette, Békés megye 60 milliárd forintot kapott arra, hogy az elmaradottabb térségeket felzárkóztassa. Két elhatárolás rögtön történt, mégpedig a két leghátrányosabb járás, a mezőkovácsházi és a sarkadi javára. Ezen túlmenően további két település részére is határoltak el összeget a keretből. Először egy pontozásos rendszert vezettek volna be, amely egyáltalán nem kedvezett a gyulaiaknak, hisz a szándék az volt, hogy kizárólag a hátrányos településeket fejlesszék. A képviselő ekkor a gyulai városvezetéssel együtt olyan érdekérvényesítést alkalmazott, amellyel bebizonyította, nem lehet jó az a megoldás, amelyik az ország egyik leglátogatottabb turisztikai célpontját kizárja a területfejlesztési operatív programból. A pontozásos rendszert végül sikerült megfordítaniuk.

– Jó úton járunk, a 60 milliárd forintnak látszatja lesz a gyulai fejlesztések vonatkozásában is. Számunkra persze az is fontos, hogy a környező településeken is valósuljanak meg olyan beruházások, amelyek Gyula idegenforgalmi vonzerejét is növeli. Mert aki idejön, nemcsak Gyulára kíváncsi, hanem Szabadkígyósra, Gesztre, Vésztőre, a Körösök vidékére is – hangsúlyozta Kovács József. Hozzáfűzte: a közel 3 milliárd forint elnyerése komoly előrelépés, nagy öröm és nagy siker, hisz induláskor Gyulának nulla forint jutott volna. Úgy vélte, a gyulai pályázatok rendkívül jók, korrektek, hibamentesek, nagyrészt ennek tulajdonítható a mostani eredmény.

Kónya István megyei képviselőként jelezte, a második körben is igen komoly esélyekkel szállnak ringbe. Az első körben meghirdetett keretösszegből 1 milliárd 828 millió forint maradvány keletkezett, ezt a TOP második körének pályázataira fogják fordítani. Arra törekednek, hogy az összes forrást Békés megyében használják fel, egyetlen egy se kerüljön vissza a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Program Hatóságához.

A második körben 21 milliárd 794 millió forintot hirdetettek meg a TOP keretében. A „gyulai ötök”, azaz Gyula, Békés, Gyomaendrőd, Szeghalom és Békéscsaba számára 7 milliárd 304 millió forint jelenti azt a rendelkezésre álló összeget, amelyet a második körben megpályáznak. A lehatárolt keret mellett a visszamaradt 1,8 milliárd forintból álló szabad keretre is igényt fognak tartani. Kónya István úgy vélte, ebből a tételből nagy eséllyel nyerhetnek meg 674 millió forintot önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére.

 

 


 

 

2018. 10. 18., SAJTÓANYAG

TÖBBLETFORRÁST BIZTOSÍTOTT KERÉKPÁRÚT-FEJLESZTÉSRE A GYULAI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

A kivitelezési költségek emelkedése miatt 79,7 millió forint többletforrást biztosított kerékpárút-fejlesztésre a gyulai képviselő-testület október 18-i ülésén.

A kivitelezési költségek emelkedése miatt 79,7 millió forint többletforrást biztosít az önkormányzat a városerdei kerékpárút építéséhez, valamint a Temesvári úti kerékpárút Rulikowszki utca és Fehér-Körös-híd közötti szakaszának felújításához. Az erről szóló határozati javaslatot egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület.

 

Molnár Csaba

Fotó: Gyulai Hírlap 

Molnár Csaba, a polgármesteri hivatal mérnöki osztályának vezetője az előterjesztés ismertetésekor elmondta: a gyulai képviselő-testület 2016-ban fogadott el határozatot arról, hogy pályázatot nyújt be a fejlesztésre. Felidézte: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásaiból legfeljebb 400 millió forintot lehetett elnyerni, ez azonban nem lett volna elég mindkét beruházásra, az önkormányzat ezért 57,8 millió forint önerőt különített el erre a célra.

Arról is beszámolt, hogy a városerdei kerékpárút építési engedélyének megszerzését nagyban nehezítette, hogy a nyomvonal magán-, állami és MÁV- tulajdonban álló területen, valamint egy árvízvédelmi töltésen is áthalad. Utóbbi miatt olyan kerékpárutat kellett tervezni, amelyet az árvízi védekezés során a tehergépjárművek is használhatnak.

