Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Felújítanák a Scherer Ferenc utca egy szakaszát

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • S. E.HÍREK • 2022. január 29. 13:00
Felújítanák a Scherer Ferenc utca egy szakaszát
A gyulai képviselő-testület arról is döntött, hogy ezentúl 19 óra után is lehet esküvőt tartani Gyulán

Negyvenmillió forint állami támogatásra pályázik a gyulai önkormányzat a Scherer Ferenc utca egy szakaszának, valamint az Apor Vilmos tér útburkolatának felújításához – határozott a fürdővárosi képviselő-testület január 27-i ülésén. A grémium azt is megszavazta, hogy egy későbbi ülésen szülessen döntés arról, mely ajánlattevőkkel folytassanak tárgyalásokat a Gyulahús Kft. egy részének értékesítéséről. A képviselők emelték a városi tanulmányi ösztöndíj mértékét, és arról is döntöttek, hogy ezentúl 19 óra után is lehet esküvőt tartani Gyulán.

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba 

Megújulhat a Scherer Ferenc utca

A Scherer Ferenc utca egy szakaszának, valamint az Apor Vilmos tér útburkolatának felújításához 40 millió forint állami támogatásra pályázik az önkormányzat. A beruházáshoz 14 millió 496 ezer forint önerőt biztosított a képviselő-testület a város idei költségvetéséből.

Az ülést vezető Görgényi Ernő (Fidesz–KDNP) kifejtette, évek óta pályáznak a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium kiírására, legutóbb az Eminescu utca Kapa és Sánc utca közötti szakasza újult meg az állam út- és járdafelújítási programja révén.  

Az előzményekről elmondta, a polgármesteri hivatal mérnöki osztálya a korábbi képviselői és lakossági jelzések alapján, az elnyerhető összeget is figyelembe véve azt javasolta, hogy a Scherer Ferenc utca útburkolatát újítsák fel a Budai Nagy Antal utca és Apor Vilmos tér közötti szakaszon. Hozzátette, a döntés azért is indokolt, mert az utat a németvárosi hídtól a Budai Nagy Antal utcáig már felújították.

Az előterjesztésből kiderül, a kivitelezés során a felső kopóréteget 3584 négyzetméteren lemarják, a kiemelt szegélyeket szakaszosan kijavítják, az aknafedlapokat szintre emelik. Az útszakasz öt centiméter vastag új kopóréteget kap. A támogatásból az Apor Vilmos tér útburkolatát is felújítják.  

A polgármester arról is beszámolt, hogy a pályázatban előírtaknak megfelelően előzetes árajánlatot kértek a gyulai Aszfalt-Közmű Kft.-től. E szerint a beruházás összköltsége 54 millió 496 ezer forint.

Mittag Mónika (Fidesz–KDNP), a körzet képviselője az ülésen megköszönte az önkormányzat és a mérnöki osztály „gyors intézkedését”.

A határozati javaslatot 12 igennel, egyhangúlag szavazták meg a képviselők.

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba 

Később tárgyalnak az akvizícióról

Az ülésen arról is határozott a képviselő-testület, hogy a tervezetthez képest későbbi időpontban, a Gyulahús Kft. fejlesztéséről szóló pályázat elbírálása után dönt arról, mely befektetőkkel folytat tárgyalásokat a húsipari cég egy részének értékesítéséről.

Mint azt korábban megírtuk, a tulajdonos fürdővárosi önkormányzat befektetőnek adná el a Gyulahús Kft. egy részét érdekében, hogy megvalósíthassa a vállalat 13 milliárd forintos fejlesztési elképzeléseit, és ezzel hosszú távon is biztosítsa a cég versenyképességét. A tervek szerint a Béke sugárúti szárazárugyárat átköltöztetnék a cég Kétegyházi úti telephelyére, ahol új, modern, a jelenleginél nagyobb gyártókapacitású üzem épülne. A megvalósítás érdekében a cég Kft. pályázatot adott be a vidékfejlesztési program keretében meghirdetett, élelmiszeripari üzemeknek szóló kiírásra, amelyen 50 százalékos támogatási intenzitás mellett legfeljebb ötmilliárd forint támogatás nyerhető el.

