Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Kiváló Polgár kitüntető címet kapott Czirok Sándor március 15-én

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • S. E.HÍREK • 2017. március 15. 17:50 • Frissítve: 2017. március 16. 09:27
Kiváló Polgár kitüntető címet kapott Czirok Sándor március 15-én
A nemzeti ünnep alkalmából önkormányzati kitüntetéseket adtak át Gyulán

Tizenegyen vehettek át önkormányzati kitüntetést Görgényi Ernő polgármestertől a gyulai városháza dísztermében tartott ünnepi képviselő-testületi ülésen. Március 15-e alkalmából elismerésben részesült Czirok Sándor intézményvezető, Mocsár-Pörjés József, a Gyulai Hírlap ügyvezetője, Orosz István nyugalmazott főorvos, Kissné Ábrahám Katalin nyugalmazott gyógyszerész, Tarnay Éva Klára nyugalmazott fogszakorvos, Szabóné Bohus Márta tagintézmény-vezető, a Japánkert Barátok Köre Egyesület, a Gyulahús Kft. kollektívája, Bihari Mária anyakönyvvezető, Hámori András, a közterület-felügyeleti csoport vezetője és Bordé István, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. építési csoportjának vezetője.

____Eredeti-_DSF7724k.jpg

A kitüntetettek és Görgényi ERnő polgármester

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba 

A fürdővárosi grémium Kiváló Polgár kitüntető címet adományozott Czirok Sándornak, a Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégium intézményvezetőjének az oktató-nevelő munka és az iskolaszervezés területén végzett elévülhetetlen érdemeiért, valamint aktív közéleti tevékenységéért.

A méltatásban elhangzott: Czirok Sándor feleségével, Gedeon Évával 25 évvel ezelőtt hozta létre a jelenleg 150 gyulainak munkát biztosító Göndöcs Benedek középiskolát, ahol az országban elsőként ének-zenét, néprajzot, etikát és egészségnevelést is tanítottak. Az általuk kidolgozott szakképzési módszerek az akkor készült új Nemzeti Alaptantervbe is bekerültek. Czirok Sándor több társadalmi szervezetnek is aktív tagja, emellett két éve a Gyulai Sportegyesület elnöki tisztségét is betölti.

 

____Eredeti-GYHRCSD_0008.JPG

czirok sándor és görgényi ernő

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

Czirok Sándor úgy fogalmazott: nagy megtiszteltetés számára az elismerés. Mint kifejtette, munkája során mindig arra törekedett, hogy a közösség javát szolgálja.

Gyula Városért kitüntetést vehetett át Mocsár-Pörjés József, a Gyulai Hírlap ügyvezetője egy évtizedes főszerkesztői tevékenységéért és a gyulai kulturális élet értékeinek magas színvonalú megjelenítéséért.

Mocsár-Pörjés József huszonhárom éve dolgozik a Gyulai Hírlapnál: 1993-ban külsős munkatársa, 1997-ben főállású újságírója, 1998-ban szerkesztője, 2000-ben főszerkesztő-helyettese, 2006-ban főszerkesztője lett a lapnak. 2003–2016 között szerkesztője, főszerkesztője volt a Gyulai Hírújságnak, 2009-ben megtervezte és létrehozta a Gyulai Hírlap online felületét, valamint elindította a Gyulai Hírlap-könyvsorozatot. Szakmai munkájával, kreatív ötleteivel hosszú évek óta hozzájárul ahhoz, hogy az 1956-ban alapított lap – a megváltozott olvasási, médiafogyasztói szokásokhoz igazodva, a technológiai kihívásoknak megfelelve – lépést tudjon tartani a korral és a piaci versenytársakkal. Az általa szerkesztett újság és annak kiadványai vidéki lapoktól szokatlan, magas grafikai színvonalon jelennek meg. A médiumban teret kapnak a helyi kulturális élet szereplői, és időről időre megjelennek a városban élő és a Gyuláról elszármazott szerzők művei, írásai – áll a méltatásban.

 

____Eredeti-GYHRCSD_0011.JPG

mocsár-pörjés józsef és görgényi ernő

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

Mocsár-Pörjés József az átadón kiemelte: Gyulának az ott élők adják a varázsát. Lapunk főszerkesztője köszönetet mondott Pénzes Ferencnek, Baranyó Gézának és Kósa Ferencnek.  

Gyula Város Egészségéért kitüntetésben részesült Orosz István nyugalmazott főorvos a gyulai kardiológiai rehabilitációs osztály kialakítása és elfogadtatása során végzett munkája elismeréseként.

