Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - A Gyulai Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • HÍREK • 2024. május 04. 11:30
A Gyulai Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója
Választások 2024

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásának időpontját 2024. június 9. napjára tűzte ki. Erre tekintettel a Gyulai Választási Iroda vezetője tájékoztatni szeretné a gyulai választópolgárokat néhány, a nemzetiségi választópolgárokat érintő információkról.

A települési nemzetiségi választás kitűzése:

A települési nemzetiségi önkormányzat választása azokon a településeken és nemzetiségekre vonatkozóan került kitűzésre, ahol

  • a 2022. évi népszámlálás adatai alapján legalább 25 személy vallotta magát az adott nemzetiséghez tartozónak,
  • a településen a nemzetiségi önkormányzati képviselők előző általános választását követően az

adott nemzetiség települési önkormányzata megalakult, és a 2022. évi népszámlálás adatai alapján legalább 20 személy vallotta magát az adott nemzetiséghez tartozónak, vagy

  • a településen nemzetiségi köznevelési intézmény, nemzetiségi szakképző intézmény, vagy nemzetiségi nevelésben-oktatásban részt vevő köznevelési intézmény működött az általános választás évét megelőző év december 1-jén.

Gyula településen a német, a roma, a román és a szlovák települési nemzetiségi választás lett kitűzve a fentebb ismertetett szabályok alapján.

A települési nemzetiségi képviselőnek megválasztható személyek:

Nemzetiségi képviselőnek az a nagykorú magyar állampolgár választható meg, aki rendelkezik magyarországi lakcímmel és szerepel az adott nemzetiség névjegyzékében.

A nemzetiségi választáson jelöltet csak nemzetiségi jelölő szervezetek állíthatnak, itt nincs lehetőség független jelöltként való indulásra.

Ahhoz, hogy az előzőekben ismertetett feltételeknek megfelelő személyt a nemzetiségi választáson a Helyi Választási Bizottság nyilvántartásba vegye, azaz felkerüljön a neve a szavazólapra, szükséges az előírt ajánlásszámot összegyűjtenie. A szükséges ajánlásszámot a Nemzeti Választási Bizottság 8/2024. számú határozatának mellékletei tartalmazzák településre és nemzetiségre lebontva, melyek a Gyula településen kitűzésre került nemzetiségi választásokon az alábbiak:

  • német nemzetiség esetén 14 db ajánlás
  • roma nemzetiség esetén 5 db ajánlás
  • román nemzetiség esetén 34 db ajánlás
  • szlovák nemzetiség esetén 5 db ajánlás.

Ajánlást gyűjteni olyan, Gyula településen lakcímmel rendelkező választópolgároktól lehet, akik szerepelnek az adott nemzetiség névjegyzékében.

A nemzetiségi névjegyzékbe vételt kérelmezni kell.

Nemzetiségi névjegyzéki kérelem:

Ha a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a nemzetiségek jogairól szóló törvény mellékletében felsorolt valamely nemzetiséghez tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzéken kerüljön feltüntetésre a nemzetiségének a megnevezése, továbbá az, hogy csak a nemzetiségi önkormányzati választáson vagy az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván-e szavazni.

A választópolgár abban az esetben szavazhat a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán, ha legkésőbb 2024. május 31-én 16 óráig kérte nemzetiségi névjegyzékbe vételét.

A kérelem benyújtható

  • online a valasztas.hu honlapon, a www.mo.hu honlapon, és e-papíron (elektronikus azonosítással) vagy
  • személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely választási irodánál (a települések polgármesteri hivatalában), a Gyulai Polgármesteri Hivatalban, az 5700 Gyula, Petőfi tér 3. szám alatt.

A választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben, a többes kötődés feltüntetésére nincs lehetőség.

Legkésőbb 2024. május 31. napjáig lehetősége van a választópolgárnak arra is, hogy töröltesse a nemzetiségi hovatartozását a központi névjegyzékből.

A választópolgár azt követően, hogy kérelmére a nemzetiségi hovatartozását törlik a központi névjegyzékből, korlátozás nélkül kérheti másik (vagy ugyanazon) nemzetiség tagjaként való nyilvántartásba vételét.

 

A Gyulai Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.

Levelezési cím: 5701 Gyula, Pf. 44.

Web: www.gyula.hu

email: gyulaph@gyula.hu

Összes cikk - lent (max 996px)
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)