Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Kiváló Polgár kitüntetést kapott Jeszenszky Géza, a megyei közgyűlés egykori alelnöke március 15-én

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • Tóth PéterHÍREK • 2020. március 15. 18:45
Kiváló Polgár kitüntetést kapott Jeszenszky Géza, a megyei közgyűlés egykori alelnöke március 15-én
A nemzeti ünnep alkalmából önkormányzati elismeréseket adtak át Gyulán

Tizenketten vehettek át önkormányzati kitüntetést Görgényi Ernő polgármestertől a gyulai képviselő-testület március 15-i – a koronavírus-járvány miatt zártkörű – ünnepi ülésén. A nemzeti ünnep alkalmából elismerésben részesült Jeszenszky Géza, a Békés Megyei Önkormányzat közgyűlésének volt alelnöke, a gyulai képviselő-testület egykori tagja, Czirok Mihály, a Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola vezetője, Mári Zoltánné Mészáros Andrea, a Karácsonyi János Általános Iskola ének-zene, magyar nyelv és irodalom tanára, Fleischmann József Mihály, a Békés Megyei Főügyészség nyugalmazott ügyésze, Nyíri Mihály, a Gyulai Kert- és Tanyatulajdonosok Egyesületének elnöke, a Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezetének kollektívája, Somogyváry Ákos karnagy, az Erkel Ferenc Társaság elnöke, Vincze Zoltán, az Erkel Ferenc gimnázium testnevelő tanára, Becseiné Lock Gabriella, Gyula Város Egyesített Óvodájának intézményvezetője, Horváth Pálné Daradics Eszter, az Erkel Ferenc Kulturális Nonprofit Kft. munkatársa, Teleczki Tünde, a Gyulai Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának köztisztviselője, valamint Bódi Piroska, a Pándy Kálmán-tagkórház csecsemő- és gyermekgyógyász, gasztroenterológus főorvosa.

a kitüntettek és görgényi ernő polgármester

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

A kormány által bevezetett rendkívüli intézkedések miatt, amelyekre a koronavírus-járvány miatt volt szükség, Gyula városában is elmaradt a március 15-i megemlékezés, de az ünnepi képviselő-testületi ülés előtt Görgényi Ernő, Alt Norbert és Kónya István alpolgármesterek, valamint Veres András önkormányzati képviselő koszorúkat helyeztek a Kossuth-téren és a Petőfi-téren is.

A díszteremben tartott rendezvényen elsőként Görgényi Ernő köszöntötte a résztvevőket, aki beszédében felelevenítette a kezdeteket, amelyekben gyökereznek a megemlékezések, függetlenül attól, hogy milyen körülmények között emlékeztek az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra.

– Az elmúlt 172 esztendő alatt volt, hogy háborús években, volt, hogy a diktatúra elnyomása, és volt, hogy szabadon emlékezhettünk hőseinkre, szabadságharcosainkra – fogalmazott a városvezető.

Mint mondta, a fürdővárosban szép hagyományai vannak a március 15-i megemlékezéseknek, hiszen már a forradalom kitörésének első évfordulóját is méltóképpen ünnepelték meg eleink.

– A ’48-as forradalmi hagyományokat ma is tiszta szívvel éltetjük: ünnepséggel tisztelgünk mindazok előtt, akik 1848/49-ben akár a legdrágábbat, az életüket is feláldozták a szabadságért és Magyarország függetlenségéért.

A polgármester kiemelte: Gyula városának mindenkori közössége azon magyar városok közé tartozik, amelyek a legelkötelezettebbek a szabadságharc tiszteletének kultusza iránt. A város lakói teljes egyetértésben választották Gyula első díszpolgárának Kossuth Lajost választották, a második Erkel Ferenc lett.

További megerősítése ennek, hogy az államszocialista diktatúra alatt a városban nem választották díszpolgárokat, amely után az első szabadbon választott grémium két ’56-os forradalmárt jutalmaztak a címmel: Simonyi Imrét és Nádházi Jánost.

