Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - A Helyi Választási Bizottság tagjairól és több HÉSZ-módosításról is szó esett a gyulai képviselő-testület rendkívüli ülésén

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • T. P. HÍREK • 2019. augusztus 29. 14:55
A Helyi Választási Bizottság tagjairól és több HÉSZ-módosításról is szó esett a gyulai képviselő-testület rendkívüli ülésén
A grémium a DAKK Zrt. 2018. évi teljesítéséról szóló beszámolójáról is tárgyalt augusztus 29-én

Rendkívüli ülést tartott a gyulai képviselő-testület augusztus 29-én a városháza dísztermében, ahol tíz napirendi pontot tárgyaltak meg. Szó esett többek között a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról, több HÉSZ-módosításról és a DAKK Zrt. 2018. évi beszámolójáról is. A képviselők emellett egy, a polgármesteri hivatal épületéhez kapcsolódó felújításról és egy transzformátorállomás áthelyezéséről is szavaztak.

a képviselő-testület augusztus 29-i rendkívüli ülése

Fotó: Gyulai Hírlap – Tóth Péter

Az első napirendi pont a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szólt. Görgényi Ernő (Fidesz) polgármester ismertette, hogy az önkormányzati választást október 13-ra írta ki a köztársasági elnök, a tagokat pedig legkésőbb a választást megelőző negyvenkettedik napig kell megválasztani.

A tagokat Csige Gábor jegyző, a helyi választási iroda vezetője mutatta be. Tagnak javasolta Novák Amanda Nikolettát, Rostás Laurát és Ködmön Zsoltot, póttagnak Becseiné Lock Gabriellát és Jakucs Jánost. Mint mondta, ők az elmúlt öt évben is ellátták ezt a feladatot, írásban pedig már elfogadták a nevezést.

A grémium 13 igennel és egy nemmel elfogadta a javaslatot, majd a tagok és póttagok esküt tettek, a polgármester pedig átnyújtotta számukra az esküokmányokat.

A második előterjesztésként a Helyi Építési Szabályzat módosításáról tárgyaltak a képviselők a Fővárosi Önkormányzat idősotthonának tömbjéhez kapcsolódóan. A városvezető elmondta, a módosítást az idősek otthona kezdeményezte, a Fővárosi Önkormányzat ugyanis korszerűsíteni szeretné az épületet, ehhez azonban be kell építeni az ingatlan Honvéd utca felőli beépítetlen területét.

Az intézménynek csökkentenie kell az egy helyiségben elhelyezettek számát, illetve mindenkinek legalább hat négyzetméter személyes területet kell biztosítania. A felújítással az ellátottak száma nem nő, a fizikai adottságok miatt kismértékben csökkenhet is, de az ellátás minősége javulni fog.

Görgényi Ernő hozzátette, hogy a beruházás megvalósítására rövid határidőt kapott a Fővárosi Önkormányzat, ezért kérték, hogy nyilvánítsák kiemelt fejlesztési területté a tömböt.

A témával kapcsolatban Bod Tamás (Együtt, MSZP) megjegyezte: a kevesebb ellátott helyett éppen többnek kellene helyet biztosítani, illetve a 21. században az lenne a minimum, hogy mindenki korszerű körülmények között élhessen az otthonban. Kiss Szabolcs (Fidesz) elmondta, hogy ezt kívánják elérni a beruházással. A napirendi pontot 14 igennel elfogadták.

A Helyi Építési Szabályzat módosítási eljárásában beérkezett vélemények ismertetése és a partnerségi egyeztetés lezárása a déli ipari területre vonatkozóan volt a címe a harmadik előterjesztésnek.

A polgármester elmondta, hogy a terveket és minden szükséges dokumentációt közzétettek ezzel kapcsolatban a város honlapján a partnerségi rendelet előírásai szerint, augusztus 9-én pedig lakossági fórumot tartottak a témáról. Görgényi Ernő tájékoztatott arról is, hogy az Airbus Helicopters gyár látványterveinek véleményezési eljárása a miniszterelnökségnél befejeződött, és pozitív eredménnyel zárult.

A határozati javaslat ismertetése után Bod Tamás kifejtette: problémája van a lakossági fórumról készült jegyzőkönyvvel, az ebben olvasható – a város gazdaságának elmúlt harminc évéről szóló – polgármesteri összefoglalóban ugyanis az szerepel, hogy 2010-ben „kezdődött az időszámítás”, mióta Fidesz-kormányzás van az országban, a munkahelyek pedig főleg akkor szűntek meg, amikor baloldali vezetés volt az országban. A képviselő szerint ezek az állítások nem fedik a valóságot, a harisnyagyár, a bakancsgyár vagy éppen a tejporgyár is a piacgazdasági változások miatt szűntek meg létezni.

A városvezető szerint Bod Tamás a tényekkel vitatkozik, mint mondta, a gyulai gazdaság a rendszerváltozás vesztesei közé tartozott, holott voltak olyan települések, ahol nem a gyárak bezárása mellett döntöttek, hanem értő kezekbe adták azokat. Kiemelte, hogy a folyamat a baloldali vezetés alatt érte el a mélypontját: a tejporgyárat 2004-ben zárták be, a vágást 2005-ben állították le a húskombinátban, a gyulai húsipart végül a jelenlegi városvezetést mentette meg 2012-ben.

A képviselő viszonválaszában azt mondta: a gyulai húsipar megmentése méltánylandó dolog, de – mint fogalmazott – ott is történtek érdekes dolgok.

