Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Mérnöki ügyintézőt keres a gyulai polgármesteri hivatal

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • HÍREK • 2016. augusztus 05. 11:00
Mérnöki ügyintézőt keres a gyulai polgármesteri hivatal
A pályázatokat augusztus 31-ig várják
____Eredeti-varoshaza02.JPG

A gyulai városháza 

Fotó: Gyulai Hírlap – Oláh Szabolcs 

A Gyulai Polgármesteri Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gyulai Polgármesteri Hivatal
Mérnöki Osztály

mérnöki ügyintéző

munkakör betöltésére. 

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör.

 

Ellátandó feladatok:

Beruházások tervezése, előkészítése, nyomon követése, beruházási javaslatok készítése. Közbeszerzési eljárások műszaki tartalmának elkészítése. E-napló előkészítése és kezelése. Műszaki ellenőri feladatok ellátása az önkormányzati beruházások esetében. Munkaterület-átadási, műszaki átadás-átvételi és garanciális felülvizsgálati eljárások előkészítése és lefolytatása.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Mérnöki Osztály hatáskörébe utalt, de elsősorban a felújítási, beruházási, műszaki ellenőri feladatok ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Gyulai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a Gyulai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 7/2015. (III. 30.) önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadók.

                                    

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, műszaki vagy építész szakképzettség,

§         Végzettségének megfelelő területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Építési műszaki ellenőr szakképesítés

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Végzettségének megfelelő területen szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Végzettséget igazoló okiratok másolata

§         Önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal

§         Motivációs levél

§         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Csaba mérnöki osztályvezető nyújt, a +36-66/526-870 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5700 Gyula, Petőfi tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13-3/2016. , valamint a munkakör megnevezését: mérnöki ügyintéző.

§         Személyesen: Dr. Csige Gábor jogi és humánpolitikai csoportvezető, Békés megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

I. forduló: a pályázatok beérkezése. II. forduló: az I. forduló alapján kiválasztásra kerülő jelentkezők személyes meghallgatása. III. forduló (szükség esetén): a kiválasztást elősegítő tudásfelmérés a II. forduló alapján kiválasztásra kerülő jelentkezőknél.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 7.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Gyula város honlapja - www.gyula.hu - 2016. augusztus 5.

§         Gyulai Hírlap Online - www.gyulaihirlap.hu - 2016. augusztus 5.

§         Gyulai Hírlap hetilap - 2016. augusztus 4.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyula.hu honlapon szerezhet.

Összes cikk - lent (max 996px)
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)