Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - MÁGOCSI ÚTI ÓVODA FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • 2012. december 13. 00:00
MÁGOCSI ÚTI ÓVODA FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE
A Mágocsi Úti Óvoda kapacitásbővítése, korszerűsítése című projekt elősegíti a vidéki oktatási infrastruktúra fejlesztését, hozzájárul a kistelepülés fenntartásból adódó kiadások mérsékléséhez, a fejlesztés kiemelten érinti a gyermekeket, akik óvodai nevelése, képzése, későbbiekben a társadalomba és munka világába történő integrálása kiemelt prioritási területe mind a települési, mind a megyei, mind a regionális koncepciónak. A fejlesztéssel érintett intézmény 94,6%-os, a fejlesztéssel érintett óvoda jelenleg 96%-os kihasználtsággal működik.

 

 

B_tipusu_hirdetotabla_MAGOCSI_netre.jpg

 

Európai óvoda Gyula városában

Gyulán is, mint hazánk legtöbb településén, évek óta problémát jelent az oktatási intézmények korszerűtlen állaga, az elmaradt felújítások hiánya. A közel 30 éve épült óvoda felett eljárt az idő, szükség lenne a folyamatos tartalomfejlesztés mellett, melyet az önkormányzat saját forrásból valósít meg az épület felújítására is, erre azonban eddig nem volt saját forrás. Az óvoda rossz műszaki állapota, a települési gyermeklétszám, valamint a jelenlegi zsúfolt helyzet indokolja az épület bővítését, felújítását. Az épület állagát és üzemeltetési költségeit megvizsgálva, valamint a lehetséges pályázati forrás igénybevételének lehetőségét figyelembe véve döntöttünk a pályázat beadása mellett.

A Mágocsi úti Óvoda kapacitásbővítése, korszerűsítése című projekt elősegíti a vidéki oktatási infrastruktúra fejlesztését, hozzájárul a kistelepülés fenntartásból adódó kiadások mérsékléséhez, a fejlesztés kiemelten érinti a gyermekeket, akik óvodai nevelése, képzése, későbbiekben a társadalomba és munka világába történő integrálása kiemelt prioritási területe mind a települési, mind a megyei, mind a regionális koncepciónak. A fejlesztéssel érintett intézmény 94,6%-os, a fejlesztéssel érintett óvoda jelenleg 96%-os kihasználtsággal működik.

A projekt közvetlen célcsoportját az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek jelentik, közvetett célcsoportja a 2-6 éves korú gyulai gyerekek, valamint Gyula város lakossága.


 

A Mágocsi úti Óvoda kapacitásbővítése, korszerűsítése című projekt fejlesztési céljai 

A feladat ellátási hely a típusának és nagyságának megfelelő építési, közegészségügyi előírásoknak megfelelő infrastrukturális fejlesztése. Komplex akadálymentesítés a fejlesztéssel érintett feladat ellátási helyen. A városban fellépő hiányzó óvodai kapacitások pótlása miatt történő kapacitásbővítéssel egy 20 fő befogadására alkalmas, MSZ 24203-1 szabvány szerinti új óvodai csoportszoba és tornaszoba kialakítását eredményező fejlesztés megvalósítása.

 

Épületfelújítás és épületbővítés

A projekt megvalósulásával lehetőségünk nyílik a meglévő korszerűtlen épület felújítására, bővítésére, ezen belül a külső hőszigetelésre (lapostető, homlokzat) a homlokzat 10 cm vastag EPS alapú Dryvit rendszerű hőszigeteléssel, a födém teljes felületén fordított rétegrendű tetőkialakítással 20 cm zárt cellás, táblás hőszigetelés valósulhat meg. Megvalósulhat a komplex akadálymentesítés, a még ki nem cserélt nyílászárók cseréje, belső burkolatok cseréjére. Mivel az összekötő nyaktagok határoló szerkezetei elavultak, kialakításuk miatt felújításuk nem ésszerű, hőszigetelésük nem megfelelő, ezért a térelhatároló részek bontása szükséges, ezen felül a teljes avultság látható a közlekedők burkolatán és a mosdókon is, így ezen terek javítása már nem ésszerű, teljes felújításuk indokolt. Szintén indokolt az elavult konyhai fal és padló burkolatok teljes cseréje is, a fűtési rendszer átalakítására, belsőterű helyiségek elszívásos szellőzésének kialakítása. A bővítményben egy tornaszoba és csoportszoba kialakítására nyílhat lehetőség, mely egy modernizált keretet biztosít az intézményi szakellátási feladatok ellátásához.

