Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Az utak témája volt a leghangsúlyosabb az interpellációs órában

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • Tóth PéterHÍREK • 2019. december 13. 08:15
Az utak témája volt a leghangsúlyosabb az interpellációs órában
A képviselő-testület december 12-i ülésén a polgármester szabadságolási terve is szóba került

A jól megszokott módon az interpellációs órával kezdődött a képviselő-testület idei utolsó, december 12-i ülése, amely során az utak témája volt a leghangsúlyosabb, így szó esett útfelújításról, egyirányúsításról és kátyúzásról is, de az Élővíz-csatorna halállományának és a polgármester szabadságolásának is utánajártunk.

a képviselő-testület december 12-i ülése

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

Elsőként Vigné Fábián Diána (Gyulai Városbarátok Köre) kapott szót, aki az Ajtósfalvától Póstelek irányába közlekedők ügyében interpellált. Mint mondta, az ott található földút a csapadékos időben gyakorlatilag járhatatlan, ezért szeretné, ha az utat legalább törmelékkel feltöltenék.

Virányi István, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. főmérnöke elmondta, hogy a Kígyósi úti telephelyen körülbelül 400 tonnányi őrölt hulladék van, amelyet az útalapok feljavítására használnak, ebből tudnak a helyszínre szállítani – az időjárástól függően – a közeljövőben.

Görgényi Ernő (Fidesz) polgármester hozzátette: a mérnöki osztály megvizsgálta egy esetleges útépítés lehetőségét, de a költségek magasak lennének, az összeget pedig sűrűbben lakott területek útjainak felújítására javasolják.

Két témával készült az év utolsó ülésére Veres András (Fidesz). Elsőként a Köröspart utca lakóinak kérését tolmácsolta, akik amiatt kérték a képviselő segítségét, hogy a Gyep utcától az Első utcáig tartó szakaszon nincs járda, ez pedig balesetveszélyes, hiszen a lakók a kapuból egyből az úttestre lépnek ki.

A városatya ezután a Jász Lukács utca lakóinak levelét olvasta fel a testületnek, amelyben arról írtak, hogy az utcájukban hajnaltól egészen késő éjszakáig olyan mértékben megnövekedett a forgalom, amely balesetveszélyes.

Mint írták, az utcában feltorlódnak az autók, nehezen jutnak ki a Csabai útra, ahol a Tesco áruház lámpájától egészen az autószervízig áll a kocsisor folyamatosan. A gyalogosok is nehezen jutnak át egyik oldalról a másikra, az utcában pedig a parkoló autók nehezítik a haladást.

 

vigné fábián diána

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

A lakók elkerülő út építését javasolták, valamint – amíg az nem valósul meg – szeretnék, ha egyirányúsítanák az utcát.

Mindkét felvetett kérdésre Molnár Csabától, a mérnöki osztály vezetőjétől érkezett válasz, aki a Köröspart utca kapcsán elmondta, hogy helyhiány miatt nem építettek ki járdát anno a szakaszon. Megtudtuk, hogy az utcában hat ingatlan található, ha pedig egyirányúsításra kerülne a sor, akkor a Gyep utca felől volna célszerű megtenni, de ezt nem javasolják, mert nem indokolja semmi.

A Jász Lukács utcáról az osztályvezető elmondta, hogy jelenleg 10 tonnás súlykorlátozás van érvényben, valamint 30-as sebességkorlátozó tábla van kihelyezve, a páros oldalon pedig várakozási tilalom van.

Az egyirányúsítást ebben az esetben sem javasolják a közlekedési szakemberek és a rendőrség sem, hiszen akkor egy másik utcával is ugyanígy kellene eljárni, amelyre a Csabai útra kivezető forgalmat engedélyezik, viszont ilyen kapacitású utca nincs a közelben.

Hozzátette: azt megtehetik, hogy az utca mindkét oldalán megtiltják a parkolást, de akkor a lakók sem állhatnak meg az utcán.

Ökrös István (Fidesz) három témában interpellált: elmondta, hogy a választói jelezték neki, a Zrínyi tér sarkán már kisebb esők után is megáll a víz, a képviselő pedig szeretné, ha a megvizsgálnák a csatornát.

 

veres andrás

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

Az Október 6. tér környékén lakók szeretnék, ha lassítótáblát helyeznének ki a tér utcájába, mert nagy a forgalom és nagy sebességgel közlekednek az autók, az Ottlakai-dűlő makadám útját pedig szeretné, ha feljavítanák, mert rossz állapotban van.

Virányi István válaszából kiderült, hogy megvizsgálták a Zrínyi téri helyzetet, amely során megtalálták a hiba okát, miszerint a kiemelt szegély ívén van egy pont, amelynek nincs lefolyása, de van egy akna a ponttól nem messze, ahová egy aknaszemmel bekötik a problémás területet.

Az Ottlakai-dűlőről a főmérnök elmondta: az igazi megoldás nem a törmelékterítés volna, hanem az úton található kátyúk betömése, ezért a közeljövőben elvégzik a kátyúzást, de mindez ideiglenes megoldás, mert a szakaszon folyamatosan járnak nagyméretű munkagépek.

