Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Erkel Ferenc művészeti ösztöndíj

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • HÍREK • 2022. július 26. 16:30
Erkel Ferenc művészeti ösztöndíj
Pályázati felhívás

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által megalkotott, városi művészeti ösztöndíjról szóló 33/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés alapján pályázati felhívást teszek közzé az alábbiak szerint:

Az ösztöndíj odaítélésének feltételei:

 1. magyar állampolgárság, magyarországi adóazonosító jel és
 2. Gyula városában legalább 5 éve állandó lakóhely és
 3. 30. életévet be nem töltött életkor és
 4. középfokú művészeti oktatási intézményben művészeti tanulmányokat folytató tanuló, vagy államilag elismert felsőoktatási intézményben művészeti tanulmányokat folytató hallgató és
 5. a művészeti ág főtárgyát tekintve, csak jeles (5) eredmény.

Nem részesíthető ösztöndíjban az, aki Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete alapján Bay Zoltán Tanulmányi Ösztöndíjban is részesült az adott tanévre.

Az ösztöndíj:

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra (szeptembertől júniusig) szól, folyósítása – a szeptember és az október hónapot kivéve – havonta történik. A szeptemberi és az októberi ösztöndíjat egy összegben, november hónapban folyósítja az önkormányzat. Az adott tanévre elnyert ösztöndíj csak adott tanévben folyósítható. Ha a pályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonya szünetel vagy megszűnik, az ösztöndíj folyósítása megszűnik. Az ösztöndíj összege havonta 25.000,- Ft. Az ösztöndíj évente legfeljebb 4 személynek ítélhető oda.

A pályázat tartalmi elemei:

 1. a rendelet 1. melléklete szerinti pályázati adatlap;
 2. a pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány pályázó által hitelesített másolata;
 3. a pályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentum eredeti példánya;
 4. a pályázó - a pályázat benyújtásának időpontját megelőző két lezárt félévben elért - tanulmányi eredményét bemutató bizonyítvány – ennek hiányában más dokumentum – másolata, melyben a művészeti ág főtárgyát tekintve, csak jeles (5) eredmény, egyéb tantárgyakat illetően közepes (3) eredménynél rosszabb értékelés nem szerepelhet;
 5. a művészeti versenyeken elért helyezést igazoló oklevelek, illetve a szakmai elismeréseket igazoló dokumentumok pályázó által hitelesített másolata;
 6. 2.000-5.000 karakter terjedelemben egy rövid személyes bemutatkozás, mely tartalmazza a pályázó rövid önéletrajzát, az eddigi művészeti tevékenységének bemutatását, valamint a jövőbeli tervek felvázolását;
 7. írásos nyilatkozat arról, hogy amennyiben elnyeri az ösztöndíjat, úgy valamilyen – a képviselt művészeti ághoz tartozó formában – közreműködik Gyula város kulturális életében, mely történhet művészeti együttesekben történő aktív részvétellel, kiállításokon, bemutató előadásokon történő részvétellel;
 8. minimum egy szakmai ajánlás, támogatói javaslat, melyből megítélhető a pályázó szakmai munkássága;
 9. a rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozat zárt ülés tartásáról;
 10. a rendelet 3. melléklete szerinti adatkezelési nyilatkozat.

A pályázat benyújtása:

A pályázat személyesen, postán, illetve elektronikus úton – a pacadzisz@gyula.hu és az ambrusb@gyula.hu e-mail címeken egyaránt - nyújtható be a Gyulai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Kulturális Osztályának címezve.  A pályázat benyújtásának határideje 2022. szeptember 30. napja.

A pályázatok értékelése:

Az ösztöndíj odaítéléséről a képviselő-testület dönt. A pályázat formailag érvénytelen, ha annak valamely kötelező eleme hiányzik. A pályázat tartalma alapján érvénytelen, ha a pályázó nem felel meg a rendelet 2. § (1)-(2) bekezdéseiben valamint a 4. § (3) bekezdésében foglalt  követelményeknek. A formailag és tartalma alapján érvénytelen, illetve a határidőn túl beérkezett pályázatokat a képviselő-testület nem értékeli, hiánypótlásra nincs lehetőség.

Szerződéskötés:

Az ösztöndíjat elnyerőkkel az önkormányzat 2022. november 15. napjáig, ünnepélyes keretek között megállapodást köt, amely tartalmazza a juttatások részletes feltételeit és elszámolásának rendjét, illetve az adatokban bekövetkező változás bejelentésének kötelezettségét is. Az ösztöndíjjal kapcsolatos teljes szabályozást tartalmazó 33/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelet a város hivatalos honlapján (www.gyula.hu) megtalálható. Az ösztöndíjjal kapcsolatban keresse a közvetlen kapcsolattartót: Ambrus Borbála, szervezési ügyintéző (telefon: 66/526-823, e-mail: ambrusb@gyula.hu)Gyula, 2022. július 25.

Dr. Görgényi Ernő

polgármester

Összes cikk - lent (max 996px)
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)