A bővítmény sík, beton sávalapozással készül, falazata POROTHERM 30 N+F falazóblokkból falazva készül. Az új térelhatárolások szerelt gipszkarton falakkal készülnek. Elbontásra kerül a bejárati elő tető és a lépcső, valamint a teljes aszfaltburkolat a két épületrész között, ide tervezzük az új gumitéglával borított játszóudvar kialakítását.

 

Gépészeti fejlesztések

A fejlesztés tartalmazza a teljes hidegvízvezeték rendszer felújítását, a mosdóhelyiségekben lévő szaniterek cseréjét, a használati melegvíz-csőrendszer cseréjét, szennyvízvezetékek teljes cseréjét. Az átalakítás során mozgáskorlátozottak számára új mosdók kerülnek kialakításra. A csapadékvíz elvezetése belső csapadékvíz elvezető rendszerű, a meglévő vezeték AC anyagminőségű és tokos csatlakozásúak, elázási problémák többször jelentkeztek, ezért a jelenlegi felújításban a lapostetőkről történő levezetések ki lennének cserélve PP vezetékre. A jelenlegi teljes fűtési rendszer lebontásra kerül a csővezetékekkel és Radal szabályozható radiátorokkal együtt, helyette új rendszer kerül kiépítésre a mai kor követelményeink megfelelően. A belsőterű mosdó helyiségekben mozgásérzékelős elszívóventilátort kerül elhelyezésre. A felújítást követően épületenergetikai tanúsítvány készül.

 

Eszközökfejlesztések

Fedett játszóudvar készül a gyerekek mozgásigényének biztonságos kielégítésére. Itt kerülnek elhelyezésre az SNI-s gyermekek számára is használható eszközök is, melyek nagyban hozzájárulnak a gyermekek mozgási, szem-kéz, szem-láb koordinációjának fejlesztéséhez.

A projekt megvalósításában a Polgármesteri Hivatal dolgozói vennének részt, így a időszakosan fennálló többlet munkaerőigény sem jelenthet problémát. Különös tekintettel arra, hogy a projektben résztvevő személyek számos, nagy értékű projekt megvalósítását végezték sikeresen. A műszaki ellenőrzést, közbeszerzést és a könyvvizsgálatot külsős szakember fogja végezni.

 


Meghivo_a_Magocsi_uti_Ovoda_katelere.jpg

 


 

Gyula városában az oktatási intézmények fejlesztése a városfejlesztési koncepció alapja

Önkormányzati képviselők, országgyűlési képviselők, intézményvezetők részvételével és nagy médiaérdeklődés kíséretében rakták le ma délután a Mágocsi úti Óvoda kapacitásbővítése, korszerűsítése című projekt ünnepélyes alapkövét.

Amíg a várakozó vendégsereg háta mögötti terület a beruházás megkezdését bizonyította, addig a szemközti ablakok mögött kíváncsi szempárok lesték, mit is csinál épp a sok felnőtt az óvodaudvaron. Elsőként dr. Kovács József országgyűlési képviselő osztotta meg gondolatait az ünnepség résztvevőivel.

– Ha a politikában nagyon nem is merülünk el, azt mindenképpen látni kell, hogy a mi életünkben még soha nem látott fejlesztési sorok és beruházások előtt áll a település. Még a polgármester úrnak sem mondtam el, hogy amikor meglátnak bennünket, országgyűlési képviselőket a parlamentben vagy környékén, akkor arra kérnek, hogy lehetőleg több pályázatot ne adjunk be, mert olyan sokszor nyerünk. Gyulán nagyon komoly fejlesztéseknek lehetünk részesei és ez külön öröm. Amikor már az alapkőletételre kerül sor, akkor az azt jelenti, hogy a beruházás be is lesz fejezve. Ezen fáradozunk az országgyűlésben, helyi szinten pedig a városvezetők, a képviselő-testület és az intézmények vezetői – mondta köszöntőjében dr. Kovács József, aki egy anomáliára is felhívta a figyelmet, miszerint olyan hosszú előkészítést igényelt a pályázat, hogy ezért a kivitelezésre kevesebb idő jut. Az uniós pályázatok szigorúságához és útvesztőihez még nem szoktunk hozzá, ám a tanulóidőn lassan túl leszünk.

