Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - GYULA–VÁROSERDŐ ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE ÉS A TEMESVÁRI ÚTI KERÉKPÁRÚTSZAKASZ FELÚJÍTÁSA

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • 2017. július 01. 20:00
GYULA–VÁROSERDŐ ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE ÉS A TEMESVÁRI ÚTI KERÉKPÁRÚTSZAKASZ FELÚJÍTÁSA

A Széchenyi 2020 program keretében valósul meg a TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00019 azonosítószámú, Gyula–Városerdő összekötő kerékpárút építése – II. ütem, a Temesvári úti kerékpárútszakasz felújítása című projekt. A 400 millió forintos támogatásból megépül a Gyulát  Városerdővel összekötő 4,5 km-es kerékpárút, és megtörténik a meglévő Temesvári úti kerékpárút egy részének felújítása.

Kedvezményezett neve: Gyula Város Önkormányzata

Projekt címe: Gyula–Városerdő összekötő kerékpárút építése – II. ütem, a Temesvári úti kerékpárútszakasz felújítása

Támogatás összege: 400 000 000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. december. 31.

Projektazonosító száma: TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00019

Pályázat benyújtásának ideje: 2016.03.31.

Támogatási szerződés aláírása: 2017.07 hó

 

Projekt tartalmának bemutatása:

1. Megépül a Gyulát  Városerdővel összekötő 4,5 km-es kerékpárút, mely a Fehér-Köröstől a Furta–Gyula országos közúttal párhuzamosan halad a remetei vasúti átjáróig, majd eltávolodva a közúttól a Kisdelta tározó lokalizációs töltésén épül ki. A töltésen futó szakasza (2,5 km) vegyesforgalmi, közforgalmi gépjármű számára meg nem nyitott, 3 méter széles útként lesz használatos. A Fekete-Körös megközelítése előtt ismét visszatér a közút mellé, a közutat keresztezve annak keleti oldalán, majd a Fekete-Körös töltéslábánál haladva éri el Városerdőt. A közúttal párhuzamosan futó szakaszokat egyoldali, kétirányú kerékpárútként építik ki 2,25 méter szélességben.

2. Megtörténik a meglévő Temesvári úti kerékpárút egy részének felújítása (teljes átépítése) 768 m hosszban a Gyulavári híd és a Rulikovszki u. között. Az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút pályaszélessége 2,75 méter.

 


 

2017. 07. 03., SAJTÓANYAG

JÖVŐRE KIÉPÍTETT BICIKLIÚTON TEKERHETÜNK VÁROSERDŐ FELÉ

Új kerékpárútszakasszal bővül a város hálózata – tudtuk meg július 3-án, Görgényi Ernő polgármester, Alt Norbert alpolgármester, valamint Kiss Szabolcs, Mittag Mónika, Torma Béla és Kiss Tamásné képviselők helyszínbejárással egybekötött sajtótájékoztatóján.

Kiss Szabolcs, Mittag Mónika, Torma Béla, Kiss Tamásné, Görgényi Ernő és Alt Norbert. Fotó: Gyulai Hírlap – Tóth Péter

– Jó hírt szeretnénk közölni a gyulaiakkal – kezdte Görgényi Ernő. – Sokunknak régi vágy az, hogy egy kerékpárút vezessen Gyuláról Városerdőre. Sok lehetőséget kerestünk már az utóbbi években, hogy megvalósíthassuk ezt a beruházást, amely meglehetősen nagy összegű. Volt tavaly egy pályázati lehetőség, amelyen 400 millió forintot nyert az önkormányzat a kerékpárút megépítésére.

Mint megtudtuk, az út a Fehér-Körös hídjától fog indulni, majd Remeténél felkanyarodik az árvízvédelmi tározó gátjára. Onnan egészen a Fekete-Körösig megy, ahol az ott található tanyánál kanyarodik le a buszmegállóhoz, a túloldalon pedig folytatódik, egészen a városerdei üdülőkig. A polgármester hozzátette, hogy a pályázat tartalmazza a Temesvári úti kerékpárút felújítását is, amely a Paradicsomi ABC-től a gyulavári hídig tartó szakaszán fog megújulni.

