Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Perlaki Attila Kiváló Polgár, dr. Kiss-Rigó László Gyula Város Díszpolgára címet kapott

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • G. K. E. • HÍREK • 2018. március 15. 19:15
Perlaki Attila Kiváló Polgár, dr. Kiss-Rigó László Gyula Város Díszpolgára címet kapott
Tizenkét önkormányzati kitüntetést adtak át március 15-én Gyulán

Ünnepi képviselő-testületi ülésen vehették át önkormányzati kitüntetéseiket városunk kiválóságai Görgényi Ernő polgármestertől a gyulai városháza dísztermében. Március 15-e alkalmából elismerésben részesült dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök, Hegedűs István református lelkész, dr. Párducz László főorvos, Szabó Istvánné nyugalmazott klubvezető, a Békés Megyei Göndöcs Benedek Méhész Egyesület, dr. Zlehovszky Kornélia címzetes főorvos, Nagyné Kotroczó Andrea gimnáziumi tanár, Perlaki Attila karvezető, Sós Judit Mariann hivatali osztályvezető, Nagy Éva Marianna könyvtáros, Tóthné Katona Éva gondnoksági ügyintéző és dr. Sipos Péter címzetes egyetemi docens.

A kitüntetettek és Görgényi Ernő polgármester

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba 

Görgényi Ernő polgármester a március 15-i ünnepi testületi ülésen elhangzott köszöntőjében kijelentette, Gyula városa egyike azon magyar településeknek, amelyek kezdettől fogva a legelkötelezettebbek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eszméi iránt. Ennek kapcsán utalt arra, hogy az első díszpolgári címet Kossuth Lajos, a másodikat Erkel Ferenc kapta meg, ami már önmagában sokatmondó. Így fogalmazott: azzal, hogy az önkormányzat a legrangosabb városi elismeréseket épp március 15-én adja át, a hősök iránti tiszteletét is kifejezi. A polgármester ezt követően átnyújtotta a díjakat.

Elsőként a Gyula Város Díszpolgára cím kitüntetettjének, dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspöknek gratulált, aki a gyulai köznevelésben és a felsőfokú oktatásban, az oktatási intézményrendszer fenntartásában és fejlesztésében betöltött szerepéért, valamint az európai színvonalú gyulai labdarúgó akadémia létrehozásában vállalt feladataiért részesült elismerésben.

Dr. Kiss-Rigó László az átadón kifejtette: a megtisztelő kitüntetés számára felszólítás újabb felelősség- és kötelezettségvállalásra.

 

görgényi ernő

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

A Kiváló Polgár kitüntetést ebben az évben Perlaki Attila karvezető, az Erkel Ferenc gimnázium ének-zene szakos tanára vehette át közösségépítő tevékenységéért, az oktató-nevelő munka terén kifejtett példaértékű és elévülhetetlen érdemeiért.

Pályafutása során Perlaki Attila számos elismerésben részesült már. 2006-ban a prágai nemzetközi kórusfesztiválon az általa vezényelt Erkel Ferenc Vegyeskar második helyezést ért el, 2011-ben Polgármesteri Dicsérő Oklevelet kapott, 2013-ban Miniszteri Elismerő Oklevelet, majd Békés Megyéért Díjban is részesült. 2014-ben Balassi-emlékéremnek lett a tulajdonosa. A felnőtt gyulai amatőr kórust 14 éve heti két alkalommal tanítja, emellett a kísérőzenekarban hangszerelést is végez.

Köszönetképpen a kitüntetett aláhúzta: a díj arra kötelezi, hogy az eddigieknél még nagyon  odaadással és szeretettel végezze munkáját.

