Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Beiktatták lelkészi hivatalába Pápai Attilát

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • G. K. E. • HÍREK • 2018. november 24. 16:00
Beiktatták lelkészi hivatalába Pápai Attilát
Ünnepelt a Gyulai Evangélikus Egyházközség

Ünnepélyes liturgián iktatták be lelkészi hivatalába november 24-én Pápai Attilát a gyulai evangélikus templomban. A ceremónia közgyűléssel zárult, amelynek keretében számos egyházi és világi méltóság mondott köszöntőt. Gyula város jókívánságait Görgényi Ernő polgármester tolmácsolta.

Ünnepélyes liturgián iktatták be lelkészi hivatalába Pápai Attilát

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

Nagy Zoltán békéscsabai evangélikus esperes iktatási igehirdetésében kiemelte, mára megtörtént az ide küldött lelkész és a gyülekezet egymásra találása. Ismertette azt is, hogy bár a hivatalos rendhez alkalmazkodva egyetlen iktatott lelkésze van a gyülekezetnek, küldetése teljesítésére Pápai Attila nem egyedül érkezett Gyulára. A szolgálat mindennapjaiban mellette van hűséges segítőtársa, felesége, Pápai-Tóth Orsolya.

A Lukács evangéliuma 10. fejezete első versének üzenetére felépített igehirdetése után Nagy Zoltán átvette a lelkészi meghívólevelet a gyulai gyülekezet elöljáróitól, annak bizonyságaként, hogy készek elfogadni Pápai Attilát a gyülekezet lelkészének. Miután erre maga a jelölt is vállalkozott, átvehette a megbízólevelet. Nagy Zoltán esperes mindeközben arra hívta fel a figyelmét, hogy feladatait ne kényszeredetten, hanem örömből, ne haszonlesésből, hanem odaadóan végezze, sose uralkodjon a reá bízottakon, de legyen a példaképük. A gyülekezetnek pedig azt tanácsolta, fogadják szeretettel a lelkészüket, tiszteljék és becsüljék, állhatatosan hallgassanak minden szavára.

A gyulai hivatalába beiktatott Pápai Attilára ezt követően különböző keresztyén felekezetek és gyülekezetek lelkészei kérték isten áldását.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

Pápai Attila igéjét János evangéliuma 15 fejezetéből olvasta fel, majd elmondta, egészen különleges módon készülhetett fel a mai ünnepségre. Egy nappal korábban ugyanis adódott két lukasórája a „Lila” iskolában, amit arra használt, hogy hazaszaladt és lefestette az egyik templomajtót, amely már igen viseletes volt. Miközben kente a lakkot, János evangélista szavait forgatta szívében. Azon gondolkodott, mekkora beteljesült öröm már az is, hogy isten igéje hirdetésére készülhet, és egyben valami hasznosat is tehet azért a gyülekezetért, amely a lelkészévé fogadta. Aláhúzta: az elmúlt esztendő megerősítette abban, hogy Gyulán barátokra lelt. Nemhogy megszokta a várost, de meg is szerette. Úgy érzi, a közösség befogadta.

A liturgikus ceremóniát követően elsőként Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere köszöntötte a hivatalába beiktatott Pápai Attilát. Tamási Áron szavaival azt kívánta neki és a felségének, hogy leljenek otthonra Gyulán, majd a város polgáraként Gyula város történetével, múltjával foglalkozó könyvekkel ajándékozta meg az ünnepeltet.

 

 

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

A református gyülekezet nevében Baráth János lelkész gratulált lutheránus kollégájának, biztosítva őt arról, hogy a kálvinistáknál mindig barátok között lesz. Liska András evangélikus egyházmegyei felügyelőként szólt a beiktatotthoz, és kifejtette, immár több mint egy éves gyulai szolgálata alatt sok jót tapasztaltak meg vele kapcsolatban, személyében egy rendkívül nyugodt és békés természetű embert ismerhettek meg.

A lelkésznek Nagy Zoltán békéscsabai evangélikus esperes, Perlaki Csaba gyulai baptista presbiter, a nyírségi evangélikusok nevében Pápai-Tóth Orsolya nagymamája, önként jelentkezőként a hajdúszoboszlói protestánsok delegátusa, és végül Sáfár Gyula egyházközségi felügyelő is gratulált.

Pápai Attila a maga során a baráti befogadásért mondott köszönetet a gyulaiaknak, a Karácsonyi János katolikus gimnázium vezetőségének, az MNL Békés Megyei Levéltárnak, az Erkel Ferenc Vegyeskarnak, Elek város polgármesterének, valamint az ottani evangélikus híveknek, és nem utolsó sorban Nagyszénás községének, ahonnan lelkészi szolgálata elindult.

Az ünnepélyes iktatás állófogadással zárult az Erkel Ferenc Művelődési Központban.

Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)