Keresés


csak pontos egyezésekre
Keresés: oldalakon dokumentumokban, lapszámokban
Archívum
Gyulai Hírlap Archívum

Gyulai Hírlap - EURÓPAI ISKOLA ÉPÜL GYULÁN

Összes cikk - fent (max 996px)
  A  A  A 
GYULAI HÍRLAP • 2011. február 08. 00:00
EURÓPAI ISKOLA ÉPÜL GYULÁN
A város fejlődése szempontjából jelentős eseménynek tartjuk az Implom József Általános Iskola épületbővítését és felújítását. Az önkormányzat kiemelt célja az, hogy a gyulai gyerekek helyben a lehető legjobb oktatásban és nevelésben részesüljenek, ne kelljen gyulai gyereknek elmennie ahhoz, hogy megfelelő szintű felkészítést kapjon továbbtanuláshoz – mondta el a beruházás nyitó sajtótájékoztatóján dr. Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere. A projekt a Dél-alföldi Regionális Operatív Program keretében valósul meg. A projekt azonosítója: DAOP-4.2.1/2/2F-2f-2009-0007, címe: A gyulai Implom József Általános Iskola fejlesztése, bővítése.

Befektetés a jövőbe! Új Magyarország fejelsztési terv

 

 

 

EURÓPAI ISKOLA ÉPÜL GYULÁN

Az uniós forrással támogatott gyulai beruházás összköltsége 563 millió 143 ezer 707 Ft

Minden tekintetben jól halad a GYAKI Implom József Általános Iskola épületének felújítása és bővítése. A Gyulai Hírlap is részt vett a munkaterület legutóbbi bejárásán. Lapunk kérdésére Megyeri Sándor, a polgármesteri hivatal mérnöki osztályának vezetője elmondta: az önkormányzat november 26-án adta át a munkaterületet a kivitelezőnek, időközben az engedélyes tervek alapján elkészültek a kiviteli tervek, a munkálatok – úgynevezett – tűzszakaszokra bontva indultak meg. Jelenleg a meglévő épület 2. emeletének a felújítását végzik.

A kivitelező hozzáfogott a lépcsőház felújításához is, illetve megkezdték az új 1 132 négyzetméteres épületrész alapozását.  A kivitelezést térségi vállalkozás nyerte, a közbeszerzési pályázaton gyulai székhelyű cég nem vett részt.

– A város fejlődése szempontjából jelentős eseménynek tartjuk az Implom József Általános Iskola épületbővítését és felújítását. Az önkormányzat kiemelt célja az, hogy a gyulai gyerekek helyben a lehető legjobb oktatásban és nevelésben részesüljenek, ne kelljen gyulai gyereknek elmennie ahhoz, hogy megfelelő szintű felkészítést kapjon továbbtanuláshoz. Ennek a minőségi munkának, a pedagógusok felkészültségén túl, egyik alapeleme az, hogy az oktatási infrastruktúra magas színvonalú legyen városunkban – mondta el a Gyulai Hírlap kérdésére dr. Görgényi Ernő polgármester.

A beruházás látványterve

A kivitelezést a békési székhelyű Vektor Kft. végzi. A munkálatok előreláthatóan 2011. november közepére fejeződnek be. A beruházás része egy jelentős eszközfejlesztés, új bútorok, szemléltető- és audiovizuális eszközök segítik majd a minőségi oktatást az Implom iskolában. A beruházás összköltsége 563 143 707 millió Ft. Az építkezés költsége nettó 373 522 180 forint, a többi pénzt fordítják eszközbeszerzésre.

– A közoktatási intézmények akadálymentes fejlesztésével a település népességmegtartó erejét növeljük. A modern és ésszerűen kialakított  tanulási környezet, a versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges eszközök és infrastrukturális beruházások a minőségi oktatás feltételeit teremtik meg. Mindezen célokon túl az is vezérlete az önkormányzatot, amikor benyújtotta a pályázatát a gyulai Implom József Általános Iskola fejlesztésének, bővítésének a támogatására, hogy létrejöjjön a helyi szükségletekre épülő közoktatás mint a közszolgáltatás ésszerű és költséghatékony formája. Hogy miért esett a választás az Implom iskolára? Az 1. iskola megszüntetése ekkor már körvonalazódott, a Dürer iskolának és az 5. sz. iskolának jóval későbbi építésűek, „korszerűbbek” az épületei, mint az Implom iskoláé. Igaz ugyan, hogy az adott pályázati felhívás keretében a Dürer iskola fejlesztésére is pályázatot nyújtottunk be, ez azonban az értékelés során kevesebb pontszámot kapott – mondta el a Gyulai Hírlapnak Gellén Vencel városmenedzser.

A projekt a Dél-alföldi Regionális Operatív Program keretében valósul meg. A projekt  azonosítója: DAOP-4.2.1/2/2F-2f-2009-0007, címe: A gyulai Implom József Általános Iskola fejlesztése, bővítése.

További fotók a beruházásról: itt

A beruházás látványterve


 

Az Implom József Általános Iskola a helyi védettségű épített értékek közé tartozik

Az iskola bővítése a Dél-alföldi Regionális Operatív Program keretében valósul meg 

A Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény Implom József Általános Iskolai tagintézménye 1928-ban épült Gerlóczi Gedeon budapesti építész tervei alapján. Eredetileg polgári fiúiskolának épült, melyhez könyvtári és múzeumi funkciót is csatoltak. A megépített épület szinte változatlan formában ma is áll. Változás az elmúlt időszakban az, hogy az 1950-es években a Bacsó Béla utca felől kazánházzal bővítették az épületet.

Az épület Gyula belvárosában található műemléki jelentőségű területen, HVBÉ-25 számon a helyi védettségű épített értékek közé tartozik.

Az Önkormányzat az iskola fejlesztésére és bővítésére 2008. januárjában adott be pályázatot, DAOP-2007-4.2.1/2F-2009-0007 számon, Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése címmel. A pályázat kidolgozása 2007. évben kezdődött, akkor az iskolában lévő tanulói létszám 21 osztállyal 502 fő volt. A tanulók egy részének – 4 osztály mintegy 100 diákja – jelenleg sincs állandó tanterme, nem állt rendelkezésre megfelelő számú szaktanterem, továbbá nyelvi labort és közösségi helyeket (aulát) sem tudtak kialakítani az épületben. Jelenleg 593 tanuló jár az intézménybe, a 2011/12.-es tanévben 24 osztállyal 630 tanulóra nőtt az iskola létszáma. A létszámnövekedés a pedagógus létszám növelésével nem járt.

A kétfordulós pályázati eljárást követően 2009 decemberében került aláírásra a támogatási szerződés.