Dr. Görgényi Ernő polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy bár sok beruházás van és lesz a városban, mégis ez egy olyan beruházás, amit semmilyen szempontból nem lehet jogos kritikával illetni. Akárhonnan nézzük, mindenhol a pozitívumokat lehet látni. Ez a projekt befektetés a jövőbe, olyan vertikumot fejlesztünk, amely a gyermekek jövőjéről szól. Rendkívül fontos az óvodások indítása egy ember életében. A humán tőke mellett legalább ennyire fontosak az infrastrukturális feltételek. Az előkészítő munka, Megyeri Sándornak a mérnöki és környezetvédelmi osztály vezetőjének irányításával szakszerűen zajlott le, sőt bevonták a munkálatokba az óvodapedagógusokat. Ezt azért látták indokoltnak, hogy ne csak műszaki szempontból, de nevelési szempontból is olyan létesítmény épüljön, ami a legjobban szolgálja a gyulai gyermekek érdekeit. Az előkészítés pedig olyan jól sikerült, hogy a pályázati dokumentációt időben sikerült beadni. A polgármester köszönetet mondott Molnár Csabának, aki a pályázat megírásáért volt felelős, végezetül kiemelte, hogy a kivitelezésben kizárólag gyulai vállalkozók vesznek részt.

Ökrös István önkormányzati képviselő örömének adott hangot, hogy választókerületében egy 130 millió forintos fejlesztés indul, tekintettel arra, hogy egy képviselőnek 3 millió forint áll rendelkezésre, amely összeget járdák és utak karbantartására, valamint faültetésekre tudnak fordítani.

Szilágyiné Solymosi Mária Gyula Város Egyesített Óvodájának igazgatója is köszönetet mondott a pályázatért és elmesélte, hogy az óvodások hogyan készültek a nagy eseményre, az alapkőletételre. Megrajzolták a kivitelezőknek, hogy milyen óvodát szeretnének, papírra vetették a kacsalábon forgó óvodájukat azért, hogy azokat majd egy időkapszulába helyezzék el és több száz év múlva, ha a kapszulát felbontják, a jövő óvodásai meglássák a mostani gyerekek óvodaálmait.

21589_8273_2.jpg

Dr. Kovács József, Gyula város országgyűlési képviselője és dr. Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere elhelyezi a beruházás alapkövét

21591_8273_5.jpg

Dr. Ökrös István, a választókerület önkormányzati képviselője készítette elő az alapkő helyét. A felvételen: Dr. Kovács József országgyűlési képviselő, Gajda Róbert, Gyula város országgyűlési képviselője, dr. Görgényi Ernő polgármester és Szilágyiné Solymosi Mária, az egyesített óvodai intézmény vezetője

További fotók a Gyulai Hírlap online oldalon: http://www.gyulaihirlap.hu/index.fcgi?rx=&item=&akadaly=& nyelv=hu&menuparam_8=8273&type=8&menuparam3=2

A Gyula Televízió felvétele az ünnepélyes alapkőletételről: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JRFSylYBWy w


 

Elkészült a gyulai Mágocsi úti óvoda játszóudvarának tetőszerkezete és épületbővítménye 

A tervezett ütemben halad a Mágocsi úti óvoda felújítása. Mint ismeretes, Gyula Város Önkormányzata mintegy 120 millió forintot nyert el az Új Széchenyi Terv pályázatán az intézmény épületének bővítésére és korszerűsítésére. Április közepéig elkészült a 123 négyzetméternyi fedett játszóudvar tetőszerkezete és az épületbővítmény, valamint megtörtént a nyílászárók cseréje és a külső közművek kiváltása. Az óvoda külső hőszigetelését és a belső munkálatokat a kivitelező cég májusban kezdi meg.

download__4_.jpg

A Mágocsi Úti Óvoda kapacitásbővítése, korszerűsítése című projekt célja a vidéki oktatási infrastruktúra fejlesztésének elősegítése

Az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap által támogatott beruházás összköltsége 126 millió forint, melyből a gyulai önkormányzat 6,3 millió forintot biztosít önerőből. Jó hír, hogy egy újabb nyertes pályázatnak köszönhetően a város 2 526 300 forinttal tudja csökkenteni ezt az összeget, így csupán 3,7 millió forint saját forrást kell biztosítania – tudta meg a Gyulai Hírlap Molnár Csaba projektmenedzsertől.