– Tisztelgés az is, hogy az önkormányzat legmagasabb kitüntetéseit – a rendszerváltozás óta – mindig március 15-én, ünnepi testületi ülés keretében adhatja át a város mindenkori polgármestere – mondta Görgényi Ernő hozzátéve, hogy a hagyományt annyira tiszteletben tartják, hogy még a mai, rendkívüli körülmények között is szükségesnek tartották megrendezni az eseményt.

A polgármester köszöntője után Szabó Zoltán szavalta el Gyulai Pál Hazám című versét, majd következett a kitüntetések átadása.

A fürdővárosi grémium idén tizenkét elismerést ítél oda. Kiváló Polgár kitüntetést vehetett át. Jeszenszky Géza, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének volt alelnöke és a gyulai képviselő-testület egykori tagja.

Jeszenszky Géza 1967-ben szerzett diplomát a Gödöllöi Agrártudományi Egyetemen, majd ösztöndíjasként a Békés Megyei Növényvédő állomáson kezdett dolgozni, ahol egészen 2006-ig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott. A rendszerváltástól 1991 februárjáig Gyula Város Önkormányzata Képviselő – testületének tagja, majd 1991-től 1994–ig, valamint 1998–tól 2002-ig a Békés Megyei Önkormányzat alelnöke lett.

Úszóedzői pályafutását a gyermekénél diagnosztizált súlyos csípőficam, illetve az orvosi javaslatban szereplő úszás-terápia indította el. Gyermekéről 1977-ben Vitray Tamás filmet is készített, 1980–ban elvégezte a Testnevelési Főiskola úszóedzői szakát, majd a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola segédedző képzésén vett részt. Ezzel párhuzamosan a Békés Megyei Úszószövetség elnöki pozícióját is betöltötte, és részt vett a szakosztályban folyamatosan zajló edzésekben és úszásoktatásban.

Jelenleg nyugdíjasként él gyulai otthonában, szurkol gyerekei és unokái sikereinek, kertészkedik.

Jeszenszky Géza úgy fogalmazott, hogy nagy megtiszteltetés számára ez a díj, majd köszönetet mondott a feleségének, valamint azoknak a gyulaiaknak, akik segítették a munkájában.

Gyula Város Oktatásáért kitüntető címet kapott Czirok Mihály, a Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője.

A laudációban elmondták: Czirok Mihály zeneiskolai trombitatanári diplomáját 1988–ban szerezte meg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola szegedi tagozatán. 1998–ban kulturális manager szakképesítést szerzett, majd 2005–ben közoktatásvezető pedagógus szakvizsgát tett. 2008 augusztusától Gyula szolgálatába állt, a Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője lett. Intézményvezetői feladatait magas szakmai színvonalon látja el, vezetői tevékenységét demokratikusan, közös gondolkodásra alapozva, az iskola, valamint a város érdekeit is szem előtt tartva csapatban végzi.2013–ban megalakította a főleg gyulai zenetanárokból álló Gyulai Royal Dixieland Band–et, mely számos hazai és nemzetközi sikert ért el. Több alkalommal képviselték Gyula városát testvérvárosi rendezvényeken, újévi fogadásokon, városi rendezvényeken.

A köszönetnyilvánításában Czirok Mihály felidézte: 2007-ben – egy magániskola bezárása után – el akarta hagyni a pedagógusi pályát, ám a következő évben felajánlották fel neki a művészeti iskola intézményvezetői pozícióját. Mint mondta, ha nem Gyuláról lett volna szó, lehet, hogy nem fogadja el az ajánlatot, de így maradt a pályán, amit azóta sem bánt meg.

Szintén Gyula Város Oktatásáért címmel ismerték el Mári Zoltánné Mészáros Andreát, a Karácsony János Általános Iskola ének–zene, valamint magyar nyelv és irodalom szakos tanárát.

