Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Okoszebrára pályázik Gyula, a közlekedésbiztonsági rendszert a Béke sugárúton alakíthatják ki

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • S. E.HÍREK • 2019. november 01. 18:52
Okoszebrára pályázik Gyula, a közlekedésbiztonsági rendszert a Béke sugárúton alakíthatják ki
A Wellness hotel kapacitásbővítési terveiről és a településfejlesztési koncepcióról is szó volt a képviselő-testület ülésén

Okoszebra létesítésére pályázik a gyulai önkormányzat, az erről szóló határozati javaslatot egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület október 31-i ülésén. Görgényi Ernő polgármester elmondta: a közlekedésbiztonsági rendszer villogó fénnyel hívja fel az autósok figyelmét a gyalogosátkelőn áthaladókra. A tanácskozáson arról is döntés született, hogy a grémium kölcsönnel segíti a Wenckheim Krisztina Közalapítvány pályázatának megvalósulását. Elhangzott: a szervezet több mint kilencmillió forintot nyert el a Kálvária-domb környékének fejlesztésére. Az ülésen a Wellness hotel kapacitásbővítési terveiről és a város településfejlesztési koncepciójáról is szó volt, továbbá az is eldőlt, kik kapnak idén Erkel Ferenc-ösztöndíjat.

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Súr Enikő

Okoszebra létesülhet a Béke sugárúton

Okoszebra létesítésére igényel 1 millió 345 ezer forint támogatást a Generali a Biztonságért Alapítványtól a gyulai önkormányzat. Görgényi Ernő (Fidesz) az előterjesztés ismertetésekor elmondta: a közlekedésbiztonsági rendszer az útburkolatban elhelyezett aktív LED-prizmák révén villogó fénnyel hívja fel az autósok figyelmét a gyalogátkelőn áthaladókra. Hozzátette: a rendszer csak akkor lép működésbe, ha a gyalogos a zebrára lépett.

Kifejtette: a tapasztalatok és a lakossági jelzések alapján a rendszert a Béke sugárút és a Hétvezér utcai csomópont közötti zebránál érdemes kiépíteni. Közölte, a beruházás összköltsége 2 millió 690 ezer forint, amelyből az önerő 1 millió 345 ezer forint. Utóbbit az idei költségvetés tartalékkeretéből biztosítja az önkormányzat.  

Támogatásban részesült a Wenckheim Krisztina Közalapítvány, a LEADER-pályázatból elnyert 9 millió 249 ezer forintot a Kálvária-domb környékének fejlesztésére fordítják – jelentette be a polgármester. Mivel a közalapítvány a tervezetthez képest kevesebb támogatást igényelt, a grémium módosította a beruházáshoz korábban biztosított kölcsön összegét. 

A településvezető emlékeztetett: a képviselő-testület márciusban döntött arról, hogy az önkormányzat a beruházáshoz szükséges önerőt az idei költségvetés tartalékkeretéből biztosítja, az igényelt támogatás összegét, 12 millió 750 ezer forintot pedig előfinanszírozásként bocsátja a közalapítvány rendelkezésére.

Mint ismertette, a szervezetnek az elnyert támogatáshoz 1 millió 632 ezer forint önerőt kell hozzátennie. Ezt és a pályázat keretében el nem számolható költségek fedezetét, 591 ezer forintot az önkormányzat biztosítja. A város ezenfelül 4 millió 624 ezer forint kamatmentes kölcsönt ad a közalapítványnak, amelynek legkésőbb 2020 végéig kell visszafizetnie az összeget.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Súr Enikő

Terítéken a városfejlesztési koncepció

A város településfejlesztési koncepcióját második körben véleményezte a képviselő-testület. Béres István főépítész, a szakmai anyagot előkészítő munkacsoport tagja elmondta: a koncepció és az ahhoz tartozó örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését törvény írja elő. Hozzátette: a dokumentum előkészítése során adatokat gyűjtöttek, interjúkat készítettek, és lakossági fórumot is szerveztek.

Mint ismertette, a koncepcióban kiemelt célként határozták meg Gyula nemzetközi turisztikai szerepének erősítését, az agrár- és szolgáltató szektor fejlesztését, az új ipari technológiákat alkalmazó, magas hozzáadott értékű tevékenységet folytató vállalkozások megtelepedésének elősegítését, továbbá az épített, természeti és kulturális örökség megőrzését, kiaknázását.

Leel-Őssy Gábor (Demokratikus Koalíció) a koncepció kapcsán megjegyezte: a megyeszékhelyen található, személyszállítással nem foglalkozó reptér „nagy lehetőségeket rejt magában”.

A képviselő véleménye szerint az útfelújításoknál nehézséget okoz, hogy bizonyos szakaszok a Magyar Közút más-más igazgatóságához vagy más-más közigazgatási területéhez tartoznak.

