Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Angol és spanyol INTELLECT Kurzusprogram Gyulán

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • GYH • MAGAZIN • 2017. szeptember 29. 15:30
Angol és spanyol INTELLECT Kurzusprogram Gyulán
2020-tól várhatóan csak azok jelentkezhetnek felsőoktatási intézménybe, akik sikeresen letettek egy középfokú nyelvvizsgát

Idén indulnak első alkalommal angol és spanyol nyelvekből INTELLECT Kurzusprogramok, amelyek több szempontból is új típusú szolgáltatást jelentenek a nyelvoktatás piacán. A kurzusprogramok vezető nyelvtanárával, B. Nagy Anitával beszélgettünk, aki nemcsak főállású magántanár, hanem idegen nyelvi tréner, módszertani fejlesztő, fordító és tolmács is. 

B. Nagy Anita 

Fotó: Gyulai Hírlap – Súr Enikő

– Amikor először találkoztam a hirdetéseddel, a legelső információ, ami felkeltette a figyelmemet, az volt, hogy komplett kurzusprogramokról van szó. Milyen szempontból tekinthetőek komplettnek az INTELLECT Kurzusprogramok?

– Három jelentős szempontból is komplettnek tekinthetőek. A nyelvoktatás piacán szinte kivétel nélkül részképzést nyújtanak a nyelvi szolgáltatók, ezzel szemben az INTELLECT Kurzusprogramok keretén belül minden egyes nyelvi szinten az oktatás a teljes nyelvi kompetenciaszint elsajátítását lehetővé teszi, ami azt jelenti, hogy mind a 2 nyelvi alap (szókincs és nyelvtan), valamint mind a 4 nyelvi készség (íráskészség, írott szöveg értése, beszédkészség, hallott szöveg értése) párhuzamos és kiegyensúlyozott fejlesztése folyik egy szisztematikus rendszerbe foglalva. A tananyag nem a közoktatáshoz, hanem a KER (Közös Európai Referenciakeret) követelményrendszeréhez igazodik. Komplettnek tekinthetők továbbá abból a szempontból is, hogy a tananyagokat a kezdő szinttől egészen az akkreditált felsőfokú szintig kidolgoztam egy egymásra épülő modulrendszerben, valamint hogy a kurzusprogram sikeres teljesítése esetén a képzés akkreditált nyelvvizsgára történő felkészítéssel zárul. Tehát a tanuló a teljes idegen nyelvi képzését illetően támaszkodhat a kidolgozott kurzusprogramra. Fontos jellemzője a kurzusprogramoknak, hogy a két évtizedes módszertani fejlesztés eredményeként a minőségi nyelvi szolgáltatók óraszámaihoz képest a minőség megtartása mellett jelentősen kevesebb óraszámmal érhetik el a tanulók a nyelvi céljaikat.

– A hirdetésedben az is szerepel, hogy a kurzusprogram kezdő szinttől vagy becsatlakozó szinttől is elkezdhető. Mi alapján dől el, hogy a jelentkezőnek a teljes kurzusprogramra szüksége van-e, vagy egy bizonyos nyelvi szinttől becsatlakoztatható?

– Minden esetben a teljes kurzusprogram elvégzésére szükségük van azoknak a tanulóknak, akik korábban általános nyelvérzékfejlesztő órákra jártak, tehát gyermekoktatásban vettek részt, továbbá azoknak, akiknek eddig csak passzív nyelvtudásra sikerült szert tenniük, azaz aktív nyelvtudással nem rendelkeznek, vagy csak olyan csekély mértékűvel, ami a KER szintrendszerben még nem mérhető. Mivel a kontaktórákon hozzávetőlegesen 85%-ban a két nyelvi alapra szisztematikusan felépített szóbeli készségek fejlesztése folyik, így a szintfelmérő az aktív szóbeli tudás felmérésére irányul, és ez alapján dől el, hogy a jelentkező újrakezdő vagy becsatlakozó szintről indul-e. Az aktív és a passzív nyelvtudás közti különbségről érdemes tudni, hogy az aktív tudás és azon belül is a beszédkészség sikeres felépítéséhez alaposan kidolgozott módszertanra, speciális, célirányos nyelvi gyakorlatokra, a megszokottól jelentősen magasabb ismétlésszámú gyakorlásra, intenzív tanári törődésre, a tanár részéről jelentősen több motiváló, javító, ellenőrző és értékelő munkára van szükség. Tehát az aktív nyelvtudás fejlesztése mind a tanuló, mind a tanár részéről komoly munkát igényel, így a csupán passzív nyelvtudással rendelkező jelentkezők esetében azt lehet mondani, hogy az idegennyelv-elsajátítás oroszlánrésze még hátravan, amire jó, ha a tanuló lelkiekben előre felkészül.