Az Október 6. térrel kapcsolatban Görgényi Ernő elmondta, hogy természetesen lehet szó tábla kihelyezéséről, ha a lakók azt szeretnék, de az önmagában nem megoldás, illetve az utca szélessége sem indokolja a 30-as sebességkorlátozást. További probléma, hogy a rakodóterületet magánszemélyek is igénybe veszik parkolás céljából.

 

ökrös istván

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

Utolsóként Galbács Mihály (Mindenki Magyarországa Mozgalom) kapott szót, aki három kérdéssel érkezett az interpellációs órára. Elsőként felhívta rá a figyelmet – mint utóbb kiderült, rosszul –, hogy a polgármesternek a törvény szerint minden hónapban szabadságolási ütemtervet kell készítenie, ennek a teljesítéséről pedig be kell számolnia a testületnek.

A képviselő arra kérte a városvezetőt, hogy tárja a testület elé az előző havi, illetve az előző ciklus szabadságolási terveit, illetve azt, hogy ezekből ténylegesen mennyi lett kivéve.

Második kérdésében arról beszélt, hogy a horgászoktól kapott jelzéseket, miszerint az Élővíz-csatornában gyakorlatilag nincsenek halak, holott régen ennek a szöges ellentéte volt jellemző, ezért szakmai véleményt szeretne, hogy mi lehet a probléma.

Utolsóként arról kérdezett, hogy a miért bontottak le a Vár utcában kettő, köztük egy nádfedeles házat, amelyek műemléki területen állnak, illetve arra is kíváncsi volt, hogy meg lehetett-e volna menteni ezeket a házakat.

A nádfedeles házról és annak bontásáról Béres István főépítésztől megtudtuk, hogy a terület magántulajdonba került, a tulajdonosok pedig egy másfél éves tervezési és előkészítési folyamatban mutatták be a beruházási szándékait.

A terület maga műemléki jelentőségű és országosan védett, helyi szinten pedig utcaképvédelmi jelölésű. A tervekben három épület felhúzása szerepel, amelyek apartmanként fognak funkcionálni. Az építési engedélyekben szerepelt a mára lebontott épületek részbeni megtartása, de a bontás során bebizonyosodott, hogy ez életveszélyes lett volna.

Az építkezés során bizonyos épületrészeket a vissza fognak állítani, a nádfedél visszaállítása viszont nem fog megtörténni.

Az Élővíz-csatornát érintő felvetésre Görgényi Ernő adott választ. Mint mondta, a Gyulai Várfürdő minden évben elvégez egy toxikológiai vizsgálatot, amely a legutóbbi alkalommal mindent rendben talált.

 

galbács mihály

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a folyót folyamatosan ellenőrzik, de évek óta nem találtak problémát, illetve halpusztulásról sem kaptak bejelentést.

A polgármester felolvasta a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének álláspontját, amely szervezet 2011 óta az Élővíz-csatorna halgazdasági hasznosítója, abból pedig az derült ki, hogy a csatorna vízminősége kiváló, gazdag halfaunával rendelkezik, egy vizsgálat szerint jelenleg 17 halfaj él a folyóban.

A szabadságolási ütemterv kapcsán a városvezető megjegyezte, hogy nyilvánvalóan politikai támadás. Kiemelte: ha Galbács Mihály támadni szeretné őt, akkor két feltételnek, a hitelességnek és a felkészültségnek kellene eleget tennie.

– Hitelesség dolgában, úgy látom, nem áll valami jól – jegyezte meg Görgényi Ernő. Mint mondta, nem konkrétan arra gondol, hogy a polgármester-jelöltek között az utolsó előtti helyen végzett, és nem is arra, hogy a 3. számú választókörzetben mindössze 62 szavazatot kapott, hanem arra, hogy saját magával szemben is teljesíti-e az elvárásokat, amelyeket másokkal szemben támaszt.

A polgármester felolvasott egy részletet az interpellációból, amelyet a képviselő kihagyott annak előterjesztésekor, miszerint kockázat az, ha a városvezetők fáradtan dolgoznak, illetve sokmilliós többlet terhet jelent a város számára, amelyet értelmesebb célokra is el lehet költeni. Mindebből az derül ki, hogy Galbács Mihály azért aggódik, hogy mennyibe kerül a városnak a ki nem vett szabadságok megváltása.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

A városvezető rávilágított: a városatya négy év alatt – még alpolgármesterként – 37 nap ki nem vett szabadságot halmozott fel, amelyért 756 ezer forintot kapott, de a végkielégítését is megszavazta számára a grémium, ráadásul a három havi összegen felül plusz három havit kapott, amely összesen 2,7 millió forint volt.

Görgényi Ernő azzal folytatta, hogy az képviselő-testület bizonyos hatásköröket delegálhat a szerveire, 2015-ben pedig éltek ezzel a lehetősséggel, amikor kimondta, hogy olyan apró ügyekkel, mint a polgármester szabadságolása, nem kíván foglalkozni, ezért átruházta a hatáskört a humán- és társadalompolitikai bizottságra, ennek pedig a polgármester eleget is tesz, mindezek ráadásul nyilvános dokumentumként vannak feltöltve az internetre.

A városvezető – kivételt téve – elmondta: november 5–8. között volt szabadságon az elmúlt hónapban, valamint tervezve volt egy szabadnap 22-re is, de ezt végül nem tudta kivenni.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)