A tervezési és közbeszerzés előkészítési munkákat követően 2010 márciusában megindult a kiviteli munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás, melyet eredménytelensége miatt meg kellett ismételni 2010 októberében. Az eredménytelenség oka a kivitelezésre kiírt rendelkezésre álló forrás fedezetének hiánya volt. Miután az új közbeszerzési eljárás lezárult, az érvényes ajánlatot adó, békési székhelyű Vektor Építőipari Vállalkozási Kft.-vel 2010. november 26-án 373.522.180 Ft nettó értékben vállalkozási szerződést kötött Gyula Város Önkormányzata.

A gyulai Implom József Általános Iskola fejlesztése, bővítése című projekt a Dél-alföldi Regionális Operatív Program keretében valósul meg.

 

Megkezdődtek a munkálatok az Implom iskolában. Fotó: Gyulai Hírlap Online 


 

Megtörtént az Implom József Általános Iskola 2. emelet II. tűzszakasz felújítására vonatkozó munkáinak a műszaki átadása-átvétele

A feltárt hiányosságok pótlását február 28-áig kellett elvégeznie a kivitelező cégnek

Gyula Város Önkormányzat az Implom József Általános Iskola fejlesztésére és bővítésére 2008. januárjában adott be pályázatot, DAOP-2007-4.2.1/2F-2009-0007 számon, alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése címmel.

Az átadáson az építtető részéről Megyeri Sándor mérnöki és környezetgazdálkodási osztályvezető, az üzemeltető részéről Szekeres Lajos, a kivitelező részéről Domokos Imre, Csapó Sándor, Bottyánszki András és Gyüre Zsolt vett részt.

A műszaki ellenőr Veres József, Somi Attila és Borzsákné Kordás Anita volt. A kivitelező Vektor Építőipari Vállalkozási Kft.-nek a feltárt hiányosságok pótlását február 28-áig kellett elvégeznie.

 

Műszaki átadás az Implom iskolában. Fotó: Gyulai Hírlap Online


 

A beruházás és fejlesztés révén megteremtődnek a kompetencia alapú képzés alapkövei Gyula városában

Az uniós forrással támogatott gyulai beruházás összköltsége 563 millió 143 ezer 707 Ft

– Mikor és miért adott be Gyula Város Önkormányzata pályázatot az Implom József Általános Iskolai Tagintézmény bővítésére DAOP-2007-4.2.1/2F-2009-0007 számon, alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése címmel –kérdeztük Gellén Vencelt, Gyula Város Önkormányzatának városmenedzserét.

 

Gellén Vencel városmenedzser. Fotó: Gyulai Hírlap Online

– 2007 őszén, amikor az általános iskolák és gimnáziumok fejlesztésére vonatkozó pályázati felhívás megjelent, az önkormányzat az iskoláktól beérkezett javaslatok alapján határozott arról, hogy konkrétan melyik épületnek illetve iskolának a fejlesztésére pályázik.  A legöregebb és a leginkább felújításra, korszerűsítésre szoruló iskolaépületre esett a választás. A pályázat 2008 januárjában került benyújtásra. Ez egy igen bonyolult, kétlépcsős pályáztatási rendszer, az első fordulós pályázatunkról csak 2008 decemberében született támogatói döntés: tovább jutott a második fordulóba. 2009 januárjától egy féléves „interaktív” pályázat-továbbírási szakasz zajlott. Ez azzal zárult, hogy 2009 júniusának végén benyújtottuk a második fordulós pályázatunkat. Ezt követően fogadták csak el a kérelmünket, a támogatási szerződés 2009. december végén került aláírásra.

– Milyen volt az épület kiinduló állapota?

– Az Implom iskola jelenlegi működését tekintve problémaként jelentkezik, hogy az épület belső kialakítása több tekintetben sem felel meg az iskolákra vonatkozó tervezési előírásoknak, mennyiségi mutatóknak, így kilenc darab osztályterem alapterülete kevés. Az iskolai étkező jelenleg 2 összenyitott tanteremben üzemel. Az épületből hiányzik a közösségi tér. A nyelvi képzés technikai felszereltsége meglehetősen hiányos, az épületben nincs orvosi szoba, betegszoba. A kompetencia alapú oktatáshoz szükséges csoportszobák hiányoznak. A szaktantermekben folyó képzések vonatkozásában csupán egy szaktanterem áll rendelkezésre. A nyílászárók felújításra szorulnak, nem felelnek meg a mai hőtechnikai követelményeknek. Az épületben semmi sem akadálymentesített. A kompetencia alapú oktatáshoz szükséges eszközök nem állnak rendelkezésre. Kérdőíves felmérések alapján a legkisebb elégedettséget az iskola felszereltsége, korszerűsége és eszközállománya kapta. Az egészséges, kulturált környezettel kapcsolatban fogalmaztak meg a szülők is figyelemre méltó, ösztönző javaslatokat. Ezek közül néhány: korszerű audiovizuális eszközök beszerzése, a gyerekek tanszereinek, ruházatának tisztább, biztonságosabb elhelyezése, a mosdók, WC-k rendbetétele, hangulatosabb, tisztább belső terek, minden tanulónak különálló asztal.

– Mi a fejlesztés célja?

– A fejlesztés célja, hogy megteremtsük közoktatás racionális és költséghatékony működésének feltételét. Mindez az épület akadálymentes bővítésével, felújításával és korszerűsítésével valósítható meg. További célunk az, hogy a tanulók kulcskompetenciájának kialakítása érdekében javítsuk az intézmény eszközökkel történő ellátottságát, hogy az oktatás hatékonyságát korszerű informatikai és a sajátos nevelési igényű gyermekek képzését szolgáló eszközökkel növeljük. A fejlesztéssel hosszú távú megoldást kívánunk biztosítani a versenyképes tudás elsajátítására, a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatására. A tervezett és megvalósuló fejlesztésekkel megteremtjük egy német kulturális módszertani központ létesítésének a feltételeit.

– Hogyan illeszkedik a projekt települési-kistérségi fejlesztési elképzelésekhez, illetve más projektekhez?

– Gyula Város Önkormányzatának közoktatási fejlesztési, feladat-ellátási és intézkedési terve többek között kimondja, hogy a kompetencia alapú oktatást, nevelést és a korszerű módszertanok bevezetését a város intézményeiben a napi működés szerves részévé kell tenni. A stratégiai célok között szerepel az is, hogy biztosítani kell a korszerű információ-kommunikációs technológiai eszközöket, a német és román nemzetiségi oktatás területén folytatni kell a hagyományokat, és a kompetencia alapú oktatást elősegítő infrastruktúrát és eszközöket fejleszteni kell. Mindezen stratégiai célok megvalósítását, teljesülését szolgálja a most megvalósuló beruházás. Az általános iskola fejlesztése során hangsúlyosan foglalkozunk a német nemzetiségi hagyományok ápolásával, illetve a német nyelvoktatással. A német nemzetiség azonban nemcsak Gyulán, hanem a kistérségen belüli, szomszédos Elek városban is jelen van. Projektünk tehát jól szolgálja a kistérségen belüli nemzetiségi kultúra és hagyomány ápolását, azáltal, hogy az Implom iskola befogadója és egyúttal központja lesz ezen programoknak.

