Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Kerecsényi László

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • Gyulai Hírlap Online • MAGAZIN • 2010. március 21. 18:00
Kerecsényi László
A gyulai várkapitány
Kerecsényi László

Kerecsényi László (Kerecseny), szigetvári, később gyulai várkapitány. Zala vármegyében, a kányaföldi K.-családból született. Mint jó családból való ügyes, eszes és rendkivül szép ember, gyorsan haladt előre a vitézi pályán. 1556-ig I. Ferdinánd kegyelméből szigetvári kapitány. A következő évben Ferhát, boszniai pasa beütött Szlavoniába, s már kőrösmegyei Cirkvena vára, K. atyai részbirtoka körül kalandozott, mikor ez Lenkovics császár véghely-kapitánnyal és Alapy Jánossal együtt megrohanta, s ötezernyi seregét szétszórta. 1559. Ferdinánd az ország zászlósai közé iktatta s 1560. kapitányul küldte a gyulai végvárba.

Élete ott is, mint eddig mindenütt, azon kettős céljának elérésére irányult, hogy küzdjön a török ellen és hogy meggazdagodjék. Ura szolgálatában hűséges, alattvalóival szemben kegyetlen és erőszakos, a köznépnek nagy sanyargatója volt. Amint gyulai kapitány lett, az egész Nagykunságot arra szorította, hogy ezután neki szolgáljanak, neki fizessenek dézsmát, bár eddig az egri püspöknek tartoztak mindezzel. Verancsics Antal egri püspök 1561. a királyhoz fordult jogai oltalmáért, de Ferdinánd, katonai okokból, K.-nek adott igazat. A lakosság sarcolását annyira vitte, hogy, Forgách szerint, alig volt két évig gyulai várkapitány, amikor már jórészben összeharácsolt vagyonából megvehette Nikolsburg várát Morvaországban, 60,000 frton.

1566 febr. az országgyülésen Zrinyi Miklóssal, a későbbi szigetvári hőssel együtt sürgeti a végek megerősítését, mert imminens a veszedelem. Azalatt Szulejmán megindult Magyarország ellen. Drinápolyból előre küldte rokonát Pertaf pasát, hogy a nándorfehérvári és temesvári pasákkal együtt Gyula várát foglalja el.

Pertaf 1566 jul. 1. érkezett Gyula alá, melyet K. 2000 magyarral és 600 német katonával őrzött. Több mint egy hónapi ostrom után K. 8 napi fegyverszünetet kért. K. szept. 1. akként egyezett meg a pasával, hogy a várbeliek fegyveresen és minden javaikkal együtt, csupán az ágyúkat hagyva hátra, szabadon kivonulhatnak. Az elvonulás harmadnapon csakugyan megtörtént, de a török a kivonulókat megrohanta s maga K. vasra verve küldetett Nándorfehérvárra s ott elbántak vele.

Bethlen irja, hogy Devecseri Péter török tolmács szemeivel látta, mikor mérget adtak neki; Istvánffy ellenben azt állítja, hogy török módon zsinórozták volna meg. Arcképét a Kornely-család levéltárából Mogyoróssy János 1858. közöle Gyula hajdan és most c. művében, kőnyomatban; rossz kép és rajz, mely ugy, amint van, nem lehet XVI. századi arckép. K.-nek ugyanily nevü egyetlen fia éppen akkor halt meg, midőn Harrach Lénárd, osztrák báró leányával volt egybekelendő. K. leánya Judit, ki állandóan Nikolsburgban lakott, körülbelül ugyanigy járt: vőlegénye Frangepán Ferenc, közvetlenül egybekelésük előtt halt meg.

Forrás: www.kislexikon.hu

Összes cikk - lent (max 996px)
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)