Görgényi Ernő az ülésen emlékeztetett, a részbeni értékesítésről szóló nyilvános pályázatra három indikatív ajánlat érkezett. Ezekről a januári tanácskozáson döntött volna a képviselő-testület, a polgármesterből, Csige Gábor jegyzőből, Daka Zsolt ügyvezetőből és egy ügyvédből álló munkacsoport jelentése alapján.

Mivel a Gyulahús Kft. pályázatát még nem bírálták el, a városvezető azt javasolta, egy későbbi időpontban döntsenek az ajánlattevőkről. A tárgyalási pozíciót és a tárgyalópartner hozzáállását is nagyban befolyásolhatja a pályázat kimenetele – húzta alá.

A grémium döntése értelmében a munkacsoportnak az elbírálást követő hatvan napon belül jelentést kell tennie. A képviselő-testületnek ennek ismeretében harminc napon belül ki kell választania azokat az ajánlattevőket, akikkel a táraság belső információit – titoktartási megállapodás aláírását követően – megosztja a négytagú bizottság.

Leel-Őssy Gábor (Demokratikus Koalíció) az előterjesztés kapcsán azt kérdezte, van-e arra mód, hogy a győztes befektető igényei alapján módosítsák az új üzem érvényes építési engedéllyel rendelkező terveit. Arról is érdeklődött, hogy a képviselők megkaphatják-e az indikatív ajánlatokat.  

A polgármester kifejtette, az építési engedély az épület paramétereire vonatkozik, nem a technológiára. Utóbbi kapcsán van „mozgásterük” –fogalmazott.

Hangsúlyozta, az ajánlatokat a képviselő-testület tagjai és a bizottsági tagok is meg fogják kapni a munkacsoport javaslatával együtt.  

Közölte, a tervek szerint két ütemben történik majd az akvizíció. Mint kifejtette, a kiválasztott befektető csak akkor szerezhet többletjogokat, ha megvette a cég 49 százalékos részesedését, és végrehajtotta a fejlesztéshez szükséges tőkeemelést.

A határozati javaslatot a képviselők 11 igennel szavazták meg, Galbács Mihály (Mindenki Magyarországa Mozgalom) tartózkodott.

Leel-Őssy Gábor 

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba 

Este hét után is tartható esküvő

Ezentúl 19 óra után is lehet esküvőt tartani Gyulán; a hivatali munkaidőn és helyiségen kívüli anyakönyvi események megrendezésének szabályairól és díjtételeiről szóló önkormányzati rendelet módosítását egyhangúlag, 12 igennel fogadta el a képviselő-testület.

Görgényi Ernő az előterjesztés ismertetésekor elmondta, a jegyespárok több alkalommal jelezték az anyakönyvezetőknek, hogy az esti órákban szeretnék az esküvőjüket tartani.

A módosított rendelet értelmében hivatali helyiségen kívüli esküvő kizárólag hivatali munkaidőn kívül, május elsejétől szeptember 30-ig engedélyezhető, péntekenként 15-től 21 óráig, szombatonként 12–21 óra között. A megfelelő feltételeket, például szürkülettől a világítást, a házasulandóknak kell biztosítaniuk.  

 

Új haszonbérlőt keresnek

Nyílt pályázat útján keres a Hunyadi-tónak és a Hősök tavának új haszonbérlőt a gyulai önkormányzat, a nyertest a képviselő-testület választja majd ki.

A polgármester felidézte: 2005 óta Vígh István és Víghné Barabás Andrea a haszonbérlője a tavaknak, amelyeket példaértékűen gondoztak. A haszonbérletet húsz évre nyerték el, de nemrégiben jelezték, hogy szeretnék a szerződést felbontani.

Az önkormányzattal kötött megállapodásuk január 31-vel szűnik meg, a tavak haszonbérbeadására nyílt pályázatokat írnak ki. Győztest várhatóan a februári ülésen hirdetnek.

A határozati javaslatot 12 igennel, egyhangúlag fogadta el a grémium.

Görgényi ERnő

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba 

Átruházott részesedés 

Ingyen átruházza az államra az Alföldvíz Zrt.-ben fennálló részesedését a gyulai önkormányzat a képviselő-testület döntése értelmében.