A Gyula Városért kitüntetést az önkormányzat képviselő-testülete Hegedűs István református lelkésznek a gyulavári gyülekezet, az idősek és az elesettek több évtizedes lelkiismeretes szolgálatáért, dr. Párducz László osztályvezető főorvosnak a betegek kiemelkedő ellátásáért és sokrétű közéleti szerepvállalásáért, Szabó Istvánné (Baksa Terézia) nyugdíjas klubvezetőnek az idősek és a hajléktalanok érdekében végzett áldozatos, önzetlen munkájáért, és a Békés Megyei Göndöcs Benedek Méhész Egyesületnek a közérdeket szolgáló, Gyula város hírnevét öregbítő tevékenységének elismeréseként ítélte oda.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

Az ünnepségen elhangzottak szerint Hegedűs István immár 23 éve szolgál Gyulaváriban, ahol a gyülekezeten kívül is tart istentiszteleteket és hittanórákat. Közreműködésének köszönhetően korszerűsödött a helyi templomépület, amelynek az orgonája is megújult. Hegedűs István a gyulavári közösség életében is aktívan részt vesz, különösképpen Bay Zoltán emlékének megőrzésében, ápolásában, sírhelyének gondozásában.

A díj átvételekor a lelkész három szóban foglalta össze örömét és háláját: dicsőség Istennek mindenért!

Dr. Párducz László, a Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórháza szülészet-nőgyógyászat osztályának vezető főorvosa, a Gál Ferenc Főiskola oktatója. Emellett a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság elnöke, a Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság alelnöke, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottsága Orvostudományi Szakbizottság Reprodukciós Egészségvédelmi Munkabizottságának titkára, a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetőségének tagja és a Békés Megyei Szervezet elnöke. 2010 és 2014 között a helyi önkormányzat képviselő-testületének humán- és társadalompolitikai bizottságában is elnöki tisztséget töltött be. 2014 óta az Egészséges Városért Közalapítvány Kuratóriumának tagja, illetve helyi koordinátora az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetségének. 2013-ban Tauffer Vilmos-díjban részesült, 2016. március 15-én pedig Batthyány-Strattmann László-díjat kapott. A Család- és Nővédelmi Tudományos Társaságtól emlékérmet vehetett át. Évente több rangos tudományos tanácskozást szervez Gyulán, amelyre külföldről is érkeznek előadók, hallgatók.

A főorvos kifejtette: az összetartozás ihletének napján édesanyja tanítása jutott eszébe, aki arra okította, hogy az, amit magunknak teszünk, halálunkkal elvész, ám az, amit másokért, akár túl is élhet bennünket. Életét ezen szempontok szerint igyekezett alakítani. 

Szabó Istvánné munkásságát az 1-es számú, ma már Csemeteháznak nevezett bölcsődében kezdte kisgyermekgondozóként, a 7-es számú nyugdíjas klub vezetője 1989-ben lett. A kollektívától 2012-ben búcsúzott el. Számára azonban a mai napig elsődleges, hogy segítséget nyújtson az időseknek, a fogyatékkal élőknek és a megváltozott munkaképességűeknek önálló életvitelük fenntartásában. A klubban kiemelt figyelemmel kísérte az alapvető higiéniai szükségletek kielégítését és az étkeztetést, hisz amíg nem nyitották meg a hajléktalanszállót, ide jártak be a rászorulók.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

A nyugdíjas klubvezető rámutatott: segíts másokon, és Isten is megsegít. Ő maga mindig ezt tartotta szem előtt. 

A Békés Megyei Göndöcs Benedek Méhész Egyesület 2010-ben alakult meg a megye méhészeinek egyesítése, érdekvédelme és képviselete céljából. Az egyesületen belül működő Méz Lovagrend létrejötte óta népszerűsíti a környezetvédelmet, széles körben hirdeti a méhészet nélkülözhetetlen szerepét az ökológiai egyensúly fenntartásában. Az első Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztivált 2007-ben szervezték meg. Az esemény mára a magyar méhésztársadalom meghatározó rendezvényévé avanzsált.

A kitüntetéssel járó díszoklevelet Haász Ferenc elnök vette át. Kiemelte: a továbbiakban is azon lesznek, hogy méltók legyenek névadójukhoz.