A Mágocsi Úti Óvoda kapacitásbővítése, korszerűsítése című projekt célja a vidéki oktatási infrastruktúra fejlesztésének elősegítése és a település fenntartásból adódó kiadásainak a mérséklése. A beruházás során az óvodában új csoportszobát és tornaszobát alakítanak ki, korszerűsítik a fűtési rendszert, hőszigetelik a tetőszerkezetet és a külső falakat, átalakítják a konyhát, valamint kicserélik a belső burkolatot és a nyílászárókat.

Az intézmény udvarán gumilappal körülvett, interaktív, fedett játszóudvart építenek, hogy az óvodások esős időben is kint tartózkodhassanak a szabadban. A kültéri falak lemoshatók lesznek, rajzolni és festeni is lehet rájuk. A beruházásnak köszönhetően az épület teljes egészében akadálymentes lesz, így az óvoda mozgássérült gyerekek befogadására is alkalmassá válik. 

download__3_.jpg 

A kültéri falak lemoshatók lesznek, rajzolni és festeni is lehet rájuk 

További fotók a Gyulai Hírlap online felületén: http://www.gyulaihirlap.hu/index.fcgi?rx=&nyelv=hu&stype=1&am p;am p;am p;stype2=&menuparam_28=100668&mtitle=Elk%E9sz%FClt%20a%20gyula i%20M%E1gocsi%20%FAti%20%F3voda%20j%E1tsz%F3udvar%E1nak%20tet%F5szerke zete%20%E9s%20%E9p%FCletb%F5v%EDtm%E9nye 


 

Az ütemezésnek megfelelően folyik Gyulán a Mágocsi Úti Óvoda bővítése és korszerűsítése

Bejárást tartott a Mágocsi Úti Óvodában dr. Görgényi Ernő polgármester, Gajda Róbert alpolgármester, dr. Ökrös István a választókerület önkormányzati képviselője és Megyeri Sándor, a mérnöki és környezetgazdálkodási osztály vezetője. Az intézményben egy 126 millió forintos nyertes pályázatnak köszönhetően kapacitásbővítés és korszerűsítés zajlik. Mivel a következő hónapban a munkálatok olyan fázisba lépnek, hogy az óvodai nevelés az épületben már nem tudják folytatni, a városvezetők szemrevételezték a készülőben lévő épületrészt.

Dr. Görgényi Ernő hangsúlyozta, hogy a fejlesztés összhangban van az új köznevelési törvény szabályaival, melyek szerint 2014. augusztus 31-től általános elvárás lesz három éves kortól az óvodai ellátás.

– A város élhetőbbé tételének egyik eleme az oktatási intézményünk műszaki és esztétikai állapotának a javítása. Egyszerre nem tudunk mindent megoldani, hiszen oktatási épületeink jó része műszakilag elavult.  De folyamatosan végezzük a beruházásokat, folyamatosan készíttetjük a terveket. Amint pályázati lehetőség adódik, azonnal élni tudunk vele. Így volt ez a Mágocsi óvoda esetében is – mondta a Gyulai Hírlapnak a polgármester.

Megyeri Sándor tájékoztatójából kiderült, hogy a beruházás készültsége 25%-os. Jelenleg egy 130 négyzetméteres bővítmény kialakítását végzik a szakemberek. A helyiségben egy csoportszobát és egy tornaszobát alakítanak ki, de szükség esetén – egy mobil falnak köszönhetően – a két terem egybenyitható lesz. Az eredetileg 95%-os támogatású projekthez az önkormányzat további 3%-os önerőpályázatot nyert, melynek köszönhetően a várost mindösszesen 2,5 millió forint költség terheli.

Az épületegyüttes harminc évvel ezelőtt panel rendszerben épült. Rendkívül gazdaságtalan a fűtésüzemeltetése a hőszigetelési problémák miatt. A beruházás során a falak tíz centiméteres külső hőszigetelést, 20 centiméteres födém-hőszigetelést kapnak, valamint korszerű műanyag nyílászárókat építenek be. A kivitelező cégek – Alföldi Műemlékhelyreállító Kft. és a Futizo Kft. – május 20-án veszik át az óvoda teljes épületét, majd a szerződés szerint augusztus végén véget ér a beruházás.