Tanítói diplomáját 1999-ben szerezte meg a békéscsabai Körös Főiskolán, munkásságát a Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium intézményben kezdte meg, ahol immár huszadik esztendeje tanít ének-zenét, valamint magyar nyelv és irodalmat. Nyolc éven át vezette az iskola énekkarát, pályája kiemelt területe pedig a tehetséggondozás. Hazai és nemzetközi kimagasló versenyeredmények hosszú–hosszú sora tanúskodik arról, hogy magas színvonalú felkészültsége mellett milyen nagy odaadással végzi tanítói munkáját.

Mári Zoltánné Mészáros Andrea úgy fogalmazott, hogy az Isten szeretetét szeretné a környezetének továbbadni, valamint köszönetet mondott a férjének, aki minden egyes eredménye mögött ott volt.

A grémium Gyula Városért kitüntető címet adományozott Fleischmann József Mihálynak, a Békés Megyei Főügyészség nyugalmazott ügyészének.

A méltatásban elhangzott: a nyugalmazott ügyész 1954–ben szerzett diplomát Szegeden, a József Attila Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán. Ugyanitt 2004–ben Aranydiplomát, 2014–ben Gyémántdiplomát, 2019–ben pedig Vasdiplomát kapott. 1955-ben a Gyulai Városi Ügyészségen helyezkedett el, 1957-től pedig a Békés Megyei Főügyészségen végezte munkáját mint csoportvezető ügyész, egészen nyugdíjba vonulásáig. Pályafutása során megkapta a Munka Érdemrendjének bronz fokozatát, három alkalommal a Haza Szolgálatáért Érdemrend arany fokozatát, valamint főügyészségi tanácsosi kinevezést kapott. Nevéhez köthető az Autóklub Békés Megyei Szervezetének megalakítása, aminek munkájában bizottsági elnökként vett részt. A Békés Megyei Közlekedésbiztonsági Tanács tagjaként segítette a Gyulai Közlekedésbiztonsági Tanács munkáját, a Váralja Vadásztársaság elnökeként hosszú ideig a vadgazdálkodás korszerűsítésén munkálkodott, a vadvédelemben, a vadállomány megóvásában fejtette ki tevékenységét.

Fleischmann József Mihály röviden elmondta, hogy nem számított a kitüntetésre, majd köszönetet mondott a jelenlévőknek.

A képviselő-testület ünnepi ülésén Gyula Városért kitüntető címet kapott Nyíri Mihály, a Gyulai Kert- és Tanyatulajdonosok Egyesületének elnöke.

Nyíri Mihály kötődése a mezőgazdasághoz és a tanyasi élethez gyermekkorára vezethető vissza: már az ükszüleinek is a Gyulához tartozó Bicerén volt tanyájuk. Autószerelőként és gépkocsivezetőként dolgozott, majd 1980-ban tért vissza ősei hagyományaihoz, termeléssel kezdett foglalkozni, melyet harminc évig űzött Bicerén. A közéletben való szereplése a Kisgazdapártba való belépésével kezdődött. Éveken keresztül volt a szervezet titkára. Az egyesület 2014–ben alakult, melynek máig alapító elnöke. A szervezet tevékenysége eleinte csak a bicerei emberek életét érintette, majd később ezt kiterjesztették a tanyavilág távolabbi területeire is. Nekik köszönhetően a külterületeken élők életkörülményei jól láthatóan, folyamatosan javulnak. Számos céljuk között szerepel a környezetvédelem, amelynek érdekében gyakran ültetnek fákat. Az infrastruktúra fejlesztése ugyancsak kiemelt szempont: amellett, hogy maguk is igyekeznek pénzt gyűjteni ezekre a feladatokra, pályázatokat adnak be, együttműködnek az önkormányzattal – emeli ki a laudáció.

Nyíri Mihály elmondása szerint nem számított arra, hogy kitüntetik. Köszönetet mondott mindenkinek, akik segítették a munkája elvégzésében, valamint a feleségének.

Gyula Városért kitüntető címet vehetett át az ülésen a Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezetének kollektívája.

A Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezete nagyon kezdeményező, innovatív, együttműködő civil közösség, melynek célja a szélesebb körű szociális háló részeként működve lelki, szociális, egészségügyi és anyagi segítségnyújtás a rászorulóknak. A szervezet a megyében élő sclerosis multiplexes emberek életkörülményeinek javítása érdekében egészségügyi és rehabilitációs tevékenységet, otthonápolást folytat, rehabilitációs eszközöket kölcsönöz, de a szociális tevékenység, a családsegítés, az idősek gondozása, az egyéni segítségnyújtás, pénzbeli támogatás nyújtása, segítő beszélgetések folytatása is munkájuk szerves része. Emellett oktató-, ismeretterjesztő munkát végeznek, felvilágosítást is nyújtanak az érdeklődők részére. Nevükhöz fűződik a Gyulai Önkéntes Pont létrehozása, Magyarország első SM Adományboltjának megalapítása és folyamatos működtetése, valamint hazánk egyetlen SM beteglapjának, a Multiplex Magazinnak a kiadása és országos terjesztése. Tevékenységük is hozzájárult ahhoz, hogy Gyula városa – egyedüli vidéki településként – 2019–ben elnyerte a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa által alapított „Befogadó Magyar Település” címet.

Az elismerést Herczegné Szabó Marianna elnök, Baracsi Istvánné, az SM Adománybolt vezetője, Szilágyi Ferencné alelnök, Pap Kálmán László alelnök, valamint Szabó György tiszteletbeli alelnök vették át.

Herczegné Szabó Marianna megköszönte azoknak az SM betegeknek, akik harminc évvel ezelőtt megalapították az egyesületet, a vezetőknek, akik eddig kísérték a közösséget, valamint köszönetet mondott az adományozóknak, támogatóknak és gyulai embereknek, akik hittek bennük.

Gyula Város Kultúrájáért kitüntetésben részesült Somogyvári Ákos karnagy, az Erkel Ferenc Társaság elnöke.

Somogyváry Ákos Erkel Ferenc szépunokája, karnagy, zenetanár a Caritas Collectio Kamarazenekar és a Ciszterci Szent Alberik Kórus művészeti vezetője, az Erkel Ferenc Társaság és a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége Választmányának elnöke. 1989-ben diplomázott, felsőfokú tanulmányai mellett a Budafoki Ifjúsági (a mai Dohnányi Ernő) Szimfonikus Zenekar tagja volt. A középiskolás korosztálynak 1988 óta folyamatosan tanít zenét. Szakmai tevékenységének első jelentős állomása 1994–ben, a Zeneakadémián, a Hymnus születésének 150. évfordulójára szervezett ünnepi hangverseny volt. Zenekari-, kórus-, és oratórikus hangversenyek alkalmával megszámlálhatatlan énekes, hangszeres szólistával és hozzávetőleg 50 magyar és külföldi kórussal dolgozott együtt. Együtteseivel és vendégkarnagyként számos rádió-, és televízió-közvetítés dirigense volt, Európa nyolc országában adott koncerteket. 1998 és 2011 között kilenc saját CD-felvétel elkészítése fűződik a nevéhez.

Somogyváry Ákos – aki a díjjal járó pénzjutalmat a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványnak ajánlotta fel – úgy fogalmazott, hogy örömteli és megtisztelő a díjazottak között lenni nem gyulai szülöttként.Visszaemlékezett Baranyó Gézára, akinek köszönheti, hogy „kicsit mégis gyulaivá válhatott", a grémiumnak, valamint Sós Juditnak, az Erkel Ferenc Társaság titkárának és Dézsi Jánosnak, a társaság alelnökének.

A képviselő-testület Gyula Város Sportjáért kitüntető címet adományozott Vincze Zoltánnak, az Erkel Ferenc gimnázium testnevelő tanárának.