Molnár Csaba ismertette: a nyílt közbeszerzési eljárást idén nyáron indították el, az önkormányzathoz három ajánlat érkezett. A szakember rámutatott: a speciális műszaki igények és a 2016 óta megnövekedett építőipari árak jelentősen megnövelték a kivitelezés költségét, ezért van szükség a 80 millió forintos pályázaton kívüli önerőre. Hozzátette: bíznak abban, hogy a kerékpárutak jövő őszre elkészülnek.

Alt Norbert (Fidesz) kifejtette: az Eminescu utca felújításának költségéből 45 millió forintot az önkormányzat által felvett fejlesztési hitel terhére számolnak el, az így fennmaradó összeget pedig átcsoportosítják a kerékpárút-fejlesztésre. A 80 millió forint másik részét, 34,6 millió forintot az idei költségvetés tartalékkeretéből biztosítják.  

 

 


 

 

2018. 12. 11., SAJTÓANYAG

ALÁÍRTÁK A VÁROSERDEI KERÉKPÁRÚT KIVITELEZÉSI MEGÁLLAPODÁSÁT

Aláírták a Gyula és Városerdő közé tervezett kerékpárút építéséről, illetve a Temesvári úti bicikliút felújításáról szóló kivitelezési megállapodást december 11-én. A szerződést Görgényi Ernő polgármester és Piskolty Tibor, a Futizo Kft. vezetője írták alá, amely előtt a polgármester összegezte az eddig megtett utat. A tereprendezési munkák már a jövő héten elkezdődnek.

A MEGÁLLAPODÁST PISKOLTY TIBOR ÉS GÖRGÉNYI ERNŐ ÍRTÁK ALÁ

Fotó: Gyulai Hírlap 

Görgényi Ernő elmondta, hogy a Gyulát és Városerdőt összekötő, közel 5 kilométeres kerékpárút építése és a Temesvári úti, 1,1 kilométeres kerékpárút – a Rulikowski utca és a Fehér-Körös hídja közötti szakasz – felújítása a város által elnyert, TOP-os pályázatból valósulnak meg.

A polgármester kiemelte, hogy a nyílt, tehát bárhonnan érkező vállalkozók által pályázható közbeszerzési eljárást a gyulai Futizo Kft. nyerte el, így ők végezhetik el a kivitelezést.

Hozzátette, hogy hosszú út vezetett odáig, hogy a mai napon alá tudják írni a kivitelezési megállapodást: a pályázat támogatási szerződését 2017 júliusában írták alá, amely után egy hosszadalmas és bonyolult munka következett, hiszen a kerékpárút megépítése több szereplő egyetértését és közreműködését kívánta.

– A kerékpárút vasúti síneket keresztez, tehát átmegy MÁV-területen, átmegy állami tulajdonban lévő úton, végighalad a Kisdelta árvízi szükségtározón – részletezte Görgényi Ernő és hozzátette, hogy a Fekete-Körös töltéséhez közel megy át az út másik oldalára, ahol magántulajdonú ingatlanokat keresztezett, így a tulajdonosokkal is meg kellett állapodni.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Megtudtuk, hogy a tervek még 2017-ben elkészültek, ezeket azonban véleményeztetni kellett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kerékpáros Koordinációs Főosztályával, akik átdolgozást kértek a tervekben. Az átdolgozást elvégezték, amely után két szakaszban kellett engedélyeztetni a kerékpárutat, ugyanis a vasúti átkelő és annak ötven méteres körzete külön kategóriába esett.

A városvezető elmondta, hogy az állammal is külön megállapodást kellett kötni, hiszen az ő tulajdonukban van az a töltés, valamint a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóssággal is egyeztetni kellett arról, hogy milyen műszaki megoldással lehet megépíteni a bicikliutat.

A KÖVIZIG is hozzájárulását adta a projekthez, de ekkor már 2018 júniusa volt. Együttműködést kellett kötni a MÁV Zrt.-vel is a vasút keresztezése miatt, erre idén júliusban került sor.

– Mire mindezeken a bürokratikus akadályokon átverekedtük magunkat, ezután indíthattuk el a nyílt közbeszerzési eljárást, amelyet a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztállyal kellett folyamatosan ellenőriztetni. A KFF kiadta a szabályossági tanúsítványt, amelynek megfelelően az önkormányzat közbeszerzési bizottsága eredményt tudott hirdetni – összegezte Görgényi Ernő.

