Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Pályázat társasházi lakóépületek felújításának támogatására

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • HÍREK • 2022. április 12. 18:00
Pályázat társasházi lakóépületek felújításának támogatására
Gyula Város Önkormányzatának pályázati felhívása

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet társasházi lakóépületek felújításának támogatására a 26/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján.

Támogatható a Gyula Város közigazgatási területén lévő, legalább kétemeletes, minimum 8 lakásos, 1990. előtt épült társasházi épület felújítása.

A rendelet alapján társasház:

 • a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény hatálya alá tartozó társasházak,
 • a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény hatálya alá tartozó lakóépületek (a továbbiakban: társasházak).

A pályázható keretösszeg 2022-ben: 5.000.000,- Ft, melynek forrása Gyula Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése.

A támogatás összege a tervezett munka teljes költségének 50%-a, azonban társasházanként nem lehet több 1.000.000,- Ft-nál.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg erejéig nyújtható.

A pályázatot azon társasházak nyújthatnak be, amelyek:

a.) az ingatlan-nyilvántartásban társasházként vagy lakásszövetkezeti házként bejegyzésre kerültek;

b.) legalább 4 teljes lezárt évben minimum 20,- Ft/m2/hó mértékű felújítási alapot képeztek, illetve az épület felújításához lakás-előtakarékossági szerződést kötöttek lakástakarékpénztárral;

c.) nem rendelkeznek közüzemi díjtartozással, köztartozással, az önkormányzat felé fennálló tartozással;

d.) közös képviselője/ intéző bizottságának elnöke/ igazgatóság elnöke nem rendelkezik köztartozással, illetve helyi adótartozással;

e.) amelyekben a 3 havi közös költséget meghaladó tartozók aránya, a pályázattal érintett épületre vonatkozóan, a pályázat benyújtásakor nem haladja meg a tulajdoni hányad alapján számított 10 %-ot;

f.) közgyűlése/ részközgyűlése/ küldöttgyűlése megszavazta a tervezett felújítási munkákat, és döntött a pénzügyi forrás biztosításáról;

g.) a tervezett felújítási költség és az adható támogatás különbözetével rendelkeznek; h.) a tervezett felújítási munkák szükséges műszaki dokumentációjával rendelkeznek; i.) ha a felújítási munka engedélyköteles, úgy az engedélyt megkapták;

j.) amennyiben korábban már támogatásban részesültek, a támogatási szerződést az abban foglaltak szerint teljesítették.

Támogatható felújítási munkák:

Az elnyert pénzösszeg kizárólag a közös tulajdonban, illetve a lakásszövetkezet tulajdonában lévő, a társasházak közös használatára szolgáló épületrészeinek alábbi felújítási munkálataihoz vehető igénybe:

 1. tető szigetelése, felújítása, tetőszerkezet héjalás, bádogozás, kémények felújítása;
 2. lépcsőház szerkezeti felújítása, burkolatcseréje;
 3. homlokzat felújítása;
 4. központi gépészeti berendezések, kazán, felvonók felújítása, az épület víz- és hőszigetelésének javítását célzó munkák, valamint a villámhárító felújítási munkái;
 5. az épület csapadékvíz-elvezetésének javítását célzó munkák, valamint a szellőztető berendezések felújítása;
 6. közműhálózat (gáz, víz, csatorna, villany) felújítási munkái;
 7. külső nyílászárók cseréje,
 8. meglévő szemétledobó korszerűsítése, kaputelefonok felújítása, valamint
 9. meglévő épület, berendezés rendeltetésszerű és biztonságos használatra való alkalmasságát javító, használati értékét, teljesítőképességét, üzembiztonságát növelő építési-szerelési munka.

Az a), c) és d) pontban foglalt munkálatokra csak az egy helyrajzi számon nyilvántartott épületegyüttesre vonatkozóan nyújtható be pályázat, lépcsőházra nem.

A pályázat tartalmi követelményei:

 1. A pályázat a Rendelet 1. melléklete szerinti adatlapon nyújtható be.
 2. A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:
  • a társasházi alapító okirat, illetve a lakásszövetkezet alapszabály másolata;
  • amennyiben a társasház 1990. után alakult, a pályázattal érintett épület 1990. előtti létesítését igazoló okirat másolata;
  • a közgyűlés/ részközgyűlés/ küldöttgyűlés határozata a felújítási munkákról, illetve a pénzügyi forrás biztosításáról;
  • a pénzügyi forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumok;
  • a felújítással érintett épületre vonatkozóan a felújítási alapba befizetett összegekről vezetett nyilvántartás közös képviselő/ intéző bizottság elnöke/ igazgatóság elnöke által hitelesített másolata;
  • a közüzemi szolgáltató igazolása arról, hogy a társasháznak nincs 30 napon túli díjtartozása;
  • a tervezett felújítási munkák műszaki dokumentációjának másolata, valamint engedélyköteles felújítási munka esetén az engedély másolata;
  • a felújítással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja;
  • részletes kivitelezői árajánlaton alapuló költségvetés;
  • homlokzatszigetelés esetében a területileg illetékes Nemzeti Park igazgatósága által kiadott nyilatkozat arról, hogy a felújítandó épületben élnek-e védett állatok;
  • a közös képviselő/intéző bizottság elnöke/igazgatóság elnöke köztartozás- mentességét igazoló 30 napnál nem régebbi adóigazolás az állami adóhatóságtól és a helyi önkormányzattól;
  • a társasház köztartozás-mentességét igazoló 30 napnál nem régebbi adóigazolás az állami adóhatóságtól és a helyi önkormányzattól;
  • a közös képviselő/ intéző bizottság elnökének/ igazgatóság elnökének nyilatkozata, hogy a pályázat beadásakor, a pályázattal érintett épületre vonatkozóan a 3 havi közös költséget meghaladó tartozók aránya nem haladja meg a tulajdoni hányad alapján számított 10 %-ot.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. április 30.

A pályázathoz kitöltendő adatlap elektronikus formában megtalálható Gyula Város honlapján (www.gyula.hu.), nyomtatott formában a Gyulai Polgármesteri Hivatal Mérnöki Osztályán igényelhető. A pályázatról bővebb felvilágosítás kérhető a 66/526-877 telefonszámon.

A pályázatokat Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Erőforrások Bizottsága számára címezve, a Gyulai Polgármesteri Hivatal Mérnöki Osztályán, Gugolya Nóra ügyintézőhöz kell benyújtani.

A pályázatokat Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Erőforrások Bizottsága bírálja el a benyújtási határidő lejártától számított 60 napon belül.

Az elbírálás során egy alkalommal lehetőség van a hiánypótlásra.

A döntésről a pályázó az elbírálástól számított 15 napon belül értesítést kap.

A nyertes pályázóval Gyula Város Önkormányzata támogatási szerződést köt. A pályázat elszámolása során csak azok a felújítási költségek számolhatók el, amelyek szerepeltek a támogatási szerződésben, valamint a terv szerint és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett lettek elvégezve.

Gyulai Polgármesteri Hivatal

Mérnöki Osztály

Összes cikk - lent (max 996px)
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)