Kitért arra is, hogy megyeszerte, így Gyulán is problémát jelent a lakosság számának csökkenése. Úgy vélte, az átláthatóság és a nyilvános versenyeztetés elősegítésével az önkormányzat még inkább elősegíthetné a helyi vállalkozások megerősödését.  

Leel-Őssy Gábor azt javasolta: a vadgesztenyefákról lehullott leveleket külön kezeljék a szakemberek, hogy megakadályozzák az aknázómoly szaporodását. Az interpellációs órára visszautalva aláhúzta: a rosszul kivilágított közterületeken nem azzal lehet megoldani a problémát, hogy kivágják, illetve visszavágják a fákat. Hangsúlyozta továbbá, hogy a városban szükség volna egy fakateszterre.

Azt is megjegyezte, hogy nem támogatja a szelektívhulladék-gyűjtő szigetek megszüntetését. Felvetette továbbá, hogy Városerdőn és Szanazugban is felül kellene vizsgálni a hulladékszállítást, amely véleménye szerint rosszul működik.

A képviselő szerint egyes lakótelepeken érdemes volna egyirányúsítani az utat. Ezzel növelhetnék a parkolóhelyek számát, és biztonságosabbá tehetnék a közlekedést – fűzte hozzá.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Súr Enikő

Galbács Mihály (Mindenki Magyarországa Mozgalom) úgy vélte, a koncepció nem felel meg a szakmai követelményeknek, mert nem tartalmaz tényadatokat, konkrétumokat.  

Görgényi Ernő közölte: a békéscsabai önkormányzat kezelésében lévő reptér fejlesztése szerepel a Modern városok programban. Az utakkal kapcsolatos felvetés kapcsán elmondta: a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója arról tájékoztatta, hogy a gyulai elkerülő út további szakaszaira vonatkozóan is készültek felújítási tervek, de hogy ezekre mikor lesz forrás, egyelőre nem tudni.

A polgármester jó elgondolásnak nevezte a fakataszter ötletét. Arra kérte Várkonyi Adrienn főkertészt, hogy vizsgálja meg, milyen döntésekre és mekkora összegre van szükség az adatbázis elkészítéséhez.

A településvezető kijelentette, az átláthatósággal kapcsolatban minden javaslatot szívesen vesznek. Kifejtette: a helyi gazdaság megerősítésének a turizmusfejlesztés és az Airbus-beruházáshoz kapcsolódó iparfejlesztés lehet az alapja. Hozzátette: ha fizetőképes a kereslet a városban, az a helyi vállalkozásokat is megerősíti. Azt is mondta, sokat tettek azért, hogy a gyulai beruházásoknál helyi vállalkozások jussanak munkához.

Galbács Mihály felvetésére úgy reagált: a városfejlesztési koncepció célja a stratégiai irány meghatározása és a tovább tervezés megalapozása, ezt már az első oldalon rögzítették a szerzők. Ez a dokumentum egy keret, ami meghatározza a későbbi dokumentumok tartalmát – fogalmazott.

Béres István aláhúzta: a koncepció megfelel a jogszabályi követelményeknek. Elmondta: a konkrét lépéseket az integrált településfejlesztési stratégia tartalmazza, amelyet időről időre módosít, aktualizál a képviselő-testület. Emellett számos ágazati koncepcióval is rendelkezik a város – tette hozzá.

A szakmai anyagot 13 igennel, egyhangúlag fogadta el a grémium.  

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Súr Enikő

Kapacitásbővítésre készül a Wellness hotel

Kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a képviselő-testület a Part utca, a Csiga utca, a Mátyás király utca, a Bethlen Gábor utca és a Szent László utca által lehatárolt a Wellness Hotel Gyula tömbjét, ezzel elindította a helyi építési szabályzat és a településszerkezeti terv módosítását.

Görgényi Ernő elmondta: a módosítást a Wellness hotelt működtető Hotel Gyula Kft. ügyvezetője kérelmezte. Hozzátette: több gyulai szálloda, köztük az említett hotel is bővítené kapacitásait, szolgáltatásait.

Mint arról beszámolt, a Hotel Gyula Kft. tulajdonosai a szállodától délre, a Bethlen Gábor utcában több családi házat is megvásároltak, ám ezek más építési övezetben találhatók, mint a hotel. A szabályozás módosítására azért van szükség, hogy biztosítottak legyenek a bővítés engedélyezési feltételei.