–Mit tartalmaz a projekt, mik a tervezett fejlesztések?

– A tervezett infrastrukturális fejlesztés legfontosabb eleme az iskolaépület bővítése, melynek eredményeképpen létrejön egy közösségi tér (aula), egy étkezőhelyiség melegkonyhával, 6 új osztálytanterem, 1 új számítástechnikai szaktanterem, 1 számítástechnikai szertár és 1 csoportszoba. A meglévő épület és a tervezett bővítés szintjeinek csatlakozásában helyet kap egy akadálymentes felvonó és egy akadálymentes közlekedő. A földszinten egy olyan aula jön létre, amely mobil elválasztó falak segítségével az étteremmel összenyitható. Ez a tér alapterületi méretei alapján az iskola létszámának egyidejű befogadására alkalmas rendezvénytérré válhat. Az aulának a légtere a tetőszintig terjed, ahol felülvilágító szerkezettel lesz lefedve. Az infrastrukturális fejlesztés másik meghatározó eleme a meglévő épület belső felújítása, mely magában foglalja a festést, mázolást, a padlóburkolat felújítását, helyenként cseréjét, nyílászárók cseréjét. A felújítás során a válaszfalak áthelyezésével kialakításra kerülnek a tanuló létszámhoz igazodó előírás szerinti alapterületű tantermek, 1 orvosi szoba, 1 fejlesztőszoba, 3 csoportszoba, melyből egy nyelvi labor, 1 nevelő testületi szoba, 1 rajz szaktanterem szertárral és 1 természettudományi szaktanterem. A infrastrukturális fejlesztés eredményeképpen az általános iskola 672 tanuló befogadására lesz alkalmas. Az épület 24 osztályteremmel, 3 szaktanteremmel (természettudományi, számítástechnika, művészeti) 4 nyelvi szaktanteremmel, 4 csoportszobával, melyből 1 nyelvi laboratórium, 100 fő befogadására alkalmas melegítőkonyhás új ebédlővel, valamint egy az iskolai közösséget egyszerre befogadni tudó aulával gazdagodik. A meglévő épület felújítása, korszerűsítése és bővítése kiegészül egy sportudvar kialakításával. Az épület több mint negyvenmillió Ft értékű új eszközzel (bútorok, szemléltető eszközök, technikai felszerelések) gazdagodik.

– Mik a várható hatások?

– A beruházás révén megteremtődnek a kompetencia alapú képzés alapkövei. A csoportszobák révén kialakul a megfelelő tér a differenciált, szükség esetén kiscsoportos foglalkozásokhoz is. A megfelelő tér és a szükséges eszközök beszerzésével biztosítható az egyénre szabott bánásmód, a kooperatív csoportmunka, és érvényesülhet a szabadidős tevékenységek fejlesztő hatása. Az alkalmazott pedagógiai programok révén egyszerre hátránykompenzálás és tehetséggondozás is megvalósul. A nyelvi laboratórium, az emelt szintű nyelvoktatás, a szaktantermek nyújtotta lehetőségek, az iskolagaléria azok az elemek, amelyek a tehetséggondozást segítik. A higiéniás létesítmények átalakítása, felújítása, a közösségi tér, a megfelelő öltözők, a betegszoba kialakítása, a fejlesztőszobák, a szabad mozgást biztosító kialakítás, a nyugodt tér, az egészséges táplálkozás feltételeit biztosító ebédlő a fejlesztés azon elemei, amelyek hatékonyan szolgálják a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődését. A fejlesztés eredményeképpen a tanulók kulturált, gyerekközpontúságra alapozott körülmények között korszerű oktatásban részesülhetnek. A kompetencia alapú oktatás és a kiemelt nyelvi oktatás hatására megnő a tanulók teljesítménye. A fejlesztési program hatására csökken a bukásarány, kisebb lesz a lemorzsolódás, nő a középiskolai beruházások száma, csökken a tanulók túlterheltsége. A fejlesztés várható hatása lesz az is, hogy nő a szülői megelégedettség, ami a beiskolázás növekedését eredményezheti, mindez hozzájárul a település népességmegtartó erejének növekedéséhez.


 

A kivitelezéssel a meglévő épület 2971 m2-es hasznos alapterülete kerül felújításra

A bővítési és a meglévő épület felújítási munkát az iskola működése alatt kell elvégezni

Az iskola egyik folyosója 2011. januárjában. Fotó: Gyulai Hírlap Online

Gyula Város Önkormányzata az Implom József Általános Iskola fejlesztésére és bővítésére 2008. januárjában adott be pályázatot, DAOP-2007-4.2.1/2F-2009-0007 számon, alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése címmel. A pályázat kidolgozása 2007. évben kezdődött, akkor az iskolában lévő tanulói létszám 502 fő volt, 21 osztállyal. A kétfordulós pályázati eljárást követően 2009. decemberében aláírásra került a támogatási szerződés.

A tervezési és közbeszerzés előkészítési munkákat követően 2010. márciusában megindult a kiviteli munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás, melyet eredménytelensége miatt meg kellett ismételni 2010. októberében. Az eredménytelenség oka a kivitelezésre kiírt rendelkezésre álló forrás fedezetének hiánya. Az új közbeszerzési eljárás lezárult, az érvényes ajánlatot adó Vektor Építőipari Vállalkozási Kft.-vel 2010. november 26-án 373.522.180 Ft nettó értékben vállalkozási szerződést kötött Gyula Város Önkormányzata. Implom József Általános Iskolai Tagintézmény bővítésének kivitelezési munkálatairól Megyeri Sándor Gyula Város Önkormányzatának Mérnöki és Környezetgazdálkodási Osztályának vezetőjét kérdeztük.

– Mekkora terület újul meg a kivitelezéssel? Milyen munkálatokat végeznek el a beruházás kapcsán?

