Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Gyümölcsfát a portára, díszfát az utcára!

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • HÍREK • 2024. június 23. 15:00
Gyümölcsfát a portára, díszfát az utcára!
Felhívás

„GYÜMÖLCSFÁT A PORTÁRA, DÍSZFÁT AZ UTCÁRA”
Gyula Város Önkormányzata meghirdeti a „Gyümölcsfát a portára, díszfát az utcára” programját.

A program célja

Gyula Város Önkormányzata számos program meghirdetésével segíti évek óta a lakosság környezetszépítő tevékenységét, a kertkultúra fejlődését és az egészségesebb, virágosabb, zöldebb Gyula megteremtését. Ilyen program például a „Városi Virágosítási Verseny”, a „Legszebb konyhakertek” program és az egynyári virágosztások is. A 2024. évben először meghirdetésre kerülő „Gyümölcsfát a portára, díszfát az utcára” program célja a lakosság ösztönzése a saját kertekben és az utcákon történő új fák telepítésére és hosszútávú gondozására. A programhoz – a fák kiültetése és termőre fordulása után – nyereményprogram is társulni fog.

Kategóriák

A.) Gyümölcsfát a portára: olyan gyulai ingatlantulajdonosok jelentkezését várjuk, akik gyümölcsfa ültetésére alkalmas zöldfelülettel rendelkeznek, és akik a programban megjelölt, tulajdonukban álló ingatlanon lakóhellyel rendelkeznek (állandó lakcímük oda szól vagy tartózkodási helyként van bejelentve). A jelentkezés során a pályázók az alábbi gyümölcsfa-fajtákból jelölhetnek meg egy darabot: alma, körte, birs, szilva, meggy, cseresznye, őszibarack, kajszibarack (sárgabarack), nektarin. A pályázó a jelentkezési lap kitöltésével vállalja, hogy az igényelt gyümölcsfát 2024 őszén átveszi, kiülteti, számára a szükséges gondoskodást megadja, szükség esetén a fát pótolja.

B.) Díszfát az utcára: olyan gyulai ingatlantulajdonosi közösségek (legalább 3, egymás melletti ingatlan tulajdonosai) jelentkezését várjuk, akik ingatlanai előtt jelenleg a közterületen nem található díszfasor, sem pedig más, értékes fás szárú növény. A jelentkezés során a pályázó közösség kifejezi azon szándékát, hogy szeretné, ha Gyula Város Önkormányzata az ingatlanaik előtti közterületen díszfákat telepítene, egyben vállalják, hogy az önkormányzat által telepített fákat gondozzák. Fontos megjegyezni, hogy az igénylés és az új díszfák telepítése nem járhat egészséges faállomány kivágásával! A fafajtákat és a darabszámot Gyula Város Főkertésze fogja meghatározni.

Jelentkezési határidő: mindkét kategória esetén 2024. május 15. napjától 2024. június 30. napjáig.

Jelentkezés módja: a jelentkezési lap kitöltése és leadása.

További részletek

– A jelentkezési lap kitöltésével a pályázó hozzájárul adatainak a program folytatása érdekében történő kezeléséhez.
gyümölcsfa igénylése esetén a pályázó csak a fafaj kiválasztására jogosult. Az igény teljesítése során egyéb szempontokat (pl. igényelt törzsátmérő, fajta, stb.) nem áll módunkban figyelembe venni, ugyanakkor Gyula Város Önkormányzata törekszik olyan fajták beszerzésére, amelyek a tájegység, a klíma és a honos növénykultúrák szempontjából a leginkább megfelelőek.

– Az igényelt gyümölcsfák kiosztására az őszi, ültetésre legalkalmasabb időszakban, a faiskolákból történő beszerzés függvényében kerül sor. Az igényelt fákat egy alkalommal megkíséreljük kiszállítani, annak meghiúsulása esetén pedig lehetőséget biztosítunk a személyes átvételre. A fák ültetéséhez útmutatót nem biztosítunk.

– Gyümölcsfa igénylése esetén a telepítés során, vagy a későbbiekben, a gyümölcsfa által okozott károkért semmilyen felelősség nem terheli Gyula Város Önkormányzatát.
díszfasor igénylése esetén Gyula Város Önkormányzatának a célja, hogy ezen program útján is elősegítse az egységes, környezetbe illő közterületi fasorok létrejöttét. Éppen ezért ingatlantulajdonosi közösségek jelentkezését várjuk, ahol legalább 3, egymás melletti ingatlan tulajdonosa nyilatkozik úgy, kéri Gyula Város Önkormányzatától díszfa telepítését az ingatlana előtti közterületre, egyben vállalja, hogy a telepített fák gondozását (öntözését) szükség szerint elvégzi.

– A díszfák telepítését Gyula Város Önkormányzata megbízásából szakkivitelező végzi el, az igénylőknek a telepítéssel összefüggésben feladatuk, kötelességük, költségük nincs.

– A díszfasor telepítése meglévő, egészséges (különösen fás szárú) növényállomány kivágásával nem járhat.

– Díszfa igénylése esetén a konkrét fafaj és darabszám tekintetében az igénylőknek nem kell nyilatkozniuk, azok meghatározása Gyula Város Főkertésze
Gyula Város Önkormányzata fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy amennyiben az igényelt díszfasor telepítése egészséges növényállomány kivágásával járna, vagy az adott utcarészlet lombkorona-lefedettsége további fák telepítését nem teszi lehetővé, esetleg az utca adottságai és a földfelszín alatti vagy feletti közművek védelme érdekében az adott közterületi szakaszra fák telepítése nem lehetséges, úgy az igény nem kerül teljesítésre.

– Díszfa igénylése a lakótelepi ingatlantulajdonosi közösségek esetében is lehetséges, azzal a módosítással, hogy az igénylést az adott lépcsőház tulajdonosainak több mint fele alá kell írja, valamint az igénylők tudomásul veszik, hogy a díszfa telepítésére a lépcsőház bejáratától számított 150 m-es sugarú körben kerülhet sor, egyben vállalják a telepített díszfák gondozását (öntözés).

A jelentkezési lapok a www.gyula.hu honlapról letölthetők, vagy a Gyulai Polgármesteri Hivatal Információs Pultjában papír alapon elérhetők. A jelentkezési lapok használata kötelező.

A jelentkezési lapok 2024. június 30. napjáig benyújthatók, az alábbiak szerint:

személyesen a Gyulai Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) Információs Pultjánál, levélben a Gyulai Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) címére elküldve, az aláírt jelentkezési lap szkennelését vagy lefotózását követően e-mailben a hajnal@gyula.hu e-mail címre, vagy e-Papír útján.


További információ és kitöltési segítség kérhető Hajnal Edit városmarketing referenstől a +36 66 526-826 telefonszámon, vagy a hajnal@gyula.hu e-mail címen. Kérésre a jelentkezési lapot postai úton is megküldjük. Programunkat már a Facebookon is megtalálja: Facebook

Gyula Város Önkormányzata

Összes cikk - lent (max 996px)
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)