Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Felújított játszóparkban sajátíthatják el a KRESZ szabályait a gyulai Béke Sugárúti Óvoda csemetéi

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • F. C. • HÍREK • 2014. szeptember 24. 17:00
Felújított játszóparkban sajátíthatják el a KRESZ szabályait a gyulai Béke Sugárúti Óvoda csemetéi
Kónya István: Megmentettük a Béke Sugárúti Óvoda játszóparkját a pusztulástól
Szalag-átvágás a Béke Sugárúti Óvoda udvarán. Fotó: Gyulai Hírlap - Rusznyák Csaba

Felújított közlekedési játszóparkban folytatódhat a csemeték biztonságos közlekedésre nevelése a gyulai Béke Sugárúti Óvodában. A park 40. évfordulójának tiszteletére felújított gyakorlópályát szeptember 24-én ünnepélyes keretek között adták át az intézmény munkatársainak és óvodásainak, mely utóbbiak az ünnepséget követően azonnal birtokba is vették a „minivárost”.

Az ünnepi átadón dr. Becseiné Lock Gabriella, Gyula Város Egyesített Óvodájának vezetőhelyettese, a Béke Sugárúti Óvoda tagintézmény-vezetője köszöntötte a jelenlévőket. A tagintézmény-vezető elmondta, hogy az elhatározás, miszerint erre a kerek évfordulóra a közlekedési játszóparkot teljes mértékben fel kell újítani, már három évvel ezelőtt megszületett. Elkötelezettségük méltán volt erős, hiszen 40 évvel ezelőtt a Béke Sugárúti Óvoda volt az Gyula városában, illetve a megyében, amely felvállalta az innovatív feladatot, közlekedési játszóparkot alakított ki, bázisóvodaként működött, és azóta is kiemelt pedagógiai területét képezi a biztonságos közlekedésre nevelés.

- 40 év egy ország életében, történelmi viszonylatban csupán egy villanás, de egy város életében, egy felnövekvő generáció életében nagyon sokat jelent. Sok-sok minden történik 40 év alatt. Akik 40 évvel ezelőtt ebbe az óvodába jártak ma már felnőttek, stabil, kialakult egzisztenciával rendelkező emberek – kezdte ünnepi beszédét dr. Hatala József miniszteri biztos, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke.

Dr. Hatala József az 1974-ben Magyarországon végigsöprő motorizációs robbanás időszakára emlékezett vissza, amikor a járművek száma hirtelen megemelkedett, egyre többen szereztek jogosítványt, és ezzel együtt megjelentek a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos problémák is. Ennek hatására a figyelem a felnövekvő generációkra terelődött, hiszen meg kellett teremteni azokat a feltételeket, melyek révén társadalmunk tagjai időben elsajátíthatják a közlekedési szabályokat. Egy kezdeti felfutó időszak után a ’90-es években komoly gondok jelentkeztek Magyarországon a közlekedési baleseteket tekintve. Ezt felismerve új megelőzési programokat indítottak, mely munkában az óvodai, általános iskolai és középiskolai oktatás is nagy szerepet játszott. Mindezek eredményeképp országunkban egyötödére csökkent a halálos balesetek száma az elmúlt 20 év adatait tekintve.

Hudák Pál rendőrezredes, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitány-helyettese hangsúlyozta, hogy a rendőrség kiemelt feladatának tekinti a biztonságos közlekedéssel kapcsolatos tevékenységet. Ezen belül oktatási jellegű programokkal, rajz- és egyéb témájú pályázatokkal is foglalkoznak, mely módszerek mindegyike a balesetmentes közlekedésre nevel. A rendőrezredes számokkal is igyekezett alátámasztani a baleset-megelőzés fontosságát, amikor elmondta, hogy 1990-ben országosan 107 gyermek halt meg Magyarországon közlekedési balesetben, mely adat 2011-re 12 főre csökkent. A nevelőmunkának is köszönhető javuló tendencia az értékekből jól kiolvasható, bár – ahogyan a rendőrezredes is említette – a 12 fő még mindig sok.

- Örömteli nap a mai, hiszen elismerésünket és tiszteletünket fejezhetjük ki azok iránt, akik 40 évvel ezelőtt, korukat megelőzve kezdeményezték és megvalósították a közlekedési játszóparkot, s azok iránt az óvodapedagógusok iránti is, akik 40 éve itt nevelik, és a játszópark segítségével a biztonságos közlekedés szabályaira oktatják a gyermekeket. Ők nem mulasztották el, amit meg kellett tenni. Előremutató volt a cselekedetük, hiszen 40 évvel ezelőtt a gyulaiak, a magyarok és az emberiség számára még ezen szempontok fontossága nem volt oly nyilvánvaló, mint amennyire manapság az – fejezte ki elismerését Gyula város polgármestere, dr. Görgényi Ernő.