Görgényi Ernő hangsúlyozta: gyulaiként nem szabadna támadni a Gyulahús Kft. megmentését, hiszen az Európai Unió – éveken keresztül – részletes vizsgálatot folytatott, amely során megállapították, hogy sem szabály, sem előírás nem sérült a folyamat során.

Az előterjesztést végül 14 igennel fogadta el a grémium.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Tóth Péter

A folytatásban a Muzsikál az Erdő Alapítvány támogatásáról döntöttek a képviselők. Az alapítvány szeptember végén már tizenhatodik, Gyulán pedig ötödik alkalommal rendezi meg a Muzsikál az erdő elnevezésű programot – idén a Városerdő mellett a Csigakertben is –, amelyhez 600 ezer forint támogatást kértek. Ezt testület egyhangúlag meg is szavazta.

Kisajátítást pótló adásvételi szerződést kötött az önkormányzat a Spar és Tesco áruházak között található egykori erdőterülettel kapcsolatban, ahol járda és kerékpárút épült. A területek tulajdonosai között volt egy vita, az ügy sokáig húzódott, de végül megoldódott, és megtörtént a megállapodás a szükséges terület megszerzésének tárgyában.

A grémium jóváhagyta a szerződést, de annak idején arról volt szó, hogy létrehoznak egy kapcsolatot a Csabai út és az érintett telek között, a megállapodással azonban közbe iktattak egy újabb telket, ezért kérik, hogy ezen legyen átjárási joguk. A képviselők egyhangúlag támogatták az előterjesztést.

Hetedikként a városháza Gerlóczy-szárnyának pincefödéméről tárgyaltak a jelenlévők: Görgényi Ernő elmondta, hogy a födém megerősítésére támogatást kíván nyújtani a kormányhivatal, a szárnyat ugyanis jelenleg a járási hivatal használja. A födém alatt elkorrodálódott a szerkezet, így sürgős megerősítésre szorul.

A munkálatok elvégzése 4,2 millió forintba kerülne, amelyet az önkormányzat megelőlegez, majd a felújítás elvégzése után a kormányhivatal megtéríti azt. A képviselő-testület elfogadta a határozati javaslatot.

Bővítést tervez a Park Hotel. Ennek során egy ingatlant elbontanának, azonban a területen található egy transzformátor is, amely árammal látja el a városi fogyasztók egy részét és a közvilágítást – ismertette a következő előterjesztést a városvezető.

A trafó nem teljesen üzembiztos, ezért javasolt a cseréje, helyette pedig egy épített házas állomást alakítanának ki. Az új eszközt és a berendezéseket az NKM Áramhálózati Kft. biztosítaná, az önkormányzat pedig 4,7 millió forintot biztosítana a beruházáshoz. A grémium egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadása, valamint a helyi közösségi közlekedés támogatása is terítékre került az ülésen. Görgényi Ernő elmondta, hogy a DAKK csaknem 10 millió forinttal többet kérne, mint amennyit a szerződés tartalmaz, azonban ezt több okból sem látják indokoltnak a döntéshozók, így csak az eredeti megállapodást figyelembe véve tudják elfogadni a beszámolót.

A beszámolót és a kiegészítő adatszolgáltatásokat Galuska Józsefné könyvvizsgáló is átnézte, de a számlák ismerete nélkül, azokhoz ugyanis nem jutott hozzá, kérés után sem. Így nem lehet megállapítani, hogy a felmerült költségek valóban a gyulai közszolgáltatással összefüggésben merültek-e fel.

Bod Tamás kérdésére, hogy milyen ellentmondások vannak a beszámolóban, a polgármester elmondta: a kiírásban előirányzott hat autóbusz helyett csak négyet alkalmaz a városban a cég. Tizenegy esetben járatkimaradás volt tapasztalható, amely még szerződésszerű, de javítandó. A cégnek nincs felhatalmazása, hogy regionális járatokat is bevonjon közszolgáltatás biztosításába, mégis ez történik. A javítási költségek magasak, ebből pedig arra lehet következtetni, hogy a buszok műszaki állapota nem felel meg a helyi közlekedés követelményeinek. Emellett az is probléma, hogy a törökzugi járatra javasolt alacsony padlós jármű csak rövid időszakban közlekedett.

Kiss Tamásné (Fidesz) egy lakossági levelet tolmácsolt a képviselőknek, amelyben a buszközlekedést gyakran használatba vevő utas arra panaszkodott, hogy a megállók távol vannak egymástól, a járművek pedig ritkán járnak. A képviselő kérte ezeknek a panaszoknak a felülvizsgálatát.

Jelen volt az ülésen Dudás György, a DAKK controlling vezetője, aki elmondta: a cég álláspontja, hogy a beszámolót a számviteli szabályozásoknak megfelelően állították össze, ebben követhető és tényszerű adatok vannak feltüntetve, így fenntartják az abban leírtakat.

A testület végül elfogadta az határozati javaslatokat.

Utolsó napirendi pontként a helyi önkormányzati és nemzetiségi választás költségkeretének növelését tárta a polgármester a képviselő-testület elé. Mint mondta, az európai parlamenti képviselők, a helyi képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítására 2 millió forint áll rendelkezése. Ebből a keretből a májusban megtartott európai parlamenti választáskor felhasználtak 1,2 millió forintot, így 1 millió forint többletforrás biztosítását javasolják.

A grémium egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Tóth Péter

Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)