– A kivitelezéssel a meglévő épület 2971 m2-es hasznos alapterülete kerül felújításra. Megtörténik a meglévő épület homlokzati nyílászáró cseréje, belső ajtók szükség szerinti felújítása, az épület belső padlóburkolatának teljes cseréje, jelenlegi falburkolatok eltávolítása, mosható falfestések készítése. Szükség szerint a lépcsőházat is felújítjuk, az épület külső homlokzati felújítása külső hőszigetelés nélkül valósul meg. Kisebb belső átalakítások is lesznek, új helyre kerül a büfé, tornateremhez kapcsolódó öltözőket, orvosi szobát, és szertárakat alakítunk ki. Az épület elektromos hálózatának és világításának teljes cseréje, korszerűsítése is megtörténik. Az épületen belül a bővítmény és a meglévő épületrész külön-külön önálló fűtési rendszerrel fog működni, a meglévő épületben csak az átalakítások helyén történik felújítás. Felújításra kerülnek a vizesblokkok, teakonyhák, öltözők, osztálytermek helyi vízellátása, szennyvízelvezetések, ahol megoldható ott a meglévő fűtési, hűtési és szellőztetési berendezések újból felhasználásra kerülnek. A meglévő és az új épületrész bővítésével a tűzjelző rendszer is átépítésre kerül. Az udvar is átalakul, melybe megtalálható lesz egy műfüves focipálya, aszfaltburkolatú többfunkciós sportpálya, távolugró pálya.

– Az iskola bővítésével mekkorára növekszik az iskolaépület?

– Az iskola bővítésével az épület 1132 m2-el növekszik, így összesen 4112 m2-es lesz az iskolaépület. A bővítéssel kialakulnak az iskola új közösségi terei: zsibongó, mely kulturális és művelődési térként is funkcionálhat. Megépül még továbbá egy új konyhatechnológia kiépítésével a melegítőkonyha, 100 fő befogadására szolgáló étkező,Az épület teljesen akadály mentesítve lesz. 9 kilenc fő szállítására szolgáló lift, emeletenként összesen 4-4 tanterem, a padlástérben a bővítményt szolgáló kazánház, szellőző gépház kerül kialakításra.

– Meddig kell befejeznie a kivitelezőnek a munkálatokat? Mekkora a beruházás teljes forrásigénye? 

– A kivitelezőnek a bővítési és a meglévő épület felújítási munkáit az iskola működése alatt kell elvégeznie, tekintettel az ott tanuló diákokra. A bővítés a szerződéskötést követően elkezdődött,  a meglévő épület felújítása a II tűzszakasz szintekre bontásával a tanítás ideje alatt szakaszosan történik. A kivitelezőnek az építési munkákat legkésőbb 2011. november elején be kell fejeznie, hogy a műszaki átadás-átvétel megfelelően lezárulhasson, illetve az illetékes építéshatóság a használatbavételi engedélyezési eljárást a szakhatóságok bevonásával időben és a pályázati határidő lejárta előtt 2011.12.31.-ig befejezhesse. A projekt befejezéseképpen a pénzügyi elszámolásoknak is határidőre el kell készülniük. A teljes megvalósításhoz szükséges forrás összesen: 563.143.707,-Ft bruttó. Ebben az összegben a projekt-előkészítés, projektmenedzsment, eszközbeszerzés, mérnöki szakértői díjak(a hivatali szakemberekkel megvalósítva) kiviteli tervek, rendezvényszervezés, nyilvánosság biztosítása, közbeszerzés, könyvvizsgálat, építési kivitelezés költsége szerepel. A pályázaton elnyert támogatási összeg 474.646.388,-Ft, az ÁFA- kompenzáció17.827.507,-Ft, a pályázat szerinti saját forrás összesen 52.738.487,-Ft, további saját forrás igény 17.931.325,-Ft. Az összes bekerülési költség 563.143.707,-Ft. Az eredménytelen eljárást követően az önkormányzat képviselő testülete 2010. június 24-i ülésén további saját forrást biztosított, az új közbeszerzési eljárás elindításához19.800.000 Ft nagyságrendben. A pályázat elszámolási határideje 2011. december, mely előtt az építési beruházást be kell fejezni, hogy a műszaki átadás-átvétel, üzembe-helyezés és a szükséges engedélyek, beszerzése megtörténhessen.


 

Lezajlott az Implom József Általános Iskola 1. emelt II. tűzszakaszának műszaki átadása

 

– A felújítási munkáknál szakaszos munkaterületet kértünk, így tavaly decemberben a kettes tűzszakaszt, tehát a kislépcsőház melletti épületrész második emeletét kaptuk meg. Ennek átadása február végén történt meg, majd az alatta lévő szintet ürítették ki. Az 1. emelt II. tűzszakaszának belső felújításával burkolatcsere, külön forrásból fűtőtestcsere, radiátorfestések, a külső homlokzati nyílászárók korszerű hőszigetelt üvegcseréje, a belső nyílászárók javítva, és újrafestésre történt meg. Elkészült a vizesblokk és berendezési tárgyai teljes cseréje, minden szinten akadálymentes wc lett kialakítva–  tudta meg a Gyulai Hírlap Domokos Imrétől, a kivitelező cég képviselőjétől.

 

Domokos Imre kivitelező. Fotó: Gyulai Hírlap Online

A kivitelező elmondta, nagyobb fennakadások nem történtek a felújítás során, az iskolavezetés mindenben partner, és a kivitelezők is szem előtt tartják az oktatás zavartalanságát. A legnagyobb meglepetés a tanári wc kialakításánál érte a kivitelezőket, ugyanis az egykori szénledobóból kialakított helyiség nem volt födémes, csupán deszkalappal fedték le anno.

Gyula Város Önkormányzata az Implom József Általános Iskola fejlesztésére és bővítésére 2008 januárjában adott be pályázatot, DAOP-2007-4.2.1/2F-2009-0007 számon, alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése címmel. A tervezési és közbeszerzés előkészítési munkákat követően 2010 márciusában megindult a kiviteli munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás, melyet eredménytelensége miatt meg kellett ismételni 2010 októberében. Az eredménytelenség oka a kivitelezésre kiírt rendelkezésre álló forrás fedezetének hiánya. Az új közbeszerzési eljárás lezárult, az érvényes ajánlatot adó Vektor Építőipari Vállalkozási Kft.-vel 2010. november 26-án 373.522.180 Ft nettó értékben vállalkozási szerződést kötött Gyula Város Önkormányzata.

Megyeri Sándor Gyula Város Önkormányzatának Mérnöki és Környezetgazdálkodási Osztályának vezetője elmondta, a kivitelezőnek a bővítési és a meglévő épület felújítási munkáit az iskola működése alatt kell elvégeznie, tekintettel az ott tanuló diákokra. A bővítés a szerződéskötést követően elkezdődött, a meglévő épület felújítása a II tűzszakasz szintekre bontásával a tanítás ideje alatt szakaszosan történik. A kivitelezőnek az építési munkákat legkésőbb 2011. november elején be kell fejeznie, hogy a műszaki átadás-átvétel megfelelően lezárulhasson, illetve az illetékes építéshatóság a használatbavételi engedélyezési eljárást a szakhatóságok bevonásával időben és a pályázati határidő lejárta előtt 2011.12.31.-ig befejezhesse.