Alt Norbert kifejtette, hogy a beruházás a következő év elején kezdődik el. Az elnyert támogatásból 350 millió forint jut a Városerdőig tartó, mintegy 4,5 kilométeres szakasz kivitelezésére.

– Ez a beruházás egy komoly kerékpárút-hálózat hiányát pótolja majd, amely nemcsak az itt lakóknak fog sokat jelenteni, hanem a Gyula környékét szerető, a térségben túrázóknak is nagy örömet fog okozni – fogalmazott az alpolgármester.

Jelenleg az engedélyes tervek elkészítése zajlik, amely 1–1,5 hónapot ölelhet fel. Ezt követően, az ősz folyamán kerül sor a közbeszerzési eljárás kiírására és a kivitelező kiválasztására, így vélhetően csak jövőre kezdődhetnek el – és fejeződhetnek be – a munkálatok.

A sajtótájékoztató végén a polgármester, az alpolgármester és a jelenlévő képviselők kerékpárral járták be a tervezett útszakasz egy részét.

 


 

2017. 07. 28., SAJTÓANYAG

BÖLCSŐDÉT, NAPKÖZI OTTHONT KORSZERŰSÍTENEK, MUNKANÉLKÜLIEKET KÉPEZNEK ÁT GYULÁN

Kiváló lobbinak és hibamentes munkának köszönhetően 2 milliárd 77 millió forintot nyert Gyula városa a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében kiírt pályázatokon. Az összeg felhasználásáról és a további fejlesztési elképzelésekről, lehetőségekről július 28-án, pénteken számolt be a sajtó képviselőinek Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere, Kovács József országgyűlési képviselő és Kónya István alpolgármester, a Békés megyei közgyűlés tagja.

Kónya István, Görgényi Ernő és Kovács József 

Az összeg több közoktatási, egészségügyi és szociális intézményt is érint. A Csemeteház és a Tipegő topogók bölcsőde korszerűsítésére Gyula városa 253 millió forintot nyert. A tételből a törökzugi bölcsőde komplett felújítása fog megtörténni, a gyulavári esetében pedig a játszóudvar rendbetétele.

A Zöldkereszt házi gyermekorvosi rendelők modernizálására és akadálymentesítésére 60 millió forintot fordíthatnak a keretből, a Károly Róbert utcai Szivárvány napközi otthon átalakítására és bővítésére 125 milliót.

A gyulai belvíz- és csapadékvíz-elvezető rendszer rehabilitálására, bővítésére 400 millió forintot költhetnek, ugyanannyit, mint a Gyulát Városerdővel összekötő kerékpárút megépítésére, valamint a Paradicsomi ABC és a gyulavári híd közti bicikliút korszerűsítésére.

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Szent László utcai irodaházának energetikai fejlesztését és teljes felújítását 161 millió forintból valósíthatják meg.

A munkanélküliség csökkentésére 300 millió forintot nyertek, konzorciumban a Békés Megyei Kormányhivatallal. A pályázat kidolgozásába azokat a helyi munkáltatókat is bevonták, akik tudják, milyen szakmák hiányoznak, milyen dolgozókra lenne szükségük. Az ő instrukcióik alapján és az ő részvételükkel, a kormányhivatal szakmai iránymutatásával olyan képzéseket indítanak majd munkanélküliek számára, amelyek segíteni fogják elhelyezkedésüket a munkaerőpiacon.

A Szeged-Csanád Egyházmegye fenntartásában Gyulán működő Boldog Apor Vilmos Óvoda fejlesztésére több mint 166 millió forint fog érkezni, közlekedésfejlesztésre, a Gyulavári és Dénesmajor közötti út legrosszabb, 1600 méteres szakaszának felújítására 212 millió forint jut.

A munkálatok még az ősszel megkezdődnek, mutatott rá Görgényi Ernő.