Dr. Görgényi Ernő beszédében kiemelte, hogy Gyula város önkormányzata is nagy jelentőséget tulajdonít a biztonságos közlekedésre nevelésnek, hiszen figyelembe veszi a környezettudatossághoz fűződő elveket, melyekhez kapcsolódóan komoly munkával igyekszik városunkban népszerűsíteni és élénkíteni a kerékpáros közlekedést, valamint javítani annak körülményeit. A polgármester szerint mindehhez nélkülözhetetlen az oktatás, valamint az, hogy városunk minden lakosa – akár autóval, akár kerékpárral vagy gyalogosan közlekedik – tisztában legyen a biztonságos utazás szabályaival.

- 2006-ban, amikor önkormányzati képviselő lettem, az akkori intézményvezető, Arató Sándorné egy kéréssel fordult hozzám. Azt mondta, hogy ezt a játszóparkot meg kell menteni a pusztulástól. Megmentettük – foglalta össze az ünnepség legfőbb mondanivalóját Kónya István önkormányzati képviselő.

Kónya István mindezek után maga is megköszönte a kezdeményezés elindításában és megvalósításában közreműködők munkáját és segítségét. Beszédében kiemelte a példamutató összefogást, amelynek hála mától egy vadonatúj játszóparkban sajátíthatják el a KRESZ szabályait a Béke Sugárúti Óvoda apróságai. Az összefogás kapcsán elcsukló hangon köszönte meg képviselőtársai önzetlen támogatását is, akik 500-500 ezer forintról mondtak le saját képviselői keretükből csak azért, hogy egy három éves álom megvalósulhasson.

A képviselő beszéde után Arató Sándorné, volt tagintézmény-vezető, tartalmas, történelmi visszatekintéssel tisztelgett a közlekedési játszópark felújításához és átadásához fűződő jeles nap előtt, melyben az óvoda sikereiről, eredményeiről, múltbéli történéseiről mesélt a megjelenteknek. Arató Sándorné 40 évvel ezelőtt is jelent volt a közlekedési park átadó ünnepségén és jelentős szerepet vállalt a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos ismeretek pedagógiai oktatásba való beillesztésének kidolgozásában is. Beszámolójában az 1970-es évektől egészen napjainkig terjedő időkre emlékezett vissza, melyben maga is aktív részese volt az óvoda életének.

Az átadó ünnepségen dr. Nagy Attila a Béke Sugárúti Óvoda egykori növendéke is jelen volt, aki a játszópark felújítása kapcsán néhány gondolatot és óvodáskori szép emlékeket osztott meg a jelenlévőkkel. A volt óvodás elmondta, még ma is boldogan emlékszik vissza azokra az időkre, amikor az óvoda csodák palotájához hasonlatos játszóparkjában, pedálos moszkvicsokat hajtva versenyzett egykori ovis társaival. Az óvodás azóta felnőtt, ám nyomdokaiba lépve két gyermeke is a „Béke sugárúti autós oviban” kezdte el tanulmányait.

Az ünnepi beszédeket követően az intézmény munkatársaitól emlékplakettet vehetett át Vas Béláné nyugalmazott városi óvodai felügyelő és óvodavezető, Kálmán János nyugalmazott rendőrőrnagy, dr. Bencsik Endre közlekedéspszichológus, a Szarvasi Óvónőképző Intézet nyugalmazott igazgatója, valamint posztumusz díjban részesült Farkas István főmérnök.

A díjak átadása után az óvoda udvarán a Mici Maci csoport bájos mondókákkal tarkított, zenés-táncos előadását tekinthettük meg, majd Hudák Pál rendőrezredes az Országos Balesetmegelőzési Bizottság és a Békés Megyei Balesetmegelőzési Bizottság nevében védőfelszereléseket ajándékozott az intézménynek. Ezt követően dr. Hatala József miniszteri biztos és dr Görgényi Ernő polgármester felavatták az óvoda falára kihelyezett emléktáblát, amely a közlekedési játszópark 40. évfordulójának tiszteletére készült.

A felújított játszóparkot – a gyakorlópálya egyik szélén elhelyezett szalag átvágásával – dr. Görgényi Ernő polgármester, Kónya István önkormányzati képviselő, Kolysza Zoltán rendőralezredes, Szilágyiné Solymosi Mária intézményvezető és dr. Becseiné Lock Gabriella tagintézmény-vezető adta át.

Az ünnepség méltó zárásaként, valamint az átadás megpecsételéseként az óvodások 40 darab színes léggömböt engedtek az égbe.

   

Fotó: Gyulai Hírlap - Rusznyák Csaba
GYULAI HÍRLAP • 2014. szeptember 25. 19:36
Kónya István: Megmentettük a Béke Sugárúti Óvoda játszóparkját a pusztulástól
Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)