A következő szakasz munkálatait – földszint, tornaterem és pincerész – a tavaszi szünetben kezdik meg. Bár a munkafolyamatok hasonlóak lesznek az eddig elkészültekhez, ott a burkolatcsere jelentősebb terhet jelent majd, új alapvezetékeket kell kialakítani.

1. emelet II. tűzszakaszának műszaki átadása. Fotó: Gyulai Hírlap Online


A DAOP-2007-4.2.1/2F-2009-0007 számú beruházásnak köszönhetően az Implom iskola plusz épülettel bővül

 

A DAOP-2007-4.2.1/2F-2009-0007 számú, Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése című beruházásnak köszönhetően az iskola plusz épülettel bővül.

Csapó Sándor építésvezető elmondta, a munkálatok jelenleg a 2-es tűzszakasz tornatermi részénél tartanak, folyamatban van a falak festése, nyílászárócsere történt és új sportpadlózatot fektettek le. A meglévő épület földszintjének, első és második emeletének burkolása és festése zajlik, a meglévő nyílászárók javítását is most végzik. A bővítményi rész tetőszerkezete is készül. A napokban dolgoznak a földszint és az első emelet homlokzati főfalazásán, a bővítmény teljes területén villanyszerelési munkálatok folynak. A kivitelezés az ütemtervnek megfelelően halad. Az építkezésnek átlag 75-80 fő dolgozik azért, hogy minden a terveknek megfelelően alakuljon. Csupán apró problémák adódtak, ugyanis az épületet már olyan sokszor átépítették, hogy kívülről nem látszó elemekkel, mint például kéményekkel, betonszerkezetekkel találkoztak a bontásoknál.

A bővítményi részben egy közösségi teret is kialakítanak, ahol a tanulók nagyobb csoportjainak, illetve a teljes iskolaközösségnek tarthatnak majd rendezvényeket. Problémát jelent ugyanakkor az udvar használhatatlansága rossz idő esetén. Erre is megoldást jelent az aula, hiszen a gyerekeknek nem kell szünetekben a tantermekben, illetve a szűk folyosókon tartózkodniuk, hanem kulturált körülmények között megfelelő térben tudják eltölteni az időt. Az aula kitűnő helyszíne lesz egy diákgalériának, ahol tanulók tanórai és tanórán kívüli tevékenysége során született alkotások folyamatosan megtekinthetők, de teret kaphatnak egyéb kiállítások, tárlatok is.

A minél nagyobb létszám befogadása miatt az ebédlő egybenyitható lesz az aulával. A közösségi tér nagymértékben javítja az itt tanulók, dolgozók közérzetét, hiszen egy olyan térrel gazdagodnak, ahol kellemesen tölthető el a szabadidő, pihenőidő. A felújítás során a válaszfalak áthelyezésével kialakításra kerülnek a tanuló létszámhoz igazodó előírás szerinti alapterületű tantermek, 1 orvosi szoba, 1 fejlesztőszoba, 3 csoportszoba, melyből egy nyelvi labor, 1 nevelő testületi szoba, 1 rajz szaktanterem szertárral és 1 természettudományi szaktanterem.

A bővítményi részben egy közösségi teret is kialakítanak. Fotó: Gyulai Hírlap Online

A munkálatok jelenleg a 2-es tűzszakasz tornatermi részénél tartanak. Fotó: Gyulai Hírlap Online.


Bokrétaavatással ünnepelték meg a gyulai Implom iskola tetőszerkezetének elkészültét 

A GYAKI Implom József Általános Iskola felújítása és bővítése ahhoz a fázisához érkezett, hogy a kivitelező a tetőszerkezet elkészültével zárhatóvá tette az épületet. A munkálatokat végző Vektor Kft. – az építők hagyományait követve – bokrétaavató ünnepséget tartott 2011. augusztus 17-én, amelynek során elhelyezték a díszt az épület legmagasabb pontján.

Az iskola fejlesztésére és bővítésére Gyula Város Önkormányzata a DAOP-2007-4.2.1/2F-2009-0007 számon, alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése címmel 2009 decemberében nyert pályázatot. A beruházás során a meglévő épület 2971 m2-es hasznos alapterületét felújítják, továbbá az épület 1132 m2 alapterülettel bővül, így összesen 4112 m2-es lesz az iskola épülete. A teljes megvalósításhoz szükséges forrás összesen 563.143.707 Ft, Gyula városa a beruházáshoz 10% önerőt biztosított.

A kivitelező a tetőszerkezet elkészültével zárhatóvá tette az épületet. Fotó: Gyulai Hírlap Online


Bokrétaavató az Implomban

Kónya István: A városvezetés azt vallja, hogy az oktatásba fektetett fejlesztés megtérül

A GYAKI Implom József Általános Iskola felújítása és bővítése ahhoz a fázisához érkezett, hogy a kivitelező a tetőszerkezet elkészültével zárhatóvá tette az épületet. A munkálatokat végző Vektor Kft. – az építők hagyományait követve – bokrétaavató ünnepséget tartott a múlt héten, amely során elhelyezték a bokrétadíszt az épület legmagasabb pontján. Az esemény előtt rövid helyszíni bejárásra került sor, amelyen a meglévő épület teljesen felújított termeit és az újonnan felépített objektum elkészült szerkezetét is megtekinthették a meghívottak. 

Az iskola fejlesztésére és bővítésére Gyula Város Önkormányzata a DAOP-2007-4.2.1/2F-2009-0007 számon, Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése címmel 2009 decemberében nyert pályázatot. A beruházás során a meglévő épület 2971 m2-es hasznos alapterületét felújítják, továbbá az épület 1132 m2 alapterülettel bővül, így összesen 4112 m2-es lesz az iskola épülete. A teljes megvalósításhoz szükséges forrás összesen 563 143 707 Ft, Gyula város a beruházáshoz 10% önerőt biztosított.

Idén február 23-án kész lett a meglévő épület Bacsó B. utca felőli 2. emelete, majd április 18-án elkészült és átadásra került a szakasz első emelete is. A nyári szünet megkezdésével a kivitelező megkapta a teljes meglévő épületet. Jelenleg is folyó munkálatok alatt megtörténik a nyílászárók cseréje, szükség szerinti felújítása, a belső burkolatok cseréje, a lépcsőház felújítása, burkolat cseréje, az épület elektromos hálózatának és világításának korszerűsítése. Felújításra kerülnek a vizesblokkok, teakonyhák, öltözők, osztálytermek helyi vízellátása, a szennyvízelvezetések. Épületenként önálló fűtési rendszer kerül kialakításra – valamint, ahol lehetséges – felújítják a meglévő fűtési, hűtési és szellőztetési berendezéseket. A meglévő épület teljes felújítása ez év szeptember 12-re elkészül, amikor a tanulók birtokba vehetik majd a teljesen felújított meglévő épületrészt.