A polgármester elmondta, hogy kivitelezés befejezésének határideje 2019. szeptember 30-a, de bíznak benne, hogy amennyiben az időjárás kedvező lesz, úgy hamarabb a végére érhetnek a munkálatoknak. Hozzátette, hogy a két kerékpárút 535 millió forintba fog kerülni, amely összegből 400 millió forint a pályázati támogatás és 135 millió forint az önerő.

Hangsúlyozta: a költségeket nagymértékben befolyásolta, hogy a töltésen olyan kerékpárutat kell építeni, amely árvízvédelmi helyzet esetén elbírja azokat a munkagépeket, amelyeknek ilyenkor közlekedni kell a töltésen, így az út erős alapot és erős betonszerkezetet kap.

Alt Norbert alpolgármester hozzátette, hogy Békés megyében komoly kerékpáros-úthálózat van, így a tervezett kerékpárút egy nagyobb rendszer része lesz. Görgényi Ernő elmondta azt is, hogy a jövő héten kezdődnek a tereprendezési munkák: először a városerdei szakaszon, a Temesvári úton ugyanis csak tavasszal kezdik el a rendezést, hiszen, ha most felbontják az utat, akkor kerékpárosoknak egész télen az úttesten kellene közlekedniük.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

A tájékoztató után Görgényi Ernő és Piskolty Tibor aláírták a kivitelezési megállapodást.

 

 


 

 

2018. 12. 14., SAJTÓKÖZLEMÉNY

MEGKEZDŐDÖTT A GYULA–VÁROSERDŐ ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE ÉS A TEMESVÁRI ÚTI KERÉKPÁRÚTSZAKASZ FELÚJÍTÁSA CÍMŰ PROJEKT KIVITELEZÉSE

A kivitelezői megállapodás aláírásával és a munkaterület átadásával megkezdődött a Gyula–Városerdő összekötő kerékpárút építése és a Temesvári úti kerékpárútszakasz felújítása című, TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00019 azonosítószámú projekt megvalósítása. A beruházás a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 400 millió forint európai uniós támogatásból, amelyhez 135 millió forint önerőt biztosít a gyulai önkormányzat.

Az összegből csaknem 4,5 kilométeres kerékpárút épül Gyula és Városerdő között, és megújul a Temesvári úti bicikliút Rulikowski utca és Fehér-Körös-híd közötti, 768 méteres szakasza.  

A Gyulát Városerdővel összekötő kerékpárút a Fehér-Köröstől a Furta–Gyula országos közúttal párhuzamosan halad a remetei vasúti átjáróig, majd eltávolodva a közúttól a Kisdelta tározó lokalizációs töltésén épül ki. A töltésen futó, két és fél kilométeres, a közforgalmi gépjárművek számára zárt szakasz három méter széles lesz. A kerékpárút a Fekete-Körös előtt ismét visszatér a közút mellé, és azt keresztezve a keleti oldalon, majd a folyó töltéslábánál haladva éri el Városerdőt. A közúttal párhuzamosan futó szakaszokat egyoldali, kétirányú bicikliútként építik ki 2,25 méter szélességben.

A Temesvári úti kerékpárút Rulikowski utca és gyulavári híd közötti, 768 méter hosszú szakaszát teljesen átépítik. Az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 2,75 méter pályaszélességben fut majd.

A beruházás várhatóan 2019. szeptember 30-án zárul.

 

További információ kérhető Molnár Csabától, a Gyulai Polgármesteri Hivatal mérnöki osztályának vezetőjétől (+36-66-526-870, molnar@gyula.hu).

 


 

 

2019. 02. 05., SAJTÓANYAG

MÁR BONTJÁK A TEMESVÁRI ÚTI KERÉKPÁRUTAT, AZ ÚJ SZAKASZ NYÁRRA KÉSZÜL EL

Megkezdődött a Temesvári úti kerékpárút felújítása a Rulikowski utca és a gyulavári híd közötti szakaszon – tájékoztatott Görgényi Ernő polgármester a Facebook-oldalán. A munkálatok ideje alatt a kerékpáros-forgalmat a Temesvári útra terelik.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Mint arról korábban beszámoltunk, a 768 méter hosszú szakaszt teljesen átépítik, az új, elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 2,75 méter pályaszélességben fut majd. A beruházás a Széchenyi 2020 program keretében csaknem 85 millió forintból valósul meg.

