Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Felülvizsgálják Gyula város településszerkezeti tervét és helyi építési szabályzatát

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • HÍREK • 2022. június 18. 15:30
Felülvizsgálják Gyula város településszerkezeti tervét és helyi építési szabályzatát
Gyulai Város Önkormányzatának tájékoztatója

Gyula város Önkormányzatának Képviselő-testülete 92/2022. (IV. 28) számú határozatával eldöntötte, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.), a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljárási rendelet) 37. § (1) alapján teljes eljárásban felülvizsgálja Gyula város közigazgatási területére a településszerkezeti tervet, és a helyi építési szabályzatot, a szabályozási tervvel.

Ezzel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom:

Tervezési feladat: Gyula város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának felülvizsgálata.

A tárgyi településrendezés eszközök készítése a valós igényekkel összhangban, az utolsó beavatkozás óta eltelt időszak megváltozott jogszabályi környezettel elsősorban az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásai, a település vonatkozó előírásaival való összhang megteremtése, a fejlesztési lehetőségek összhangjának megteremtése.

Az Eljárási rendelet 37. § (4) bekezdés b) pontjában és alpontjaiban és az (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően ezúton kérem, hogy az adott területre vonatkozóan ismertesse a hatás-és illetékességi körébe tartozóan a jogszabályon alapuló követelményeit a jogszabályhely pontos megjelölésével, valamint a területek fejlődése és építési rendje szempontjából jelentős elvárásait, az adott területeket érintő ágazati elhatározásokat, intézkedéseket, terveket azok időbeli lefolyásának alakulásával, a szükséges adatokkal együtt.

Kérem továbbá az Eljárási rendelet alapján előzetes adatszolgáltatását adja meg. 

Az Eljárási rendelet 37.§ (6) és (7) bekezdése értelmében kérem, hogy levélben feltétlenül jelezze részt kíván-e venni a véleményezési eljárás további szakaszában.

Gyula, 2022. június 15.

Tisztelettel:

Dr. Görgényi Ernő

Összes cikk - lent (max 996px)
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)