Vincze Zoltán felsőfokú tanulmányait Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán végezte, pedagógia-testnevelés szakon, majd a Testnevelési Főiskolán atlétikából szerzett szakedzői diplomát. Úszómesteri, majd kézilabda és síoktatói tanfolyamot is végzett. Atletizálni a középiskolában kezdett el, ifjúsági aranyjelvényes szintet ért el. Országos Bajnokságon többször volt korosztályos döntős, két alkalommal pedig harmadik helyezett az Országos Ifjúsági Vidéki bajnokságon. 1997 óta az Erkel Ferenc Gimnázium testnevelő tanára.

Tanítványai nem csak Gyula vagy Békés megye, de a szegedi, a debreceni és több budapesti egyetemről kerültek ki. A gyermek korosztálytól a felnőttekig, az általános iskolától az egyetemi bajnokságig foglalkozott tanítványokkal, akik közül sokan országos csúcsokat, sőt világversenyeken is jelentős eredményeket értek el, többen válogatott sportolók, akik a világ tizenhét országában képviselték Magyarországot, Gyula városát. Többször volt a válogatott mellett a Magyar Atlétikai Szövetség által megbízott edző, egy alkalommal, Prágában csapatvezetőként is szerepelt – hangzott el a méltatásban.

Vincze Zoltán kiemelte: kapott már élete során elismeréseket, de ez a mai jelenti számára a legtöbbet. Mint mondta, a tanítványai és azok szülei nélkül nem tudott volna ilyen pályát befutni.

Gyula Város Szolgálatáért díjat kapott Becseiné Lock Gabriella, Gyula Város Egyesített Óvodájának intézményvezetője.

Becseiné Lock Gabriella 1989-ben költözött Gyulára, ekkor kezdett el dolgozni a Törökzugi Óvodában. 2003-tól a Törökzugi és a Mágocsi Úti Óvodák független intézményvezetője lett. Már ebben az időszakban felismerte – a kor követelményeit megelőzve –, hogy mennyire fontos a gyermekek életében a mozgás, mely által a gyermekek minden képessége jól fejleszthető. Erre a felismerésre alapozva kialakították a Mágocsi Úti Óvoda, majd később a Törökzugi Óvoda egyéni arculatát is: útjára indította a PEK–torna mozgásfejlesztő programot és a Sport Manó programot. 2007–től Gyula Város Egyesített Óvodájának intézményvezető-helyettese lett, majd 2011-től, ezen feladatai mellett, elvállalta a Béke Sugárúti Óvoda tagintézmény–vezetői feladatait is. Az ebben az intézményben már több évtizede sikeresen működő „Közlekedj okosan” programot továbbfejlesztve országos hírnevet szerzett mind az intézménynek, mind Gyula városának. 2016–tól Gyula Város Egyesített Óvodájának intézményvezetője. Az óvodafejlesztési koncepció megvalósításába nagy energiát fektet, mely folyamat során öt óvoda már teljesen megújult, háromban pedig részleges fejlesztések valósulnak meg. Munkáját kiemelkedő szakmai tudás, magas pedagógiai tapasztalat jellemzi, összetartó közösséget teremtett az óvodai nevelőtestületek és a szülők között.

Becseiné Lock Gabriella a családjának, a kollégáinak, a szülőknek, valamint a polgármesternek és a képviselő-testületnek köszönte meg a támogatást, hogy hittek benne, valamint a közösen elért eredmények miatt.

 

Ugyancsak Gyula Város Szolgálatáért címet vehetett át Horváth Pálné Daradics Eszter, az Erkel Ferenc Kulturális Nonprofit Kft. munkatársa.

