Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - Pályázati referenst, titkársági referenst és számviteli referenst keres a Gyulai Tankerületi Központ

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • HÍREK • 2021. november 10. 15:00
Pályázati referenst, titkársági referenst és számviteli referenst keres a Gyulai Tankerületi Központ
Mutatjuk a részleteket

A Gyulai Tankerületi Központ a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet Gyulai Tankerületi Központ titkársági referens munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Ady Endre utca 19.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Pénzügyi és Számviteli Osztály ügykezelési és adminisztrációs feladatainak ellátása. Irattári tevékenység, irattári rend kialakítása, annak betartása. Dokumentumkezelési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, /Egyetem, (29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján), egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettség, érettségi végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, /Egyetem, közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, vagy gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés vagy szakirányú továbbképzési szakon szerzett költségvetési ellenőr szakképzettség, vagy szakirányú felsőfokú iskolai végzettség; felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy, • érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy költségvetési szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: mérlegképes könyvelői, pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, középfokú anyaggazdálkodói szakképesítés vagy általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vagy gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés. ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakmai önéletrajz.
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmányok másolata.
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a kormánytisztviselő nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a kormányzati szolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának pályázattal összefüggő sokszorosításához, továbbításához harmadik személy részére.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
 • Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyimesi Krisztina nyújt, a 06/66/795-243 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5700 Gyula, Ady Endre utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/35/HR/1270-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: titkársági referens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, vagy a pályázat beadásával kapcsolatosan felmerülő költség megtérítését.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/gyula honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 8.


A Gyulai Tankerületi Központ a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet

Gyulai Tankerületi Központ számviteli referens munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony                  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Ady Endre utca 19.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános pénzügyi-számviteli feladatok teljes körű jogszabályi előírások szerinti ellátása. SAP rendszer használata. Az államháztartás rendje szerinti központi költségvetési gazdálkodási és számviteli feladatok végrehajtása. Eszközállomány gondozása (állományváltozás – beszerzés, átvétel, átadás, selejtezés, egyéb változás, elszámolt értékcsökkenés elszámolása). Leltározással, selejtezéssel kapcsolatos feladatok megszervezése, részvétel a leltározási és selejtezési részfolyamatokban. Negyedéves és éves zárlati feladatok elvégzése, közreműködés a mérlegjelentés és a beszámoló elkészítésében. Analitikus főkönyvi egyeztetések elvégzése, vagyonkataszteri feladatok ellátása. Kapcsolattartás a Gyulai Tankerületi Központ köznevelési intézményeivel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, /Egyetem, szakirányú végzettséggel (29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján), egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, vagy műszaki felsőoktatásban szerzett mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés vagy szakirányú továbbképzési szakon szerzett költségvetési ellenőr szakképzettség, vagy szakirányú felsőfokú iskolai végzettség; felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy, • érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy költségvetési szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: mérlegképes könyvelői, pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, középfokú anyaggazdálkodói szakképesítés vagy általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vagy gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakmai önéletrajz.
 • Az álláshelyet betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmányok másolata.
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a kormánytisztviselő nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a kormányzati szolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának pályázattal összefüggő sokszorosításához, továbbításához harmadik személy részére.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
 • Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyimesi Krisztina gazdasági vezető nyújt, a 06/66/795-243 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5700 Gyula, Ady Endre utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/35/HR/1268-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: számviteli referens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.beol.hu – a Békés megyei hírportál

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, vagy a pályázat beadásával kapcsolatosan felmerülő költség megtérítését.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/gyula honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 8.


Gyulai Tankerületi Központ a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet Gyulai Tankerületi Központ pályázati referens munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Ady Endre utca 19.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hazai és uniós pályázatok figyelemmel kísérése, lebonyolítása, az intézményi pályázatok kezelése, elkészítése, benyújtása, a megvalósítás koordinálása, felügyelete, ellenőrzése. Pályázatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatások, tájékoztatók, elszámolások elkészítése, felügyelete, ellenőrzése, felhasználások dokumentálása. Közreműködés a pályázatok megvalósulásának ellenőrzésében. Folyamatos kapcsolattartás a belső és külső szervezetekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, /egyetemi szintű gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés, vagy érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, mérlegképes könyvelői szakképesítés; általános gazdasági és statisztikai ügyintéző vagy gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés és legalább középfokú számítástechnikai szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakmai önéletrajz.
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata.
 • Büntetlen előélet igazolása a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. §-a szerint.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel történő közléséhez).
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
 • Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dakáné Hild Éva főosztályvezető nyújt, a 06/66/795-243 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5700 Gyula, Ady Endre utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/35/HR/1269-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, vagy a pályázat beadásával kapcsolatosan felmerülő költség megtérítését.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/gyula honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 9.

Összes cikk - lent (max 996px)
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)