Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Személyügyi referenst keres a Gyulai Tankerületi Központ

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • HÍREK • 2022. május 03. 14:00
Személyügyi referenst keres a Gyulai Tankerületi Központ
Mutatjuk a részleteket

A Gyulai Tankerületi Központ a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet Gyulai Tankerületi Központ személyügyi referens munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozott idejű 2024.06.30 –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Ady Endre utca 19.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Gyulai Tankerületi Központ fenntartásába tartozó intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak munkaügyi iratainak elkészítése a KIRA és az SAP programokban (kinevezés, módosítás, jogviszony megszüntetés, távollét jelentés, változó bér, egyéb juttatások számfejtése, megbízási szerződések alapján fizetendő díjak számfejtése, munkáltatói igazolások kiadása). Adatszolgáltatások elkészítésében történő közreműködés. Kapcsolattartás a Magyar Államkincstár számfejtőivel és a köznevelési intézmények vezetőivel, ügyintézőivel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, / egyetemi szintű jogász, humánszervező, pszichológus, szociálpolitikus vagy szociológus szakképzettség, vagy egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, szociális munkás vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség, társadalombiztosítási szakképzettség, munkavállalási tanácsadó, humánerőforrás menedzser, vagy személyügyi szervező szakképzettség,
 • vagy főiskolai szintű rendészeti felsőoktatásban szerzett igazgatásrendészeti szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi, személyzeti szakképesítés vagy szakirányú továbbképzésben szerzett személyügyi szakigazgatás-szervező szakképzettség; közigazgatás szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Személyügyi területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakmai önéletrajz.
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata.
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a kormánytisztviselő nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a kormányzati szolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel történő közléséhez).
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
 • Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 10. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Aliz szakmai vezető nyújt, a 06/66/795-253 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5700 Gyula, Ady Endre utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/035/HR/582-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: személyügyi referens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, vagy a pályázat beadásával kapcsolatosan felmerülő költség megtérítését.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/gyula honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Összes cikk - lent (max 996px)
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)