– Az INTELLECT Kurzusprogramok kiemelt célcsoportjai a 7., 8. és 9. osztályos tanulók, akik még érettségi előtt nyelvvizsgát terveznek. Miért éppen ebben a korban ideális elkezdeni a kurzusprogramot?

– Bár a kurzusprogramot el lehetne kezdeni fiatalabb korban is, de azért nem ajánlott, mert a tanuló egy időegységre levetítve koránál fogva jelentősen kevesebb tananyagot tud elsajátítani, mint néhány évvel később. A módszertani fejlesztés eredményeként a nyelvi elemek tekintetében összetömörített tananyaggal igyekszem a lehető legszűkebb időkereten belül elsajátíttatni a teljes tananyagmennyiséget, figyelembe véve a tanulótól maximálisan elvárható haladási ütemet is. A meghirdetett korcsoportnál idősebb tanuló is elkezdheti a kurzusprogramot, azonban ilyenkor  számolni kell azzal, hogy a szintfelmérő alapján könnyen kiderülhet, hogy kifut abból az időkeretből, amit önmagának célként kitűzött, ami legtöbbször abból ered, hogy a KER szintrendszer valódi követelményrendszerét jelentős mértékben alulbecsülik, és a saját valós nyelvi szintjével sincs sokszor tisztában a jelentkező.

Mivel 2020-tól várhatóan már csak azok jelentkezhetnek felsőoktatási intézménybe, akik sikeresen letettek egy középfokú nyelvvizsgát, ezért kiemelt fontossággal bír, hogy a kurzusprogramot a megfelelő időben kezdjék meg a tanulók annak érdekében, hogy még érettségi előtt eljuthassanak közép- vagy felsőfokú szintre.

A korcsoport meghirdetésével ehhez kívánok segítséget nyújtani, hiszen egyrészről a megszokott nyelvoktatási folyamathoz képest jelentősen szűkebb időkeret a módszertani fejlesztés eredményeként vált lehetővé, másrészről így segíthetek elkerülni azt a hibát is, hogy későn kérjenek szakmai segítséget a szülők. A kidolgozott kurzusprogram emellett kiválóan alkalmas felnőttoktatásra is, hozzátéve, hogy ilyenkor a nyelvi cél legtöbbször A2-es vagy B1-es nyelvi szint szokott lenni,  és nyelvvizsga-előkészítésre többnyire nincs igény.

– Hogyan értékeled a tanulóid munkáját?

– Minden tanulóval szemben támasztott alapelvárás, hogy a teljes tananyagot elsajátítsa. A tanuló minden jelentősebb munkája, a tízpercestől a másfél órásig, folyamatosan százalékos értékelésre kerül. Külön-külön mind a 2 nyelvi alapra és mind a 4 nyelvi készségre százalékokat kap, valamint egy-egy modul teljesítésével modulzáró értékelésekre is sor kerül. Középfokig összesen körülbelül 1200 (!), százalékos értékelést kapnak fejenként, ami hűen tükrözi a nagy tananyagmennyiséget, amit át kell venni és az intenzív tanári törődést is. A tanulónak minimum 80%-os teljesítményt kell nyújtania, ugyanis ezzel a teljesítménnyel jelenthető ki, hogy apróbb hibákkal, tévesztésekkel és némi felejtéssel ugyan, de még rendelkezik az adott nyelvi szinthez rendelt nyelvtudással. A kidolgozott értékelési rendszer lehetővé teszi a szülők számára is, hogy pontos képet kapjanak gyermekük haladási üteméről és teljesítményéről.