Az új épületrésznek elkészült a teljes monolit vasbeton szerkezete és a külső vázkitöltő falak falazási munkái. Kiépítésre kerületek a víz és szennyvíz alapvezetékek, a földszinti és a lapostetős részen megkezdődtek a szigetelési munkálatok. Az iskola újonnan kialakult részében kialakításra kerül majd az új közösségi tér, a zsibongó, továbbá melegítőkonyha, étkező és emeleteken összesen 4-4 tanterem valósul meg, s mindez teljesen akadálymentesítetten. Az udvari rész átalakítása során műfüves focipálya, aszfaltburkolatú többfunkciós sportpálya és távolugró pálya kerül majd kialakításra. Az építési munkák befejezésének határideje 2011. november, ami után az illetékes építéshatóság a használatbavételi engedélyezési eljárást megkezdi.

 

Kónya István, a megyegyűlés alelnöke

- Azért fontos ez a bejárás, mert Gyula város egyik legnagyobb közoktatási intézményéről van szó, és egy olyan méretű beruházásról, ami hosszú távon meghatározza majd a város és az oktatás jövőjét. A városvezetés azt vallja, hogy az oktatásba fektetett fejlesztés megtérül, nem anyagilag, hanem szellemileg. Fontos, hogy a városban élő gyermekek olyan körülmények között töltsék mindennapjaikat, amely méltó a 21. századi oktatáshoz. Ezen kívül, a megújult épületek energiatakarékos üzemeltetésűvé válnak, ami az önkormányzat költségvetését csökkenteni fogja – mondta el a helyszínen a Gyulai Hírlap kérdésére Kónya István, a megyegyűlés alelnöke.


Elkészült a főépület, érkeznek a bútorok

A meglévő épületbe a Gyulai Fafém Bútor Zrt.szállítja az új iskolabútorokat

Gyula Város Önkormányzat az Implom József Általános Iskola fejlesztésére és bővítésére 2008 januárjában adott be pályázatot, DAOP-2007-4.2.1/2F-2009-0007 számon, alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése címmel. Ma reggel az augusztus 29-i műszaki bejáráson készült hiánypótlási jegyzék alapján ellenőrizte Gyula Város Önkormányzata Mérnöki és Környezetgazdálkodási Osztálya az első és második emelet első tűzszakaszát, a tornatermet és a hozzátartozó két szertárat. Szekeres Lajos, az Implom Iskola igazgatója a Gyulai Hírlap kérdésére elmondta, a mai napon a meglévő épületbe a Gyulai Fafém Bútor Zrt. leszállítja az új iskolabútorokat, azaz a padokat, székeket, tároló szekrényeket és tanári asztalokat. Az 1976-ban vásárolt régi iskolabútorok egy részét leselejtezik, esetleg más tagintézményekbe kerülnek.

500 főre történt eszközbeszerzés, melyből a meglévő épület mindhárom osztálytermébe, a könyvtárba és a leendő konferenciaterembe is kerülnek az iskolaeszközök. Most hat osztály nem a főépületben tanul, három osztályt a művészeti iskolában, hármat pedig a gyiviben helyeztek el. Tizennyolc osztály marad a Béke sugárúton. A tizennyolc helyiségből egyet, a kémiatermet nem kell berendezni, mert az fix berendezésű. 15 osztályra való bútor érkezik, kettőt a régiből bútorozzák be. A gyerekek szeptember 12-én vehetik birtokba a megújult épületet. A kiesett hét napot tanítás nélküli munkanapok és szombati napok ledolgozásával pótolják, mivel a  törvény engedi a hat napos munkahetet.

– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem zavarja az építkezés az oktatást. Volt amikor Hiltivel fúrtak, rengett az egész épület, szállt a por. Ami még hátra van a másik épületből, az már nem lesz probléma, a meglévő épületben lezárult a munka. Le lesznek zárva az összekapcsolódási pontok is, még biztos, hogy novemberig zavaró tényező lesz, de azt mondom, ha ezt a fél évet kibírtuk, akkor a hátra lévő három-négy hónap nem számít. A következő lépés a bővítmény felépítése, a két épület összekapcsolása, valamint az udvar rendbetétele, a munkálatokkal novemberig el kell készülni. A tornateremben lerakták az új burkolatot, az öltözőszekrényeket kialakították. Burkolási munkálatok és a lépcsők elkészítése van hátra, azt ígérték, iskolakezdésre az is elkészül – mondta Szekeres Lajos.

A rész műszaki átadás-átvétel utáni hibapótlás ellenőrzése. Fotó: Gyulai Hírlap Online 


Megszépült az Implom

A munkálatok tovább folytatódnak, folyamatban van az új épületrész építése

A nyár folyamán roham léptekkel folytatódott iskolánk felújítása. Az elmúlt tanévben már birtokba vettük a 2. és az 1. emelet fél szárnyát, ezután következett a meglévő épületünk további felújítása. Ahhoz azonban, hogy mindez megtörténhessen ki kellett ürítenünk az épületet, melyben nagy segítségünkre volt a Békés Megyei Büntetés Végrehajtási Intézet, amely munkaerővel, szállító járművel segítette a munkát. Kivitelezőnk, a békési Vektor Kft. vállalta, hogy szeptember 12-én elkezdhetjük az új tanévet, amely határidőt sikerült is tartaniuk. Meglévő épületünk új köntösbe öltözött: kicserélésre kerültek a nyílászárók, minden helyiségünk új burkolatot kapott, bővült a tornatermi öltözők száma, teljesen megújult az elektromos és informatikai hálózat, tornatermünk is új sportborítást kapott, falak áthelyezésével több és tágasabb tantermekben tanulhatnak diákjaink, berendezésre kerül egy nyelvi labor, mely nagy mértékben segíti diákjainkat a magas szintű nyelvtanulásban, a gyerekek új iskolapadokban, székeken tanulnak majd, egységes tároló szekrények kerültek a tantermekbe a Fafém Kft-nek köszönhetően és  természetesen nem maradhatott el a meszelés sem.

A munkálatok azonban tovább folytatódnak, hiszen folyamatban van az új épületrészünk építése is, amelyben 8 tanterem, valamint egy 100 férőhelyes ebédlő kap majd helyet, valamint az iskola udvara is átalakul, mivel a jelenlegi salak pálya helyét egy műfüves foci pálya foglalja majd el, és a betonpályánk is újjá varázsolódik a beruházás folyamán. A projekt előre láthatólag novemberben fejeződik be, tehát decemberben birtokba vehetjük a teljes épületegyüttest.

