Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - „A családfa a legszebb ajándék, ami átadható az utódoknak”

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • G. K. E. • MAGAZIN • 2019. március 01. 11:35
„A családfa a legszebb ajándék, ami átadható az utódoknak”
Daróczyné Leiszt Emma levéltárossal beszélgettünk a családfakutatás lépéseiről

Húsz-huszonöt éves csapatmunka eredménye az az elismerés, amelyet a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára a Magyar Családtörténet-kutató Egyesülettől vehetett át idén, mondta lapunknak Daróczyné Leiszt Emma, akit az Év kutatóhelye díj kapcsán szólaltattunk meg. A levéltáros a családfakutatás legfontosabb lépéseiről, a benne rejlő lehetőségekről beszélt lapunknak.

Daróczyné Leiszt Emma a tavalyi Múzeumok Éjszakáján 

Fotó: Gyulai Hírlap – Gurzó K. Enikő

– A családfa a legszebb ajándék, ami átadható az utódoknak: megmutatja, honnan származunk, és azt is, hová térhetünk haza, így egyfajta biztonságérzetet nyújt. Ha pedig azt nézzük, hogy a család szerepe mára felértékelődött, úgy is fogalmazhatnánk, a családfakutatás egyre inkább előtérbe kerül – mondta lapunknak Daróczyné Leiszt Emma.

A Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltárának munkatársától megtudtuk, ez arra alapozva állítható, hogy a hozzájuk fordulók 40–50 százalékának a családfakutatás a témája. Ennek részben az is oka, hogy nagyon sokan elköltöznek arról a településről, ahol a felmenőik, a gyermekeik vagy saját maguk megszülettek, mutatott rá a szakember.

Megkeresésünkre kifejtette azt is, hogy aki betér a levéltárba, annak elsősorban arra a kérdésre kell választ adnia, ismeri-e szülei, nagyszülei, dédszülei születési, házassági, elhalálozási időpontját, helyét, vallási, felekezeti hovatartozását. Amennyiben nem, odahaza kellene elsősorban körülnéznie, összegyűjtenie a legfontosabb információkat. Mivel a legtöbben telefonon tájékozódnak és jelentkeznek be a levéltárba, már a valódi kutatás megkezdése előtt megtudhatják, melyek a tervezett adatgyűjtés kiindulópontjai, hangsúlyozta Daróczyné Leiszt Emma.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Gurzó K. Enikő

Második lépésben a következő lehetőségeket ajánlják fel számukra a levéltárosok. Azok, akik idegenkednek a számítógépes mikrofilm-leolvasótól, az archívum felekezeti anyakönyvi másodpéldányait kérhetik ki a kutatóteremben. A papír alapú anyagok 1828–1895 között keletkeztek, és a jelenlegi Békés megye településeiről kerültek be a levéltárba. Az ezeknél régebbi anyagok, amelyeknek első példányai az egyházak tulajdonában vannak, és hozzávetőleg 1715-ig mennek vissza, digitálisan tanulmányozhatók. A kötetekről 1958-ban készített mikrofilmes másolatokat a mormon egyház, majd átadta ezek egyik példányát az országos levéltárnak. Mivel a Békés megyei archívum rácsatlakozott a központi adatbázisra, amit a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára működtet, a kutatószobából elérhető ez a változat.

Az állami anyakönyvvezetést 1895-ben vezették be, hallhattuk Daróczyné Leiszt Emmától. Az adatvédelmi előírások miatt azonban egyre szigorúbb ezek kutatása. A halotti anyakönyvekbe például csak 1980-ig van betekintésünk, mivel 1980 után már nem készültek másodpéldányok. Az első példányok az anyakönyvi hivatalokban találhatók. A házassági anyakönyvekkel sem jobb a helyzet, hisz csak 1932-ig hozzáférhetők, míg a születési anyakönyvek egyáltalán nem lapozhatók fel. Ez azzal magyarázható, hogy számos olyan utólagos bejegyzést tartalmaznak, amelyek örökösödésre, örökbefogadásra, névváltoztatásokra vagy egyéb kényes, szenzitív adatokra vonatkoznak.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Gurzó K. Enikő

Nem kell azonban elkeseredniük az érdeklődőknek, hangsúlyozta a levéltáros. A Familysearch.org oldalon ugyanis 1915-ig a születési anyakönyvek is megtalálhatók, az 1915. év utáni időszakkal kapcsolatban pedig az anyakönyvi hivatalok adhatnak ki információkat. A korlátozás alól kivételt képeznek azok, akik tudományos munkát végeznek, és ezt igazolni is tudják, illetve azon személyek, akik valamelyik családtagjukról szeretnének egy-egy adatot kikérni. Ők az MNL Békés Megyei Levéltár honlapjának Kutatószolgálat menüpontjában találják meg azt a formanyomtatványt, amelynek kitöltésével nyilatkozhatnak a rokoni kapcsolatról, és arról, hogy az illető hozzájárul az adatok kiadásához. Ehhez két tanú aláírása is szükséges.

A levéltárosok a régi szövegek kiolvasásában, és az igen gyakran alkalmazott rövidítések feloldásában is segítséget nyújthatnak. Emellett családtörténeti kiadványokat, kiegészítő forrásokat is figyelmébe ajánlanak a kutatónak, főként abban az esetben, amikor fel szeretné öltöztetni saját családfáját. Ilyen esetben az iparlajstromok, a mesterlevelek, az adóösszeírások és az osztálynaplók is a rendelkezésére állnak. A betelepülőkre vonatkozóan fontos lehet például Ember Győző munkája, amely az 1715–30 közti évek adózóit veszi számba. Békés megyében egyébként több ilyen adóösszeírás is fennmaradt a 18. századból. Sikerrel forgatható továbbá a Békés vármegyei közgyűlési jegyzőkönyv is, amelyben 1715-től követhető nyomon a megye története és a tisztségviselők névsora, valamint a megyébe betelepült nemesek adatai. 

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Gurzó K. Enikő

A levéltár munkatársai is egyre több olyan könyvet írnak, amelyek a családfakutatással összefüggésbe hozhatók. Ezek egyike Bódán Zsolt Polgári élet, polgári mentalitás című kötete, amelynek bemutatója a közeljövőben lesz, a másik Erdész Ádám A Kner család és más történetek című munkája.

Daróczyné Leiszt Emma szükségesnek tartotta megjegyezni, hogy igen sok iskolás csoport látogatja a gyulai székhelyű archívumot. Ezt azért érdemes kiemelni, hangoztatta, mert csak jó származhat abból, ha a gyermekek már egészen fiatalon felismerik, mekkora értéket képvisel a család, és mindaz, ami a felmenőktől reánk maradt. Legyenek ezek történetek, könyvek, okmányok, fényképek, vagy olyan tárgyak, amelyek emlékeket közvetítenek, nemzedékeket kötnek össze.

Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)