– Hogyan alakítod ki az ideális tanulói csoportokat?

– A tanulócsoportokat úgy alakítom ki, hogy a tanulók az aktív szóbeli tudásuk tekintetében homogén csoportot alkossanak, így a kontaktórákon folyó tréningfeladatok minden főre levetítve indokoltak. Egy csoportban legfeljebb 6 fő tanul, így minden egyes tanuló elvégezheti azt a tréningmennyiséget, amelyet a rövid távú memória edzése fejenként megkíván, valamint annak fejlettsége még lehetővé tesz. A tréningórákon a tanulóknak sokkal  fegyelmezettebben kell részt venniük, mint ahogy azt az iskolákban megszokták, ezért az elején még néhány órának el kell telnie, mire jó tréningalanyokká válnak. Minden tanuló ugyanannyi gyakorlatot végez az egyes kontaktórákon, és az általam kidolgozott módszer biztosítja minden egyes fő esetében a teljes nyelvi kompetenciaszint hatékony fejlesztését.    

– A nyelvoktatói munkád mellett párhuzamosan módszertani fejlesztéssel is foglalkoztál két évtizeden keresztül. Nagyvonalakban ismertetnéd, hogy milyen nyelvtanítási módszert dolgoztál ki? 

– Mind a 2 nyelvi alap és mind a 4 nyelvi készség fejlesztésére külön alrendszereket dolgoztam ki, majd ezeket összehangoltam a készségek párhuzamos fejlesztése, a nyelvi szintek folyamatos növelése és a tananyag kellő mélységben történő elsajátítása érdekében. A tananyag kidolgozásakor jelentős mértékű nyelvi tömörítésre törekedtem, ami abban nyilvánul meg, hogy a nyelvkönyvcsaládokhoz viszonyítva közel azonos oldalszám mellett objektív nyelvi paraméterekben mérve a saját tananyagom esetében a nyelvtanuló az adott idegen nyelvet többszörös mértékben reprezentáló tananyaggal találkozik. Nyelvenként (angol és spanyol) több ezer oldal idegen nyelvű forrásanyagot használtam fel először a nyelvi tömörítés elvégzésére, majd második lépésként sor került ennek a nyelvi tömörítésnek a kibontására olyan feladatok kidolgozásán keresztül, amelyek a nyelvi alapok minőségi szinten történő elsajátítását lehetővé teszik. Ezek  elsősorban a grammatikailag helyes aktív tudásig fejlesztő írásbeli és szóbeli tréningmondatok. Az egyes részterületek fejlesztésére kizárólag olyan feladatokat használok, amelyeket a munkám során szerzett tapasztalataim alapján a leghatékonyabbnak ítélek meg. A feladattípusok megválogatása, azok sorrendje, egymásra épülése és ismétlésszáma úgy lett kidolgozva, hogy lehetővé tegye a tanuló számára a passzív tudástól az aktív tudásig történő eljutást, tehát a tananyag megfelelő mélységben, azaz minőségben történő feldolgozását. Az általam kidolgozott tananyagok anyanyelvi szakemberek által lektoráltak, és szerzői jogvédelem alatt állnak, melyek kizárólag az INTELLECT Kurzusprogramok keretén belül kerülnek felhasználásra. A módszertani fejlesztésről részletes leírás olvasható a honlapomon.

– Mikor indulnak az INTELLECT Kurzusprogramok?

– Mivel idén indulnak először a kurzusprogramok, ezért az órarend feltöltése most van folyamatban. A kezdési időpontok: 2017. október 6., 7., 13. és 14. A kurzusprogramok tervezett időtartama: 3+1 év. Bővebb felvilágosításért az elérhetőségeim bármelyikén megkereshetnek az érdeklődők. 

 

Cím: 5700 Gyula, Vásárhelyi Pál u. 7.

Tel.: 70/4282-150

E-mail: info@intellect-nyelvoktatas.hu

www.intellect-nyelvoktatas.hu

 

 

Összes cikk - lent (max 996px)
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)