– A projektnek kettős szerepe van az óvoda életében. Egyrészt örülünk, hogy megújul az épület. Másfelől a gyermekek is nyomon követhetik egy építkezés fázisát, megfigyelik például a darut, a betonkeverőt és egyéb eszközöket. A szülők is pozitívan állnak a folyamathoz. Azt is elfogadják, hogy május 20-án ki kell költözni, mert cserébe egy kacsalábon forgó palotát kapunk majd. Nehézségünk azért mégis lesz a nyár folyamán, mert eddig a nagy óvodák tartották kéthetente az ügyeletet. Most segítséget kértünk az egyházi óvodáktól, a románvárosi óvodától és beindítjuk az úszó óvodát is. Reményeink szerint el tudjuk helyezni a gyerekeinket. A 130 négyzetméteres új bővítménynek köszönhetően pedig végre saját helyiségben tudjuk megtartani tanévnyitó értekezletünket, és egy olyan közösségi tér alakul ki, amelyben valamennyi gyermeket és szüleiket együtt tudjuk fogadni – nyilatkozta a Gyulai Hírlapnak Szilágyiné Solymosi Mária, a Gyula Város Összevont Óvodájának a vezetője.


 Meghivo_a_Magocsi_uti_Ovoda_kadasara.jpg


EGY 126 MILLIÓ FORINTOS BERUHÁZÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN MEGÚJULT A MÁGOCSI ÚTI ÓVODA GYULÁN

Közös faültetéssel ünnepelték meg kicsik és nagyok a Mágocsi Úti Óvoda megújulását ma délelőtt dr. Kovács József országgyűlési képviselő és dr. Görgényi Ernő polgármester részvételével. Az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap által támogatott beruházás összköltsége 126 millió forint volt, melyből – egy újabb sikeres pályázatnak köszönhetően - csupán mintegy 2,5 millió forint önköltség hárult Gyula Város Önkormányzatára.

- Tudom, hogy mindenki más is átérzi a mai átadás fontosságát, hiszen van, ami intézménytől független. Ahogyan az alapkőletétel napján is elmondtam, egy oktatási intézmény fejlesztése – legyen szó bölcsödéről, óvodáról vagy iskoláról – mindig stratégiai kérdés. Az oktatás és a nevelés minősége nagyban meghatározza a jövő generációinak esélyeit, hiszen a jövőbeli sikereik alapja a ma megszerzett tudás. De az oktatás fejlesztése nem csak a jövőt határozza meg, hanem kihat a mára is. Egy település megtartóerejét növeli, ha korszerű óvodák és iskolák várják a gyermekeket. Elengedhetetlen, hogy pénzügyi lehetőségeink határait feszegetve is fejlesszük intézményeinket. Nem véletlen, hogy Békés megyében Gyula megtartó ereje a legnagyobb a városok között és itt a legkisebb a népességfogyás – hangzott el dr. Görgényi Ernő polgármester beszédében.

A városvezető beszédében arra is kitért, hogy a Mágocsi Úti Óvoda szerencsére nem az első, és reményei szerint nem is az utolsó a felújított oktatási épültek sorában. A Béke Sugárúti Óvoda felújítása és a Máriafalvai Óvoda korszerűsítése már megvalósult, úgy, ahogyan az Implom József Általános Iskola felújítása és bővítése is lezajlott. Az Erkel Ferenc Gimnázium új természettudományos tantermének kialakítása folyamatban van, a gimnázium másik pályázata pedig – melynek keretében napelemekkel csökkentenénk az iskola energiafogyasztását – jelenleg elbírálás alatt áll.

- Nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy a Mágocsi Úti Óvoda fejlesztése minden hasonló projekt mintájául szolgálhatna. A fejlesztési koncepció megalkotásától, a tervezésen át, egészen a kivitelezésig olyan munkatársak dolgoztak együtt, akik mindig szem előtt tartották a legfontosabb célt: ez a beruházás a gyermekekért, így városunk jövőjéért valósult meg – mondta a polgármester.

Dr. Kovács József beszédében a Gyula városában zajló oktató tevékenység magas minőségére hívta fel a figyelmet, melynek egyik szimbóluma a Mágocsi óvoda. A politikus kiemelte, hogy a beruházást nagyon gyorsan és a határidő lejárta előtt sikerült megvalósítani.  

- Egy olyan épületben kezdhetjük meg nevelőmunkánkat, ahol a környezet és a tárgyi feltételek is minden igényt kielégítenek. A várva várt tornaterem is végre rendelkezésükre áll. Mozgásfejlesztő óvoda révén úgy gondolom, hogy semmi nem áll útjában a szakmai munka kiteljesedésének. Szeretnék hinni abban, hogy olyan óvodát teremthetünk, amelybe jó bemenni, amelyben jó élni és jó gyermeknek lenni. Ettől kezdve minden csak rajtunk múlik – mondta az ünnepségen Nagy Attiláné intézményvezető.

Összes cikk - lent (max 996px)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)