A laudáció hangsúlyozza, Orosz István csaknem negyed évszázadon át tevékenykedett a kardiológiai rehabilitáció területén. 1992-től 2015-ig vezető főorvosa volt a szívizominfarktust túlélő, szívműtéten átesett betegek ellátására létrehozott osztálynak, ahol a felvilágosításra és a veszélyeztető tényezők kiküszöbölésére is nagy hangsúlyt fektettek. Orosz István nyugállományba vonulását követően is gyakorolja hivatását: kardiológiai rehabilitációs szakrendelést lát el, és kivizsgáló orvosként aktívan részt vesz a vérellátó állomás munkájában.

 

____Eredeti-GYHRCSD_0013.JPG

orosz istván és görgényi ernő

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

A kitüntetett aláhúzta: pályája során mindig szem előtt tartotta, hogy a betegek üdve a legfőbb érték. Mint mondta, tudatosítani kell az emberekben, hogy az egészség megőrzése a társadalom, az egyén felelőssége is.

Ugyancsak Gyula Város Egészségéért kitüntetéssel ismerték el Kissné Ábrahám Katalin nyugalmazott gyógyszerészt aktív szakmai és társadalmi munkásságáért, valamint a gyulai gyógyszerésztörténeti kutatások eredményeinek közzétételéért.

Kissné Ábrahám Katalin 1996 óta üzemelteti az Aranykereszt Gyógyszertárat társaságuk tagjaival. Munkatársait számos szakmai versenyre, pályázatra készítette fel, ezzel a lakosság hatékony gyógyszerellátását is segítette. Gyógyszerésztörténeti kutatással 1972 óta foglalkozik. A gyógyszertári hálózat kialakulása és fejlődése Békés megyében (1770–1950) című könyve a Békés Megyei Levéltár gondozásában, a gyulai gyógyszertárak történetét feldolgozó kötete pedig saját kiadásban jelent meg.

 

____Eredeti-GYHRCSD_0016.JPG

Kissné Ábrahám Katalin és görgényi ernő

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

Szintén Gyula Város Egészségéért kitüntetést vehetett át Tarnay Éva Klára nyugalmazott fogszakorvos, iskolafogász a gyulaiak egészségmegőrzése érdekében magas hivatástudattal végzett kiemelkedő közszolgálatáért.

Tarnay Éva Klára 2004. szeptember 1-jétől 2015. december 31-ig dolgozott iskolafogászként Gyula Város Egészségügyi Alapellátási Intézményénél. Nyugállományba vonulása óta, 2016-tól egyéni vállalkozóként praktizál.

 

____Eredeti-GYHRCSD_0018.JPG

Tarnay Éva Klára és görgényi ernő

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

A szakember úgy fogalmazott: továbbra is a betegeket szolgálja.

Gyula Város Oktatásáért kitüntetésben részesült Szabóné Bohus Márta, a Bay Zoltán általános iskola tagintézmény-vezetője több évtizedes, magas színvonalú pedagógiai tevékenységéért és kiemelkedő vezetői munkásságáért.

Szabóné Bohus Márta 1998 óta dolgozik a Bay Zoltán általános iskolában, és hat éve tölti be az intézmény igazgatói posztját. Munkája során arra törekedett, hogy tisztelje diákjaiban az embert, partnerként kezelje a szülőt, szilárd, biztos ismereteket nyújtson a tanulóknak, felkeltse az igényt a további ismeretszerzésre. Kedves, nyílt, őszinte egyéniségével formálta a közösséget, gondozta a tehetségeket, fejlesztette képességeiket, támaszt nyújtott a tanulási és egyéb nehézségekkel küzdő gyermekeknek – emeli ki a laudáció.

 

____Eredeti-GYHRCSD_0022.JPG

Szabóné Bohus Márta és görgényi ernő

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

A kitüntetett hangsúlyozta: az iskolavezetés nem egyszemélyes feladat. Mint kifejtette, továbbra is olyan hittel és elkötelezettséggel dolgozik majd, mint eddig.  

Gyula Városért kitüntetésben részesült a Japánkert Barátok Köre Egyesület a gyulai városkép és kulturális élet színesebbé tételéért és a fürdőváros közösségért végzett önzetlen munkájáért. Az elismerést Bartóki László elnök, Zsarnóczay Lajosné és Nagy László alelnökök vették át.