Mind a pedagógusok, gyerekek, szülők nevében mondhatom, nagyszerű érzés belépni a megszépült, átalakult iskola épületébe, köszönet érte mindenkinek, aki ezt lehetővé tette, külön köszönet Gyula Város Önkormányzatának támogatásáért. Szekeres Lajos tagintézmény-vezető.


Finisébe érkezett az Implom József Általános Iskola épületének bővítése 

A hiányosságok, tennivalók pótlására két héten belül sor kerül

Finisébe érkezett a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény Implom József Általános Iskola tagintézménye épületének felújítása és bővítése. A munkaterület műszaki bejárásán Gellén Vencel városmenedzser elmondta, a Dél-alföldi Regionális Operatív Program keretében megvalósuló projekt műszaki átadási eljárása elkezdődött, valószínűsíthető, hogy két héten belül véget is ér.

– Megállapítottunk hiányosságokat, tennivalókat, ezek pótlására két héten belül sor kerül. A bejárás a teljes beruházást érinti, de miután a meglévő épület rekonstrukciójára, átalakítására vonatkozó részleges műszaki átadásokon már túl vagyunk, ezért a mostani átadás valójában az új épületre fókuszál. Mivel nagy épületről van szó, nem lehet egy nap alatt lefojtatni az eljárást, ezért hagyunk minimum egy hetet a folyamatosan zajló eljárásra. Az ünnepélyes átadás átvételt december 8-ára tervezzük.

A projekt  azonosítója: DAOP-4.2.1/2/2F-2f-2009-0007.


Átadták a megújult Implom iskolát Gyulán

 

Az uniós forrással támogatott beruházás összköltsége 563 millió 143 ezer 707 Ft volt

 

Nagyszabású ünnepséggel egybekötve december 8-án átadták a megújult és kibővített Implom József Általános Iskola épületét.

 

Gyula Város Önkormányzata a gyulai Implom József Általános Iskola bővítésére DAOP-2007-4.2.1/2F-2009-0007 számon, alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése címmel pályázatot nyújtott be és nyert el. Az uniós forrással támogatott gyulai beruházás összköltsége 563 millió 143 ezer 707 Ft volt.

 

Dr. Görgényi Ernő polgármester köszöntőjében az oktatási intézmény felújítását valódi ünnepnek nevezte, hiszen nincs jobb befektetés annál, ha a jövőbe, a jövő generációba fektetünk be. Az iskolák fejlesztése esélyt jelent arra nézve, hogy megfelelő infrastruktúra mellett kiváló szintű ismeretekhez jusson a tanuló. Ezáltal, ha tovább folytatják a diákok tanulmányikat, szívesen gondolnak vissza szülővárosukra és vissza is térnek lakhelyükre.

 

A vendégeket Sióréti Gabriella, a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény igazgatója is köszöntötte, majd Gellén Vencel városmenedzser osztotta meg a hallgatósággal az épülethez kötődő iskoláskori élményeit.

 

Az ünnepséget sajtótájékoztató követte:

 

A GYAKI Implom József Általános Iskolát érintő beruházás és fejlesztés révén megteremtődtek a kompetencia alapú képzés alapkövei Gyula városában. Gyula Város Önkormányzata az Implom József Általános Iskolai Tagintézmény bővítésére DAOP-2007-4.2.1/2F-2009-0007 számon, alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése címmel pályázatot nyújtott be és nyert el. Az uniós forrással támogatott gyulai beruházás összköltsége 563 millió 143 ezer 707 Ft volt.

 

2007 őszén, amikor az általános iskolák és gimnáziumok fejlesztésére vonatkozó pályázati felhívás megjelent, az önkormányzat az iskoláktól beérkezett javaslatok alapján határozott arról, hogy konkrétan melyik épületnek illetve iskolának a fejlesztésére pályázik. A legöregebb és a leginkább felújításra, korszerűsítésre szoruló iskolaépületre esett a választás. A pályázat 2008 januárjában került benyújtásra. Ez egy igen bonyolult, kétlépcsős pályáztatási rendszer, az első fordulós pályázatról csak 2008 decemberében született támogatói döntés: tovább jutott a második fordulóba. 2009 januárjától egy féléves „interaktív” pályázat-továbbírási szakasz zajlott. Ez azzal zárult, hogy 2009 júniusának végén benyújtották a második fordulós pályázatot. Ezt követően fogadták csak el a kérelmet, a támogatási szerződés 2009. december végén került aláírásra.

A pályázaton elnyert támogatási összeg 474.646.388 Ft, az ÁFA- kompenzáció17.827.507 Ft, a pályázat szerinti saját forrás összesen 52.738.487 Ft, további saját forrás igény 17.931.325 Ft. Az eredménytelen eljárást követően az önkormányzat képviselő testülete 2010. június 24-i ülésén további saját forrást biztosított, az új közbeszerzési eljárás elindításához 19.800.000 Ft nagyságrendben.

 

Az épület kiinduló állapotáról

 

Az Implom iskola működését tekintve problémaként jelentkezett, hogy az épület belső kialakítása több tekintetben sem felelt meg az iskolákra vonatkozó tervezési előírásoknak, mennyiségi mutatóknak, így kilenc darab osztályterem alapterülete kevésnek bizonyult. Az iskolai étkező 2 összenyitott tanteremben üzemelt. Az épületből hiányzott a közösségi tér. A nyelvi képzés technikai felszereltsége meglehetősen hiányos volt, az épületben nem volt orvosi szoba, betegszoba. A kompetencia alapú oktatáshoz szükséges csoportszobák hiányoztak. A szaktantermekben folyó képzések vonatkozásában csupán egy szaktanterem állt rendelkezésre. A nyílászárók felújításra szorultak, nem feleltek meg a mai hőtechnikai követelményeknek. Az épületben semmi sem volt akadálymentesített. A kompetencia alapú oktatáshoz szükséges eszközök nem álltak rendelkezésre. Kérdőíves felmérések alapján a legkisebb elégedettséget az iskola felszereltsége, korszerűsége és eszközállománya kapta. Az egészséges, kulturált környezettel kapcsolatban fogalmaztak meg a szülők is figyelemre méltó, ösztönző javaslatokat. Ezek közül néhány: korszerű audiovizuális eszközök beszerzése, a gyerekek tanszereinek, ruházatának tisztább, biztonságosabb elhelyezése, a mosdók, WC-k rendbetétele, hangulatosabb, tisztább belső terek, minden tanulónak különálló asztal.