A kivitelezés a bontási munkálatokkal kezdődött a Rulikowski utcánál. A beruházás várhatóan július 9-ig fejeződik be, az időpont azonban csúszhat, ha a szolgáltatónak nem sikerül időben átépítenie a kerékpárút alatt húzódó telekommunikációs kábeleket.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

A városvezető felhívta a figyelmet arra, hogy a munkálatok ideje alatt a kerékpáros-forgalmat a Temesvári útra terelik. A becsatlakozó utcák kereszteződésében, a Rulikowski utcánál, az Erdősor utcánál és a Gallacz József utcánál táblákkal figyelmeztetik az autósokat a biciklisekre. Az érintett szakaszokon 30 km/óra a maximális megengedett sebesség.

 

 


 

 

2019. 03. 26., SAJTÓANYAG

MEGKEZDŐDÖTT A GYULÁT ÉS VÁROSERDŐT ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT KIVITELEZÉSE

Megkezdődtek a Gyula-Városerdő kerékpárút kivitelezési munkálatai – erről tartott sajtótájékoztatót Görgényi Ernő polgármester, valamint Alt Norbert és Kónya István alpolgármesterek március 26-án a helyszínen. A beruházás tervezett befejezési időpontja szeptember 30-a.

 

KÓNYA ISTVÁNGÖRGÉNYI ERNŐ ÉS ALT NORBERT

Fotó: Gyulai Hírlap 

Görgényi Ernő elmondta, hogy tavaly decemberben kötötték meg a kerékpárútra vonatkozó vállalkozói szerződést, így a munkálatok már akkor elkezdődtek: kiirtották a növényzetet, jelenleg a tereprendezés zajlik, a jövő héten pedig várhatóan elkezdődik a rézsű építés.

A városvezető kiemelte: a beruházáshoz számos engedélyt be kellett szerezni, illetve megállapodásokat kötni, hiszen a tervezett kerékpárút áthalad állami közúton, MÁV tulajdonában lévő területen, vasúti sínen, árvízvédelmi töltésen, illetve érint magántulajdonú ingatlant is.

A TOP-os forrásból megvalósuló beruházás összege 535 millió forint – ez tartalmazza a Temesvári úti kerékpárút rehabilitálását is –, amelyből 400 millió forint a pályázat által elnyert összeg és 135 millió forint az önerő.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

Alt Norbert hozzátette, hogy mindannyian nagyon várják, hogy elkészüljön a beruházás, amelynek időpontja a kivitelezési szerződés szerint szeptember 30-a, de bíznak benne, hogy hamarabb átadhatják a forgalomnak az utat.

 

 


 

 

2019. 04. 09., SAJTÓANYAG

LEASZFALTOZTÁK A TEMESVÁRI ÚTI KERÉKPÁRUTAT

Elkészült a Temesvári úti kerékpárút aszfaltozása – erről tartott sajtótájékoztatót Görgényi Ernő polgármester, valamint Kiss Tamásné és Szabó Károly képviselők április 9-én a helyszínen. A pályázati forrásból, közel 85 millió forintból megvalósuló beruházás már majdnem elkészült, csak a forgalomba helyezési eljárás van hátra.

 

KÓNYA ISTVÁNSZABÓ KÁROLYGÖRGÉNYI ERNŐ ÉS KISS TAMÁSNÉ

Fotó: Gyulai Hírlap 

Görgényi Ernő elmondta, hogy a pályázat által lehetőségük nyílt a Temesvári úti kerékpárút legrosszabb szakaszának, a Fehér-Körös hídjától a Paradicsomi ABC-ig tartó résznek a felújítására.

A 755 méteres szakasz pályateste elkészült, a kivitelező pedig az aszfaltozási munkálatokat is elvégezte, ráadásul hetekkel hamarabb, mint azt a szerződésbe foglalták. Az úttest szélesedett is: az eddigi 2 méter helyett már 2,75 méter, az út két oldalán süllyesztett szegéllyel.

A polgármester hangsúlyozta, hogy még hátravan a forgalomba helyezési eljárás, valamint hiányoznak a felfestések, a lámpatestek és a táblák, így a kerékpárosok még nem használhatják az utat.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap 

A szakaszon 28 beton kandelábert fognak elhelyezni, amelyek LED lámpatesteket szerelnek majd fel – részletezte Kiss Tamásné, majd kitért arra is, hogy az úttest bővítése is szükséges volt, hiszen amellett, hogy töredezett és balesetveszélyes volt, a kerékpárosok nem fértek el egymás mellett.