A 2008-ban alapított szervezet jelenleg 32 tagot számlál, de városszépítő akcióiba ennél jóval többen kapcsolódnak be. Az egyesület ismeretterjesztő előadásokat, tematikus kirándulásokat szervez, és felkarolta a gyulai Szentháromság temető elhanyagolt, gondozatlan sírjainak rendbetételét. Tagjai 2010 óta minden évben elkészítik a város 11 méteres adventi koszorúját, és kezdeményezésükre a helyi közösségek 2014 óta húsvéti installációkkal díszítik a város köztereit.

 

____Eredeti-GYHRCSD_0025.JPG

nagy lászló, bartóki lászló, Zsarnóczay Lajosné és görgényi ernő

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

Bartóki László kifejtette: bár egyesületük heterogén társaság, a közös célért egy emberként dolgoznak.

Szintén Gyula Városért kitüntetéssel ismerték el a Gyulahús Kft. kollektíváját az elmúlt évek során végzett fáradhatatlan és áldozatos munkájáért, valamint kiemelkedő eredményeiért. A díszoklevelet Daka Zsolt ügyvezető vette át.

A méltatás aláhúzza: a dolgozók lelkiismeretes munkája révén a 2013-ban létrehozott, több szakmai díjjal is elismert önkormányzati cég a helyi közösség és a tulajdonos elvárásainak, valamint a piac által diktált kihívásoknak is kimagaslóan megfelel.

 

____Eredeti-GYHRCSD_0028.JPG

daka zsolt és GÖRGÉNYI ERNŐ

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

Az ügyvezető kiemelte: a társaság négy eredményes gazdasági évet tudhat maga mögött. Daka Zsolt köszönetet mondott a fogyasztóknak, akik – mint mondta – bizalmat szavaztak a gyulai termékeknek, és azok megvásárlásával hozzájárultak a cég sikereihez. „Ez az elismerés is megerősít bennünket abban, hogy folytatnunk kell a megkezdett munkát annak érdekében, hogy a gyulai húsipart ismét a régi fényébe emeljük” – tette hozzá.

Gyula Város Szolgálatáért kitüntetést kapott Bihari Mária anyakönyvvezető a település iránti szeretettel és magas szakmai tudással végzett közszolgálatáért, pontos, lelkiismeretes munkájáért.

Bihari Mária 2000-től 2007-ig okmányirodai ügyintéző volt, 2008-tól pedig anyakönyvvezetőként dolgozik a gyulai polgármesteri hivatalban. 2014-ben kimagasló munkájáért jegyzői dicséretben részesült.

 

____Eredeti-GYHRCSD_0031.JPG

bihari mária és görgényi ernő

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

A kitüntetett Kondé Lajos plébánost idézve úgy fogalmazott: „az ember nem azért dolgozik, hogy díjat kapjon, hanem hogy megfeleljen a lelkiismeretének és a közösségének, de nagyon jólesik”.

Ugyancsak Gyula Város Szolgálatáért kitüntetést vehetett át Hámori András, a közterület-felügyeleti csoport vezetője kiemelkedő kötelességtudattal, a lakosság iránti nagyfokú empátiával és jogszabálykövető magatartással végzett szakmai tevékenységéért. 

Hámori András 2000 óta vezeti a polgármesteri hivatal közterület-felügyeleti csoportját. A laudáció hangsúlyozza: munkáját a segítőkészség és a precizitás jellemzi, az általa irányított csoport jó kapcsolatot alakított ki a társszervekkel. Kimagasló teljesítményéért 2016-ban jegyzői elismerésben részesült.

 

____Eredeti-GYHRCSD_0034.JPG

hámori andrás és GÖRGÉNYI ERNŐ

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

Hámori András különleges alkalomnak nevezte az átadót, majd köszönetet mondott kollégáinak. Mint mondta, a következetes munkának mindig eredménye van.

Szintén Gyula Város Szolgálatáért kitüntetésben részesült Bordé István, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. építési csoportjának vezetője a település tulajdonában lévő ingatlanok gondos kezeléséért, Gyula város élhetőbbé tételéért és hivatása iránti elkötelezettségéért.

 

____Eredeti-GYHRCSD_0037.JPG

bordé istván és GÖRGÉNYI ERNŐ

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

A méltatásban elhangzott: Bordé István tevékeny részt vállal az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fenntartásával kapcsolatos ügyek intézésében, a parlagfű-mentesítési program lebonyolításában és a Virágos Magyarországért program logisztikai hátterének biztosításában.

A kitüntetett hangsúlyozta: elismerése az irányítása alatt dolgozó közfoglalkoztatottaknak is szól.

A nemzeti ünnephez kapcsolódó programok sorát az Erkel Ferenc Társaság 28. történelmi hangversenye zárta. 

Összes cikk - lent (max 996px)
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)