 

Fejlesztés célja

 

A fejlesztés célja, megteremteni a közoktatás racionális és költséghatékony működésének feltételét. Mindez az épület akadálymentes bővítésével, felújításával és korszerűsítésével valósítható meg. További cél volt az, hogy a tanulók kulcskompetenciájának kialakítása érdekében javítsák az intézmény eszközökkel történő ellátottságát, hogy az oktatás hatékonyságát korszerű informatikai és a sajátos nevelési igényű gyermekek képzését szolgáló eszközökkel növeljék. A fejlesztéssel hosszú távú megoldást kívántak biztosítani a versenyképes tudás elsajátítására, a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatására. A tervezett és megvalósuló fejlesztésekkel megteremtették egy német kulturális módszertani központ létesítésének a feltételeit.

A projekt illeszkedése a települési-kistérségi fejlesztési elképzelésekhez, illetve más projektekhez?

 

Gyula Város Önkormányzatának közoktatási fejlesztési, feladat-ellátási és intézkedési terve többek között kimondja, hogy a kompetencia alapú oktatást, nevelést és a korszerű módszertanok bevezetését a város intézményeiben a napi működés szerves részévé kell tenni. A stratégiai célok között szerepel az is, hogy biztosítani kell a korszerű információ-kommunikációs technológiai eszközöket, a német és román nemzetiségi oktatás területén folytatni kell a hagyományokat, és a kompetencia alapú oktatást elősegítő infrastruktúrát és eszközöket fejleszteni kell. Mindezen stratégiai célok megvalósítását, teljesülését szolgálja a most megvalósuló beruházás. Az általános iskola fejlesztése során hangsúlyosan foglalkoznak a német nemzetiségi hagyományok ápolásával, illetve a német nyelvoktatással. A német nemzetiség azonban nemcsak Gyulán, hanem a kistérségen belüli, szomszédos Elek városban is jelen van. A projekt tehát jól szolgálja a kistérségen belüli nemzetiségi kultúra és hagyomány ápolását, azáltal, hogy az Implom iskola befogadója és egyúttal központja lesz ezen programoknak.

 

A projekt tartalma, megvalósult fejlesztések

 

A kivitelezéssel a meglévő épület 2971 m2-es hasznos alapterülete került felújításra. Az iskola bővítésével az épület 1132 m2-el növekedett meg, így összesen 4112 m2-es lett az iskolaépület.  A infrastrukturális fejlesztés legfontosabb eleme az iskolaépület bővítése, melynek eredményeképpen létrejött egy közösségi tér (aula), egy étkezőhelyiség melegkonyhával, 6 új osztálytanterem, 1 új számítástechnikai szaktanterem, 1 számítástechnikai szertár és 1 csoportszoba. A meglévő épület és a bővítés szintjeinek csatlakozásában helyet kap egy akadálymentes felvonó és egy akadálymentes közlekedő. A földszinten egy olyan aula jött létre, amely mobil elválasztó falak segítségével az étteremmel összenyitható. Ez a tér alapterületi méretei alapján az iskola létszámának egyidejű befogadására alkalmas rendezvénytérré válhat. Az aulának a légtere a tetőszintig terjed, ahol felülvilágító szerkezettel lett lefedve. Az infrastrukturális fejlesztés másik meghatározó eleme a meglévő épület belső felújítása, mely magában foglalja a festést, mázolást, a padlóburkolat felújítását, helyenként cseréjét, nyílászárók cseréjét. A felújítás során a válaszfalak áthelyezésével kialakításra kerültek a tanuló létszámhoz igazodó előírás szerinti alapterületű tantermek, 1 orvosi szoba, 1 fejlesztőszoba, 3 csoportszoba, melyből egy nyelvi labor, 1 nevelő testületi szoba, 1 rajz szaktanterem szertárral és 1 természettudományi szaktanterem. A infrastrukturális fejlesztés eredményeképpen az általános iskola 672 tanuló befogadására alkalmas. Az épület 24 osztályteremmel, 3 szaktanteremmel (természettudományi, számítástechnika, művészeti) 4 nyelvi szaktanteremmel, 4 csoportszobával, melyből 1 nyelvi laboratórium, 100 fő befogadására alkalmas melegítőkonyhás új ebédlővel, valamint egy az iskolai közösséget egyszerre befogadni tudó aulával gazdagodik. A meglévő épület felújítása, korszerűsítése és bővítése kiegészül egy sportudvar kialakításával. Az épület több mint negyvenmillió Ft értékű új eszközzel (bútorok, szemléltető eszközök, technikai felszerelések) gazdagodott.

 

A várható hatások

 

A beruházás révén megteremtődtek a kompetencia alapú képzés alapkövei. A csoportszobák révén kialakult a megfelelő tér a differenciált, szükség esetén kiscsoportos foglalkozásokhoz is. A megfelelő tér és a szükséges eszközök beszerzésével biztosítható az egyénre szabott bánásmód, a kooperatív csoportmunka, és érvényesülhet a szabadidős tevékenységek fejlesztő hatása. Az alkalmazott pedagógiai programok révén egyszerre hátránykompenzálás és tehetséggondozás is megvalósul. A nyelvi laboratórium, az emelt szintű nyelvoktatás, a szaktantermek nyújtotta lehetőségek, az iskolagaléria azok az elemek, amelyek a tehetséggondozást segítik. A higiéniás létesítmények átalakítása, felújítása, a közösségi tér, a megfelelő öltözők, a betegszoba kialakítása, a fejlesztőszobák, a szabad mozgást biztosító kialakítás, a nyugodt tér, az egészséges táplálkozás feltételeit biztosító ebédlő a fejlesztés azon elemei, amelyek hatékonyan szolgálják a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődését. A fejlesztés eredményeképpen a tanulók kulturált, gyerekközpontúságra alapozott körülmények között korszerű oktatásban részesülhetnek. A kompetencia alapú oktatás és a kiemelt nyelvi oktatás hatására megnő a tanulók teljesítménye. A fejlesztési program hatására csökken a bukásarány, kisebb lesz a lemorzsolódás, nő a középiskolai beruházások száma, csökken a tanulók túlterheltsége. A fejlesztés várható hatása lesz az is, hogy nő a szülői megelégedettség, ami a beiskolázás növekedését eredményezheti, mindez hozzájárul a település népességmegtartó erejének növekedéséhez.

Átadták a megújult Implom iskolát. Fotó: Gyulai Hírlap Online. 


 

 

 

 

 

 

 

 

Összes cikk - lent (max 996px)
A rovat friss cikkei
A Gyulai Hírlap legfrissebb cikkei
Cikkek keresése az online archívumban
Bannerfelhő (max 165px)