A siker kapcsán a polgármester aláhúzta, a pályázatok elnyerése érdekében folytatott küzdelem mindig csapatmunkát követel, közös erőfeszítést. A munkában, amelynek eredményeként Gyula városa is részt vehetett és nyerhetett a kiírásokon Kovács József országgyűlési képviselő és Kónya István megyei közgyűlési tag közreműködése rendkívül fontos és értékes volt.

– Elévülhetetlen érdemeik vannak abban, hogy Gyula városa eddig 2 milliárd 77 millió forint összegben részesült a TOP forrásaiból – fogalmazott a polgármester.

A TOP keretében két körben írtak ki pályázatokat. Az első 2015 végén, 2016 elején jelent meg, erre Gyula városa 2016 tavaszán nyújtott be dokumentációit. Ennek eredményeit ismertették a kiírók az elmúlt hetekben. Az újabb pályázatok idén februárban és márciusban jelentek meg. Gyula ezeken is részt vesz, de a napokban és augusztusban is benyújt tervekkel alátámasztott igénylést.

A polgármester elmondta, a pályázatok megfelelnek a város gazdasági célkitűzéseinek, hisz egyfelől intézmények, épületek modernizálását, energetikai korszerűsítését, ezáltal a város kiadásainak csökkentését eredményezik, másfelől gazdasági fejlesztési hatásuk is van. Összességükben a gyulai polgárok életminőségén javítanak majd.

Kovács József országgyűlés képviselő a TOP-pályázatok kezdeteit idézte fel. Kifejtette, Békés megye 60 milliárd forintot kapott arra, hogy az elmaradottabb térségeket felzárkóztassa. Két elhatárolás rögtön történt, mégpedig a két leghátrányosabb járás, a mezőkovácsházi és a sarkadi javára. Ezen túlmenően további két település részére is határoltak el összeget a keretből. Először egy pontozásos rendszert vezettek volna be, amely egyáltalán nem kedvezett a gyulaiaknak, hisz a szándék az volt, hogy kizárólag a hátrányos településeket fejlesszék. A képviselő ekkor a gyulai városvezetéssel együtt olyan érdekérvényesítést alkalmazott, amellyel bebizonyította, nem lehet jó az a megoldás, amelyik az ország egyik leglátogatottabb turisztikai célpontját kizárja a területfejlesztési operatív programból. A pontozásos rendszert végül sikerült megfordítaniuk.

– Jó úton járunk, a 60 milliárd forintnak látszatja lesz a gyulai fejlesztések vonatkozásában is. Számunkra persze az is fontos, hogy a környező településeken is valósuljanak meg olyan beruházások, amelyek Gyula idegenforgalmi vonzerejét is növeli. Mert aki idejön, nemcsak Gyulára kíváncsi, hanem Szabadkígyósra, Gesztre, Vésztőre, a Körösök vidékére is – hangsúlyozta Kovács József. Hozzáfűzte: a közel 3 milliárd forint elnyerése komoly előrelépés, nagy öröm és nagy siker, hisz induláskor Gyulának nulla forint jutott volna. Úgy vélte, a gyulai pályázatok rendkívül jók, korrektek, hibamentesek, nagyrészt ennek tulajdonítható a mostani eredmény.

Kónya István megyei képviselőként jelezte, a második körben is igen komoly esélyekkel szállnak ringbe. Az első körben meghirdetett keretösszegből 1 milliárd 828 millió forint maradvány keletkezett, ezt a TOP második körének pályázataira fogják fordítani. Arra törekednek, hogy az összes forrást Békés megyében használják fel, egyetlen egy se kerüljön vissza a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Program Hatóságához.

A második körben 21 milliárd 794 millió forintot hirdetettek meg a TOP keretében. A „gyulai ötök”, azaz Gyula, Békés, Gyomaendrőd, Szeghalom és Békéscsaba számára 7 milliárd 304 millió forint jelenti azt a rendelkezésre álló összeget, amelyet a második körben megpályáznak. A lehatárolt keret mellett a visszamaradt 1,8 milliárd forintból álló szabad keretre is igényt fognak tartani. Kónya István úgy vélte, ebből a tételből nagy eséllyel nyerhetnek meg 674 millió forintot önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére.

 

Összes cikk - lent (max 996px)
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)