Galbács Mihály kifejtette: támogatja a kezdeményezést, de az előterjesztéshez véleménye szerint egy telepítési tanulmánytervet is mellékelni kellett volna, hogy a képviselők megismerhessék a részleteket. Azt is megjegyezte, hogy meglátása szerint túl nagy területet határoltak le. A képviselő szerint semmi nem indokolja, hogy a tömbnél a Csigakertet is feltüntessék, ráadásul ez lehetőséget adhat arra, hogy később módosítsák a park területét.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Súr Enikő

A polgármester válaszában leszögezte: „senkinek nem áll szándékában veszélyeztetni a Csigakertet”. Hozzáfűzte: a képviselő felvetése „nettó demagógia”.

„Az egyik szomszédos szálláshely-szolgáltató ellenérdekelt a fejlesztésben, és úgy hírlik, hogy jó barátnője az ön feleségének” – fogalmazott.

Béres István, a város főépítésze nyomatékosította: az előterjesztés megfelel a jogszabályoknak. Elmondta: a Galbács Mihály által emlegetett telepítési tanulmányterv a kidolgozás során kerül a grémium elé. Hangsúlyozta: a képviselőknek még nem a rendezési terv módosításának tartalmáról kell dönteniük, hanem arról, hogy elindítják a módosítását.

A főépítész aláhúzta: a területet a törvény által előírtaknak megfelelően jelölték ki. Kifejtette: a Csigakert a tömb keleti oldala, egy helyrajzi számon szerepel azzal, ezért kellett a lehatárolásnál megnevezni. Megjegyezte: a képviselő szájából „olyan gondolatok is elhangoztak, aminek semmi alapja nincs”.

Galbács Mihály kijelentette: már az elején leszögezte, hogy támogatja a határozati javaslatot, csak egy problémát akart jó szándékkal felvetni. Azt is mondta, a polgármester „egyéb dolgot ne kavarjon bele”.

A határozati javaslatot végül 13 igennel, egyhangúlag szavazta meg a grémium.

 

Megvannak az Erkel-ösztöndíjasok

Két hallgatót, Rózsa Kittit és Tóth Balázst részesíti Erkel Ferenc művészeti ösztöndíjban az önkormányzat, mindketten havi 25 ezer forintot kapnak. Az erről szóló oklevelet november 7-én, az Erkel Ferenc születése alkalmából rendezett városi rendezvényen vehetik át a diákok.

Az előterjesztés tárgyalásakor a polgármester megjegyezte: volt egy harmadik, érvénytelen pályázat is. Hozzátette: mivel rendkívül tehetséges hallgatóról van szó, konzultációt kezdeményez, hogy megvizsgálják, érdemes-e módosítani a kiírást.  

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Súr Enikő

Csökkenhet a hulladékgyűjtő szigetek száma 

A tanácskozáson módosította a képviselő-testület a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet. Csige Gábor jegyző, a Dareh Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke az előterjesztés ismertetésekor többek között arról beszélt, hogy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés jól működik a megyében, nőtt az ingatlanoknál kihelyezett sárga kukák száma.

Elmondta: a térségben vannak olyan települések, ahol részben vagy teljesen felszámolták a szelektívhulladék-gyűjtő szigeteket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az intézkedés miatt nem nőtt meg a közterületen elhelyezett hulladék mennyisége – tette hozzá. Rámutatott: Gyulán a társasházaknál egyelőre nem lehet megszüntetni ezeket a hulladékszigeteket, mivel nem tudnák hol tárolni a sárga kukákat.

Emlékeztetett: a fürdővárosban nemrégiben munkacsoport alakult annak érdekében, hogy felülvizsgálja a város hulladékgazdálkodását. Jelezte: a tagok a hulladékgyűjtő szigetek számának csökkentésére biztosan javaslatot tesznek majd. Első körben a Csabai úti kerékpárút melletti és a Malomsor utcai szigetet szüntethetik meg.

Ökrös István (Fidesz) úgy vélte, azoknak is ki kellene vinni a sárga kukát, akik nem igényelték.  

Görgényi Ernő a felvetés kapcsán azt kérte a Gyulai Közüzemi Kft.-től, hogy mérje fel, biztosítottak-e a feltételek a sárga kukák kiszállításához.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Súr Enikő

Az ülésen ugyancsak egyhangúlag fogadták el a képviselők az önkormányzat 2020-as belső ellenőrzési tervét. A polgármester közölte: idén Gyula Város Egyesített Óvodájánál, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-nél, a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményénél, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.-nél és magánál az önkormányzatánál lesz ellenőrzés, de a grémium, illetve a városvezetés döntése alapján rendkívüli ellenőrzésekre is sor kerülhet.

A képviselő-testület a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítását is megszavazta. A határozati javaslat kapcsán Galbács Mihály módosító javaslatot tett, amely szerint az előterjesztőnek a vita előtt kellett volna válaszolnia a képviselő, illetve a tisztségviselő által feltett kérdésre. Az indítványt végül öt igen, hét nem és egy tartózkodás mellett elutasította a grémium.

Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)