A Gyula Város Egészségéért kitüntetést dr. Zlehovszky Kornélia háziorvos, címzetes főorvos részére a gyermekek gyógyítása érdekében kiemelkedő hivatástudattal végzett közel fél évszázados közszolgálatáért nyújtották át. A méltatásban elhangzott: munkája során nemcsak a szakmai feladatoknak felel meg maximálisan, hanem a betegek érzelmi világával is törődik. Hivatástudata és humanizmusa teszi őt igazán népszerűvé.

A főorvos asszony hangsúlyozta: az egyetlen éltető erő az ember- és a gyermekszeretet. Azt kívánta, hogy Magyarországon minél több gyermek szülessen az elkövetkező években. 

Nagyné Kotroczó Andrea, az Erkel Ferenc gimnázium kémia-fizika szakos tanára környezettudatos, lelkiismeretes oktató-nevelő munkájával, példaértékű sportteljesítményével érdemelte ki a Gyula Város Oktatásáért kitüntetést.

A pedagógus napi szinten fut, rendszeresen indul a hazai atlétikai vetélkedőkön, utcai futóversenyeken. Miután 2005-ben Budapesten országos fedett bajnoki címet szerzett 3 ezer méteren, meghívást kapott az udinei Alpok–Adria nemzetközi megmérettetésre, amelyen ezüstérmet nyert. 2011-ben a Lignano Sabbiadoróban megrendezett European Masters Games versenyen 10 ezer méteren lett ezüstérmes. 2017-ben részt vett a 9. World Masters Games szenior olimpián, ahol szintén kiváló eredményeket ért el.

Nagyné Kotroczó Andrea úgy vélte, a kitüntetés hatalmas erőt ad majd neki, amire a gimnázium magas színvonalú oktatásában szüksége is lesz. Gondolatait pedig ezzel zárta: szereti a sportot, szereti az Erkelt, és imádja Gyulát.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

A Gyula Város Szolgálatáért önkormányzati kitüntetésért hárman mondhattak köszönetet. Sós Judit Mariann, a Gyulai Polgármesteri Hivatal Szociális és Gazdaságfejlesztési Osztály osztályvezetője a szociális területen végzett pontos, lelkiismeretes munkája és Gyula város érdekében végzett szolgálata elismeréseként, Nagy Éva Marianna, a Mogyoróssy János könyvtár alkalmazottja, lapunk külső munkatársa (a Gyulai Hírlap Évfordulónaptár rovatát 2000 februárja óta szerkeszti) a helytörténeti kutatások elősegítésében vállalt tevékenységéért, magas szakmai tudással végzett alapos és segítőkész munkájáért, Tóthné Katona Éva, a Gyulai Polgármesteri Hivatal gondnoksági ügyintézője pedig az önkormányzat működéséhez kapcsolódó feladatok több évtizedes magas színvonalú ellátásáért részesült elismerésben.

A Gyarmati István-díjat dr. Sipos Péter címzetes egyetemi docens, a Pándy Kálmán kórház gyermekosztályának nyugalmazott osztályvezető főorvosa vehette át kimagasló szakmai tudással végzett több évtizedes odaadó munkájáért.

A nyugalmazott főorvos nevéhez, aki tiszteletbeli Főnővér is, nem csupán kitüntetések, hanem több új kórházi profil bevezetése, működtetése is fűződik, például a PIC, a gyermekintenzív és a gyermekszemészeti ellátás. Szerénységének, szorgalmának, segítőkészségének és fegyelmezettségének köszönhetően az általa vezetett osztályon kiváló munkahelyi légkört sikerült kialakítania – hallhattuk a laudációban.

Az eseményen arról is tájékoztatták a jelenlévőket (amiről lapunkban már hírt adtunk), hogy Áder János köztársasági elnök Magyar Arany Érdemkeresztet adományozott Gyula város címzetes főjegyzőjének, Becsyné Szabó Mártának négy évtizedes munkája elismeréseként. Görgényi Ernő polgármester a város és a városvezetőség nevében ezúttal gratulált a kitüntetettnek.  

A március 15-i ünnepi programok sorát az Erkel Ferenc Társaság 29. történelmi hangversenye zárta a városházán.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

 

 

Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)