Szabó Károly kiemelte, hogy a kerékpárút nem a gyulavári körzet területén helyezkedik el, mégis a városrész lakói örülhetnek neki a legjobban, hiszen ők használják a legtöbbet.

Felidézte: a legutóbbi képviselő-testületi ülésen felvetette, hogy bíráljanak felül egy korábbi pályázatot, amellyel Gyulaváriba építhettek volna bicikliutat, de végül nem valósult meg, így arra kérte a grémiumot, hogy keressenek megoldást a problémára.

 

 


 

 

2019. 07. 29., SAJTÓANYAG

JAVÁBAN ZAJLANAK A VÁROSERDEI KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSI MUNKÁLATAI

Várhatóan szeptemberre készül el a négy és fél kilométeres útszakasz

 

ALT NORBERT

Fotó: Gyulai Hírlap 

A városerdei kerékpárút munkálatainak alakulásáról tartott sajtótájékoztatót Alt Norbert alpolgármester július 29-én. Elmondta: hamarosan elkészül az új szakasz, összesen 4 és fél kilométeren. 

A munkálatok decemberben kezdődtek előbb a növényzet, majd a terep rendezésével. A pályázati forrásból és önerőből megvalósuló projektről készült támogatói szerződést 2017 nyarán írták alá. 

– Javában zajlik a városerdei kerékpárút építése, egy szakasz betonozása már elkészült. A munka egyúttal a töltésen is zajlik, ahol csaknem 400 méter betonozásával készültek el. Az ezt követő szakaszon durván 600 méter zsaluzása zajlik – ismertette az alpolgármester, aki azt is kiemelte, hogy várhatóan szeptemberben le is zárul a teljes szakasz kiépítése.

Görgényi Ernő polgármester egy korábbi sajtótájékoztatón elmondta: az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon 400 millió forintot nyert el kerékpárút-fejlesztésre, amelyet a város további 135 millió forintos önerővel egészített ki.

 


 

2019. 12. 06., SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZŐDÖTT A GYULA–VÁROSERDŐ ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE ÉS A TEMESVÁRI ÚTI KERÉKPÁRÚTSZAKASZ FELÚJÍTÁSA CÍMŰ PROJEKT KIVITELEZÉSE

A műszaki átadással befejeződött a Gyula és Városerdő közé tervezett kerékpárút építése, illetve a Temesvári úti bicikliút, Rulikowszki utca és a Fehér-Körös-híd közötti szakaszának felújítása. A Gyula–Városerdő összekötő kerékpárút építése és a Temesvári úti kerékpárútszakasz felújítása című, TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00019 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 400 millió forint európai uniós támogatásból, amelyhez 135 millió forint önerőt biztosított a gyulai önkormányzat.

Az összegből csaknem 4,5 kilométeres kerékpárút épült Gyula és Városerdő között, és megújult a Temesvári úti bicikliút Rulikowski utca és Fehér-Körös-híd közötti, 768 méteres szakasza.  

A Gyulát Városerdővel összekötő kerékpárút a Fehér-Köröstől a Furta–Gyula országos közúttal párhuzamosan halad a remetei vasúti átjáróig, majd eltávolodva a közúttól a Kisdelta tározó lokalizációs töltésén épült ki. A töltésen futó, két és fél kilométeres, a közforgalmi gépjárművek számára zárt szakasz három méter széles lett. A kerékpárút a Fekete-Körös előtt ismét visszatér a közút mellé, és azt keresztezve a keleti oldalon, majd a folyó töltéslábánál haladva éri el Városerdőt. A közúttal párhuzamosan futó szakaszokat egyoldali, kétirányú bicikliútként építették ki 2 méter szélességben.

A Temesvári úti kerékpárút Rulikowski utca és gyulavári híd közötti, 768 méter hosszú szakaszát teljesen átépítették. Az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárutat 2,75 méter pályaszélességben használhatják majd.

 

A projektről bővebb információt a www.gyulaihirlap.hu honlapon olvashatnak.

További információ kérhető Molnár Csabától, a Gyulai Polgármesteri Hivatal mérnöki osztályának vezetőjétől (+36-66-526-870, molnar@gyula.hu).

 

 

Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)