A laudációban elhangzott: Horváth Pálné Daradics Eszter Gyulán született, tanulmányait szülővárosában végezte, majd 1979–ben az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségizett. Tanulmányai befejezése után a Gyulai Húskombinátban helyezkedett el, ahonnan 2007–ben gondnoksági csoportvezetőként távozott. 2008–tól a Művelődési Háznál vállalt takarítási feladatokat. Mindig alázatosan, szolgálatkészen, lelkesedéssel végezte munkáját, mely az elmúlt időszakban már három épületre is kiterjedt. A hétköznapok mellett hétvégén és ünnepnapokon is számítani lehetett munkájára. Maximális igényességét tükrözte mindaz a tisztaság, ragyogás, mely a Művelődési Házhoz tartozó épületekbe lépőket fogadta. A visszajelzéseket mindig örömmel fogadta, akkor volt nyugodt, ha a város szabadtéri rendezvényein ő maga biztosíthatta jelenlétével, hogy rend legyen a programok előtt, alatt és után is. Feladatkörében egyedül kellett helytállnia – mégis zokszó nélkül végezte munkáját, mindig a cég érdekeit helyezte előtérbe.

Horváth Pálné Daradics Eszter úgy fogalmazott, hogy álmában sem gondolta volna, hogy egyszer ilyen elismerésben részesül. A kitüntetést megköszönte Katona Katalinnak, az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, a grémiumnak, valamint családjának.

A grémium Gyula Város Szolgálatáért címben részesítette Teleczki Tündét, a Gyulai Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának köztisztviselőjét.

Mint az a méltatásban elhangzott, Teleczki Tünde a Tessedik Sámuel Főiskola Egészségügyi Intézetébe nyert sikeres felvételt, ahol 2002 júniusában diplomás ápoló oklevelet szerzett, majd a Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Karán 2005 júliusában igazgatásszervezőként végzett. 2008. január 1. napjától kezdődően a Gyulai Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának köztisztviselője. 2012 januárjában anyakönyvi szakvizsgát, ugyanezen év júniusában pedig közigazgatási szakvizsgát szerzett. Az Igazgatási Osztály köztisztviselőjeként fő munkaköre az anyakönyvezéshez kapcsolódó feladatok ellátása, többek között a születésre, a házasságkötésre és az élettársi kapcsolatok bejegyzésére vonatkozóan, valamint közreműködik a külhoni magyarok magyar állampolgárságuk megszerzésével kapcsolatos eljárásaiban és honosítási ünnepségeken.

Teleczki Tünde hangsúlyozta: hálás a családjának, akik mindig mögötte álltak, Becsyné Szabó Márta nyugalmazott címzetes főjegyzőnek, valamint kiemelte, hogy nincs nehéz dolga a munkája során, hiszen jó munkahelyi körülmények között, jó kollektívával dolgozik.

A dr. Gyarmati István-díjat 2020-ban Bódi Piroskának, a Békés Megyei Pándy Kálmán Tagkórháza csecsemő- és gyermekgyógyász, gasztroenterológus főorvosának adományozták a gyermekgyógyászat területén figyelemre méltó hivatástudattal végzett, több évtizedes odaadó és példaértékű munkájáért.

Bódi Piroska általános orvosi diplomáját 1984-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetemen vette át. Csecsemő és gyermekgyógyászatból 1988-ban, gyermekgasztroenterológiából 1995-ben szerzett szakképesítést. Adjunktusi kinevezésben 1996-ban részesült, majd megbízást kapott a megyei gyermekgasztroenterológia szakambulancia vezetésére. A szakambulancia vezetése mellett a Gyermekgyógyászati Osztály Csecsemő és kisdedrészlegének vezető teendőit is ellátja több mint két évtizede, főorvosi kinevezését 2008-ban kapta, 5 éve pedig osztályvezető helyettesként látja el feladatait. Preventív gondolkodásával segíti a gyermekkori táplálkozási elvek gyakorlati elsajátítását, évről évre aktívan részt vesz a Szoptatási Világnap, valamint a Lisztérzékeny Világnap megszervezésében. Nevéhez fűződik a Békés Megyei Lisztérzékeny Klub megszervezése.

Bódi Piroska köszönetnyilvánításában hálát adott mindenkinek, aki érdemesnek találta erre a díjra, a családjának, munkatársainak és a meggyógyított gyermekeknek, szüleiknek. Mint mondta, Gyarmati Istvánnal már nem volt alkalma együtt dolgozni, de munkáját ismerve az ő hitvallását követi.

Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)