A polgármester ismertette, a helyi víziközmű- és szennyvízhálózatot a Gyulai Közüzemi Kft. üzemelteti, a vízműteleptől távol fekvő városerdei rész kivételével. Gyula városának így mindössze 10 darab, 0,0037 százalékos tulajdoni hányadot megtestesítő, egyenként 4600 forint névértékű részvénye van az Alföldvíz Zrt.-ben, valamint 7/10 000 arányú osztatlan közös tulajdonosi részesedése és csaknem 33 millió forint értékű víziközmű-vagyoneleme a Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerben.

A városvezető az előzményekről elmondta, az Alföldvíz Zrt. az elmúlt években jelentős veszteséget halmozott fel, amelyet az állam finanszírozott, mivel a cégben érdekelt településeknek nem volt forrásuk erre. A helyzet kezelésére az a döntés született, hogy az önkormányzatok átadják a részvényeiket, valamint a víziközművek tulajdonjogát az államnak.

Görgényi Ernő az előterjesztés kapcsán úgy fogalmazott, az „a legracionálisabb megoldás”, ha a tulajdonrészüket térítésmentesen átadják az államnak, így sem a veszteségrendezéshez, sem az üzemeltetéshez nem kell a gyulai önkormányzatnak hozzájárulnia.

A határozati javaslatot a jelen lévő 11 képviselő 10 igen szavazattal fogadta el, Galbács Mihály tartózkodott. A képviselők ugyanilyen arányban határoztak arról is, hogy a tulajdonrész átadásával részt kívánnak venni az az állami integrációs programban.

Megválasztották a választási bizottság tagjait és póttagjait

Az ülésen megválasztották Békés megye gyulai székhelyű, 3. számú egyéni választókerületi választási bizottságának tagjait és póttagjait. Személyükre a választókerületi választási iroda vezetője, Csige Gábor jegyző tett javaslatot. A bizottság tagja lett Magyar György Csaba, Varga Lilla és Borbély István, póttaggá választották Folcz Józsefet és Kun Miklóst. Mint ismert, Áder János köztársasági elnök április 3-ra tűzte ki az országgyűlési választást és az országos népszavazást. 

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba 

Emelkedik a Bay Zoltán-ösztöndíj mértéke

Megemelte a Bay Zoltán tanulmányi ösztöndíj mértékét a képviselő-testület, a középiskolások 10 ezer forintot, a felsőfokú tanulmányokat folytatók 15 ezer forintot kapnak havonta a 2022/2023-as tanévtől. A városi ösztöndíjra a kimagasló tanulmányi eredményt elért diákok pályázhatnak.

 

Biztosítják a gyulavári körzet fogorvosi ellátását

A képviselő-testület döntése értelmében a Gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézmény biztosítja a nemrégiben elhunyt Horváth Péter fogorvosi körzetének feladatellátását 2022. február elsejétől december 17-ig, de legfeljebb a praxisjogot megszerző fogorvossal létrejött szerződés hatályba lépéséig. Az ülésen arról is döntés született, hogy az említett időre két státusszal növelik az intézmény létszámát annak érdekében, hogy felvehessenek egy helyettesítő fogorvost és egy asszisztenst.  

 

Emelkedő bérek és illetmények

A képviselő-testület több helyi intézmény- és cégvezető bérét, illetve illetményét megemelte a központi jogszabályoknak megfelelően, 2022. január elsejei hatállyal. A döntés Dézsi Jánost, a Mogyoróssy János Városi Könyvtár igazgatóját, Makráné Gombkötő Zitát, Gyula Város Egyesített Óvodájának intézményvezetőjét, Ködmön Zsoltot, a Gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetőjét, Elek Tibort, a Gyulai Várszínház Nkft. ügyvezetőjét, valamint Katona Katalint és Fekete-Dombi Ildikót, az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. ügyvezetőit érintette.

Ugyancsak emelkedik az illetménye a törvényi előírásoknak megfelelően Görgényi Ernő polgármesternek, valamint Kónya István és Alt Norbert alpolgármestereknek.

Valamennyi határozati javaslatot egyhangúlag szavazta meg a képviselő-testület.

Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)