Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Harruckern Ferenc születése

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • Merényi-Metzger Gábor • MAGAZIN • 2011. november 23. 13:00
Harruckern Ferenc születése
A helytörténetírás még adós a megye harmadik újkori főispánjának születési adataival
Enns a 17. században

A békési helytörténetírás még adós a megye harmadik újkori főispánjának, báró Harruckern Ferencnek a születési adataival. Ezért jómagam arra vállalkoztam, hogy megtaláljam Békés vármegye 1743. március 16-tól egészen a haláláig, azaz 1775. november 14-ig regnáló első emberének a keresztelési anyakönyvi bejegyzését.

Kutatásaimat siker koronázta, és így az alábbi cikkből megtudhatjuk, hogy hol és pontosan mikor is született a Harruckern János Közoktatási Intézmény névadójának fia, a – 1718-tól lovag, 1729-től pedig báró – Harruckern család utolsó fisarja.

A régebbi – pl. Éble Gábor: A Harruckern és a Károlyi család. (Budapest, 1895) –, de meg a legújabb – pl. Héjja Julianna Erika: Békés vármegye archontológiája és prozopográfiája 1715–1848 (Gyula, 2009) – szakirodalom szerint Harruckern János György császári hadi élelmezésügyi biztos és Anna Maria Vorstern fia, Ferenc Domonkos a felső-ausztriai Wels városában 1696-ban látta meg a napvilágot. Nos, ezen közlések ellenére egyik welsi római katolikus plébánia anyakönyvében sem volt fellelhető a keresett keresztelési bejegyzés. (Igaz, erre a tényre már Éble Gábor is felhívta a figyelmet 1895-ben!)

Ezután arra gondoltam, hogy a gyermek talán a Harruckern család „ősi fészkében”, azaz Schenkenfeldenben született. Tévedtem, mivel a helyi római katolikus egyházközség keresztelési matrikuláiban nem szerepelt Ferenc Domonkos nevű gyermek. Ezt követően a szülők házasságkötésének helyszínén, azaz Mauthausenben – itt vezette oltár elé 1693. március 29-én „Johan Geőrg Harrúckher” Anna Maria Vorsternt – folytattam a kutatást. Ezen megérzésem is helytelennek bizonyult, mivel a mauthauseni római katolikus anyakönyvekben szintén nem szerepelt Harruckern Ferenc keresztelési bejegyzése.

Végül – más választásom nem lévén – elkezdtem átnézni Felső-Ausztria jelentősebb településeinek a matrikuláit. Először a linzit, majd a steyr-it, és végül Enns város – mely Alsó-Ausztria határán, az Enns folyó partján, Mauthausentől délre fekszik – római katolikus anyakönyveiben meg is találtam a keresett bejegyzést. (Itt szeretném megjegyezni, hogy ezen, fentebb említett dokumentumok eredeti példányai a helyi római katolikus plébániahivatalok őrizetében, míg mikrofilmmásolataik az Oberösterreichische Landesarchivban, azaz a Felső-Ausztriai Tartományi Levéltárban találhatóak.)

Summa summarum, a „Gebŭrts-Buch der die Stadtpfarr Enns vom Jahre 1668 bis 1702”, azaz az ennsi városi plébánia 1668 és 1702 közötti születési anyakönyvének 375. oldalán olvasható – részben latin, részben német nyelvű – bejegyzésből egyértelműen kiderül, hogy „Hans Georg Harrŭckher” úr és „Anna Maria” asszony fia, „Johannes Franz Dominicus”, azaz Harrucker János Ferenc Domonkos 1697. augusztus 4-én nyerte el a keresztség szentségét Johann Anton Bombarda esperesplébánostól, a helyi Szent Lőrinc plébániatemplomban – 1970 óta bazilikában (basilica minor) – és ezért nagy valószínűséggel ugyanezen a napon látta meg a napvilágot is.

 

Összes cikk - lent (max 996px)
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)